Äänioikeus

Suomen kuntavaaleissa ovat äänioikeutettuja viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävät Suomessa asuvat Suomen kansalaiset sekä lisäksi

 1. Suomessa asuvat muiden EU-jäsenvaltioiden sekä Islannin ja Norjan kansalaiset samoin ehdoin kuin Suomen kansalaiset; ja
 2. muiden valtioiden kansalaiset, jos he ovat asuneet yhtäjaksoisesti Suomessa 26.2.2019 alkaen.

Kuntavaalien äänioikeusrekisteriin ei tarvitse erikseen ilmoittautua, vaan Digi- ja väestötietovirasto perustaa rekisterin viran puolesta niillä tiedoilla, jotka kustakin henkilöstä on merkitty Suomen väestötietojärjestelmään.

Vaalikelpoisuus

Vaalikelpoinen eli kelpoinen ehdokkaaksi kuntavaaleissa on henkilö,

 1. jonka kotikunta kyseinen kunta on,
 2. jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa ja
 3. jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Ehdokkaaksi voi asettua joko puolueen tai valitsijayhdistyksen riveistä ja viimeinen päivä asettua ehdolle on 4.5.

Lisätietoja äänioikeudesta ja vaalikelpoisuudesta löytyy vaalit.fi -nettisivuilta.

Tärkeitä päivämääriä

 • Ehdokashakemusten jättöpäivä 4. toukokuuta
 • Ennakkoäänestys kotimaassa 26. toukokuuta – 8. kesäkuuta
 • Ennakkoäänestys ulkomailla 2.–5. kesäkuuta
 • Vaalipäivä 13. kesäkuuta

Ennakkoäänestyspaikat kampusten läheisyydessä

 • Kauppakeskus Tullintori
 • Kauppakeskus Duo
 • Prisma Kaleva
 • Lisäksi äänestyspaikkoja on muissakin kauppakeskuksissa
 • On myös oletettavaa, että äänestysbussi kiertää Tamperetta. Viestimme tästä tarkemmin, kun asia on varmistunut.