Tälle sivulle päivitetään vaaliliittojen ja vaalirenkaiden toimittamat kuvaukset itsestään ja tavoitteistaan edustajistovaaleissa.

TEKIJÄ – Teekkarit, killat ja järjestöt

TEKIJÄ-rengas on poikkitieteellinen vaalirengas, joka yhdistää Tampereen yliopiston kolmen kampuksen järjestölähtöiset vaaliliitot. Näissä vaaleissa rengas muodostuu 12 vaaliliitosta, jotka ajavat esimerkiksi:

 1. Jäsenistöä lähellä oleva ylioppilaskunta
 2. Järjestöt ylioppilaskunnan ja opiskelijakulttuurin keskiössä
 3. Kampusten välinen yhteistyö ja tasa-arvo
 4. Yhteisöllinen ylioppilaskunta

Medaattorit (MED) vaaliliitto (vaalirengas TEKIJÄ)

Medaattorit on tamperelaisista lääketieteen opiskelijoista koostuva vaaliliitto, jonka jäsenet ovat ehdolla TREYn vuoden 2021-2022 edustajistoon.

Ryhmän tavoitteina ovat TREYn toimiminen keskeisenä järjestöjen tukijana korona-aikana, TREYn resurssien kohdentaminen ylioppilaskunnan toiminnan edistämiseen ja Kaupin kampuksen vahva asema osana yliopistoyhteisöä.

TietoteekkarIT (vaalirengas TEKIJÄ)

Vaaliliitto TietoteekkarIT koostuu tietotekniikan opiskelijoista. Meillä on tälläkin kertaa vaaleissa mukana hyvin monipuolinen alan opiskelijoista koottu lista, jossa on hyvä balanssi rautaista kokemusta ja nuorta innostuneisuutta.

Tukenamme on tietotekniikan opiskelijoiden ainejärjestö Tampereen TietoTeekkarikilta. Teemme tiivistä yhteistyötä killan ja sen opiskelijoiden kanssa, joten listan tavoitteena onkin saada mahdollisimman monta TiTeläistä mukaan edustajistoon.

Oletko tietotekniikan opiskelija ja haluat omalla äänelläsi varmistaa, että sinun etujasi valvoo joku toinen tietotekniikkaa opiskeleva? Muista äänestää 176-196 väliltä!

Vapaaboomarit (vaalirengas TEKIJÄ)

Vapaaboomarit on kauppatieteiden opiskelijoiden poliittisesti sitoutumaton vaaliliitto. Vaaliteemamme edustajistovaaleissa ovat:

 1. Ylioppilaskunta, joka on lähellä jäseniään
 2. Ylioppilaskunnan keskittyminen edunvalvontaan
 3. Vastuullinen taloudenpito ja rahankäyttö
 4. Poikkitieteellinen yhteistyö kolmen kampuksen välillä

Keskeiset

Keskeiset – vaihtoehto sitoutumattomuudelle ja ääripäille.

Haluamme edistää ylioppilaskunnassa avointa ja moniäänistä keskustelua. Puolustamme sivistystä, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Rakennamme siltoja ja yhteistyötä.

Haluamme panostuksia YTHS:n mielenterveys- ja gynekologispalveluihin. Vaadimme, että Juveneksesta saa puhdasta ja kotimaista kasvisruokaa ja vain kotimaista lihaa.

Meidäm mielestä etäopetusta tulee koronankin jälkeen tarjota entistä useammin. Paikkariippumaton opiskelu on opiskelijan etu.

Edistämme myös sinkkujen asemaa TREYssä. Haluamme, että TREY järjestää tulevaisuudessa sokkotreffejä ja edistää poikkitieteellistä pariutumista.

Kokoomus – Oikeisto-opiskelijat

Kokoomus – Oikeisto-opiskelijat on vapauden, ahkeruuden ja edistyksen puolesta toimiva opiskelijalähtöinen lista. Mielestämme ylioppilaskuntien pakkojäsenyys on poistettava, työnteosta ei tule rangaista, opintojen suorittamista tulee sujuvoittaa ja mielenterveyspalvelut tulee taata kaikille laadukkaasti ja nopeasti.

Yhdistymisvapaus kuuluu myös opiskelijoille. Haluamme, että TREY toimii aktiivisesti sen puolesta, että jokainen opiskelija voi tulevaisuudessa valita liittyykö ylioppilaskunnan jäseneksi vai ei.

YTHS:llä tule olla riittävä määrä lääkäreitä ja hoitajia, joille turvataan tarvittavat resurssit nopean hoitoon pääsyn mahdollistamiseksi. Yksikin mielenterveysongelmien ja avunsaannin hitauden syrjäyttämä opiskelija on valtava menetys yksilön itsensä lisäksi myös yhteiskunnalle.

Haluamme nostaa opiskelijoiden elintasoa nostamalla merkittävästi opintotuen tulorajoja. Tämä olisi selkeä viesti siitä, että työnteosta halutaan palkita – ei rangaista. Opiskelijalla on oltava mahdollisuus vaikuttaa tulotasoonsa tekemällä töitä opintojen ohella. Lisäksi työnteon avulla opiskelija pystyy luomaan verkostoja ja valmistautumaan työelämään siirtymiseen.

Haluamme yksilöllisempiä mahdollisuuksia opiskeluun, sillä jokainen opiskelija on erilainen. Ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun on oltava aito vaihtoehto. Opiskelijoiden on voitava yhdistää opiskeluun vaivattomasti työ, perhe ja harrastukset. Opintoja on voitava suunnitella ja toteuttaa joustavasti kunkin henkilökohtaisen elämäntilanteen mukaan.

RATTOISA (vaalirengas TEKIJÄ)

RATTOISA on Rakennustekniikan, Arkkitehtuurin, Tuotantotalouden ja Tietojohtamisen opiskelijoista koostuva ainejärjestöpohjainen ja poikkitieteellinen vaaliliitto.

Keskeisiä teemojamme ovat:

 • Yhteisöllisyys ja kaikkien mukaan ottaminen
 • Yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen
 • Järjestöjen ja poikkitieteellisen yhteistyön tukeminen

Ylioppilaskunnan tulee huomioida kaikki opiskelijansa ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta Tampereen yliopistossa. Ylioppilaskunnan tulee tarjota yhteisiä tapahtumia ja toimintaa koko yhteisölle ja kaikenlaisten opiskelijoiden pitää olla tervetulleita mukaan. Kaikki opiskelijat tulee ottaa yhdenvertaisesti huomioon opiskelijayhteisössä ja edunvalvontatyössä.

Parhaaseen lopputulokseen päästään yhdessä tekemällä ja kaveria auttamalla. Kaikkea ei tarvitse osata valmiiksi, vaan opiskelijatoiminnassa on mahdollista kasvaa ja kehittyä yhdessä. On tärkeää, että kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa ylioppilaskunnan sekä yliopiston toimintaan.

Erilaiset järjestöt, kuten killat, ovat opiskelijoille lähimpiä toimielimiä, joilla on mahdollisuus vaikuttaa merkittävästi opiskeluajan mielekkyyteen. Ylioppilaskunnan tulee myös jatkossa tukea järjestöjen toimintaa kokonaisvaltaisesti ja kannustaa niitä yhteistyöhön esimerkiksi erilaisia keskustelufoorumeita järjestämällä.

Luuppi_Puolue (vaalirengas TEKIJÄ)

Luuppi_Puolue on poliittisesti sitoutumaton edustajistoryhmä. Se on osa Tekijä vaalirengasta. Luuppi_Puolueen ehdokkaita yhdistää luuppilaisuus sekä halu ajaa järjestöjen etua ylioppilaskunnan edustajistossa.

Brothers and Sisters of Alpha-Chemistry (vaalirengas TEKIJÄ)

Olemme kiltapohjainen lista Hervannasta. Kuulumme TEKIJÄ-renkaaseen ja allekirjoitamme sen yhteiset tavoitteet. Ajamme tavallisen opiskelijan asiaa, ja haluamme olla helposti lähestyttäviä vaikuttajia ylioppilaskunnassa. Haluamme tukea järjestöjen toimintaedellytyksiä ja lisätä jäsenten yhteenkuuluvuutta kampusrajojen yli.

Hallintotieteiden liitto (vaalirengas TEKIJÄ)

Hallintotieteiden liitto on hallintotieteiden opiskelijoista koostuva 24 ehdokkaan lista. Meille tärkeitä teemoja tulevalla edustajistokaudella ovat yhteisöllisyys ja yhteistyö, vaikuttava edunvalvonta, opiskelijoiden hyvinvointi ja hyvä hallinto. Olemme osa poikkitieteellistä Tekijä-rengasta. Ehdokkaidemme numerot ovat 95-118.

Pro Kasvatustieteilijät (Proka) (vaalirengas Silta)

Pro Kasvatustieteilijät eli Proka on vaaliliitto, jonka tavoitteena on tuoda kasvatustieteellistä asiantuntemusta edustajiston päätöksentekoon. Meille tärkeitä asioita ovat opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksien lisääminen sekä järjestöjen aseman parantaminen. Tahdomme luoda toiminnallamme aktiivista ja vastuullista ylioppilaskuntaa, joka huolehtii laajasti opiskelijoiden hyvinvoinnista ja edunvalvonnasta.

Kyltyrböndet (vaalirengas TEKIJÄ)

Kyltyrböndet on eri alojen teekkareista koostuva dynaaminen, nuorekas ja poliittisesti sitoutumaton vaaliliitto, joka toimii opiskelijakulttuurin asialla.

Olemme yhteisöllisyyttä, opiskelijakulttuuria ja opiskelijoiden hyvinvointia korostava vaaliliitto. Näin koronan aikana ja sen jälkeen ylioppilaskunnan pitää keskittyä olemaan entistä lähempänä jäseniään ja tukemaan ainejärjestöjen sekä kerhojen toimintaa kaikilla kampuksilla.

Kyltyrböndet – leipää ja sirkushuveja, äänestä numeroita 212-245.

Bosa Beer Party (vaalirengas TEKIJÄ)

Bosa on poikkitieteellisyyden ja kampustenvälisen yhteisötoiminnan edelläkävijä ja uranuurtaja jo vuodesta 2003. Olemme vaikuttaneet pitkään edustajistossa missä ryhmämme ajaa tutun Bosamaisen hyvää ja monipuolisen hauskaa toimintaa sekä pitää huolta harrasteyhdistyksien asemasta. Ylioppilaskunnan rakentajiksi kannattaa valita poikkitieteellisyyden ja tekemisen meiningin ammattilaiset. Meillä on vankka osaaminen, laajat verkostot ja poikkitieteellisin ehdokasryhmä. Tämä takaa parhaat edellytykset ylioppilaskunnan ruohonjuuritason toiminnan kehittämiselle.

www.bosa.fi/beerparty.

International Representatives Group (vaalirengas TEKIJÄ)

Olemme ryhmä opiskelijoita, joiden tehtävänä on tehdä Tampereen yliopistosta mahdollisimman kansainvälinen, kestävä ja inklusiivinen sekä tuoda kansallisia ja kansainvälisiä opiskelijoita lähemmäs toisiaan luomalla yhteistyöhön ja yhteisöllisyyteen perustuva yhteisö. Haluamme varmistaa, että kansainväliset opiskelijat ovat edustettuina, kun kaikkia opiskelijoita koskevia päätöksiä tehdään.

Uskomme kansalaisuudesta riippumattomaan tasa-arvoon. Opiskelijoita tulisi kuulla riippumatta heidän taustastaan.

Kahden Tähden Teekkarit (vaalirengas TEKIJÄ)

Kahden Tähden Teekkarit (KTT) on tekniikan opiskelijoiden kilta- ja opintoalarajat ylittävä vaaliliitto. Näissä vaaleissa vaaliliitollamme on ehdolla 19 mahtavaa ehdokasta vuosikursseilta aina yhdestä n:ään ja seitsemästä eri tutkinto-ohjelmasta numeroilla 139-157!

Meille KTT:ssa tärkeää on edustajistotoiminnan tekeminen innolla ja suurella sydämellä, ja samalla murtaa myyttiä, ettei teekkaria kiinnostaisi yhteiskunnalliset asiat. Pyrimme edustajistotyöskentelyssä olemaan vahvoja sillanrakentajia, ymmärtämään aidosti eri näkökulmia ja olemaan ennakkoluulottomia esitettyjä ideoita kohtaan. Tahdomme kaikella toiminnallamme tehdä TREYtä, johon kaikki Tampereen yliopiston opiskelijat haluavat kuulua.

Kontakti (vaalirengas Silta)

Kontakti on viestintätieteilijöiden sitoutumaton yhteislista, jolla on mukana vaalikaudella 2021-22 myös sitoutumattomia yhteiskuntatieteilijöitä (ent. vaaliliitto Sity). Kahden tiedekunnan ja useiden alojen porukkana tiedämme, miten rakentaa yhteistyötä edustajiston ja yliopiston sisällä.

Kontaktille on erityisen tärkeää parantaa joustavia opiskelumahdollisuuksia, muistuttaa pienten alojen olemassaolosta ja yliopistomme monialaisuuden tärkeydestä. Moni aloistamme pohjaa vahvasti lähiopetukseen, ja haluamme muistuttaa sen tärkeydestä, kun etäopiskelumahdollisuuksia kehitetään. On tarjottava mahdollisuus itsenäiseen opiskeluun silloin kun se aidosti toimii. Toisaalta näyttelijäntyötä, vieraita kieliä tai journalismia voi olla jopa mahdoton opiskella pelkästään kotoa käsin. Pidetään siis tarkoituksenmukaisuus mielessä.

Meistä moni opiskelee pienillä aloilla, joiden osaajat ja opiskelijat ovat pieni puro suuren yliopistomme koskessa. Olemme halunneet tulla yhteen isommaksi voimaksi, jotta voimme tuoda päätöksenteossa huomioon pienten alojen usein heikommat resurssit toteuttaa ylioppilaskunnan ja yliopiston toiveita. Humanistiset alat ja teatterityö eivät myöskään kuulu yliopiston kärkialoihin ja siten markkinaprofiiliin, vaikka sielläkin tehdään uraauurtavaa tutkimusta. Yliopistollamme on ainutlaatuinen mahdollisuus tieteenalat risteävään yhteistyöhön. Omalta osaltamme edistämme poikkitieteellistä verkostoitumista toimimalla yhdessä ja kannustamalla muita aktiivisempaan yhteistyöhön, mutta haluamme varmistaa, että yliopisto rakentaa siltoja, ei raja-aitoja, jotta jokainen meistä voi luoda oman opintopolkunsa, kokeilla rohkeasti ja löytää jotain uutta.

Kontakti haluaa edistää avointa keskustelua, ja yhdessä Prokan kanssa vaalirengas Siltana myös rakentaa siltoja kampusten, tiedekuntien ja tieteenalojen välille. Kontaktilaiset ovat olleet aktiivisia keskustelijoita ja näkyviä vaikuttajia TREYssä, muun muassa hallituksen, hallintovaliokunnan, kunniavaliokunnan, keskusvaalilautakunnan sekä muiden pienempien työryhmien jäseninä. Lupaamme olla äänessä jatkossakin.

Tampereen yliopiston vihreä vasemmisto (vaalirengas Punavihreä kupla)

Tampereen yliopiston vihreä vasemmisto, tuttavallisemmin Viva, on Tampereen ylioppilaskunnan päättävissä elimissä, kampuksella ja kaupungilla vaikuttava punavihreä ja puoluepoliittisesti sitoutumaton järjestö, jonka piirissä edustajistoryhmämme toimii. Vivan tavoitteena on yhdenvertaisempi, solidaarisempi ja demokraattisempi yliopisto ja yhteiskunta.

Poimintoja vaaliteemoistamme:

 • Opiskelijat eivät ole yhteiskunnasta erillinen ryhmittymä. Tulevaisuuttamme koskevat päätökset tehdään nyt. Meidän on oltava vaikuttamassa koko yhteiskuntaamme ravisuttaviin muutosvoimiin, kuten ilmastonmuutokseen. Opiskelijuus on poliittista ja maailmaa muokkaavaa toimintaa.
 • TREYn on oltava tasa-arvon edelläkävijä, ja sen on kaikessa toiminnassaan noudatettava yhdenvertaisuuden periaatteita. Vain sillä tavoin olemme aidosti avoin yhteisö kaikille jäsenillemme.
 • Opintoraha on opiskelijan ensisijainen sosiaaliturva, ja sen on riitettävä elämiseen – opintotuen tasoa on siis korotettava. Tulevaisuudessa Suomen tulee siirtyä vastikkeettomaan perustuloon, jotta kaikilla on mahdollisuus kohtuulliseen elintasoon elämänmuutoksista riippumatta.
 • Sekä fyysisten että digitaalisten oppimisympäristöjen tulee olla viihtyisiä ja oppimista tukevia. Yliopistolla käymisen täytyisi olla mukavaa, ja hyvinvoinnin arvostuksen tulee näkyä.

Vihreä lista (vaalirengas Punavihreä kupla)

Vihreä lista on puoluepoliittisesti sitoutumaton joukko vihertäviä opiskelijatoimijoita. Haluamme ylioppilaskunnan, joka valvoo rohkeasti opiskelijoiden etua ja edistää avoimuutta, yhdenvertaisuutta ja ekologisuutta niin yliopistolla, opiskelukaupungissa kuin yhteiskunnassa laajemminkin. Vihreä lista haluaa, että ylioppilaskunnan vaikuttamistyö on aktiivista, rohkeaa, pitkäjänteistä ja edistyksellistä. Sen tulee perustua opiskelijoiden etujen ajamisen lisäksi sivistyksen, demokratian, yhdenvertaisuuden ja ekologisuuden edistämiseen. Näille arvoille pohjaa Vihreän listan työ edustajistossa.

VAALIOHJELMA:

 • Demokraattinen sivistysyliopisto
 • Ei Suomen koulutustason alentamiselle ja lukukausimaksuille
 • Aito monitieteisyys ja tieteenrajat ylittävä yhteistyö
 • Toimivat sähköiset ja fyysiset oppimisympäristöt
 • Perustulo
 • Ei syrjinnälle, seksismille ja rasismille!
 • Hiilineutraali, esteetön ja elävä kaupunki
 • Hyvät joukkoliikenneyhteydet ja pyöräilymahdollisuudet
 • Mielenterveyspalvelut aidosti kaikkien saavutettaviksi

Lisää meistä: www.facebook.com/tampereenyliopistonvihrealista/ , www.instagram.com/vihrea_lista/

Demariopiskelijat (vaalirengas Punavihreä kupla)

Demariopiskelijoiden ehdokkaat sitoutuvat sosiaalidemokratian perusarvoihin sekä edistävät feminismiä ja antirasismia.

Sosiaalidemokratian perusarvoja ovat vapaus, tasa-arvo ja solidaarisuus. Vapaus tarkoittaa jokaisen ihmisen oikeutta elää omaa elämäänsä ja tehdä omia valintojaan. Aito vapaus edellyttää tasa-arvoa, ja sen jatkuvaa edistämistä. Solidaarisuus hylkää egoismin ja itsekkyyden, mutta kunnioittaa jokaisen yksilöllisyyttä. Näiden arvojen puolesta jokainen sosiaalidemokraatti toimii yhteiskunnassa.

Pääteemojamme vaaleissa ovat:

 • Opiskelijoiden äänen on kuuluttava sekä korkeakoulussa että poliittisessa päätöksenteossa.

Opiskelija- ja ylioppilaskunnat edustavat laajoja opiskelijoiden joukkoa yhteiskunnassa, joten niiden keskeisiä tehtäviä on vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon, jotta opiskelijat ja heidän arvonsa huomioidaan päätöksenteossa.

 • Jokaisen opiskelijan tulee tuntea itsensä tervetulleeksi, hyväksytyksi, kuulluksi ja kohdatuksi juuri sellaisena kuin hän on.

Opiskelijayhteisö on yksi opiskelijaelämän kulmakivistä. Se edistää opiskelijoiden sosiaalista kanssakäymistä, hyvinvointia ja jaksamista, minkä takia jokaisella on oltava yhdenvertainen mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa.

 • Opiskelijoiden palvelut tulee olla maksuttomia ja nopea hoitoon pääsy tulee taata.

Opiskeluterveydenhuolto on kokonaisuus, johon kuuluu opiskeluyhteisön terveellisyyden ja turvaamisen edistäminen, ongelmien ennaltaehkäisy ja terveyden edistäminen, sekä sairauksien hoito.

Opiskelijoiden mielenterveydestä ja jaksamisesta on todella tärkeää pitää huolta. Mielenterveyden häiriöt ovat nuorten aikuisten tavallisin terveysongelma.

Noin joka neljäs nuori kärsii jostain mielenterveysongelmasta, ja hoitoon hakeutuu vuosi vuodelta enemmän nuoria. Tärkeässä osassa ovat korkeakoulujen opiskelijoiden tukipalvelut, mielenterveyspalvelut sekä opiskelijayhteisö.