Tuutoroinnissa opiskelijatuutorit antavat vertaistukea yliopisto-opintojaan aloittaville opiskelijoille. Yliopisto-opiskelun aloittaminen on jännittävä hetki – tuutori toimii fuksille tärkeänä alkuvaiheen oppaana opiskeluympäristössä ja yliopistoyhteisön arjessa.

Päävastuu opiskelijatuutoroinnista Tampereen yliopistossa on yliopistolla, mutta ylioppilaskunta osallistuu tuutorointiin mm. koordinoimalla tuutorihakua, tuottamalla materiaalia tuutoroinnin tueksi sekä auttamalla yliopistoa koulutusten järjestämisessä. Ylioppilaskunta käy aktiivista keskustelua opiskelijajärjestöjen kanssa tuutoroinnin kehittämisestä mm. tuutorivastaavien toimielimen, Hovin, kautta. TREYssä tuutoroinnista vastaa hallituksen tuutorointivastaava sekä tuutoroinnin asiantuntija. Heiltä voit kysyä lisätietoja tuutoroinnista sekä TREYn palveluista tuutoreille.

Ota yhteyttä ylioppilaskunnan tuutorointisektoriin osoitteessa tuutorointi@trey.fi. Toimijoiden henkilökohtaiset yhteystiedot löydät Yhteystiedot-alasivulta.

Tuutorin tunnistaa petrolin värisestä tuutorihuivista.
Tuutorin tunnistaa tuutorihuivista, joka on otettu käyttöön syyslukukaudella 2022. Huivin ja sen painatuksen väritys vaihtuu vuosittain, jotta voit tunnistaa kunkin vuoden tuutorit helposti.

Alta löydät lisää tietoa tuutoroinnista ja sen järjestämisestä!

Ajankohtaista: Vaihto-opiskelijoiden tuutorihaku syksylle 2024

Yliopiston syksyllä 2024 aloittavien vaihto-opiskelijoiden tuutorien hakuaika on 11.3.-2.4.2024. Tuutoriksi voit hakea täyttämällä tämän linkin takaa löytyvän hakulomakkeen hakuaikana. Hakuaikaa on jatkettu 2.4. saakka aiemman deadlinen jälkeen!

Tuutorivalinnat tehdään hakuajan päätyttyä järjestöissä ja tuutorikoulutus valituille tuutoreille pidetään keskiviikkona 24.4. klo 15-16:30 yliopiston ja TREYn yhteistyönä. Seuraa TUNI-sähköpostiasi hakuaikana ja sen jälkeen, sillä osa järjestöistä saattaa haastatella hakijoita.

Kansallinen opiskelijatuutorointi

Kansallisella tuutoroinnilla tarkoitetaan suomenkielisten tutkinto-ohjelmien uusien opiskelijoiden tuutorointia. Kansallinen opiskelijatuutorointi voidaan sisällyttää tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin. Tuutorointi on osaamisperusteista toimintaa. Siihen kuuluvat koulutukset, tuutorointityö ja raportointi muodostavat opintokokonaisuuden, jolla on selkeät osaamistavoitteet, ja josta saa opintopisteitä. Voit lukea opintojaksosta lisää Opiskelijan oppaasta.

Kansainvälinen opiskelijatuutorointi

Kansainvälinen opiskelijatuutorointi on mainio tapa hankkia kansainvälistymiskokemusta, tutustua erilaisiin ihmisiin ja tehdä samalla hyvä työ: ulkomaisen opiskelijan tuutorina lievität kulttuurishokkia ja tuot turvaa opiskelujen alkuhämmennykseen. Kv-tuutorit avustavat yliopistomme kansainvälisiä opiskelijoita heidän saapuessaan Tampereelle opiskelemaan ja auttavat heitä kotoutumaan sekä yliopistoyhteisöön että tamperelaiseen opiskelijaelämään. Kv-tuutoriksi ryhtyessä tarvitset ennen kaikkea avoimen mielen ja jonkin vieraan kielen taidon; muu kv-tuutorointiin liittyvä osaaminen on helposti ja nopeasti opittavissa.

Kansainvälinen opiskelijatuutorointi voidaan sisällyttää tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin. Tuutorointi on osaamisperusteista toimintaa. Siihen kuuluvat koulutukset, tuutorointityö ja raportointi muodostavat opintokokonaisuuden, jolla on selkeät osaamistavoitteet, ja josta saa opintopisteitä. Voit lukea opintojaksosta lisää Opiskelijan oppaasta täältä. Kv-tuutoroinnista maksetaan myös pieni kulukorvaus ja saat siitä pyynnöstä työtodistuksen. Osallistumalla kv-tuutorointiin voit myös kerryttää opintosuorituksia tutkintosi kansainvälistymiskokonaisuuteen, lue lisää opiskelijan oppaasta!

Tampereen yliopistossa toimii kahdenlaisia kansainvälisiä tuutoreita: Tutkinto-ohjelmien kansainväliset tuutorit tukevat englanninkielisten tutkinto-ohjelmien uusia opiskelijoita integroitumaan yliopistoyhteisöön ja opintoihin. Vaihto-opiskelijoiden kansainväliset tuutorit auttavat lukukaudeksi tai lukuvuodeksi Tampereelle vaihtoon tulevia opiskelijoita tutustumaan suomalaiseen opiskelukulttuuriin.

Tuutorihaku ja -valinnat

Tuutoreita haetaan Tampereen yliopistossa kolme kertaa vuodessa. Suomenkielisiin tutkinto-ohjelmiin saapuvien opiskelijoiden tuutoriksi haetaan opiskelijoita kerran vuodessa tammi-helmikuun aikana. Myös kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden osalta haku keskittyy tammi-helmikuulle. Hakulomake tutkinto-ohjelmien tuutoreiden hakemiseksi on yhdenvertaisuuden vuoksi yhteinen tuutoreilta saatujen toiveiden perusteella.

Vaihto-opiskelijoille haetaan tuutoreita sekä keväällä että loppusyksyllä, sillä vaihto-opiskelijoita saapuu Tampereelle sekä syys- että kevätlukukauden alussa.

Vaihto-opiskelijoiden tuutorihaku syksylle 2024

Yliopiston syksyllä 2024 aloittavien vaihto-opiskelijoiden tuutorien hakuaika on 11.3.-25.3.2024. Tuutoriksi voit hakea täyttämällä tämän linkin takaa löytyvän hakulomakkeen hakuaikana. Tuutorivalinnat tehdään hakuajan päätyttyä järjestöissä ja tuutorikoulutus valituille tuutoreille pidetään keskiviikkona 24.4. klo 15-16:30 yliopiston ja TREYn yhteistyönä. Seuraa TUNI-sähköpostiasi hakuaikana ja sen jälkeen, sillä osa järjestöistä saattaa haastatella hakijoita.

Tuutorikoulutukset

Opiskelijatuutorien odotetaan osallistuvan yliopiston järjestämiin koulutuksiin. Koulutuksiin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Koulutusmateriaalia jaetaan tuutorien Moodle-sivuilla. Jos et ole päässyt Moodle-alueille sisään, ole yhteydessä meihin sähköpostilla tuutorointi@trey.fi.

Kansallisten tutkinto-opiskelijoiden tuutorien koulutukset järjestetään etänä Microsoft Teams -palvelussa. Koulutukset ovat samansisältöisiä, eli tuutorien riittää osallistua yhteen koulutuksista. Koulutusten ajankohdat ovat:

to 4.4.2024 klo 14-16

ma 8.4.2024 klo 12-14

ke 10.4.2024 klo 12-14

to 11.4.2024 klo 9-11

pe 12.4.2024 klo 9-11

Kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden tuutorien koulutukset järjestetään etänä Microsoft Teams -palvelussa. Koulutukset ovat samansisältöisiä, eli tuutorien riittää osallistua yhteen koulutuksista. Koulutusten ajankohdat ovat:

ti 19.3.2024 klo 15-17

to 21.3.2024 klo 15-17

Vaihto-opiskelijoiden tuutorien koulutus järjestetään etänä Microsoft Teams -palvelussa. Koulutuksen ajankohta on:

ke 24.4.2024 klo 15-16:30

Tuutorivastaavien toiminta

Tuutorivastaavalla tarkoitetaan opiskelijajärjestön toimijaa, jonka vastuulla on tuutoroinnin suunnittelu, toteutus ja kehittäminen omassa järjestössään. Tuutorivastaavia on ympäri yliopistoa erilaisilla nimikkeillä ja tehtävänkuvauksilla, mutta kaikkia yhdistää uusien opiskelijoiden vastaanottamisesta ja siihen liittyvästä toiminnasta huolehtiminen. Tuutorivastaavilla on mahdollisuus suorittaa toimikautensa aikana tuutorivastaavan opintojakso, josta voit lukea lisää Opiskelijan oppaasta täältä. Niin kansallisesta kuin kansainvälisestäkin tuutoroinnista vastaavat toimijat voivat suorittaa opintojakson kerran opintojen aikana.

Tuutorivastaavien pääasiallisena tiedotuskanavana toimivat sähköpostilistat. Niille voi liittyä ottamalla yhteyttä TREYn tuutorointisektoriin tai suoraan alla olevista linkeistä. Samojen linkkien takaa pääset ’Unsubscribe’ -kohdasta myös poistumaan listoilta, jos ne eivät enää koske sinua.

Kansallisten tuutorivastaavien sähköpostilistalle (trey-tuutorivastaavat) pääset liittymään lists.tuni.fi-palvelussa täällä.

Kansainvälisten tuutorivastaavien sähköpostilistalle (trey-tutororganisers) pääset liittymään lists.tuni.fi-palvelussa täällä.

Opiskelijatuutoroinnin kehittämistyössä suuressa roolissa on tuutorivastaavien toimielin Hovi. Sen toimintaan on kutsuttu mukaan edustaja jokaisesta sisäänotollisesta ainejärjestöstä Tampereen yliopistossa sekä muista tuutoroinnin parissa toimivista järjestöistä. Hovi tapaa noin kerran kuukaudessa lukuvuoden aikana. Toimielimellä on oma Telegram-ryhmänsä (Hovi 2024), joihin uusien toimijoiden toivotaan liittyvän. Liittymislinkin saat ottamalla yhteyttä tuutorointisektoriin sähköpostitse tuutorointi@trey.fi.

Tuutorioppaat

TREY on siirtynyt yhdessä yliopiston kanssa käyttämään Kupla-hankkeen tuottamaa Osaava tuutori – Opiskelijatuutorin tehtäväkirjaa. Nämä tuutorioppaat löytyvät alta sekä englanniksi että suomeksi.

Osaava tuutori – Opiskelijatuutorin tehtäväkirja

The Skillful Tutor exercise book for student tutors