Mikä on edustajisto?

Edustajisto on 49:stä opiskelijasta koostuva päättävä elin, joka päättää ylioppilaskunnan suurimmista linjoista. Edustajisto valitaan kahden vuoden välein. Edustajisto päättää muun muassa seuraavista asioista:

  • Ylioppilaskunnan hallituksen ja valiokuntien valinta
  • Ylioppilaskunnan strategia ja muut merkittävät dokumentit
  • Talousarvio ja jäsenmaksun suuruus
  • Toimintasuunnitelma
  • Ylioppilaskunnan vaikuttamistavoitteet

Edustajisto päättää monesta opiskelijoiden arkeen vaikuttavasta teemasta ja ylioppilaskunnan vaikuttamisen painopisteistä, kuten tamperelaisen opiskelijakulttuurin kehittämisestä, jäsenpalveluista, ylioppilaskunnan arvoista ja esimerkiksi ylioppilaslehdestä ja kehitysyhteistyöstä. Edustajisto kokoontuu noin kerran kuussa lukukausien aikana Tampereen yliopiston kampuksilla. Kaikilla TREYn jäsenillä on läsnäolo-oikeus edustajiston kokouksissa.

Edustajistovaalit

Nyt valittava edustajisto tulee toimimaan kauden 2023-2024. Kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet TREYn jäsenet voivat asettua ehdolle ja äänestää. Jokaisella äänioikeutulla on käytettävissään yksi ääni.

Edustajistovaalien aikataulut

  • Ehdokasasettelu alkaa 15.8.2022
  • Ehdokasasettelu päättyy 28.9.2022
  • Ennakkoäänestys: 26.28.10.2022 kello 9.0020.00
  • Vaaliviikko: 31.10.2.11.2022 kello 9.0018.00

Edustajistovaalien äänestys järjestetään pelkästään sähköisenä äänestyksenä TREYn verkkosivuilla.