Syksyllä 2024 valitsemme edustajiston kalenterivuodelle 2025.

Vaalien aikataulut

Ehdokkaaksi asettuminen

  • Ehdokasasettelu on auki 12.8.2024 kello 9.00 ja 29.9.2024 klo 16:00 välisenä aikana.
  • Mikäli listat tahtovat hyödyntää TREYn verkkosivuja ehdokashankinnassaan, on vaaliliiton jätettävä vähintään 2 ehdokasilmoitusta sekä mahdolliset vaaliliitto- ja vaalirengassopimukset keskusvaalilautakunnalle viimeistään keskiviikkona 2.9.2024 klo 16:00 mennessä tallentamalla sähköiset lomakkeet TREYn verkkosivulla.
  • Ehdokasasettelun sekä listojen ja renkaiden perustamisen viimeinen takaraja on 29.9.2024 klo 16:00. Myöhässä toimitettuja ehdokasilmoituksia tai vaaliliitto- ja rengassopimuksia ei hyväksytä vaaliin.

Äänestäminen

  • Ennakkoäänestys 30.10.–1.11.2024
  • Varsinaiset vaalipäivät 4.–6.11.2024

Kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet TREYn jäsenet voivat asettua ehdolle ja äänestää. Jokaisella äänioikeutulla on käytettävissään yksi ääni.

Mikä on edustajisto?

Edustajisto on 49:stä opiskelijasta koostuva päättävä elin, joka päättää ylioppilaskunnan toiminnasta:

  • Ylioppilaskunnan hallituksen ja valiokuntien valinta
  • Ylioppilaskunnan strategia ja muut merkittävät dokumentit
  • Talousarvio ja jäsenmaksun suuruus
  • Toimintasuunnitelma
  • Ylioppilaskunnan vaikuttamistavoitteet

Edustajisto päättää opiskelijoiden arkeen vaikuttavista teemoista ja ylioppilaskunnan vaikuttamisen painopisteistä, kuten opiskelijakulttuurin kehittämisestä, jäsenpalveluista, ylioppilaskunnan arvoista ja ylioppilaslehti Visiiristä. Edustajisto kokoontuu noin kerran kuussa lukukausien aikana yliopiston kampuksilla. Kaikilla TREYn jäsenillä on läsnäolo-oikeus edustajiston kokouksissa.