Ylioppilaskunnan piirissä toimii yli 150 erilaista järjestöä.

Edunvalvontajärjestöt

Edunvalvontajärjestöt toimivat jäsentensä yhdyssiteenä sekä osallistuvat jäsentensä koulutuksen ja opintojen suunnitteluun ja kehittämiseen. Edunvalvontajärjestöjen jäseniä ovat muut yhdistykset.

Ainejärjestöt ja killat

Ainejärjestöt ja killat toimivat jäsentensä yhdyssiteenä ja osallistuvat jäsentensä koulutuksen ja opintojen suunnitteluun ja kehittämiseen. Ainejärjestöt ja killat toteuttavat alansa opiskelijoiden edunvalvontaa. Lisäksi sisäänotolliset ainejärjestöt ja killat toteuttavat tuutorointia yhteistyössä ylioppilaskunnan ja yliopiston kanssa. Kilta on tekniikan alan sisäänotollinen ainejärjestö.

Harrastejärjestöt

Harrastejärjestöjä eli kerhoja ovat yhdistykset, jotka toimivat jonkin harrastuksen tai vakaumuksen pohjalta. Ammattiainekerhot ovat omistautuneet tietylle tieteenalalle. Ammattiainekerhot pitävät yllä suhteita alan opiskelijoiden, laitosten ja alan yritysten välillä: järjestävät ekskursioita, tarjoavat puitteita kehittää omaa osaamistaan sekä kerhosta riippuen järjestävät muuta yhteistä toimintaa, kuten saunailtoja jäsenistölleen.

Sivulla on esiteltynä myös liikuntajaostoja, jotka toimivat liikunnan kattojärjestöjen Turvokkeen ja Mahdin alaisuudessa. Näillä jaostoilla ei ole TREYn yhdistysasemaa.

Edunvalvontajärjestöt

Johto - Johtamisen ja talouden opiskelijat ry

www.johtory.fi


Tila: Pinni A5094

Kasvo ry - Tampereen yliopiston kasvatustieteiden opiskelijat

www.kasvo.wordpress.com/

Vico - Viestintätieteiden tiedekuntajärjestö

vicoriina.wordpress.com

YTY - Yhteiskunta- ja terveystieteiden ylioppilaat ry

www.yty-ry.fi

Ainejärjestöt ja killat

Tampereen yliopiston filosofian opiskelijoiden ainejärjestö Aatos

www.sites.google.com/site/philosophonomicon/


Haalarit: musta

Automaatiotekniikan kilta Autek

www.autek.fi

Haalarit: keltainen
Tila: PC001C1

Bioteekkarikilta Bioner

https://bioner.fi/

Haalarit: samppanjankultainen
Tila: PC001B1

Bioteknologian opiskelijoiden ainejärjestö Biopsi ry

www.bioteknologia.info/biopsiry/

Haalarit: violetti
Tila: Arvo F108

Tampereen yliopiston kauppatieteiden opiskelijat - Boomi ry

www.boomi.fi

Haalarit: laivastonsininen
Tila: Pinninkatu 57

MDP in Leadership for Change students Complex ry

https://lfcomplex.wordpress.com

Tampereen psykologian opiskelijoiden ainejärjestö Cortex ry

www.cortexry.wordpress.com

Tila: Linna 5036
Haalarit: punainen

Teknis-luonnontieteellinen kilta Hiukkanen

www.hiukkanen.fi

Haalarit: violetti
Tila: SA025

Tampereen yliopiston politiikan tutkimuksen ainejärjestö Iltakoulu ry

iltakoulu.org

Haalarit: tummanvihreä
Tila: Pinni A4089

Tuotantotalouden kilta Indecs ry

www.indecs.fi

Haalarit: valkoinen
Tila: K1725

Tampereen yliopiston sosiaalitieteiden ja yhteiskuntatutkimuksen opiskelijoiden aineyhdistys Interaktio ry

www.interaktiory.wordpress.com

Haalarit: turkoosi
Tila: Linna 5037

Tampereen yliopiston varhaiskasvatuksen opiskelijoiden ainejärjestö ITU ry

www.itury.fi

Haalarit: tummanvihreä

Tampereen yliopiston suomen kielen opiskelijoiden ainejärjestö Kopula ry

www.kopulary.net

Haalarit: Suomen lipun sininen
Tila: LTL-luola / Pinni B4049

Koneenrakentajakilta KoRK

www.kork.fi

Haalarit: punainen
Tila: K1721

Tampereen yliopiston vieraiden kielten opiskelijoiden ainejärjestö Lexica ry

www.lexicary.org

Haalarit: punainen
Tila: LTL-luola / Pinni B4049

Tampereen yliopiston matematiikan, tilastotieteen ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden ainejärjestö Luuppi ry

www.luuppi.fi

Haalarit: piin harmaa
Tila: B0030, Pinni B

Tietojohtajakilta Man@ger

www.tietojohtajakilta.net

Haalarit: harmaa
Tila: K1723

Tampereen yliopiston kasvatustieteen ja aikuiskasvatuksen ainejärjestö Mentor ry

www.mentorblogi.wordpress.com

Haalarit: tummanvihreä
Tila: Virta, Åkerlundinkatu 5

Materiaali-insinöörikilta MIK

materiaali-insinoorikilta.fi

Haalarit: viininpunainen
Tila: PB006

Teatterityön tutkinto-ohjelma Näty

naty.uta.fi


Tila: Teatterimonttu

Tampereen yliopiston luokanopettajaksi opiskelevien ainejärjestö OKA ry

www.okary.fi

Haalarit: tummansininen
Tila: Virta, Åkerlundinkatu 5

Tampereen yliopiston historianopiskelijat Patina ry

www.patinary.com

Haalarit: viininpunainen
Tila: Historiatieteen laitos

Porin yliopistokeskuksella toimiva Porin ylioppilasyhdistys Pointer ry

www.pointerry.fi

Ainejärjestöjen haalarit: harmaa (PoTka ry), punainen (Kulma ry), tummansininen (PorKy ry), viininpunainen (Utopia ry) ja oranssi (vaihto-opiskelijat)
Tila: Pohjoiranta 11A, Huone 122 AB, 28101 Pori

Porin Teekkarit - PoTka ry

www.porinteekkarit.com

Haalarit: tumman harmaa

Tampereen yliopiston puheviestinnän opiskelijoiden ainejärjestö Reettorit ry

www.reettorit.com

Haalarit: musta
Tila: Pinni B2050

Tampere International Global Society Students (TIPSY)

www.tunitipsy.wordpress.com/


Tila: Linna, 6krs.

Tampereen yliopiston terveystieteiden ainejärjestö Salus ry

www.salusry.fi
Haalarit: fuksianpunainen
Tila: Saltsu, Arvo F112

Sähkökilta ry, Skilta

www.skilta.fi

Haalarit: sähkönsininen
Tila: SA101

Tampereen yliopiston sosiaalityön opiskelijoiden ainejärjestö SOS ry

www.sosry.blogspot.com

Haalarit: valkoinen
Tila: Linna 6043

Tampereen yliopiston hallintotieteitä opiskelevien ainejärjestö Staabi ry

www.staabi.fi

Haalarit: tummanvihreä
Tila: Pinni A1056

Tampereen Arkkitehtikilta TamArk

www.tamark.fi

Haalarit: iloisen musta
Tila: R0202

Tampereen Rakentajakilta TARAKI

www.taraki.fi

Haalarit: tummansininen
Tila: RH209

TaSciEn - Tampere Science and Engineering Students' association ry

www.tascien.org

Tampereen yliopiston kirjallisuuden opiskelijoiden ainejärjestö Teema ry

www.teemary.org

Haalarit: musta
Tila: LTL-luola / Pinni B4049

Tampereen TietoTeekkarikilta TiTe

www.tietoteekkarikilta.fi

Haalarit: musta
Tila: TA015

Tampereen Lääketieteen Kandidaattiseura ry

www.kandit.fi

Haalarit: valkoinen
Tila: Arvo F111, C123

Tampereen yliopiston käännöstieteen opiskelijoiden ainejärjestö Transla ry

www.transla-ry.org/

Haalarit: musta
Tila: LTL-luola / Pinni B4049

Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen ja mediatutkimuksen opiskelijat UDK ry

www.udk.fi

Haalarit: tummanvihreä
Tila: Pinni B0033

Tampereen yliopiston Porin yksikön opiskelijoiden ainejärjestö Utopia ry

www.ainejarjestoutopia.blogspot.com


Tila: Pohjoisranta 11 D, 28100 Pori

Tampereen yliopiston journalistiikan ja visuaalisen journalismin opiskelijoiden ainejärjestö Vostok ry

www.vostok.fi

Haalarit: oranssi
Tila: Harjoitustoimitus, Tampereen yliopisto

Ympäristöteekkarikilta ry, YKI

www.ymparistoteekkarikilta.fi

Haalarit: metsänvihreä
Tila: K1727

Tampereen yliopiston logopedian opiskelijoiden ainejärjestö Ääni ry

www.facebook.com/AaniRy/

Haalarit: tummanturkoosi

Muut ainejärjestöt ja ammattiainekerhot

Tampereen yliopiston hallintotieteen opiskelijat AdHoc ry

www.adhocry.fi

Energiatekniikan ammattiainekerho Exergia

exergia-tut.net

Tampereen yliopiston julkisen talousjohtamisen opiskelijat - Fiskus ry

www.fiskustampere.wordpress.com

Ympäristötekniikan ammattiainekerho Flokki

www.flokki.fi

Tampereen yliopiston kunnallistieteiden opiskelijat Hallat ry

www.hallat.fi


Tila: Pinni A1057

Hydrauliikan ja automaation ammattiainekerho Kavitaatio
Tila: PC001E

Tampereen yliopiston julkisoikeuden opiskelijat JuJu ry

www.jujutampere.fi

Liikenne- ja kuljetusalan ammattiainekerho Liittymä

https://liittyma.weebly.com/

Rakennesuunnittelun ammattiainekerho Nurjahdus ry

www.nurjahdus.fi

Tampereen yliopiston taloustieteen ainejärjestö Pareto ry

www.paretory.wordpress.com

Lääketieteellisen tekniikan ammattiainekerho Pollex

www.pollex.club


Tila: PC001E

Tuotantotekniikan ammattiainekerho Pullonkaula ry

www.pullonkaula.net


Tila: PB004

Sähköenergiatekniikan ammattiainekerho SETKO ry

www.students.tut.fi/~setko/


Tila: SF209

Geotekniikan ja rakennusgeologian ammattiainekerho Seula

www.seula.weebly.com/

Tampereen yliopiston ympäristöpolitiikan ja aluetieteen opiskelijoiden ainejärjestö Spatikka ry

www.spatikka.blogspot.com

Tampereella aineenopettajaksi opiskelevien ainejärjestö TamAus ry

www.tamausry.wordpress.com

Tampereen yliopiston aikuisopiskelijat


Tampereen yliopiston vakuutustieteen opiskelijoiden ainejärjestö Tariffi ry

www.tariffiweb.wordpress.com

Signaalinkäsittelyn ja tietoliikennetekniikan ammattiainekerho TeLE

www.rakastele.fi

Haalarit: mintunvihreä
Tila: SA001

Elektroniikan ammattiainekerho Telok

www.telok.fi


Tila: SA031

Rakennustuotannon ja -talouden ammattiainekerho TRATTA

http://tratta.org/

Tampereen Yliopiston Vero-oikeuden Opiskelijat VOO ry

www.voory.fi

Harrastejärjestöt

Akateeminen Mahti

www.akateeminenmahti.fi

ATK-harrastajien yhdistys Modeemi ry

www.modeemi.fi


Tila: TA013

Avaruusteknillinen kerho Castor ry

www.avaruuskerho.fi


Tila: SI011

Blebeijit

www.tamppi.fi

Haalarit: valkoinen

Board of European Students of Technology BEST Tampere

www.best-tampere.fi


Tila: PC001F

Boomareiden Olutseura – BOSA ry

www.bosa.fi


Tila: Pinninkatu 57

Boomstock

www.boomstock.fi


Tila: Pinninkatu 57

Eettisen kaupan puolesta Eetti ry

www.eetti.fi

Ei-turkulainen osakunta ETO

www.eto.fi

Electrical Engineering STudents’ European assoCiation Local Committee Tampere ry

tampere.eestec.net


Tila: PC001F

ElramErasmus Student Network, Finns and Internationals in Tampere ESN FINT

www.esnfint.org
Haalarit: vihreä
Tila: C07b

ESN INTO

www.esninto.org


Tila: PC001D1

Euroavia Helsinki ry

www.euroavia.fi


Tila: SA030

European Students of Industrial Engineering and Management Estiem

www.estiem.org

Globaali Sosiaalityö

www.globaalisosiaalityo.org


Tila: Sosiaalityö, 33014 Tampereen yliopisto

Herwannan Hauiskääntö

www.students.tut.fi/~hkaanto


Ei yhdistysasemaa

Hervannan Nykyaikain Teekkarien Animaatioiltamat HeNTAi

https://www.hnta.club


Tila: SA012

Hiki-Hockey

www.hiki-hockey.com


Tila: SA038
Ei yhdistysasemaa

IAESTETila: PC001F

Ilmailukerho Albatross

albatrossaviation.fi


Tila: SA030

Interaktiivisen musiikkinäytelmän yhdistys NääsPeksi ry

www.naaspeksi.fi

KAIKU-kuoro ryKameraseura Vastavalo

www.vastavalo.kapsi.fi

Tila: Väinämöisenkatu 11, Tampere (pimiö)

Kampuskappeli Taivaankansi – Keidas keskellä kampusta

www.tampereenseurakunnat.fi/opiskelijat


Tila: Pinni B5110

Mansen akateeminen gangsta-rap seura MAGS

www.facebook.com/Mansenakateeminengangstarapseura/

Opiskelijapuhallinorkesteri Torvikopla

www.torvikopla.net

Panemiseen ja Excursioihin Nuoria Innostava Seura PES

www.pes-brewing.org

PILE
Haalarit: musta

Roolipelikerho Excalibur

www.xcalibur.cc.tut.fi


Tila: RD102

Ruokapiiri Tampiiri

www.tampiiri.fi

Savotta – Tampereen yliopiston savolainen osakunta

https://savotta.wordpress.com

Elektronisen musiikin kerho Spinni

www.spinni.org


Tila: SA014

Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaiden Tampereen opiskelijat SYY-Tampere ry

www.syytamperery.wordpress.com

Tampere Debate Society

www.tamperedebatesociety.fi

Tampereen Akateeminen KyykkäSeura

www.kyykkaseura.fi

Tampereen akateeminen sinfoniaorkesteri TASO

www.taso.fi

Tampereen akateemisesti sivistyneet Gambinan ystävät

www.gambina.fi

Tampereen Akateemisen Menneisyyden YstävätTampere Entrepreneurship Society

https://www.tampere.es/

Tampereen Eurooppanuoret – TEN

www.eurooppanuoret.fi/aluejarjestot/tampere

Tampereen Korkeakoulujen Reserviupseerit ry - TaKoRU

www.takoru.fi


Tila: SA004

Tampereen opiskelevat keskustalaiset TOK ry

www.facebook.com/TampereenOpiskelevatKeskustalaiset/

Tampereen sosiaalidemokraattinen opiskelijayhdistys Tasy ry

www.tasy.fi


Tila: Hämeenpuisto 28

Tampereen YK-yhdistys TAYK ry

www.tayk.wordpress.com

Tampereen yliopiston animekerho Sugoi

www.facebook.com/sugoiuta/

Tampereen yliopiston laulajat TYL

www.tyl.fi

Tila: Jankanraitti 17 B 42

Tampereen yliopiston Taekwon-Do ry

www.taekwon-do.fi/team/tampereen-yliopiston-taekwon-do/

Tampereen Yliopiston Raskaan Musiikin Ystävät TYRMÄYS ry

www.tyrmays.blogspot.com

Tampereen Yliopiston Roolipelaajat TYR


Tampereen yliopiston vegaanit TYVE

www.utavegans.wordpress.com

Tampereen ylioppilasteatteri

www.tayt.fi

Tampereen pohjola-Nordenin nuoret TapNu

www.pnn.fi/tapnu/

Teekkarikuoro - Tampereen akateemiset laulajat ry

www.teekkarikuoro.fi


Tila: PC002A

Tukkateatteri

www.tukkateatteri.fi


Tila: Laukontori 12, 33200 Tampere

Teekkareiden Urheilu- ja Voimailukerho ry

www.turvoke.fi

Tampereen Kokoomusopiskelijat TYKO ry

www.kokoomusopiskelijat.fi/tyko/

Tila: Kuninkaankatu 13 B, 33210 Tampere

Tampereen kristityt teekkarit TKrT

www.tkrt.fi


Tila: SA209

Tampereen teekkareiden lentopallokerho TTLK

tinyurl.com/TreTeekkareidenLentopallokerho


Ei yhdistysasemaa

Tampereen teekkareiden talouskerho Markka

www.talouskerho.org


Tila: SA010

Tampereen Teekkarien Etelä-Pohjalainen Osakunta TTEPO ry

www.students.tut.fi/~ttepo


Tila: SA013

TEA-club

www.kyykka.fi

Haalarit: valkoinen pinkillä raidalla
Tila: SA034

Tampereen Teekkarien go-Kerho TTgoK

www.students.tut.fi/~ttgok

Tampereen teekkarien hiihto- ja purjehdusseura TTHP

www.tthp.fi


Ei yhdistysasemaa

Tampereen teekkarien moottorikerho TTMK

www.ttmk.fi


Tila: K701

Tampereen teekkarien PerinneSeura PerSe

www.jäynäkisa.fi

Tampereen Teekkarien raskaan musiikin ystävät TTYkitys

https://www.facebook.com/ttykitys/


Tila: SA009

Tampereen Teekkarien Soitannollinen Seura TTSS

https://www.ttss.fi/

Tampereen Teekkarikamerat - TT-Kamerat

www.ttkamerat.fi, www.ttkamerat.kuvat.fi


Tila: TA006

Tampereen yliopiston liitokiekkoilijat FreezeBees

www.freezebeesblog.wordpress.com

Tampereen Yliopiston Pohjalainen Osakunta TYPO


TEKIILA

www.tekiila.fi


Ei yhdistysasemaa

Uranaisten Opiskelijaseura UrOs

http://tekniikankutsu.fi

Haalarit: ruskea

Urrrheilujoukkue NMKSVVapaaboomarit

www.vapaaboomarit.fi


Tila: Boomi ry, Pinninkatu 57, 33100

Viini- ja olutkerho Château

www.students.tut.fi/~chateau


Tila: SA006

Viva – Tampereen yliopiston vihreä vasemmisto

www.vihreavasemmisto.wordpress.com

Virkistysseura Robban & Siivouspojat

robban-hallitus@listmail.tut.fi

Youth leadership organization AIESEC

www.aiesec.fi


Tila: PC001F

TT-Lätty

www.tt-latty.net/

Ei yhdistysasemaa