Ylioppilaskunnan piirissä toimii yli 150 erilaista järjestöä.

Edunvalvontajärjestöt ovat tiedekuntatasolla toimivia järjestöjä, joiden jäseninä on muita järjestöjä. Edunvalvontajärjestöt ajavat tiedekuntansa opiskelijoiden oikeuksia, järjestävät koulutuksia jäsenjärjestöilleen ja rakentavat yhteisöllisyyttä tiedekunnan sisällä.

Ainejärjestöt ovat tietyn oppiaineen tai alan opiskelijoiden yhteenliittymiä, jotka ajavat jäsenistönsä etua tutkinto-ohjelmissa ja järjestävät opiskelijoille vapaa-ajanviettomahdollisuuksia. Lisäksi sisäänotolliset ainejärjestöt toteuttavat tuutorointia yhteistyössä ylioppilaskunnan ja yliopiston kanssa. Tekniikan alojen opiskelijoiden ainejärjestöjä kutsutaan killoiksi.

Muut ainejärjestöt ovat sellaisia ainejärjestöjä, joilla ei ole sisäänottoa. Ne tekevät samaa työtä kuin sisäänotolliset ainejärjestöt, mutta niiden jäseniksi hakeudutaan, kun esimerkiksi oma opintosuunta on selvillä.

Suurin osa yhdistyksistämme on harrastejärjestöjä, jotka toimivat jonkin harrastuksen, mielenkiinnonkohteen tai vakaumuksen pohjalta. Ne kokoavat yhteen samoista asioista kiinnostuneita ja niitä kaikkia yhdistää yhteisöllisyys ja porukalla tekemisen meininki. Ammattiainekerhot ovat tietylle tieteenalalle omistautuneita harrastejärjestöjä. Ammattiainekerhot pitävät yllä suhteita alan opiskelijoiden, laitosten ja alan yritysten välillä hyvin samalla tavalla kuin ainejärjestöt, joilla ei ole omaa sisäänottoa

Sivulla on esitelty myös liikuntajaostoja, jotka toimivat liikunnan kattojärjestöjen Teekkareiden Urheilu- ja Voimailukerho TUrVoKe:n sekä Tampereen Akateemisen Mahdin alaisuudessa. Näillä jaostoilla ei ole TREYn yhdistysasemaa.

Edunvalvontajärjestöt

Johto - Johtamisen ja talouden opiskelijat ry

http://www.johtory.fi


Tila: Pinni A5094

Kasvo ry - Tampereen yliopiston kasvatustieteiden opiskelijat

http://www.kasvo.wordpress.com/

YTY - Yhteiskunta- ja terveystieteiden ylioppilaat ry

http://www.yty-ry.fi

Porin yliopistokeskuksella toimiva Porin ylioppilasyhdistys Pointer ry

http://www.pointerry.fi

Ainejärjestöjen haalarit: harmaa (PoTka ry), punainen (Kulma ry), tummansininen (PorKy ry), viininpunainen (Utopia ry) ja oranssi (vaihto-opiskelijat)
Tila: Pohjoiranta 11A, Huone 122 AB, 28101 Pori

Sisäänotolliset ainejärjestöt

Tampereen yliopiston filosofian opiskelijoiden ainejärjestö Aatos

http://www.sites.google.com/site/philosophonomicon/


Haalarit: musta

Automaatiotekniikan kilta Autek

http://www.autek.fi

Haalarit: keltainen
Tila: PC001C1

Bioteekkarikilta Bioner

https://bioner.fi/

Haalarit: samppanjankultainen
Tila: PC001B1

Bioteknologian opiskelijoiden ainejärjestö Biopsi ry

http://www.bioteknologia.info/biopsiry/

Haalarit: violetti
Tila: Arvo F108

Tampereen yliopiston kauppatieteiden opiskelijat - Boomi ry

http://www.boomi.fi

Haalarit: laivastonsininen
Tila: Pinninkatu 57

MDP in Leadership for Change students Complex ry

https://lfcomplex.wordpress.com

Tampereen psykologian opiskelijoiden ainejärjestö Cortex ry

http://www.cortexry.wordpress.com

Tila: Linna 5036
Haalarit: punainen

Teknis-luonnontieteellinen kilta Hiukkanen

http://www.hiukkanen.fi

Haalarit: violetti
Tila: SA025

Tampereen yliopiston politiikan tutkimuksen ainejärjestö Iltakoulu ry

http://iltakoulu.org

Haalarit: tummanvihreä
Tila: Pinni A4089

Tuotantotalouden kilta Indecs ry

http://www.indecs.fi

Haalarit: valkoinen
Tila: K1725

Tampereen yliopiston sosiaalitieteiden ja yhteiskuntatutkimuksen opiskelijoiden aineyhdistys Interaktio ry

http://www.interaktiory.fi

Haalarit: turkoosi
Tila: Linna 5037

Tampereen yliopiston varhaiskasvatuksen opiskelijoiden ainejärjestö ITU ry

http://www.itury.fi

Haalarit: tummanvihreä

Tampereen yliopiston suomen kielen opiskelijoiden ainejärjestö Kopula ry

http://www.kopulary.net

Haalarit: Suomen lipun sininen
Tila: Pinni B4049

Koneenrakentajakilta KoRK

http://www.kork.fi

Haalarit: punainen
Tila: K1721

Tampereen yliopiston vieraiden kielten opiskelijoiden ainejärjestö Lexica ry

http://www.lexicary.org

Haalarit: punainen
Tila: Pinni B4049

Tampereen yliopiston matematiikan, tilastotieteen ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden ainejärjestö Luuppi ry

http://www.luuppi.fi

Haalarit: piin harmaa
Tila: Pinni B0030

Tietojohtajakilta Man@ger

http://www.tietojohtajakilta.net

Haalarit: harmaa
Tila: K1723

Tampereen yliopiston kasvatustieteen ja aikuiskasvatuksen ainejärjestö Mentor ry

http://www.mentorblogi.wordpress.com

Haalarit: tummanvihreä
Tila: Virta, Åkerlundinkatu 5

Materiaali-insinöörikilta MIK

http://materiaali-insinoorikilta.fi

Haalarit: viininpunainen
Tila: PB006

Teatterityön tutkinto-ohjelma Näty

http://naty.uta.fi


Tila: Teatterimonttu

Tampereen yliopiston luokanopettajaksi opiskelevien ainejärjestö OKA ry

http://www.okary.fi

Haalarit: tummansininen
Tila: Virta, Åkerlundinkatu 5

Tampereen yliopiston historianopiskelijat Patina ry

http://www.patinary.com

Haalarit: viininpunainen
Tila: Historiatieteen laitos

Porin Teekkarit - PoTka ry

http://www.porinteekkarit.com

Haalarit: tumman harmaa

Tampereen yliopiston puheviestinnän opiskelijoiden ainejärjestö Reettorit ry

http://www.reettorit.com

Haalarit: musta
Tila: Pinni B2050

Tampere International Global Society Students (TIPSY)

http://www.tunitipsy.wordpress.com/


Tila: Linna, 6krs.

Tampereen yliopiston terveystieteiden ainejärjestö Salus ry

http://www.salusry.fi

Haalarit: fuksianpunainen
Tila: Saltsu, Arvo F112

Sähkökilta ry, Skilta

http://www.skilta.fi

Haalarit: sähkönsininen
Tila: SA101

Tampereen yliopiston sosiaalityön opiskelijoiden ainejärjestö SOS ry

https://www.sos-ry.com

Haalarit: valkoinen
Tila: Linna 6043

Tampereen yliopiston hallintotieteitä opiskelevien ainejärjestö Staabi ry

http://www.staabi.fi

Haalarit: tummanvihreä
Tila: Pinni A1056

Tampereen Arkkitehtikilta TamArk

http://www.tamark.fi

Haalarit: iloisen musta
Tila: R0202

Tampereen Rakentajakilta TARAKI

http://www.taraki.fi

Haalarit: tummansininen
Tila: RH209

TaSciEn - Tampere Science and Engineering Students' association ry

http://www.tascien.org

Tampereen yliopiston kirjallisuuden opiskelijoiden ainejärjestö Teema ry

https://teemary.org/

Haalarit: musta
Tila: Pinni B4049

Tampereen TietoTeekkarikilta TiTe

http://www.tietoteekkarikilta.fi

Haalarit: musta
Tila: TA015

Tampereen Lääketieteen Kandidaattiseura ry

http://www.kandit.fi

Haalarit: valkoinen
Tila: Arvo F111, C123

Tampereen yliopiston käännöstieteen opiskelijoiden ainejärjestö Transla ry

http://www.transla-ry.org/

Haalarit: musta
Tila: Pinni B4049

Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen ja mediatutkimuksen opiskelijat UDK ry

http://www.udk.fi

Haalarit: tummanvihreä
Tila: Pinni B0033

Tampereen yliopiston Porin yksikön opiskelijoiden ainejärjestö Utopia ry

http://www.ainejarjestoutopia.blogspot.com

Tila: Pohjoisranta 11 D, 28100 Pori

Tampereen yliopiston journalistiikan ja visuaalisen journalismin opiskelijoiden ainejärjestö Vostok ry

http:/www.vostok.fi

Haalarit: oranssi
Tila: Harjoitustoimitus, Tampereen yliopisto

Ympäristöteekkarikilta ry, YKI

http://www.ymparistoteekkarikilta.fi

Haalarit: metsänvihreä
Tila: K1727

Tampereen yliopiston logopedian opiskelijoiden ainejärjestö Ääni ry

http://www.facebook.com/AaniRy/

Haalarit: tummanturkoosi

Muut ainejärjestöt

Tampereen yliopiston hallintotieteen opiskelijat AdHoc ry

http://www.adhocry.fi

Tampereen yliopiston julkisen talousjohtamisen opiskelijat - Fiskus ry

http://www.fiskustampere.wordpress.com

Tampereen yliopiston kunnallistieteiden opiskelijat Hallat ry

http://www.hallat.fi


Tila: Pinni A1057

Tampereen yliopiston julkisoikeuden opiskelijat JuJu ry

http://www.jujutampere.fi

Tampereen yliopiston taloustieteen ainejärjestö Pareto ry

http://www.paretory.wordpress.com

Tampereen yliopiston ympäristöpolitiikan ja aluetieteen opiskelijoiden ainejärjestö Spatikka ry

http://www.spatikka.blogspot.com

Tampereella aineenopettajaksi opiskelevien ainejärjestö TamAus ry

http://www.tamausry.wordpress.com

Tampereen yliopiston vakuutustieteen opiskelijoiden ainejärjestö Tariffi ry

http://www.tariffiweb.wordpress.com

Tampereen Yliopiston Vero-oikeuden Opiskelijat VOO ry

http://www.voory.fi

Harrastejärjestöt

Energiatekniikan ammattiainekerho Exergia

http://exergia-tut.net

Ympäristötekniikan ammattiainekerho Flokki

http://www.flokki.fi

Liikenne- ja kuljetusalan ammattiainekerho Liittymä

https://liittyma.weebly.com/

Rakennesuunnittelun ammattiainekerho Nurjahdus ry

http://www.nurjahdus.fi

Lääketieteellisen tekniikan ammattiainekerho Pollex

http://www.pollex.club


Tila: PC001E

Tuotantotekniikan ammattiainekerho Pullonkaula ry

http://www.pullonkaula.net


Tila: PB004

Security club of Tampere University ry

https://turvallisuuskerhosetu.fi/

Sähköenergiatekniikan ammattiainekerho SETKO ry

http://www.students.tut.fi/~setko/


Tila: SF209

Geotekniikan ja rakennusgeologian ammattiainekerho Seula

http://www.seula.weebly.com/

Signaalinkäsittelyn ja tietoliikennetekniikan ammattiainekerho TeLE

http://www.rakastele.fi

Haalarit: mintunvihreä
Tila: SA001

Tampereen yliopiston lappilainen osakunta Sinni ryElektroniikan ammattiainekerho Telok

http://www.telok.fi


Tila: SA031

Rakennustuotannon ja -talouden ammattiainekerho TRATTA

http://tratta.org/

AC Estudiantes

http://acestudiantes.fi/


Ei yhdistysasemaa

ATK-harrastajien yhdistys Modeemi ry

http://www.modeemi.fi


Tila: TA013

Avaruusteknillinen kerho Castor ry

http://www.avaruuskerho.fi


Tila: SI011

Blebeijit ry

http://www.tamppi.fi

Haalarit: valkoinen

Board of European Students of Technology BEST Tampere

http://www.best-tampere.fi


Tila: PC001F

Boomareiden Olutseura – BOSA ry

http://www.bosa.fi


Tila: Pinninkatu 57

Boomstock

http://www.boomstock.fi


Tila: Pinninkatu 57

Ei-turkulainen osakunta ETO

http://www.eto.fi

Electrical Engineering STudents’ European assoCiation Local Committee Tampere ry

http://tampere.eestec.net


Tila: PC001F

ElramErasmus Student Network, Finns and Internationals in Tampere ESN FINT

http://www.esnfint.org

Haalarit: vihreä
Tila: C07B

ESN INTO

http://www.esninto.org


Tila: PC001D1

Euroavia Tampere ry

http://www.euroavia.fi


Tila: SA030

European Students of Industrial Engineering and Management Estiem

http://www.estiem.org

Globaali Sosiaalityö

http://www.globaalisosiaalityo.org


Tila: Sosiaalityö, 33014 Tampereen yliopisto

Herwannan Hauiskääntö

http://hkaanto.fi/


Ei yhdistysasemaa

Hervannan Nykyaikain Teekkarien Animaatioiltamat HeNTAi

https://www.hnta.club


Tila: SA012

Hiki-Hockey

http://www.hiki-hockey.com


Tila: SA038
Ei yhdistysasemaa

Interaktiivisen musiikkinäytelmän yhdistys NääsPeksi ry

http://www.naaspeksi.fi

KAIKU-kuoro ryKameraseura Vastavalo

http://www.vastavalo.kapsi.fi


Tila: Väinämöisenkatu 11, Tampere (pimiö)

Opiskelijapuhallinorkesteri Torvikopla

http://www.torvikopla.net

Panemiseen ja Excursioihin Nuoria Innostava Seura PES

http://www.pes-brewing.org

PILE
Haalarit: musta

Savotta – Tampereen yliopiston savolainen osakunta

https://savotta.wordpress.com

SBS Tamppi

http://www.sbstamppi.fi


Ei yhdistysasemaa

Elektronisen musiikin kerho Spinni

http://www.spinni.org


Tila: SA014

Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaiden Tampereen opiskelijat SYY-Tampere ry

http://www.syytamperery.wordpress.com

Taide- ja tekstiilikerho TAHRA


Tampereen Akateeminen KyykkäSeura

http://www.kyykkaseura.fi


Ei yhdistyasemaa

Tampereen akateeminen sinfoniaorkesteri TASO

http://www.taso.fi

Tampereen akateemisesti sivistyneet Gambinan ystävät

http://www.gambina.fi

Tampereen Akateemisen Menneisyyden YstävätTampere Entrepreneurship Society

https://www.tampere.es/

Tampereen Korkeakoulujen Reserviupseerit ry - TaKoRU

http://www.takoru.fi


Tila: SA004

Tampereen sosiaalidemokraattinen opiskelijayhdistys Tasy ry

http://www.tasy.fi


Tila: Hämeenpuisto 28

Tampereen YK-yhdistys TAYK ry

http://www.tayk.wordpress.com

Tampereen yliopiston animekerho Sugoi

http://www.facebook.com/sugoiuta/

Tampereen yliopiston laulajat TYL

http://www.tyl.fi


Tila: Jankanraitti 17 B 42

Tampereen Yliopiston Raskaan Musiikin Ystävät TYRMÄYS ry

http://www.tyrmays.blogspot.com


https://www.facebook.com/tyrmays/

Tampereen ylioppilasteatteri

http://www.tayt.fi

Tampereen pohjola-Nordenin nuoret TapNu

http://www.pnn.fi/tapnu/

Teekkarikuoro - Tampereen akateemiset laulajat ry

http://www.teekkarikuoro.fi


Tila: PC002A

Tukkateatteri

http://www.tukkateatteri.fi


Tila: Laukontori 12, 33200 Tampere

Teekkareiden Urheilu- ja Voimailukerho ry

http://www.turvoke.fi

Tampereen Kokoomusopiskelijat TYKO ry

http://www.kokoomusopiskelijat.fi/tyko/


Tila: Kuninkaankatu 13 B, 33210 Tampere

Tampereen kristityt teekkarit TKrT

http://www.students.tut.fi/~tkrt/


Tila: SA209

Tampereen teekkareiden lentopallokerho TTLK

https://webpages.tuni.fi/ttlk/


Ei yhdistysasemaa

Tampereen teekkareiden talouskerho Markka

http://www.talouskerho.org


Tila: SA010

Tampereen Teekkarien Etelä-Pohjalainen Osakunta TTEPO ry

http://www.students.tut.fi/~ttepo


Tila: SA013

TEA-club

http://www.kyykka.fi

Haalarit: valkoinen pinkillä raidalla
Tila: SA034

Tampereen Teekkarien go-Kerho TTgoK

http://www.students.tut.fi/~ttgok

Tampereen teekkarien hiihto- ja purjehdusseura TTHP

http://www.tthp.fi

Tampereen teekkarien moottorikerho TTMK

http://www.ttmk.fi


Tila: K701

Tampereen teekkarien PerinneSeura PerSe

http://www.jäynäkisa.fi

Tampereen Teekkarien raskaan musiikin ystävät TTYkitys

https://www.facebook.com/ttykitys/


Tila: SA009

Tampereen Teekkarien Soitannollinen Seura TTSS

https://www.ttss.fi/

Tampereen yliopiston liitokiekkoilijat FreezeBees

http://www.freezebeesblog.wordpress.com

Tampereen Yliopiston Pohjalainen Osakunta TYPO

http://www.typo-osakunta.fi/


Sähköpostilista: https://lists.tuni.fi/mailman/listinfo/typo

TEKIILA

http://www.tekiila.fi


Ei yhdistysasemaa

Uranaisten Opiskelijaseura UrOs

https://www.tekniikankutsu.com/

Haalarit: ruskea

Urrrheilujoukkue NMKSVVapaaboomarit

http://www.vapaaboomarit.fi


Tila: Boomi ry, Pinninkatu 57, 33100

Viini- ja olutkerho Château

http://www.students.tut.fi/~chateau


Tila: SA006

Viva – Tampereen yliopiston vihreä vasemmisto

http://www.vihreavasemmisto.wordpress.com

Youth leadership organization AIESEC

http://www.aiesec.fi


Tila: PC001F