Järjestöstartti

Järjestöstartti on kaikkien järjestötoimijoiden yhteinen koulutus- ja verkostoitumistapahtuma. Tervetuloa mukaan!

Ilmottaudu nyt osoitteessa https://tinyurl.com/jsilmo2020.

Tapahtuma, illanvietto ja kuljetukset ovat osallistujille maksuttomia. Koulutukset järjestetään Hervannan kampuksella. Ilmottautuminen on auki 20.1.2020 asti.

Facebook-tapahtuma: https://www.facebook.com/events/562486144586202/?notif_t=plan_user_associated&notif_id=1573813625726023

Aikataulu:

klo 12.15 Järjestöstartin avaus @Festian iso sali
klo 13.00 Avaus loppuu
klo 13.15 Koulutus 1
klo 14.45 Tauko ja kahvitus
klo 15.30 Koulutus 2
klo 17.00 Koulutukset loppuvat
klo 17.15 Bussikuljetus iltaohjelmaan alkaa

klo 18.15 Tervetulosanat Klubilla
klo 18.30 Ruokailu sektoreittain
klo 19.00 Ohjelmaa
klo 19.40 Ohjelma loppuu
klo 20.00 Jatkot aukeaa kaikille opiskelijoille
klo 20.15 Bändi aloittaa Klubilla

Koulutukset:

Koulutuksia on yhteensä 19 erilaista. Otsikko ja kouluttaja on ilmoitettu tummennettuna ja koulutuksen kohderyhmään liittyvät tiedot kursivoituina. Englanninkielisten koulutusten kuvaukset ovat englanniksi, ja luentomallisten koulutusten perässä on maininta (Luento).

Timanttista edunvalvontaviestintää / Jenna Rantanen (TREY)
Viestintä-, koulutuspolitiikka- , sosiaalipolitiikkavastaavat
Koulutus pyritään koostamaan niin, että noviisikin voi tulla, mutta että kokenutkin tyyppi saisi jotain irti. Jenna Rantanen ”Koulutuksessa perehdytään edunvalvontaviestinnän maailmaan! Mitkä ovat edunvalvontaviestinnän sudenkuoppia? Miten taas edunvalvontaviestinnästä voidaan tehdä innostavaa ja kiinnostavaa? Tässä koulutuksessa se selviää! Tarkoituksena käydä läpi konkreettisten esimerkkien kautta, miten erilaisista edunvalvontatilanteista voidaan viestiä.

Järjestötoiminnan hiilijalanjälki / Jussi-Pekka Teini (Tekniikan Akateemiset)
kaikki kiinnostuneet
Miksi järjestön kannattaa laskea toimintansa hiilijalanjälki ja miten se tapahtuu?

Pelisäännöt kuntoon! / Laura Kaipia (TREY)
Työpaja sopii kaikille kiinnostuneille, mutta on suunnattu erityisesti yhdenvertaisuus-, tasa-arvo-, sopo-, hyvinvointi- ja yhteisöllisyysvastaaville. Työpajaan osallistuminen ei edellytä ennakkotietoja aiheesta.
Työpajassa pureudutaan yhdenvertaisuuden edistämiseen järjestöissä ja kehitetään työkaluja järjestön käytännön toiminnan tueksi. Keskustelemme yhdenvertaisuuden, kiusaamisen, häirinnän ja yhteisöllisyyden kysymyksistä ja siitä miten nämä näkyvät järjestötoiminnassa. Lisäksi käymme läpi häirinnän eri muotoja ja järjestön keinoja puuttua ja ehkäistä niitä.

Mistä apua, kun kaikki ei noudata samoja sääntöjä? / Tiia Virtanen (TREY)
Järjestöjen kopo-/ opintovastaavat 
Työpajassa keskitytään opiskelijayhteydenottojen hoitamiseen ja siihen, että mistä saa apua, kun kaikki ei ole tapahtunut niin kuin pitäisi. Paneudumme tutkintosäännön ja arviointiohjeiden maailmaan, keskustelemme mahdollisista opiskelijacaseista ja käymme läpi prosessia, jolla näitä tilanteita hoidetaan ylioppilaskunnassa. Työpajan tarkoituksena on olla keskusteleva ja toivomme, että osallistujat miettisivät jo valmiiksi keskustelunaiheita tai esimerkkejä yhteydenotoista, joista haluaisivat keskustella enemmän.

Järjestötekniikka ja kokoustoiminta / Tuulia Laakso (TREY)
kokemattomat toimijat, puheenjohtajat ja sihteerit, toimii myös hyvänä kertauksena vanhemmille
Meneekö termit ja käytännöt sekaisin? Tässä työpajassa käymme läpi kokoustekniikan ja järjestötoiminnan perusteita ja teemme lyhyen sukelluksen myös hyvän hallinnon periaatteisiin. Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen sihteeröinti, puheenjohtaminen tai vaikka muutosehdotuksen tekeminen sujuu tyylikkäästi ja osaat arvioida ja kehittää toimintamalleja toimivammiksi ja avoimemmiksi. Tässä työpajassa ei vain istuskella diojen edessä!

Ryhmän johtaminen 1 / Ryhmän johtaminen 2 / Paula Sajaniemi (TREY)
Aine- ja edunvalvontajärjestöjen PJ:t / VPJ:t, harrastejärjestöjen PJ:t ja työryhmien vetäjät
”Millaisista elementeistä koostuu hyvä johtajuus? Miten puheenjohtaja voi edistää ryhmän kehittymistä ja johdettaviensa hyvinvointia? Koulutuksessa tutustutaan ryhmäprosessin kulkuun ja pohditaan rakentavan palautteen merkitystä ja konfliktien ratkaisua sekä puheenjohtajan roolia hallitustyöskentelyn mahdollistajana ja kehittäjänä. Koulutuksen jälkeen osallistuja ymmärtää roolinsa ryhmän johtajana sekä johtajan roolin hallitustyöskentelyn kehittymisen ja ryhmän hyvinvoinnin edistäjänä.
Koulutuksen jälkeen osallistujalla on konkreettisia työkaluja (rohkeutta ja kykyä) antaa palautetta, vetää hallituksen sisäisiä keskusteluja sekä ratkaista ryhmän konflikteja.

Opiskelijan elämän vaikuttava asiantuntija, miten? / Jenny Vaara (TREY)
Työpaja antaa tietoa, taitoa ja tukea vaikuttamisesta kiinnostuneille.
Työpajassa perehdytään siihen miten opiskelijat saavat äänensä kuuluviin. Osallistujille tarjotaan keinoja ja välineitä omien vaikuttamistavoitteiden tunnistamiseen ja niiden edistämiseen. Miten vaikutan yliopistolla päätöksenteon valmisteluun? Miten edistän opiskelijan äänen kuulumista?

Pelikaani lens turbiiniin / Salla-Mari Palokari ja Aleksi Niemi (TREY)
tapahtumanjärjestäjät, puheenjohtajat ja viestintävastaavat
Järjestötoiminta voi olla ajoittain myrskyisää. Hankalissa tilanteissa on kuitenkin tärkeää pitää pää kylmänä ja löytää parhaat mahdolliset ratkaisut. Tässä workshopissa pääset käytännön esimerkkien kautta pohtimaan ratkaisua asioihin joita voi vuoden aikana tulla eteen. Ennen kaikkea, pääset opettelemaan tilannejohtamista tilanteissa, joita ei toivo tulevan. Koska aina asiat eivät kuitenkaan mene niin kuin Strömsössä, ovat täällä niin taloudelliset, lakitekniset, kuin esimerkiksi somekohuihin liittyvät ongelmat tapetilla.

Järjestöviestinnän ABC (Luento) / Petra Oksa (TREY)
Koulutus sopii kaiken tasoisille viestijöille.
Onko toimintaa jos ei ole viestintää? Onko viestintä vain valittujen työtä vai kaikkien yhteinen homma? Tule oppimaan kaikki järjestöviestinnän perusteista ja nosta toimintanne uudelle tasolle! Koulutuksessa käydään läpi järjestöviestinnän eri osa-alueita, sekä tärkeimpiä periaatteita ja käytänteitä.

The ABC’s of associations’ communications (Lecture) / Petra Oksa (TREY)
The training is suited for communicators of all levels.
Is there activity without communications? Is commmunications a task of the few or is it a common effort? Come and learn all about the basics of associations’ communications and elevate your activity to a whole new level! The training includes the different aspects of communication and the most important principles and practices.

TEK-yhdyshenkilökoulutus / Teemu Kontro (Tekniikan Akateemiset)
Vain TEKn kiltayhdishenkilöille
Mitä Tekniikan akateemisten opiskelijayhteistyö oikein pitää sisällään? Mikä on TEK-yhdyshenkilön eli KYHin rooli tässä kaikessa? Mistä loputtomalta vaikuttava makkaratarjonta on peräisin? Tämä järjestöjen TEK-yhdyshenkilöille tarkoitettu koulutusluentopläjäys antaa vastauksen näihin ja kaikkiin muihin mahdollisiin kysymyksiin.

Strateginen johtaminen ja ylivuotinen suunnittelu / Adam Zeidan (TREY)
Kaikki kiinnostuneet, suositellaan erityisesti kokeneemmille toimijoille.
Mitkä dokumentit ohjaavat järjestösi toimintaa, ja miten näitä voisi kehittää? Mikä on strategia, miten sellainen kannattaisi tehdä, ja miten sitä hyödynnetään käytännössä? Miksi on tärkeää, että toimintaa kehitetään myös useamman vuoden aikajänteellä eikä vain vuositasolla? Näihin ja muihin suuriin kysymyksiin löydät vastauksia ja vertaistukea täältä.

Keskustelun fasilitointi – miten saada kaikkien ääni kuuluviin? / Heini-Marja (Demola)
Yhdistyksen tai työryhmien puheenjohtajat
Työpajassa esitellään ja harjoitellaan pienryhmissä erilaisia fasilitointitapoja, joilla herätellään keskustelua ja saadaan kaikkien keskusteluun osallistuvien äänet tasaisesti kuuluviin. Lisäksi työpajassa pohditaan, miten tällaisiin keskustelumaisiin tapaamisiin kannattaa järjestäjänä ylipäätään valmistautua oikeanlaisen tunnelman luomiseksi.

Toiminnantarkastus / Heikki Soininen
Toiminnantarkastajat tai aiheesta kiinnostuneet
Toiminnantarkastaja järjestön toimijoiden apuna lyhyellä ja pidemmällä aikajänteellä. Mitkä ovat toiminnantarkastajan vastuut, millainen on taitava toiminnantarkastaja ja millaisissa asioissa yhdistyksen hallitus ja yhdistyksen jäsenet voivat kääntyä toiminnantarkastajan puoleen. Tässä koulutuksessa käydään läpi tuo toisinaan huonosti tunnettu ja vajaasti hyödynnetty järjestöjen voimavara perusteista alkaen. Tervetuloa keskustelemaan ja oppimaan lisää toiminnantarkastuksesta ja miten toiminnantarkastaja voi olla avuksi teidän järjestöllenne.

Järjestöaktiivin omat voimavarat ja niiden vahvistaminen / Risto Korhonen
kaikki kiinnostuneet
Työskentely tapahtuu yhdessä keskustellen, käytännön esimerkkien ja harjoitusten avulla. Haastamme toinen toisiamme löytämään tuoreita näkökulmia ja lisämotivaatiota oman järjestön toimintaan, valmentavan (coaching) lähestymistavan avulla. Tutkimme esimerkkien avulla niitä seikkoja, jotka joko innostavat tai turhauttavat järjestötoiminnassa. Annamme vinkkejä siihen, miten innostavia asioita voidaan lisätä ja turhauttavia vähentää ja samalla parantaa omaa hyvinvointia sekä jaksamista. Työskentelyn tausta-aineistona mm. Steven Reissin motivaatiokartta ja Aki Hintsan hyvinvointimalli.

An international community for everyone / Mikko Salminen and Anne Mäki-Rahkola (TREY)
The session is open for everyone, but specifically aimed at international organizers, international clubs and everyone working with international student tutoring.
This session discusses the ways, possibilities and challenges for integrating international students into the student community. Its goal is to find ways to better involve international students in all student associations as well as to recognize structures and practices which currently hinder this. International students and TREY’s specialists will give brief talks on the subject during the session. Participants are also encouraged to share how internationality works in their associations.

Tapahtuman järjestäminen ja projektinhallinta (Luento) / Eeva Ylimäki
aloittelevat tapahtumavastaavat
Mihin kaikkeen tulisi varautua tapahtumaa järjestettäessä? Tule oppimaan, mitkä ovat onnistuneen tapahtuman peruspilarit ja miten tehdään tapahtumia, jotka sopivat juuri sinun järjestöllesi.

Sopimuskoulutus / (Magnusson Law)
yritysyhteistyövastaavat ja puheenjohtajat
Miten ry voi tehdä sopimuksia yritysten tai muiden toimijoiden kanssa? Mitkä ovat sopimusosapuolten vastuut ja velvoitteet? Tule Magnusson Law’n järjestämään sopimusjuridiikan koulutukseen, jossa oikeustieteen ammattilaiset kertovat parhaimmat niksit ja tärpit onnistuneeseen sopimukseen.

Näin myyt ruohonleikkureita Saharaan / Julius Haapakoski, Patrik Rajala ja Studentwork
varainhankinta- ja yritysyhteistyövastaavat
Rahalla saa ja hevosella pääsee, niinhän se menee? Miten sinun järjestösi voisi parantaa varainhankintaa ja yritysyhteistyötä? Tule innostumaan myynnistä, jakamaan hyviä käytäntöjä, ideoimaan uutta ja tutustumaan muihin yritysyhteistyöstä ja varainhankinnasta kiinnostuneisiin. Omaa näkökulmaansa koulutukseen tuo myös Studentwork!