Järjestöstartti 2022

Järjestöstartti on kaikkien järjestötoimijoiden vuoden starttaava yhteinen koulutus- ja verkostoitumistapahtuma, jossa pääsee oppimaan uutta järjestötoiminnasta sekä tutustumaan muihin järjestötoimijoihin. Vuoden 2022 Järjestöstartti järjestetään 1.2.2022. Tervetuloa mukaan!

Käytännön asioita

Tapahtuma on avoin kaikille TREYn piirissä toimivien yhdistysten toimijoille. Tapahtuma on maksuton.

Tapahtuma järjestetään kokonaan etätoteutuksena.

Ilmoittaudu mukaan 25.1.2022 mennessä Jotformissa täällä.

Aikataulu & ohjelma

Tapahtuman päiväohjelmaan kuuluu yhteinen avausluento ja kaksi työpajaa. Osallistujien toiveet molemmista työpajasloteista kysytään ilmoittautumisen yhteydessä. Työpajojen tarkat kuvaukset löydät tämän sivun lopusta.

Tapahtuman aikataulut

  • 12.00 Avausluento
  • 12.45 Tauko
  • 13.00 Työpajaslotti 1
  • 14.30 Tauko
  • 15.15 Työpajaslotti 2
  • 16.45 Työpajat 2 loppuvat
  • noin 18.00 Iltaohjelma alkaa
  • noin 22.00 Iltaohjelma päättyy

Muuta huomioitavaa

Tarkat tiedot tapahtumasta lähetetään osallistujille noin viikkoa ennen tapahtumaa.

Seuraamme koronatilannetta ja tarvittaessa teemme muutoksia tapahtuman järjestelyihin. Viestimme muutoksista tällä sivulla sekä muissa kanavissamme.

Pidetään tapahtuma hauskana ja häirinnästä vapaana. Jos kuitenkin kohtaat epäsopivaa käytöstä tai häirintää, voit ottaa yhteyttä TREYn häirintäyhdyshenkilöihin hairinta@trey.fi.

Järjestöstartti 2022 Facebookissa

Lisätiedot 

Lisätietoja tapahtumasta voit kysellä TREYn järjestöasiantuntija Tuulia Laaksolta (tuulia.laakso@trey.fi, 040 713 0079 ja Telegram @treytuulia).

Työpajojen esittelyt

Eri työpajoja on yhteensä 21. Osa niistä järjestetään molemmissa sloteissa ja osa vain jommassa kummassa. Työpajan teema on ilmoitettu petrolilla otsikolla, koulutuksen kohderyhmään liittyvät tiedot tummennettuna ja työpajaslotti kursiivilla. Englanninkielisten koulutusten kuvaukset ovat englanniksi.

Yhdenvertaisuus

Kohderyhmä: Kaikki aiheesta kiinnostuneet 

Slotti: 1 & 2 

Miten luon turvallista tilaa järjestössäni? Tässä työpajassa käymme läpi turvallisemman tilan luomista sekä yksilön että järjestön näkökulmasta. Työpajassa pohditaan mm. etuoikeuksia, niiden vaikutusta toimintaan ja käydään läpi vinkkejä siihen, miten järjestöissä kaikilla olisi parhaat mahdollisuudet osallistua toimintaan turvallisesti. Työpajaan osallistuminen ei edellytä aiempaa tietämystä tai osaamista aihepiiristä.

Koko kokous kohdalleen

Kohderyhmä: Sihteerit, puheenjohtajat ja kaikki muut kiinnostuneet

Slotti: 1 & 2 

Tässä työpajassa käymme läpi kokouksen elämänkaaren valmisteluista toteutukseen ja jälkipuintiin. Tavoitteena on, että osallistujat oppivat toimimaan yhdistyksen ja sen hallituksen kokouksissa erilaisissa rooleissa, kuten puheenjohtajana, sihteerinä tai vaikka ääntenlaskijana. Erityisesti työpaja sopii juuri puheenjohtajille ja sihteereille, mutta on hyödyllinen kaikille, jotka joskus saattavat näihin tehtäviin päätyä.

Tapahtuman järjestäminen & projektin hallinta alkeet

Kohderyhmä: Tapahtumavastaavat, fuksi- ja tuutorivastaavat, projektivastaavat, kaikki aiheesta kiinnostuneet

Slotti: 1 & 2 

Mihin kaikkeen tulisi varautua tapahtumaa järjestettäessä? Tule oppimaan, mitkä ovat onnistuneen tapahtuman peruspilarit ja miten tehdään tapahtumia, jotka sopivat juuri sinun järjestöllesi.

Koronasta toipuminen ja yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin vahvistaminen tapahtumien keinoin

Kohderyhmä: Tapahtumia järjestävät ja aiheesta kiinnostuneet. Suositellaan edistyneemmille tapahtumanjärjestäjille.

Slotti: 1

Vuosi 2022 tulee olemaan toipumisen aikaa. Miten koko yhteisöä tuetaan tässä prosessissa? Miten perinteiden säilyttämistä voidaan tukea? Entä miten paikataan hiljaisen tiedon katoa? Näihin ja muihin kysymyksiin etsitään vastauksia tässä koulutuksessa.

Järjestöviestinnän ABC

Kohderyhmä: Järjestöjen viestintävastaavat, muut aiheesta kiinnostuneet

Slotti: 1 

Onko toimintaa jos ei ole viestintää? Onko viestintä vain valittujen työtä vai kaikkien yhteinen homma? Tule oppimaan kaikki järjestöviestinnän perusteista ja nosta toimintanne uudelle tasolle! Koulutuksessa käydään läpi järjestöviestinnän eri osa-alueita, sekä tärkeimpiä periaatteita ja käytänteitä.

Ryhmän johtaminen 1

Kohderyhmä: Johtotehtävissä toimivat, aiheesta kiinnostuneet

Slotti: 1 

Olen nyt johtaja, mistä lähden liikkeelle? Miten johtajana voin edistää ryhmän kehittymistä ja johdettavieni hyvinvointia? Tämän koulutuksen aikana tutustutaan ryhmän vaiheisiin ja johtamiseen. Lisäksi koulutuksessa pureudutaan puheenjohtajan rooliin hallitustyöskentelyn mahdollistajana.

Tavoitteet: Osallistuja ymmärtää roolinsa ja vastuunsa ryhmän johtajana. Osallistujalla on myös koulutuksen jälkeen valmiudet ymmärtää johdettavan ryhmänsä toimintaa ja keinoja vaikuttaa siihen.

Kuka, mitä, miten ja miksi – Miten edistää järjestön kopotoimintaa

Kohderyhmä: Järjestöjen koulutuspoliittisille toimijoille ja muille koulutuspolitiikasta kiinnostuneille

Slotti: 1

Koulutuksessa käydään läpi perusasiat koulutuspoliittisesta toiminnasta, miten päästä alkuun hommissa ja miten hyödyntää opiskelijayhteisön vahvuuksia kopotoiminnassa. Koulutuksessa on myös tarkoitus keskustella kopotoimijoiden omasta kehittymisestä ja osaamisen kartoittamisesta.

Tavoite: Osallistuja tietää mitä koulutuspolitiikan alalla tapahtuu. Valetaan perusosaamista kopo-toiminnasta ja mietitään tulevan vuoden aikana tapahtuvaa toimintaa.

Ennakkoon toivotaan, että työpajaan osallistujat miettisivät millaisia asioita he haluavat saavuttaa toimikauden aikana ja missä asioissa omassa järjestössä olisi kehitettävää.

Workshop for International Associations

Target group: The session is open for everyone, but specifically aimed at people who want to take part in the activities of international associations.

Slot: 1

The session is open for everyone, but specifically aimed at people who want to take part in the activities of international associations.

Toiminnan suunnittelu järjestössä

Kohderyhmä: Kaikki aiheesta kiinnostuneet.

Slotti: 1

Koulutuksessa tutustutaan toiminnan suunnitteluun, ja mietitään, miten toimintasuunnitelman tavoitteet toteutetaan. Lisäksi pohdimme, miten toimintaa voi järjestöissä suunnitella pitkäjänteisesti, ja millaista strategista ajattelua järjestön toiminnan suunnittelussa voi hyödyntää.

Yritysyhteistyökoulutus

Kohderyhmä: Yritysyhteistyövastaavat ja -toimarit

Slotti: 1 

Yritysmaailma voi tuntua vieraalta, mutta se on täynnä mahdollisuuksia! Miten sinun järjestösi voisi parantaa varainhankintaa ja yritysyhteistyötä? Tule innostumaan myynnistä, jakamaan hyviä käytäntöjä, ideoimaan uutta ja tutustumaan muihin yritysyhteistyöstä ja varainhankinnasta kiinnostuneisiin.

Palautteen antaminen ja vastaanottaminen

Kohderyhmä: Työpaja sopii kaikille kiinnostuneille mutta on erityisen hyödyllinen kaikille johtamistehtävissä toimiville.

Slotti: 1

Palautteen antaminen ja vastaanottaminen ovat keskeisiä nykypäivän taitoja missä tahansa organisaatiossa. Näitä taitoja voi oppia mutta suurelle osalle ihmisiä näitä taitoja ei koskaan opeteta. Palautteen oikeaoppiminen antaminen ja vastaanottaminen ovat lopulta yksinkertaisia ja ne tuovat mukanaan monenlaisia hyötyjä, kuten esimerkiksi osaamisen jatkuva kehittyminen, omien sokeiden pisteiden tunnistaminen, paremmat ihmissuhteet ja lisääntynyt empatia. Tässä työpajassa työskentelemme yksin ja pienryhmissä alustuksien pohjalta ja tulemme työpajasta ulos kyvykkäämpinä palautteen antajina ja vastaanottajina. Työpaja sopii kaikille kiinnostuneille mutta on erityisen hyödyllinen kaikille johtamistehtävissä toimiville. Mukaan tarvitset vain muistiinpanovälineet.

Tietosuojan perusteet

Kohderyhmä: Kaikki aiheesta kiinnostuneet

Slotti: 1 

Koulutuksessa käydään lävitse perusasiat EU:n yleisestä tietosuoja-asetuksesta (GDPR) sekä sen soveltamisesta yhdistystoiminnassa. Koulutuksessa opitaan siis, mitä henkilötietoja kerätään, säilytetään ja käytetään oikein. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi malli tietosuojaselosteesta.

TEK-yhdyshenkilökoulutus

Kohderyhmä: TEK-yhdyshenkilöt

Slotti: 2 

Mitä Tekniikan akateemisten opiskelijayhteistyö oikein pitää sisällään? Mikä on TEK-yhdyshenkilön eli KYHin rooli tässä kaikessa? Mistä loputtomalta vaikuttava makkaratarjonta on peräisin? Tämä järjestöjen TEK-yhdyshenkilöille tarkoitettu koulutusluentopläjäys antaa vastauksen näihin ja kaikkiin muihin mahdollisiin kysymyksiin.

Toiminnantarkastuskoulutus

Kohderyhmä: Toiminnantarkastajat 

Slotti: 2 

Toiminnantarkastaja järjestön toimijoiden apuna lyhyellä ja pidemmällä aikajänteellä. Mitkä ovat toiminnantarkastajan vastuut, millainen on taitava toiminnantarkastaja ja millaisissa asioissa yhdistyksen hallitus ja yhdistyksen jäsenet voivat kääntyä toiminnantarkastajan puoleen. Tässä koulutuksessa käydään läpi tuo toisinaan huonosti tunnettu ja vajaasti hyödynnetty järjestöjen voimavara perusteista alkaen. Tervetuloa keskustelemaan ja oppimaan lisää toiminnantarkastuksesta ja miten toiminnantarkastaja voi olla avuksi teidän järjestöllenne.

Tapahtuman järjestäminen & projekin hallinta syventävä

Kohderyhmä: Kaikkien järjestöjen tapahtumia jollain tapaa tekevät henkilöt. Suosittelemme tapahtumien järjestämisen & projektin hallinnan alkeita pohjatietona, mikäli aiempaa kokemusta tapahtumien järjestämisen ei ole.

Slotti: 2

Miten tuoda ekstraa tapahtumiin ja järjestää ikimuistoisia bileitä? Entä miten huomioida enemmän yhteisön moninaisuutta ja kehittää tapahtumatoimintaa? Tässä koulutuksessa mennään syvemmälle tapahtumien järjestämiseen ja perehdytään projektinhallinnan saloihin.

Edunvalvonta ja vaikuttaminen viestinnän keinoin

Kohderyhmä: Koulutuspoliittiset vastaavat, sosiaalipoliittiset vastaavat, opintovastaavat

Slotti: 2 

Kuinka edunvalvonnasta viestitään tehokkaasti? Millaista on vaikuttava viestintä? Miten tehdään edunvalvonnasta seksikästä? Tässä työpajassa sinusta koulitaan ensiluokkainen lobbari ja aikaansaava vaikuttaja (tai vähintäänkin annetaan eväitä siihen, että harjoittelemalla sinusta sellainen tulee)!

Opiskelijavalinnat – kuka valitsee ketä minne ja miten?

Kohderyhmä: Koulutuspoliittiset toimijat

Slotti: 2 

Opiskelijavalinnat puhututtavat. On todistusvalintaa, valintakoetta, avointa yliopistoa, ensikertalaiskiintiöitä ja siirtohakua. Mutta mitä nämä tarkoittavat ja mitä niistä pitäisi olla mieltä? Tässä koulutuksessa pureudutaan opiskelijavalintojen nykytilaan ja tulevaisuuteen tavoitteena ratkoa valintojen visaisimpia ongelmia.

Ryhmän johtaminen 2

Kohderyhmä: Johtotehtävissä toimivat, aiheesta kiinnostuneet

Slotti: 2 

Tämän koulutuksen aikana sukelletaan syvemmälle johtajuuteen. Koulutuksessa käsitellään mm. palautteen antoa ja sen merkitystä, PJ-VPJ -suhdetta, konfliktien ratkaisua sekä johtajan vastuun rajoja.

Tavoite: Koulutuksen jälkeen osallistuja ymmärtää, ettei johtaja ole kaikkeen kykenevä su-perihminen ja miten johtaja voi priorisoida asioita. Osallistujalla on koulutuksen jälkeen valmiuksia ratkaista konflikteja rakentavalla tavalla.

An international community for everyone

Target group: The session is open for everyone, but specifically aimed at international organizers and international clubs.

Slot: 2

In this session, we will discuss the possibilities and challenges for integrating international students into the student community in Tampere University. The goal is to find ways to better involve international students in all student associations. After a short introduction by TREY, you will have the opportunity to discuss the matter with your fellow students, finding solutions and exchanging ideas on how to improve internationalisation in all corners of the university community.

Kestävä kehitys järjestötoiminnassa

Kohderyhmä: Kaikille aiheesta kiinnostuneille. 

Slotti: 2

Tule oppimaan konkreettisia keinoja, joilla järjestösi voi ottaa toiminnassaan huomioon kestävän kehityksen teemat. Koulutuksessa keskitytään erityisesti ekologiseen kestävyyteen järjestötoiminnassa, mutta myös kestävyyden teemoja sivutaan. Tule oppimaan erityisesti hiilijalanjäljen laskennasta ja sopivien kehitystoimenpiteiden suunnittelusta ja nosta järjestösi kestävyys uudelle tasolle.

Sopimusjuridiikka

Kohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu yritysyhteistyövastaaville sekä puheenjohtajille.

Slotti: 2 

Miten ry voi tehdä sopimuksia yritysten tai muiden toimijoiden kanssa? Mitkä ovat sopimusosapuolten vastuut ja velvoitteet? Tule Magnusson Law’n järjestämään sopimusjuridiikan koulutukseen, jossa oikeustieteen ammattilaiset kertovat parhaimmat niksit ja tärpit onnistuneeseen sopimukseen. Koulutuksessa käsitellään myös toimitilojen vuokrasopimusten perusteita sekä mahdollisesti koronapassin käyttöä yhdistystoiminnassa.