Tuutoroinnin tarkoituksena on, että opiskelijatuutorit antavat vertaistukea yliopisto-opintojaan aloittaville opiskelijoille. Yliopisto-opiskelun aloittaminen on jännittävä hetki – tuutori toimii fuksille tärkeänä alkuvaiheen oppaana opiskeluympäristössä ja yliopistoyhteisön arjessa. 

Päävastuu opiskelijatuutoroinnista Tampereen yliopistossa on yliopistolla, mutta ylioppilaskunta osallistuu tuutorointiin mm. koordinoimalla tuutorihakua, tuottamalla materiaalia tuutoroinnin tueksi sekä auttamalla yliopistoa koulutusten järjestämisessä. Ylioppilaskunta käy aktiivista keskustelua opiskelijajärjestöjen kanssa tuutoroinnin kehittämisestä mm. tuutorivastaavien toimielimen, Hovin, kautta. TREYssä tuutoroinnista vastaa hallituksen tuutorointivastaava sekä tuutoroinnin asiantuntija. Heiltä voit kysyä lisätietoja tuutoroinnista, uudistuvasta tuutorointimallista sekä TREYn palveluista tuutoreille.

Alta löydät lisää tietoa tuutoroinnista ja sen järjestämisestä!

Lisätietoja tuutoroinnista

Ota yhteyttä ylioppilaskunnan tuutorointisektoriin osoitteessa tuutorointi@trey.fi. Toimijoiden henkilökohtaiset yhteystiedot löydät Yhteystiedot-välilehdeltä.

Kansallinen opiskelijatuutorointi

Kansallisella tuutoroinnilla tarkoitetaan suomenkielisten tutkinto-ohjelmien uusien opiskelijoiden tuutorointia.

Kansallinen opiskelijatuutorointi voidaan sisällyttää tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin. Tuutorointi on osaamisperusteista toimintaa, eli siihen lukeutuvat koulutukset, tuutorointityö ja raportointi muodostavat opintokokonaisuuden jolla on selkeät osaamistavoitteet ja josta saa opintopisteitä. Voit lukea opintojaksosta lisää Opiskelijan Oppaasta täältä.

Kansainvälinen opiskelijatuutorointi

Kansainvälinen opiskelijatuutorointi on mainio tapa hankkia kansainvälistymiskokemusta, tutustua erilaisiin ihmisiin ja tehdä samalla hyvä työ: ulkomaisen opiskelijan tuutorina lievität kulttuurishokkia ja tuot turvaa opiskelujen alkuhämmennykseen. Kv-tuutorit avustavat yliopistomme kansainvälisiä opiskelijoita heidän saapuessaan Tampereelle opiskelemaan ja auttavat heitä kotoutumaan sekä yliopistoyhteisöön että tamperelaiseen opiskelijaelämään. Kv-tuutoriksi ryhtyessä tarvitset ennen kaikkea avoimen mielen ja jonkin vieraan kielen taidon; muu kv-tuutorointiin liittyvä osaaminen on helposti ja nopeasti omaksuttavissa.

Kansainvälinen opiskelijatuutorointi voidaan sisällyttää tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin. Tuutorointi on osaamisperusteista toimintaa, eli siihen lukeutuvat koulutukset, tuutorointityö ja raportointi muodostavat opintokokonaisuuden jolla on selkeät osaamistavoitteet ja josta saa opintopisteitä. Voit lukea opintojaksosta lisää Opiskelijan Oppaasta täältä. Kv-tuutoroinnista maksetaan myös pieni kulukorvaus ja saat siitä pyynnöstä työtodistuksen. Osallistumalla kv-tuutorointiin voit myös kerryttää opintosuorituksia tutkintosi kansainvälistymiskokonaisuuteen, lue lisää Opiskelijan Oppaasta!

Tuutorihaku ja -valinnat

Tuutoreita haetaan Tampereen yliopistossa kaksi kertaa vuodessa. Suomalaisiin tutkinto-ohjelmiin saapuvien opiskelijoiden tuutoriksi haetaan opiskelijoita kerran vuodessa helmikuun aikana. Myös kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden osalta haku keskittyy helmikuulle. Näiden lisäksi vaihto-opiskelijoille haetaan tuutoreita niin helmikuussa kuin marraskuussakin, sillä vaihto-opiskelijoita saapuu Tampereelle sekä syys- että kevätlukukauden alussa.

Tuutorit valitaan hakujen jälkeen ainejärjestöjen ja tutkinto-ohjelmien toimesta. Tiedustele omasta ainejärjestöstäsi miten tuutorivalinnat teillä tehdään! Valintojen jälkeen TREY muodostaa tuutoreista sähköpostilistat ja informoi heitä jatkotoimenpiteistä sekä esimerkiksi tulevista koulutuksista.

Tuutorikoulutukset

Opiskelijatuutorien odotetaan osallistuvan yliopiston järjestämiin koulutuksiin. Koulutusmateriaalia jaetaan tuutorien Moodle-sivuilla. Jos et ole päässyt Moodle-alueille sisään, niin olethan yhteydessä meihin.

Kansallinen opiskelijatuutorointi

Seuraavat koulutukset keväällä 2021.

Kansainvälinen opiskelijatuutorointi

Kevätlukukauden 2021 kv-tuutoreille järjestetään koulutus marras-joulukuun vaihteessa 2020. Lisätietoa koulutuksesta, mukaanlukien sen tarkka aika, toimitetaan valituille tuutoreille marraskuun aikana. Koulutus järjestetään verkkototeutuksena ja siitä tulee saataville myös tallenne.

Tuutorivastaavien toimielin

Opiskelijatuutoroinnin kehittämistyössä suuressa roolissa on tuutorivastaavien toimielin Hovi. Sen toimintaan on kutsuttu mukaan edustaja jokaisesta sisäänotollisesta ainejärjestöstä Tampereen yliopistossa ja se tapaa n. kuukausittain lukuvuoden aikana. Tuutorivastaavilla on mahdollisuus suorittaa toimikautensa aikana tuutorivastaavan opintojakso, josta voit lukea lisää Opiskelijan Oppaasta täältä. Hovilla on oma sähköpostilistansa (trey-tuutorivastaavat@lists.tuni.fi) ja Telegram-ryhmänsä (Hovi 2020) joihin uusien toimijoiden toivotaan liittyvän. Molempien osalta voit olla yhteyksissä tuutorointisektoriimme!

Tuutorioppaat

TREY on tuottanut yhteistyössä yliopiston kanssa kaksi tuutoriopasta tukemaan opiskelijatuutorien työtä. Voit tutustua 2020 oppaisiin alla olevista linkeistä!

TREYn tuutoriopas (.pdf, 144 kt)

TREYn kv-tuutoriopas (.pdf, 152 kt)