Mä olen iloinen ja ylpeä siitä, että mä oon päässyt olemaan osa Tampereen ylioppilaskunnan ensimmäistä vuotta. Mulla on ollut etuoikeus kasvaa ja oppia näin monipuolisessa ja osaavassa yhteisössä.

Tänä vuonna ylioppilasliike on tehnyt ison työn puhuessaan opiskelijoille tärkeiden teemojen puolesta. Mä haluan jatkaa sitä työtä ja varmistaa, että päätöksentekijöiden tekemät lupaukset myös pitävät.

Tulevana vuonna SYL:ssä tullaan vaikuttamaan suoraan opiskelijoiden arkeen liittyvissä kysymyksissä. Mun ylioppilasliikkeen keskeinen kulmakivi on ihmisten hyvinvointi. Olipa kyse ihmisten yhdenvertaisesta kohtelusta, saavutettavista palveluista tai maksuttomasta koulutuksesta, kaiken taustalla on aina pyrkimys ihmisten hyvinvoinnin parantamiseen.

Ylioppilasliike tarvitsee kovan osaamisen ja asiantuntijuuden lisäksi myös aitoa halua tarttua epäkohtiin. Rohkean asenteen ohella pitää myös uskaltaa antaa tilaa herkkyydelle ja välittämiselle. Asioiden muuttaminen vaatii pitkäjänteisen työn ohessa myös toisten kuuntelua ja ymmärtämistä. Mä uskon, että maailmaa voi muuttaa ihmisten aidolla kohtaamisella.

Olen ehdolla Suomen ylioppilaskuntien liiton hallitukseen vuodelle 2020. Tervetuloa seuraamaan matkaani kohti liittokokousta!

-Paavo

Voit lukea lisää ajatuksiani täältä.