TREY tekee kehitysyhteistyötä, joka on antoisaa sekä ylioppilaskunnan jäsenistölle että yhteistyötahoille. Vapaaehtoiset kehitysyhteistyötiimiin kuuluvat opiskelijamme tekevät töitä yhteistyökohteen hyväksi ja pääsevät samalla hyödyntämään oman alansa osaamista sekä kehittämään työelämässä relevantteja taitoja.

TREY jatkaa Tamyn ja TTYY:n vuonna 2017 aloittamaa Tansania-projektia, mikäli Ulkoministeriö myöntää projektille rahoituksen. Tansania-projektin tavoitteena on parantaa Dar-es-Salaamin lähiöiden sanitaatiota ja lisätä tietoisuutta ekologisesta, kestävästi toteutetusta sekä turvallisesti ylläpidettävästä sanitaatiosta. Vuoden 2017 lopussa perustettiin projektityöryhmä, jossa toimii 22 vapaaehtoista Tampereen yliopiston opiskelijaa sekä ylioppilaskunnan toimijoita.