Tuutoroinnin tarkoituksena on, että opiskelijatuutorit antavat vertaistukea yliopisto-opintojaan aloittaville opiskelijoille. Opiskelun aloittaminen on jännittävä vaihe elämässä – tuutori toimii tässä vaiheessa tärkeänä oppaana yliopiston tapoihin. Vuonna 2019 uuden yhteisön alkuvaiheessa yliopisto, ylioppilaskunta ja ainejärjestöt kehittävät yhdessä uutta yhteistä tuutoroinnin mallia.

Opiskelijatuutoroinnista Tampereen yliopistossa vastaa pääasiassa yliopisto, mutta ylioppilaskunta osallistuu tuutorointiin mm. koordinoimalla tuutorihakua sekä auttamalla yliopistoa koulutusten järjestämisessä. TREYssä tuutoroinnista vastaa hallituksen tuutorointivastaava sekä tuutoroinnin asiantuntija. Heiltä voit kysyä lisätietoja tuutorointiin, uuden tuutorointimallin kehittämiseen sekä TREYn palveluihin tuutoreille liittyen.

Kv-tuutorointi

Kv-tuutorointi on mainio tapa hankkia kansainvälistymiskokemusta, tutustua erilaisiin ihmisiin ja tehdä samalla hyvä työ: ulkomaisen opiskelijan tuutorina lievität kulttuurishokkia ja tuot turvaa opiskelujen alkuhämmennykseen. Kv-tuutorit avustavat yliopistomme kansainvälisiä opiskelijoita heidän saapuessaan Tampereelle opiskelemaan ja auttavat heitä kotoutumaan sekä yliopistoyhteisöön että tamperelaiseen opiskelijaelämään. Kv-tuutoriksi ryhtyessä tarvitset ennen kaikkea avoimen mielen ja jonkin vieraan kielen taidon; muu kv-tuutorointiin liittyvä osaaminen on helposti ja nopeasti omaksuttavissa.

Kv-tuutoroinnista maksetaan palkkio, ja siitä saa myös kaksi opintopistettä ja pyynnöstä todistuksen. Osallistumalla kv-tuutorointiin voit myös kerryttää opintosuorituksia tutkintosi kansainvälistymiskokonaisuuteen.

Kv-tuutorointi on pääsääntöisesti parituutorointia, joka tehdään tuutoriparista ja uusista kv-opiskelijoista muodostetuissa ryhmissä. Kv-tuutorit rekrytoidaan ainejärjestöjen kautta. Kv-tuutoroinnin aikataulut ja kv-tuutorivastaavien yhteystiedot päivitetään tälle sivulle vuosittain tietojen varmistuttua.

Haku kansainväliseksi tuutoriksi on käynnissä 25.2. asti! Tule mukaan ja täytä hakulomake täällä!

Hae tuutoriksi!

Tuutori on tärkeässä asemassa tukemassa uuden opiskelijan saapumista Tampereen yliopistoon. Hän tutustuttaa uuden opiskelijan yliopiston, tiedekunnan ja oppiaineen arkeen, samalla tarjoten tietoa ja kokemusta myös muista opiskelijaelämän alueista. Tuutori on monissa tapauksissa ensimmäinen ihminen, johon fuksi yliopistossa tutustuu. Tuutorin tarjoama vertaistuki on uudelle opiskelijalle korvaamatonta ja heidän välinen siteensä säilyykin usein merkittävänä läpi opintojen.

Tuutorihaku järjestetään 28.1.-25.2.2019. Samaan aikaan haetaan sekä kansallisia että kansainvälisiä tuutoreja. Kv-tuutorit avustavat Suomeen saapuvia vaihto- tai tutkinto-opiskelijoita opintojensa alussa, kerryttäen samalla kv-kokemusta ja kehittäen kielitaitoaan. Kansainväliseksi tuutoriksi voit hakea täältä. Tuutoriksi haetaan koko yliopistossa vuonna 2019 hakulomakkeella. Hakulomakkeet ovat kampuskohtaiset; valitse oikea lomake alta siis tarkoin ja täytä tietosi!

Haku kansalliseksi tuutoriksi – Keskustan ja Kaupin kampukset

Haku kansalliseksi tuutoriksi – Hervannan kampus

Kaikki tuutorit saavat tehtäväänsä koulutuksen, jossa opiskellaan mm. vuorovaikutus- ja ryhmänohjaustaitoja. Tuutoroinnin opintojaksoihin kuuluu kevään aikana järjestettäviä koulutuksia ja tapaamisia. Niiden lisäksi TREY järjestää syksyn orientaation yhteydessä tuutoreille ja uusille opiskelijoille suunnattuja tapahtumia. Tuutoroinnin avulla rakennetaan uutta yliopistoyhteisöä; olet siis fukseja vastaanottaessasi tärkeässä tehtävässä!

Lisätietoja tuutoroinnista voit lukea TREY:n tuutoroinnin sivuilta, Opiskelun oppaasta, sekä POPista. Yliopiston verkkosivut ovat myllerryksessä, joten olethan kärsivällinen tietoa etsiessäsi – pidä myös mielessäsi, että osa informaatiosta on kampuskohtaista. Lue oppaita siis tarkasti! Voit aina olla yhteydessä TREY:n tuutoroinnin asiantuntijaan, jos sinulla on kysyttävää tuutorihausta tai tuutoroinnista.

Hyvä tuutorointi on yksi uuden yliopistoyhteisön kulmakiviä, eli osallistumisesi on tärkeää. Rakennetaan Tampereen yliopistoa yhdessä!

//

Muista myös haku kansainväliseksi tuutoriksi! Kv-hakulomakkeet löydät täältä!