Tuutoroinnin tarkoituksena on, että opiskelijatuutorit antavat vertaistukea yliopisto-opintojaan aloittaville opiskelijoille. Opiskelun aloittaminen on jännittävä vaihe elämässä – tuutori toimii tässä vaiheessa tärkeänä oppaana yliopiston tapoihin. Vuonna 2019 uuden yhteisön alkuvaiheessa yliopisto, ylioppilaskunta ja ainejärjestöt kehittävät yhdessä uutta yhteistä tuutoroinnin mallia.

Opiskelijatuutoroinnista Tampereen yliopistossa vastaa pääasiassa yliopisto, mutta ylioppilaskunta osallistuu tuutorointiin mm. koordinoimalla tuutorihakua sekä auttamalla yliopistoa koulutusten järjestämisessä. TREYssä tuutoroinnista vastaa hallituksen tuutorointivastaava sekä tuutoroinnin asiantuntija. Heiltä voit kysyä lisätietoja tuutorointiin, uuden tuutorointimallin kehittämiseen sekä TREYn palveluihin tuutoreille liittyen.

Kv-tuutorointi

Kv-tuutorointi on mainio tapa hankkia kansainvälistymiskokemusta, tutustua erilaisiin ihmisiin ja tehdä samalla hyvä työ: ulkomaisen opiskelijan tuutorina lievität kulttuurishokkia ja tuot turvaa opiskelujen alkuhämmennykseen. Kv-tuutorit avustavat yliopistomme kansainvälisiä opiskelijoita heidän saapuessaan Tampereelle opiskelemaan ja auttavat heitä kotoutumaan sekä yliopistoyhteisöön että tamperelaiseen opiskelijaelämään. Kv-tuutoriksi ryhtyessä tarvitset ennen kaikkea avoimen mielen ja jonkin vieraan kielen taidon; muu kv-tuutorointiin liittyvä osaaminen on helposti ja nopeasti omaksuttavissa.

Kv-tuutoroinnista maksetaan palkkio, ja siitä saa myös kaksi opintopistettä ja pyynnöstä todistuksen. Osallistumalla kv-tuutorointiin voit myös kerryttää opintosuorituksia tutkintosi kansainvälistymiskokonaisuuteen.

Kv-tuutorointi on pääsääntöisesti parituutorointia, joka tehdään tuutoriparista ja uusista kv-opiskelijoista muodostetuissa ryhmissä. Kv-tuutorit rekrytoidaan ainejärjestöjen kautta. Kv-tuutoroinnin aikataulut ja kv-tuutorivastaavien yhteystiedot päivitetään tälle sivulle vuosittain tietojen varmistuttua.

Tuutorointi lukuvuonna 2019-2020  

Hakuaika tuutoriksi lukuvuodelle 2019-2020 on päättynyt. Valittuihin tuutoreihin ollaan yhteydessä maaliskuun aikana, ja ensimmäiset tuutorikoulutukset järjestetään huhtikuussa. Lisää tuutoreita kuitenkin tarvitaan mukaan kansainväliseen opiskelijatuutorointiin kaikilla kampuksilla! Jos olet kiinnostunut auttamaan uusia kv-opiskelijoita opintojensa alussa, ota yhteyttä ainejärjestösi kv-vastaavaan (keskustan ja Kaupin kampukset) tai täytä kv-tuutoroinnin hakulomake (Hervannan kampus) täältä!

Ota yhteyttä TREYn tuutoroinnin asiantuntijaan Mikko Salmiseen (mikko.salminen(at)trey.fi) jos sinulla on jotakin kysyttävää tuutorihausta tai tuutoroinnista yleisesti!