Tuutoroinnin tarkoituksena on, että opiskelijatuutorit antavat vertaistukea yliopisto-opintojaan aloittaville opiskelijoille (syksyllä 2020 uusien opiskelijoiden orientaatio alkaa maanantaina 17. elokuuta). Opiskelun aloittaminen on jännittävä vaihe elämässä – tuutori toimii tässä vaiheessa tärkeänä oppaana yliopistoyhteisön tapoihin. Vuoden 2019 alusta lähtien ylioppilaskunta on ollut mukana koordinoimassa ja kehittämässä kansallista ja kansainvälistä opiskelijatuutorointia yhdessä opiskelijajärjestöjen ja yliopiston kanssa. 

Päävastuu opiskelijatuutoroinnista Tampereen yliopistossa on yliopistolla, mutta ylioppilaskunta osallistuu tuutorointiin mm. koordinoimalla tuutorihakua, tuottamalla materiaalia tuutoroinnin tueksi sekä auttamalla yliopistoa koulutusten järjestämisessä. Ylioppilaskunta käy aktiivista keskustelua opiskelijajärjestöjen kanssa tuutoroinnin kehittämisestä mm. tuutorivastaavien toimielimen, Hovin, kautta. TREYssä tuutoroinnista vastaa hallituksen tuutorointivastaava sekä tuutoroinnin asiantuntija. Heiltä voit kysyä lisätietoja tuutoroinnista, uudistuvasta tuutorointimallista sekä TREYn palveluista tuutoreille.

Kansallinen opiskelijatuutorointi voidaan sisällyttää tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin. Tuutorointi on osaamisperusteista toimintaa, eli siihen lukeutuvat koulutukset, tuutorointityö ja raportointi muodostavat opintokokonaisuuden jolla on selkeät osaamistavoitteet ja josta saa opintopisteitä. Voit lukea opintojaksosta lisää täältä.

Kv-tuutorointi

Kansainvälinen opiskelijatuutorointi on mainio tapa hankkia kansainvälistymiskokemusta, tutustua erilaisiin ihmisiin ja tehdä samalla hyvä työ: ulkomaisen opiskelijan tuutorina lievität kulttuurishokkia ja tuot turvaa opiskelujen alkuhämmennykseen. Kv-tuutorit avustavat yliopistomme kansainvälisiä opiskelijoita heidän saapuessaan Tampereelle opiskelemaan ja auttavat heitä kotoutumaan sekä yliopistoyhteisöön että tamperelaiseen opiskelijaelämään. Kv-tuutoriksi ryhtyessä tarvitset ennen kaikkea avoimen mielen ja jonkin vieraan kielen taidon; muu kv-tuutorointiin liittyvä osaaminen on helposti ja nopeasti omaksuttavissa.

Kansainvälinen opiskelijatuutorointi voidaan sisällyttää tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin. Tuutorointi on osaamisperusteista toimintaa, eli siihen lukeutuvat koulutukset, tuutorointityö ja raportointi muodostavat opintokokonaisuuden jolla on selkeät osaamistavoitteet ja josta saa opintopisteitä. Voit lukea opintojaksosta lisää täältä. Kv-tuutoroinnista maksetaan myös pieni kulukorvaus ja saat siitä pyynnöstä työtodistuksen. Osallistumalla kv-tuutorointiin voit myös kerryttää opintosuorituksia tutkintosi kansainvälistymiskokonaisuuteen.

Opiskelijatuutorointi 2020

Tuutorihaut

Opiskelijatuutorit haetaan syksylle 2020 helmi-maaliskuun aikana. Tarkemmat hakuajat ovat:

  • Kansallinen opiskelijatuutorointi: 3.2.-16.2.2020
  • Kansainvälinen opiskelijatuutorointi: 24.2.-8.3.2020

Haut tehdään keskitetysti omilla lomakkeillaan joiden linkit lisätään tälle sivulle hakujen alla.

Tuutorivalinnat

Tuutorit valitaan hakujen jälkeen helmi-maaliskuun taitteessa ainejärjestöjen/tutkinto-ohjelmien toimesta. Tiedustele omasta ainejärjestöstäsi miten tuutorivalinnat teillä tehdään! Valintojen jälkeen TREY muodostaa tuutoreista sähköpostilistat ja informoi heitä jatkotoimenpiteistä ja mm. tulevista koulutuksista.

Koulutukset

Yliopisto järjestää kaikille opiskelijatuutoreille koulutuksia kevään 2020 aikana. Tarkemmat aikataulut ja ilmoittautumisohjeet lisätään tälle sivulle ja toimitetaan valituille tuutoreille. Osallistuminen koulutuksiin on pakollinen osa tuutorin opintojaksoa. Yliopisto kuitenkin kehittää joustavia osallistumismahdollisuuksia koulutuksiin, joissa käytetään apuna mm. Moodle-alustaa.

Tuutorivastaavien toimielin

Opiskelijatuutoroinnin kehittämistyössä suuressa roolissa on tuutorivastaavien toimielin Hovi. Sen toimintaan on kutsuttu mukaan edustaja jokaisesta sisäänotollisesta ainejärjestöstä Tampereen yliopistossa ja se tapaa n. kuukausittain lukuvuoden aikana. Tuutorivastaavilla on mahdollisuus suorittaa toimikautensa aikana tuutorivastaavan opintojakso, josta voit lukea lisää täältä. Hovilla on oma sähköpostilistansa ja Telegram-ryhmänsä joihin uusien toimijoiden toivotaan liittyvän.

Lisätietoja

Ota yhteyttä ylioppilaskunnan tuutorointisektoriin osoitteessa tuutorointi(at)trey.fi. Toimijoiden henkilökohtaiset yhteystiedot löydät Yhteystiedot-välilehdeltä.

Tuutorioppaat  

TREY on tuottanut yhteistyössä yliopiston kanssa kaksi tuutoriopasta tukemaan opiskelijatuutorien työtä. Voit tutustua niihin alla olevista linkeistä!