Tuutoroinnin tarkoituksena on, että opiskelijatuutorit antavat vertaistukea yliopisto-opintojaan aloittaville opiskelijoille. Yliopisto-opiskelun aloittaminen on jännittävä hetki – tuutori toimii fuksille tärkeänä alkuvaiheen oppaana opiskeluympäristössä ja yliopistoyhteisön arjessa.

Päävastuu opiskelijatuutoroinnista Tampereen yliopistossa on yliopistolla, mutta ylioppilaskunta osallistuu tuutorointiin mm. koordinoimalla tuutorihakua, tuottamalla materiaalia tuutoroinnin tueksi sekä auttamalla yliopistoa koulutusten järjestämisessä. Ylioppilaskunta käy aktiivista keskustelua opiskelijajärjestöjen kanssa tuutoroinnin kehittämisestä mm. tuutorivastaavien toimielimen, Hovin, kautta. TREYssä tuutoroinnista vastaa hallituksen tuutorointivastaava sekä tuutoroinnin asiantuntija. Heiltä voit kysyä lisätietoja tuutoroinnista sekä TREYn palveluista tuutoreille.

Alta löydät lisää tietoa tuutoroinnista ja sen järjestämisestä!

Lisätietoja tuutoroinnista

Vuoden 2021-2022 tuutorimerkki.
Yksi tuutorin tärkeistä tunnuksista on tuutorin haalarimerkki. Kuvassa vuoden 2021-2022 malli.

Ota yhteyttä ylioppilaskunnan tuutorointisektoriin osoitteessa tuutorointi@trey.fi. Toimijoiden henkilökohtaiset yhteystiedot löydät Yhteystiedot-välilehdeltä.

 

Kansallinen opiskelijatuutorointi

Kansallisella tuutoroinnilla tarkoitetaan suomenkielisten tutkinto-ohjelmien uusien opiskelijoiden tuutorointia.

Kansallinen opiskelijatuutorointi voidaan sisällyttää tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin. Tuutorointi on osaamisperusteista toimintaa. Siihen kuuluvat koulutukset, tuutorointityö ja raportointi muodostavat opintokokonaisuuden, jolla on selkeät osaamistavoitteet, ja josta saa opintopisteitä. Voit lukea opintojaksosta lisää Opiskelijan Oppaasta täältä.

Kansainvälinen opiskelijatuutorointi

Kansainvälinen opiskelijatuutorointi on mainio tapa hankkia kansainvälistymiskokemusta, tutustua erilaisiin ihmisiin ja tehdä samalla hyvä työ: ulkomaisen opiskelijan tuutorina lievität kulttuurishokkia ja tuot turvaa opiskelujen alkuhämmennykseen. Kv-tuutorit avustavat yliopistomme kansainvälisiä opiskelijoita heidän saapuessaan Tampereelle opiskelemaan ja auttavat heitä kotoutumaan sekä yliopistoyhteisöön että tamperelaiseen opiskelijaelämään. Kv-tuutoriksi ryhtyessä tarvitset ennen kaikkea avoimen mielen ja jonkin vieraan kielen taidon; muu kv-tuutorointiin liittyvä osaaminen on helposti ja nopeasti opittavissa.

Kansainvälinen opiskelijatuutorointi voidaan sisällyttää tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin. Tuutorointi on osaamisperusteista toimintaa. Siihen kuuluvat koulutukset, tuutorointityö ja raportointi muodostavat opintokokonaisuuden, jolla on selkeät osaamistavoitteet, ja josta saa opintopisteitä. Voit lukea opintojaksosta lisää Opiskelijan Oppaasta täältä. Kv-tuutoroinnista maksetaan myös pieni kulukorvaus ja saat siitä pyynnöstä työtodistuksen. Osallistumalla kv-tuutorointiin voit myös kerryttää opintosuorituksia tutkintosi kansainvälistymiskokonaisuuteen, lue lisää Opiskelijan Oppaasta!

Tuutorihaku ja -valinnat

Tuutoreita haetaan Tampereen yliopistossa kaksi kertaa vuodessa. Suomalaisiin tutkinto-ohjelmiin saapuvien opiskelijoiden tuutoriksi haetaan opiskelijoita kerran vuodessa helmikuun aikana. Myös kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden osalta haku keskittyy helmikuulle. Näiden lisäksi vaihto-opiskelijoille haetaan tuutoreita niin helmikuussa kuin lokakuussakin, sillä vaihto-opiskelijoita saapuu Tampereelle sekä syys- että kevätlukukauden alussa.

Kansallinen tuutorihaku

Kansallinen tuutorihaku on päättynyt. Tuutorit syyslukukaudelle 2022 valitaan helmikuun loppuun mennessä, ja tuutorikoulutukset järjestetään huhtikuussa. Valitut tuutorit lisätään sähköpostilistalle maaliskuun alussa.

Kansainvälinen tuutorihaku

Seuraava kansainvälisten tuutorien haku järjestetään 11.-26.10.2021. Seuraa haun aikatauluja mm. TREYn somesta, ainejärjestön tai killan sähköpostilistoilta ja yliopiston viestimistä.

Kansainvälisen tuutorihaun aikataulu

  • 11.10.-26.10. Kansainvälisten opiskelijatuutorien hakuaika
  • 29.10.-12.11. Tuutorivalinnat killoissa (ESN Into) ja ainejärjestöissä
  • 15.11. Tiedot valituista tuutoreista TREYllä
  • 15.11.-21.11. Tiedot valituista tuutoreista uusille tuutoreille
  • 9.12. Tuutorikoulutus klo 15-17
  • 3.-7.1.2022 Welcome Week uusille vaihto-opiskelijoille
Mainos tulevasta tuutorihausta.
Hakuaika kansainväliseksi tuutoriksi on 11.-26.10.

Tuutorikoulutukset

Opiskelijatuutorien odotetaan osallistuvan yliopiston järjestämiin koulutuksiin. Koulutusmateriaalia jaetaan tuutorien Moodle-sivuilla. Jos et ole päässyt Moodle-alueille sisään, niin olethan yhteydessä meihin.

Kaikki yliopiston yhteiset tuutorikoulutukset järjestettiin keväällä 2021 etänä. Linkit koulutuksiin ja lisätiedot esimerkiksi ilmoittautumisista lähetettiin tuutorien sähköpostilistoille.

Tuutorivastaavien toiminta

Tuutorivastaavalla tarkoitetaan opiskelijajärjestön toimijaa, jonka vastuulla on tuutoroinnin suunnittelu, toteutus ja kehittäminen omassa järjestössään. Tuutorivastaavia on ympäri yliopistoa erilaisilla nimikkeillä ja tehtävänkuvauksilla, mutta kaikkia yhdistää uusien opiskelijoiden vastaanottamisesta ja siihen liittyvästä toiminnasta huolehtiminen. Tuutorivastaavilla on mahdollisuus suorittaa toimikautensa aikana tuutorivastaavan opintojakso, josta voit lukea lisää Opiskelijan Oppaasta täältä. Niin kansallisesta kuin kansainvälisestäkin tuutoroinnista vastaavat toimijat voivat suorittaa opintojakson, kuitenkin vain kertaalleen opintojen aikana.

Tuutorivastaavien pääasiallisena tiedotuskanavana toimivat sähköpostilistat. Niille voi liittyä ottamalla yhteyttä TREYn tuutorointisektoriin tai suoraan alla olevista linkeistä. Samojen linkkien takaa pääset ’Unsubscribe’ -kohdasta myös poistumaan listoilta, jos ne eivät enää koske sinua.

Opiskelijatuutoroinnin kehittämistyössä suuressa roolissa on tuutorivastaavien toimielin Hovi. Sen toimintaan on kutsuttu mukaan edustaja jokaisesta sisäänotollisesta ainejärjestöstä Tampereen yliopistossa sekä muista tuutoroinnin parissa toimivista järjestöistä. Hovi tapaa n. kuukausittain lukuvuoden aikana. Toimielimellä on oma Telegram-ryhmänsä (Hovi 2021), joihin uusien toimijoiden toivotaan liittyvän. Liittymislinkin saat ottamalla yhteyttä tuutorointisektoriin.

Tuutorioppaat

TREY on tuottanut yhteistyössä yliopiston kanssa kaksi tuutoriopasta tukemaan opiskelijatuutorien työtä. Voit tutustua 2021-22 oppaisiin alla olevista linkeistä! Oppaat päivitetään vuosittain loppukeväästä.

TREYn tuutoriopas 2021-2022 (The finnish version of the Tutors’ Guide).pdf (5,92Mt)

TREY’s Guide for International Student Tutors 2021-2022.pdf (2,67Mt)