Tuutoroinnissa opiskelijatuutorit antavat vertaistukea yliopisto-opintojaan aloittaville opiskelijoille. Yliopisto-opiskelun aloittaminen on jännittävä hetki – tuutori toimii fuksille tärkeänä alkuvaiheen oppaana opiskeluympäristössä ja yliopistoyhteisön arjessa.

Päävastuu opiskelijatuutoroinnista Tampereen yliopistossa on yliopistolla, mutta ylioppilaskunta osallistuu tuutorointiin mm. koordinoimalla tuutorihakua, tuottamalla materiaalia tuutoroinnin tueksi sekä auttamalla yliopistoa koulutusten järjestämisessä. Ylioppilaskunta käy aktiivista keskustelua opiskelijajärjestöjen kanssa tuutoroinnin kehittämisestä mm. tuutorivastaavien toimielimen, Hovin, kautta. TREYssä tuutoroinnista vastaa hallituksen tuutorointivastaava sekä tuutoroinnin asiantuntija. Heiltä voit kysyä lisätietoja tuutoroinnista sekä TREYn palveluista tuutoreille.

Alta löydät lisää tietoa tuutoroinnista ja sen järjestämisestä!

Lisätietoja tuutoroinnista

Vuoden 2021-2022 tuutorimerkki.
Yksi tuutorin tärkeistä tunnuksista on tuutorin haalarimerkki. Kuvassa vuoden 2021-2022 malli.

Ota yhteyttä ylioppilaskunnan tuutorointisektoriin osoitteessa tuutorointi@trey.fi. Toimijoiden henkilökohtaiset yhteystiedot löydät Yhteystiedot-välilehdeltä.

Kansallinen opiskelijatuutorointi

Kansallisella tuutoroinnilla tarkoitetaan suomenkielisten tutkinto-ohjelmien uusien opiskelijoiden tuutorointia.

Kansallinen opiskelijatuutorointi voidaan sisällyttää tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin. Tuutorointi on osaamisperusteista toimintaa. Siihen kuuluvat koulutukset, tuutorointityö ja raportointi muodostavat opintokokonaisuuden, jolla on selkeät osaamistavoitteet, ja josta saa opintopisteitä. Voit lukea opintojaksosta lisää Opiskelijan Oppaasta täältä.

Kansainvälinen opiskelijatuutorointi

Kansainvälinen opiskelijatuutorointi on mainio tapa hankkia kansainvälistymiskokemusta, tutustua erilaisiin ihmisiin ja tehdä samalla hyvä työ: ulkomaisen opiskelijan tuutorina lievität kulttuurishokkia ja tuot turvaa opiskelujen alkuhämmennykseen. Kv-tuutorit avustavat yliopistomme kansainvälisiä opiskelijoita heidän saapuessaan Tampereelle opiskelemaan ja auttavat heitä kotoutumaan sekä yliopistoyhteisöön että tamperelaiseen opiskelijaelämään. Kv-tuutoriksi ryhtyessä tarvitset ennen kaikkea avoimen mielen ja jonkin vieraan kielen taidon; muu kv-tuutorointiin liittyvä osaaminen on helposti ja nopeasti opittavissa.

Kansainvälinen opiskelijatuutorointi voidaan sisällyttää tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin. Tuutorointi on osaamisperusteista toimintaa. Siihen kuuluvat koulutukset, tuutorointityö ja raportointi muodostavat opintokokonaisuuden, jolla on selkeät osaamistavoitteet, ja josta saa opintopisteitä. Voit lukea opintojaksosta lisää Opiskelijan Oppaasta täältä. Kv-tuutoroinnista maksetaan myös pieni kulukorvaus ja saat siitä pyynnöstä työtodistuksen. Osallistumalla kv-tuutorointiin voit myös kerryttää opintosuorituksia tutkintosi kansainvälistymiskokonaisuuteen, lue lisää Opiskelijan Oppaasta!

Tampereen yliopistossa toimii kahdenlaisia kansainvälisiä tuutoreita: Tutkinto-ohjelmien kansainväliset tuutorit tukevat englanninkielisten tutkinto-ohjelmien uusia opiskelijoita integroitumaan yliopistoyhteisöön ja opintoihin. Vaihto-opiskelijoiden kansainväliset tuutorit auttavat lukukaudeksi tai lukuvuodeksi Tampereelle vaihtoon tulevia opiskelijoita tutustumaan suomalaiseen opiskelukulttuuriin.

Tuutorihaku ja -valinnat

Tuutoreita haetaan Tampereen yliopistossa kolme kertaa vuodessa. Suomalaisiin tutkinto-ohjelmiin saapuvien opiskelijoiden tuutoriksi haetaan opiskelijoita kerran vuodessa tammi-helmikuun aikana. Myös kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden osalta haku keskittyy tammi-helmikuulle. Vuonna 2022 hakulomake tutkinto-ohjelmien tuutoreiden hakemiseksi on yhdenvertaisuuden vuoksi yhteinen tuutoreilta saatujen toiveiden perusteella.

Vaihto-opiskelijoille haetaan tuutoreita sekä myöhemmin keväällä että loppusyksyllä, sillä vaihto-opiskelijoita saapuu Tampereelle sekä syys- että kevätlukukauden alussa.

Kansallinen tuutorihaku 24.1.-7.2.2022

Tuutorihaku lukuvuodelle 2022-2023 on päättynyt. Tuutorikoulutukset järjestetään huhtikuussa. Valitut tuutorit on lisätty tuutorien sähköpostilistalle maaliskuun alussa.

Kansainvälinen tuutorihaku 21.3.-30.3.2022

Hakukuulutus vaihto-opiskelijoiden tuutoriksi. Haku auki 21.3.-30.3.2022. Hae tuutoriksi tästä linkistä.
Haku vaihto-opiskelijoiden tuutoriksi on avoinna 21.3.-30.3.2022. Hae nyt!

Etsimme kansainvälisiä tuutoreita vaihto-opiskelijoille ajalla 21.3.-30.3.2022. Tuutorikoulutukset järjestetään huhti-toukokuussa. Valitut tuutorit lisätään sähköpostilistalle valintojen päätyttyä.

Täytä kansainvälisen tuutorihaun lomake tästä linkistä 21.3.-30.3.2022!

Tuutorikoulutukset

Opiskelijatuutorien odotetaan osallistuvan yliopiston järjestämiin koulutuksiin. Koulutusmateriaalia jaetaan tuutorien Moodle-sivuilla. Jos et ole päässyt Moodle-alueille sisään, niin olethan yhteydessä meihin sähköpostitse tuutorointi@trey.fi.

Kevään 2022 tuutorikoulutuksen aikataulut:

Suomenkieliset tutkinto-ohjelmat, kansallinen tuutorointi

 • Ke 6.4.2022 klo 15-17
 • To 7.4.2022 klo 9-11
 • To 7.4.2022 klo 13-15
 • Pe 8.4.2022 klo 10-12
 • Ma 11.4.2022 klo 12-14
 • Ti 12.4.2022 klo 9-11

Koulutukset ovat saman sisältöisiä. Varmista, että pääset osallistumaan yhteen koulutuksista.

Englanninkieliset tutkinto-ohjelmat, kansainvälinen tuutorointi

 • Kansainvälisten tuutorien koulutus, tutkinto-ohjelmien tuutorit
  • Ke 23.3.2022 klo 15-17
  • Pe 1.4.2022 klo 10-12
 • Culture Shock/Intercultural communication
  • Ke 4.5.2022 klo 16-17
  • To 5.5.2022 klo 15-16
 • Viime hetken tärpit, koulutus
  • To 11.8.2022 klo 15-16.30

Kaksi ensimmäistä koulutusta on saman sisältöisiä, samoin kaksi jälkimmäistä koulutusta. Varmista, että pääset osallistumaan yhteen molemmista koulutuksista.

Lisäksi Guidebook-tuutoreiksi valituille järjestetään oma koulutus tiistaina 22.3.2022 klo 10-12. Guidebook-tuutoroinnista voi lukea lisää tästä linkistä.

Englanninkieliset tutkinto-ohjelmat, vaihto-opiskelijoiden tuutorointi

 • Kansainvälisten tuutorien koulutus, vaihto-opiskelijoiden tuutorit
  • Ke 27.4.2022 klo 16-17.30
 • Culture Shock/Intercultural communication
  • Ke 4.5.2022 klo 16-17
  • To 5.5.2022 klo 15-16

Kaksi jälkimmäistä koulutusta on saman sisältöisiä. Varmista, että pääset osallistumaan sekä kansainvälisten tuutorien koulutukseen, että Culture Shock/Intercultural communication -koulutukseen.

Tuutorivastaavien toiminta

Tuutorivastaavalla tarkoitetaan opiskelijajärjestön toimijaa, jonka vastuulla on tuutoroinnin suunnittelu, toteutus ja kehittäminen omassa järjestössään. Tuutorivastaavia on ympäri yliopistoa erilaisilla nimikkeillä ja tehtävänkuvauksilla, mutta kaikkia yhdistää uusien opiskelijoiden vastaanottamisesta ja siihen liittyvästä toiminnasta huolehtiminen. Tuutorivastaavilla on mahdollisuus suorittaa toimikautensa aikana tuutorivastaavan opintojakso, josta voit lukea lisää Opiskelijan Oppaasta täältä. Niin kansallisesta kuin kansainvälisestäkin tuutoroinnista vastaavat toimijat voivat suorittaa opintojakson kerran opintojen aikana.

Tuutorivastaavien pääasiallisena tiedotuskanavana toimivat sähköpostilistat. Niille voi liittyä ottamalla yhteyttä TREYn tuutorointisektoriin tai suoraan alla olevista linkeistä. Samojen linkkien takaa pääset ’Unsubscribe’ -kohdasta myös poistumaan listoilta, jos ne eivät enää koske sinua.

Opiskelijatuutoroinnin kehittämistyössä suuressa roolissa on tuutorivastaavien toimielin Hovi. Sen toimintaan on kutsuttu mukaan edustaja jokaisesta sisäänotollisesta ainejärjestöstä Tampereen yliopistossa sekä muista tuutoroinnin parissa toimivista järjestöistä. Hovi tapaa n. kerran kuukaudessa lukuvuoden aikana. Toimielimellä on oma Telegram-ryhmänsä (Hovi 2022), joihin uusien toimijoiden toivotaan liittyvän. Liittymislinkin saat ottamalla yhteyttä tuutorointisektoriin sähköpostitse tuutorointi@trey.fi.

Tuutorioppaat

TREY on tuottanut yhteistyössä yliopiston kanssa kaksi tuutoriopasta tukemaan opiskelijatuutorien työtä. Voit tutustua 2021-22 oppaisiin alla olevista linkeistä! Oppaat päivitetään vuosittain loppukeväästä.

TREYn tuutoriopas 2021-2022 (The finnish version of the Tutors’ Guide) (.pdf, 5,92Mt)

TREY’s Guide for International Student Tutors spring 2022 (.pdf, 2Mt)

TREY’s Guide for International Student Tutors 2021-2022 (.pdf, 2,67Mt)