Järjestökahvit

Järjestökahveilla ylioppilaskunnan järjestösektori käsittelee ajankohtaisia aiheita, jotka koskettavat suurinta osaa yhdistysasemassa olevista järjestöistä. Olisi suotavaa, että jokaisesta järjestöstä pääsisi paikalle ainakin yksi edustaja. Kahveja järjestetään kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä. Tilaisuudessa on perinteisesti kahvia ja pientä makeaa ja myös kysymyksiin vastaamiselle ja järjestöjen kuulumisille on varattu aikaa.

Syksyn kahveilla käsitellään mm.

  • toiminta-avustuksia ja niistä saatua palautetta
  • Harrastemessujen järjestelyjä
  • fuksiasioita