Tampereen ylioppilaskunta, TREY, syntyi tamperelaisten ylioppilaskuntien yhdistymisen myötä vuoden 2019 alussa. Ylioppilaskuntien TTYY:n ja Tamyn yhdistyminen uudeksi ylioppilaskunnaksi aloitettiin toden teolla vuonna 2017, kun Tampere3-hanke liikkui eteenpäin ja siirtyi eduskunnan päätöksentekoon. Uuden yliopiston aloittaessa toimintansa 1.1.2019 myös uuden ylioppilaskunnan perusteiden tuli olla valmisteltuina. Tamy ja TTYY aloittivat yhdistymisen valmistelun keväällä 2017 ja palkkasivat sitä varten ylioppilaskuntien yhteisen yhdistymiskoordinaattorin, joka aloitti työnsä syyskuussa 2017. Ensimmäinen vaihe yhdistymisessä oli yhteisen toimintasuunnitelmaprojektin Yhdistyneet ylioppilaskunnat rakentaminen, jonka molempien ylioppilaskuntien edustajistot hyväksyivät syyskokouksissaan vuodelle 2018.

Yhdistymisen isoja linjoja ohjasi yhdistymisen aikana molempien ylioppilaskuntien edustajistot sekä arjen yhdistymistä taas pääsihteereistä ja hallituksen puheenjohtajista koostuva ohjausryhmä “Viisikko” sekä toimistojen kesken järjestetyt yhdistymisseminaarit. Yhdistymisprojektin työntekijöinä toimivat yhdistymiskoordinaattori Jari-Pekka Kanniainen sekä brändikoordinaattori Rosa Lehtinen.

Kevään 2018 ensimmäinen virstanpylväs oli uuden ylioppilaskunnan historiallinen keskusvaalilautakunnan järjestäytymiskokous, joka pidettiin 12.1.2018 ja oli ylioppilaskunnan ensimmäinen virallinen kokous.

Vuoden 2018 aikana ylioppilaskunnat tekivät etenevissä määrin yhä enemmän yhteistyötä, muun muassa järjestäen yhteisiä tapahtumia ja yhteistä viestintää. Merkittäviä tapahtumia olivat ensimmäinen yhteinen Järjestöstartti ja Fuksisuunnistus. Hallinnot, säännöt, toimistojen toimintamallit, jäsenpalvelut ja monenlaiset muut asiat oli käytävä läpi yksitellen ja perusteellisesti. Molemmilla ylioppilaskunnilla ehti vuosikymmenten aikana muodostua pitkät perinteet ja erilaisia tapoja toimia, jotka oli nyt sovitettava yhteen parhaalla mahdollisella tavalla.

Uuden ylioppilaskunnan valmistelutyön lähtökohta oli yhteisön äänen kuunteleminen ja yhteisen ylioppilaskunnan rakentaminen tämän äänen pohjalta. Vuoden 2018 aikana toteutettiin laaja aineistonkeruu; uuteen ylioppilaskuntaan kohdistuvia odotuksia selvitettiin toteuttamalla työpajoja, kyselyitä ja haastatteluita opiskelijoille, järjestöille sekä silloisten ylioppilaskuntien edustajistoille, hallituksille ja henkilöstölle. Tämän aineiston eli yhteisön tahtotilan pohjalta valmisteltiin muun muassa TREYn brändi ja ensimmäinen strategia.

Tampereen ylioppilaskunnan ensimmäinen edustajistovaali järjestettiin syyskuussa 2018. Vaalissa ehdolle asettui ehdolle huikeat 424 ehdokasta, jotka muodostivat 26 vaaliliittoa ja 3 vaalirengasta. Vaalien äänestysprosentiksi tuli 38,91%. Ensimmäinen edustajisto järjestäytyi Tampereen kaupungin valtuustosalissa 9.10.2018 kahdeksan tunnin kokouksessa, jossa edustajisto päätti ylioppilaskunnan tärkeimmät säännöt. Syksyn 2018 aikana ensimmäinen edustajisto päätti viidessä kokouksessaan ylioppilaskunnan nimestä, säännöistä, ohjesäännöistä, jäsenmaksusta, ylioppilaskunnan linjoista ja strategiasta sekä monista muista asioista. Valmistelutyötä tekivät vanhojen ylioppilaskuntien toimistot sekä edustajiston nimeämä valmistelukomitea, joka koostui kolmesta TTYY:n ja kolmesta Tamyn hallituksen jäsenestä. Yhdistymiskoordinaattori toimi edustajiston kokousten sihteerinä, Tamyn pääsihteeri Sanni Pietilä valmistelukomitean sihteerinä ja TTYY:n pääsihteeri Jukka Koivisto edustajiston jäsenistä koostuvan hallintovaliokunnan sihteerinä.

Edustajiston syyskokouksessa 27.11.2018 ylioppilaskunnalle valittiin ensimmäiseksi pääsihteeriksi Venla Monter ja 10-jäseninen hallitus. TREYn ensimmäisen hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Paula Sajaniemi.

Uuden ylioppilaskunnan syntymistä juhlittiin joulukuussa TREYn ensimmäisessä tapahtumassa – TREYHEMissä. Tapahtumaa järjestämään palkattiin kolmas ylioppilaskuntien yhteinen työntekijä Helmi Mäntysaari. TREYHEM toi yhteen tamperelaisia opiskelijoita ja järjestöjä Tampereen Kuivaamolle. Tapahtuma tarjosi järjestöjen toimintapisteitä ja esityksiä, ja siellä esiteltiin myös ensimmäistä kertaa TREYn uusi visuaalinen ilme. Ilta huipentui Gasellien esiintymiseen.

Uusi hallitus, pääsihteeri ja muu ylioppilaskunnan väki aloitti tamperelaisen ylioppilaskunnan uuden ajan 1.1.2019 Rakennustalossa Hervannan kampuksella. Jäsenpalvelupisteet päätettiin pitää edelleen Teollisuustalossa Tamyn vanhalla toimistolla ja Hervannassa päärakennuksen aulassa TTYY:n vanhalla toimistolla.