Tuutoroinnin tarkoituksena on, että opiskelijatuutorit antavat vertaistukea yliopisto-opintojaan aloittaville opiskelijoille (syksyllä 2020 uusien opiskelijoiden orientaatio alkaa maanantaina 17. elokuuta). Yliopisto-opiskelun aloittaminen on jännittävä hetki – tuutori toimii fuksille tärkeänä alkuvaiheen oppaana opiskeluympäristössä ja yliopistoyhteisön arjessa. 

Päävastuu opiskelijatuutoroinnista Tampereen yliopistossa on yliopistolla, mutta ylioppilaskunta osallistuu tuutorointiin mm. koordinoimalla tuutorihakua, tuottamalla materiaalia tuutoroinnin tueksi sekä auttamalla yliopistoa koulutusten järjestämisessä. Ylioppilaskunta käy aktiivista keskustelua opiskelijajärjestöjen kanssa tuutoroinnin kehittämisestä mm. tuutorivastaavien toimielimen, Hovin, kautta. TREYssä tuutoroinnista vastaa hallituksen tuutorointivastaava sekä tuutoroinnin asiantuntija. Heiltä voit kysyä lisätietoja tuutoroinnista, uudistuvasta tuutorointimallista sekä TREYn palveluista tuutoreille.

Alta löydät lisää tietoa tuutoroinnista ja sen järjestämisestä!

Lisätietoja

Ota yhteyttä ylioppilaskunnan tuutorointisektoriin osoitteessa tuutorointi(at)trey.fi. Toimijoiden henkilökohtaiset yhteystiedot löydät Yhteystiedot-välilehdeltä.

Suomenkielisten tutkinto-ohjelmien tuutorien hakuaika on päättynyt.

Tuutorivalinnat tehdään 28. helmikuuta mennessä, jonka jälkeen valitut tuutorit lisätään tuutorien sähköpostilistalle. Olethan yhteydessä ainejärjestösi tuutori-/fuksivastaavaan tai ylioppilaskunnan tuutorointisektoriin jos sinulla on kysyttävää hausta.

Kv-tuutorien hakuaika on 24.2.-8.3. Hakulomakkeen löydät hakuajan alkaessa tämän linkin takaa.

Kansallisella tuutoroinnilla tarkoitetaan suomenkielisten tutkinto-ohjelmien uusien opiskelijoiden tuutorointia.

Kansallinen opiskelijatuutorointi voidaan sisällyttää tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin. Tuutorointi on osaamisperusteista toimintaa, eli siihen lukeutuvat koulutukset, tuutorointityö ja raportointi muodostavat opintokokonaisuuden jolla on selkeät osaamistavoitteet ja josta saa opintopisteitä. Voit lukea opintojaksosta lisää täältä.

Kansainvälinen opiskelijatuutorointi on mainio tapa hankkia kansainvälistymiskokemusta, tutustua erilaisiin ihmisiin ja tehdä samalla hyvä työ: ulkomaisen opiskelijan tuutorina lievität kulttuurishokkia ja tuot turvaa opiskelujen alkuhämmennykseen. Kv-tuutorit avustavat yliopistomme kansainvälisiä opiskelijoita heidän saapuessaan Tampereelle opiskelemaan ja auttavat heitä kotoutumaan sekä yliopistoyhteisöön että tamperelaiseen opiskelijaelämään. Kv-tuutoriksi ryhtyessä tarvitset ennen kaikkea avoimen mielen ja jonkin vieraan kielen taidon; muu kv-tuutorointiin liittyvä osaaminen on helposti ja nopeasti omaksuttavissa.

Kv-tuutorien haku syksylle 2020 käynnistyy 24. helmikuuta klo 8. Mukaan haetaan TREYn hakulomakkeella, jonka löydät hakuajan alkaessa tämän linkin takaa. Kv-tuutorien hakuaika päättyy 8. maaliskuuta klo 23.59.

Kansainvälinen opiskelijatuutorointi voidaan sisällyttää tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin. Tuutorointi on osaamisperusteista toimintaa, eli siihen lukeutuvat koulutukset, tuutorointityö ja raportointi muodostavat opintokokonaisuuden jolla on selkeät osaamistavoitteet ja josta saa opintopisteitä. Voit lukea opintojaksosta lisää täältä. Kv-tuutoroinnista maksetaan myös pieni kulukorvaus ja saat siitä pyynnöstä työtodistuksen. Osallistumalla kv-tuutorointiin voit myös kerryttää opintosuorituksia tutkintosi kansainvälistymiskokonaisuuteen.

Tuutorit valitaan hakujen jälkeen helmi-maaliskuun taitteessa ainejärjestöjen/tutkinto-ohjelmien toimesta. Tiedustele omasta ainejärjestöstäsi miten tuutorivalinnat teillä tehdään! Valintojen jälkeen TREY muodostaa tuutoreista sähköpostilistat ja informoi heitä jatkotoimenpiteistä ja mm. tulevista koulutuksista.

Opiskelijatuutorien odotetaan osallistuvan yliopiston järjestämiin koulutuksiin maalis-huhtikuussa. Koulutukseen kuuluu useita osioita, joista järjestetään kaikilla Tampereen kampuksilla useita toteutuksia:

Kansallinen opiskelijatuutorointi

Osio 1 (valitse yksi):
– Keskustakampus: 17.3. klo 14-16
– Hervannan kampus: 18.3. klo 14-16
– Kaupin kampus: 19.3. klo 14-16
– Hervannan kampus: 24.3. klo 14-16
– Keskustakampus: 25.3. klo 14-16

Osio 2 (valitse yksi):
– Keskustakampus: 30.3. klo 9-12 JA 13-16 (valitse toinen kellonajoista)
– Hervannan kampus: 31.3. klo 9-12 JA 13-16 (valitse toinen kellonajoista)
– Kaupin kampus: 1.4. klo 9-12 JA 13-16 (valitse toinen kellonajoista)
– Hervannan kampus: 6.4. klo 9-12 JA 13-16 (valitse toinen kellonajoista)
– Keskustakampus: 7.4. klo 9-12 JA 13-16 (valitse toinen kellonajoista)

Ilmoittautumislinkit koulutuksiin toimitetaan valituille tuutoreille maaliskuun alussa.

Kansainvälinen opiskelijatuutorointi

Osio 1 (valitse yksi):
– Keskustakampus: 31.3. klo 16-18 (Päätalo, ls D10b)
– Hervannan kampus: 1.4. klo 16-18 ( (TB104)

Osio 2 (valitse yksi):
– Keskustakampus: 8.4. klo 16-18 (Linna, ls K103)
– Hervannan kampus: 9.4. klo 16-18 (RH215)
– Hervannan kampus: 14.4. klo 16-18 (RH215)
– Keskustakampus: 15.4. klo 16-18 (Linna, ls K103)

Osio 3 (valitse yksi)
– Hervannan kampus: 21.4. klo 14-16 (TB103)
– Keskustakampus: 3.8. klo 14-16 (sali varmistuu myöhemmin)

Opiskelijatuutoroinnin kehittämistyössä suuressa roolissa on tuutorivastaavien toimielin Hovi. Sen toimintaan on kutsuttu mukaan edustaja jokaisesta sisäänotollisesta ainejärjestöstä Tampereen yliopistossa ja se tapaa n. kuukausittain lukuvuoden aikana. Tuutorivastaavilla on mahdollisuus suorittaa toimikautensa aikana tuutorivastaavan opintojakso, josta voit lukea lisää täältä. Hovilla on oma sähköpostilistansa (trey-tuutorivastaavat(at)lists.tuni.fi) ja Telegram-ryhmänsä (Hovi 2020) joihin uusien toimijoiden toivotaan liittyvän.

TREY on tuottanut yhteistyössä yliopiston kanssa kaksi tuutoriopasta tukemaan opiskelijatuutorien työtä. Voit tutustua 2019 oppaisiin alla olevista linkeistä! Oppaat tullaan päivittämään kevään 2020 aikana.