Äänestäminen Tampereen ylioppilaskunnan edustajistovaaleissa tapahtuu tämän sivun kautta. Kaikki ylioppilaskunnan läsnäolevaksi ilmoittautuneet jäsenet ovat äänioikeutettuja. Jokaisella äänioikeutetulla on käytettävissään yksi ääni. Edustajistovaalien äänestys järjestetään pelkästään sähköisenä äänestyksenä.

Äänestäminen tapahtuu yliopiston äänestysjärjestelmässä, jonka linkki tullaan päivittämään tähän äänestyksen alkaessa. Äänestysjärjestelmä aukeaa 30.10.2024 klo 9.00.

Äänestysajat ovat seuraavat:

  • Ennakkoäänestys: 30.10-1.11.2024 klo 9:00–20:00
  • Varsinainen äänestys: 4.11.-6.11.2024 klo 9:00–18:00