Keräsimme aiemmin tälle sivulle listaa ehdokkaista, jotka opiskelevat Tampereen korkeakouluyhteisössä eli Tampereen yliopistossa, Tampereen ammattikorkeakoulussa tai Poliisiammattikorkeakoulussa. Sivulle kerätyt ehdokkaat olivat ilmoittaneet tietonsa erikseen keräämällämme lomakkeella, joka oli toimitettu heille puolueiden tai valitsijayhdistysten kautta.

Konsultoimme Valtiontalouden tarkastusvirastoa koskien tulkintaa tällaisen gallerian toteuttamisesta ylioppilaskunnan sivuilla ja vastauksen perusteella olemme tulleet siihen johtopäätökseen, että gallerian ylläpitoa ei voida jatkaa. Pahoittelemme sitä, että virheellisen tulkinnan pohjalta keräsimme tiedot ehdokkailta ja kasasimme tämän sivun ehdokkaan ilmoitukseen pohjaten emmekä voineet varmistaa, että kaikki korkeakouluistamme ehdolla olevat ovat sivulla edustettuna. Selvitämme tulevia vaaleja varten oikeat ja asianmukaiset käytännöt vastaavan gallerian mahdolliselle toteuttamiselle.