TREY ajaa jäsentensä etua erityisesti Tampereen yliopistossa ja Tampereen kaupungissa, mutta myös laajemmin yhteiskunnassa. Ylioppilaskunnalla on yhteiset edustajiston päättämät linjat, joiden raameissa vaikuttamistyötä tehdään.

Ylioppilaskunnan sisällä edunvalvontaa hoidetaan koulutuspoliittisella, sosiaalipoliittisella ja kansainvälisellä sektorella. Edunvalvontasektoreilla työskentelee useita asiantuntijoita ja hallituslaisia, ja heidän tietonsa löytyvät Yhteystiedot-sivulta. Edunvalvontaa tehdään paljon myös yhteistyössä järjestöjen kanssa.

Koulutuspolitiikka eli tuttavallisemmin kopo, käsittää opiskeluun, opetukseen, opiskelijan oikeusturvaan, yliopistoon ja sen hallintoon sekä valtakunnallisesti korkeakouluihin liittyviä asioita. Koulutuspoliittista edunvalvontaa tehdään, jotta opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella joustavasti ja laadukkaasti sekä osallistua yliopistolla tehtävän opetuksen kehittämiseen.

Sosiaalipolitiikka eli sopo käsittelee opiskelun reunaehtoja, opiskelukykyä ja opiskelijoiden hyvinvointia koskevia teemoja. Näitä ovat esimerkiksi terveys, asuminen, toimeentulo ja opiskelijoiden yhdenvertaisuuskysymykset. Soposektorille kuuluu myös kaupunkivaikuttaminen opiskelijoita koskevissa asioissa. Sosiaalipoliittisen edunvalvonnan ja toiminnan tarkoituksena on tehdä opiskelun olosuhteista sellaiset, että ne tukevat kaikenlaisia opiskelijoita läpi erilaisten elämäntilanteiden.

Edunvalvonnassa käsiteltäviä asioita ovat muun muassa:

  • opintotuki
  • asuminen
  • terveydenhuolto
  • opetuksen laatu ja sen kriteerit
  • elinikäinen oppiminen
  • opiskelijan asema yliopistoyhteisössä
  • kansainvälistyminen
  • yhdenvertaisuus
  • esteettömyys

Suuri osa ylioppilaskunnan tekemästä vaikuttamistyöstä tapahtuu näkymättömissä, koska usein hedelmällisin aika edunvalvonnalle on asioiden valmisteluvaiheessa. Silloin tavataan eri tahojen päätöksentekijöitä ja ollaan itse mukana valmistelemassa esityksiä heille. Tuloksilla on merkittävä vaikutus opiskelijan arkeen. TREYn tekemää edunvalvonta- ja vaikuttamistyötä voi seurata viestintäkanavissamme.

TREY ei tee edunvalvontaa yksin. Järjestöt ja ylioppilaskunnan nimeämät opiskelijaedustajat varmistavat opiskelijoiden äänen kuulumisen päätöksenteossa jokaisella yliopiston hallinnon tasolla. Opiskelijoita vaikuttaa opiskelijaedustajina myös erilaisissa toimielimissä ja työryhmissä yliopistollamme ja muissa sidosryhmissä.

Kaupunkivaikuttamiseen liittyvää työtä tehdään yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (Tamko) kanssa nimellä Ryhmä 35 000, joka on vuosien saatossa ajanut mm. mobiililippuja joukkoliikenteeseen ja ratikkaa Tampereelle.

Valtakunnallista opiskelijaedunvalvontaa tekee Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL), jonka jäsen TREY on. Yhdessä ja erikseen ylioppilaskunnat ovat neuvotelleet kaikki opiskelijoita koskevat tukijärjestelmät ja edut.

Yhteistyötä edunvalonnassa tehdään myös mm. Tekniikan akateemisten, Akavan opiskelijoiden, Professoriliiton, Tieteentekijöiden liiton ja monien muiden tahojen kanssa.