Hallitus kokoustaa lukukausien aikana pääsääntöisesti torstaiaamuisin.

HALLITUS 44 / TILIKAUSI 2021 / 25. marraskuuta 2021

 • päätti nimetä liitteen mukaiset opiskelijaedustajat ja samalla päivittää liitteen mukaisesti kokoonpanoja ITC:n, BEN:n, ENS:n ja SOC:n tiedekuntaneuvostoissa.
 • päätti hyväksyä päivitetyn liitteen mukaiset toiminta-avustuskriteerit vuodelle 2022 ja valtuutti järjestösektorin tekemään niihin tarvittaessa stilistisiä muutoksia.
 • päätti palkita opiskelijoita ja järjestöjä päivitetyn liitteen mukaan. Lisäksi hallitus päätti palauttaa valmisteluun päätökset vuoden hallopedin valinnasta ja vuoden kestävä kehitys -teon valinnasta.
 • päätti valita Visiirin harjoittelijan rekrytointiryhmään päätoimittaja Laakson sekä hallituksen jäsenet Vähävuoren ja Karvosen. Lisäksi hallitus päätti valtuuttaa rekrytointiryhmän muodostamaan hakukuulutuksen ja avaamaan haun tehtävään.
 • merkitsi tiedoksi vuoden 2021 lukuvuosikalenterin raportin ja toteuman.
 • päätti avata lukuvuosikalenterin toimittamiseen liittyvän haun järjestöille aikavälille 25.11.2021-7.12.2021.
 • päätti avata opiskelijoille suunnatun avoimen haun tulkkipooliin aikavälille 29.11.2021-12.12.2021. Lisäksi hallitus päätti, että nykyiset tulkkipoolin jäsenet voidaan katsoa hakeneiksi, mikäli he ilmoittavat kiinnostuksestaan jatkaa tulkkipoolin jäseninä.
 • päätti valita koulutuspolitiikan ja kansainvälisten asioiden asiantuntijaksi Rantasen (varalla Hirsimäki).
 • päätti osa-aikaistaa sosiaalipoliittinen asiantuntija Kaipian työsuhteen määräaikaisesti niin, että aikavälillä 1.1.2022-31.12.2022 hänen työaikansa on 30 tuntia viikossa.
 • palvelupisteiden aukioloajoista seuraavasti: kumpikin palvelupiste on suljettuna tiistaina 30.11. klo 9.00–11.00.
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.

HALLITUS 43 / TILIKAUSI 2021 / 18. marraskuuta 2021

 • päätti esittää edustajistolle, että se täydentää konsistorin, koulutusneuvoston ja yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvostoon opiskelijaedustajien kokoonpanoja liitteen mukaisesti.
 • päätti hyväksyä sopimuksen TT-kameroiden kanssa ja valtuutti viestintäsektorin tekemään siihen stilistisiä muutoksia.
 • päätti antaa vastauksen edustajiston jättämään ponteen.
 • päätti esittää edustajistolle, että edustajisto hyväksyy toimintasuunnitelman vuodelle 2022 kokouksessa päivitetyn liitteen mukaan.
 • päätti esittää edustajistolle, että se hyväksyy ylioppilaskunnan talousarvion vuodelle 2022 päivitetyn liitteen mukaan.
 • päätti esittää edustajistolle, että yliopiston lukuvuoden 2022–2023 ilmoittautumisen yhteydessä kannettava jäsenmaksu on perustutkinto-opiskelijalta yhteensä 65 euroa ja jatkotutkinto-opiskelijalta yhteensä 35 euroa. Lisäksi hallitus päätti esittää edustajistolle, että yliopistoon vain toiseksi lukukaudeksi läsnäolevaksi ilmoittautuva opiskelija maksaa puolet ylioppilaskunnan jäsenmaksusta.
 • päätti esittää edustajistolle, että hallitukseen valitaan yhdeksän hallituksen jäsentä ja puheenjohtaja.
 • päätti avata haun pääsihteerin tehtävään aikavälille 22.11.2021-6.12.2021. Pääsihteerin työaika on 37,5 tuntia viikossa ja tehtävästä maksetaan valitun henkilön kanssa neuvoteltu, 3100–3300 euron suuruinen, kokemuksesta ja osaamisesta riippuva palkka. Lisäksi hallitus valtuutti pääsihteeri Monterin tekemään hakukuulutukseen stilistisiä ja merkitykseltään vähäisiä muutoksia. Lisäksi hallitus päätti esittää edustajistolle, että edustajisto valitsee pääsihteerin rekrytointiryhmään sihteeriksi pääsihteeri Monterin, hallituksen edustajiksi Iiris Taubertin (varalla Artturi Lindeman) ja vuoden 2022 hallituksen puheenjohtajan sekä kaksi edustajiston edustajaa.
 • palvelupisteiden aukioloajoista seuraavasti: kumpikin palvelupiste on suljettuna perjantaina 26.11. klo 9.00–11.00.
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.

HALLITUS 42 / TILIKAUSI 2021 / 11. marraskuuta 2021

 • päätti nimetä hallinnon opiskelijaedustajien täydennyshaun haastatteluryhmään hallituksen jäsenet Lindemanin ja Vähävuoren.
 • päätti myöntää TTHP:lle projektitukea yhteensä 130 euroa.
 • kävi lähetekeskustelun luonnoksesta TREYn toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2022.
 • päätti hyväksyä ylioppilaskunnan jatkuvan toiminnan kuvauksen liitteen mukaan. Lisäksi hallitus päätti esittää edustajistolle, että se merkitsee jatkuvan toiminnan kuvauksen tiedoksi.
 • päätti esittää edustajistolle, että tilintarkastajiksi vuodelle 2022 valitaan KHT-tilintarkastaja Jari Paloniemi ja KHT–tilintarkastaja Veikko Terho ja heidän varalleen Moore Rewinet Oy:n tilintarkastusyhteisöstä valitut henkilöt.
 • päätti esittää edustajistolle, että Tampereen ylioppilastalosäätiön hallitukseen valitaan seuraavat henkilöt:
  • Salla-Mari Palokari (varajäsen Artturi Lindeman)
  • Joonas Pekkonen (varajäsen Iiris Taubert)
  • Esko Nieminen (varajäsen Jenna Rantanen)
  • Lauri Sahramaa (varajäsen Liisa Äijälä)
  • Petra Oksa (varajäsen Olga Teräväinen)
  • Adam Zeidan (varajäsen Hanna Vähävuori)
  • Paula Sajaniemi (varajäsen Lassi Halminen)
  • Panu Kortelainen (varajäsen Anriika Kauppi)
  • Tuomas Kauppinen (varajäsen Jani Patrakka)
 • päätti esittää edustajistolle, että toimitusneuvostoon valitaan seuraavat jäsenet: Heli Aalto, Petra Viitanen. Lisäksi hallitus päätti esittää edustajistolle, että edustajisto valitsee keskuudestaan kolme jäsentä toimitusneuvostoon.
 • päätti esittää edustajistolle, että strategiavaliokuntaan valitaan seuraavat jäsenet:
  • TREYn hallituksen (2022) edustaja, henkilön nimi tarkentuu alkuvuodesta 2022 (puheenjohtaja)
  • Pääsihteeri, henkilön nimi tarkentuu alkuvuodesta 2022
  • Opiskelijajäsen Salla-Mari Palokari
  • Opiskelijajäsen Hilla Mäkinen
  • TREYn henkilöstön edustaja Saana Hytönen
  • Vanhojen toimijoiden edustaja Tiina Mikkonen
  • Vanhojen toimijoiden edustaja Tuomas Kauppinen
  • Lisäksi hallitus päätti esittää edustajistolle, että edustajisto valitsee kaksi jäsentä strategiavaliokuntaan.
 • päätti esittää edustajistolle, että talousvaliokuntaan valitaan seuraavat jäsenet:
  • Max Liikka (puheenjohtaja)
  • Eero Vehka-aho
  • Masi Kajander
  • Joonas Pekkonen
  • Suvi Parhankangas
  • Hanna Vähävuori
 • päätti esittää edustajistolle, että kunniavaliokuntaan kutsutaan ja valitaan seuraavat jäsenet:
  • Ville Korpiluoto (puheenjohtaja)
  • Suvi Parhankangas
  • Juha Köykkä
  • Tuomas Rissanen
  • Eero Vehka-aho
 • päätti esittää edustajistolle, että keskusvaalilautakuntaan nimitetään seuraavat jäsenet:
  • Hanna Vähävuori
  • Olga Teräväinen
  • Lassi Halminen
  • Lisäksi hallitus päätti esittää edustajistolle, että edustajisto nimittää keskusvaalilautakuntaan vuodelle 2022 neljä jäsentä ja seitsemän varajäsentä keskuudestaan sekä nimittää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi.
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.

HALLITUS 41 / TILIKAUSI 2021 / 9. marraskuuta 2021

 • päätti hyväksyä yliopiston toimitiloja koskevaan toimenpideohjelmaan liittyvän kannanoton liitteen mukaan ja valtuutti kannanoton valmistelijat tekemään siihen stilistisiä ja merkitykseltään vähäisiä muutoksia.
 • päätti järjestää yliopiston toimitilapolitiikkaan liittyvän mielenilmauksen 12.11.2021. Lisäksi hallitus päätti, että mielenilmauksen järjestämiseen voidaan käyttää 500 euroa.

HALLITUS 40 / TILIKAUSI 2021 / 4. marraskuuta 2021

 • päätti valtuuttaa Iiris Taubertin (varalla Artturi Lindeman) edustamaan TREYtä Tampereen Karpek Oy:n yhtiökokouksessa 29.11.2021.
 • päätti esittää edustajistolle, että edustajisto hyväksyy sijoitussuunnitelman liitteen mukaisesti.
 • päätti hyväksyä TREYn uudet koronalinjaukset ja toimiston työskentelyohjeet viikoille 44–52. Nämä päivitetyt koronalinjaukset ja työskentelyohjeet korvaavat TREYn hallituksen aiemmin hyväksymät työskentelyohjeet ja astuvat voimaan heti.

HALLITUS 39 / TILIKAUSI 2021 / 28. lokakuuta 2021

 • päätti nimetä Hilla Mäkisen opiskelijaedustajaksi yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kulttuuri yksiköissä -arviointiryhmään.
 • päätti myöntää Tukkateatteri ry:lle projektitukea yhteensä 700,00 euroa.
 • päätti hyväksyä TREYn ja Tampereen Lääketieteen Kandidaattiseura ry:n välisen yhteistyösopimuksen liitteen mukaan ja valtuutti pääsihteeri Monterin tekemään siihen tarvittavia stilistisiä ja merkitykseltään vähäisiä muutoksia.
 • päätti avata haun koulutuspolitiikan ja kansainvälisten asioiden asiantuntijan tehtävään aikavälille 1.11.2021-14.11.2021. Asiantuntijan työaika on 37,5 tuntia viikossa ja tehtävästä maksetaan ylioppilaskuntien työehtosopimuksen palkkaluokka lll mukainen palkka lisineen. Lisäksi hallitus päätti nimetä rekrytointiryhmään pääsihteeri Venla Monterin ja hallituksen jäsenet Vili Sipilän ja Olga Teräväisen.
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.

HALLITUS 38 / TILIKAUSI 2021 / 21. lokakuuta 2021

 • päätti hyväksyä liitteen mukaisen ulostulon liittyen Tampereen yliopiston konsistorin vaalien yhteisöryhmämuutokseen ja valtuutti koulutuspoliittisen asiantuntija Virtasen tekemään ulostuloon stilistisiä muutoksia.
 • päätti hyväksyä TREYn kommentit korkeakouluyhteisön kestävän kehityksen ja hiilineutraaliuden tiekarttoihin.
 • päätti avata haun Domus-klubin siivousta toteuttavan järjestön etsimiseksi. Lisäksi hallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan sopimuspohjan. Lisäksi hallitus päätti valtuuttaa järjestösektorin tekemään päätöksen tehtävään valittavasta järjestöstä haun päättymisen jälkeen.
 • päätti vahvistaa liitteenä olevan esityksen TreSilienssi-hankkeen tapahtumatuen jakamisesta, sillä muutoksella, että Aatokselle esitetään myönnettäväksi 200 euron tuki.
 • päätti avata haun TREYn mentorointiohjelmaan ajalle 21.10.2021–14.11.2021. Hallitus päätti valtuuttaa pääsihteeri Monterin, puheenjohtaja Taubertin ja järjestöasiantuntija Lehtosen käsittelemään hakemukset ja tekemään mentorivalinnat sekä jatkamaan hakua tarpeen mukaan.
 • päätti myöntää Sami Harmaalalle rajatun nimenkirjoitusoikeuden TREYn taloudellista tukemista koskevien sopimusten allekirjoittamiseen TREYn yritysyhteistyöperiaatteiden mukaisesti. Yhden sopimuksen rahallinen arvo saa olla enintään 2000 euroa. Nimenkirjoitusoikeus on voimassa 21.10.2021-31.5.2022. Lisäksi hallitus päätti myöntää Sami Harmaalalle rajatun nimenkirjoitusoikeuden ylioppilasmedian mainosmyyntiä koskevien sopimusten allekirjoittamiseen TREYn yritysyhteistyöperiaatteiden mukaisesti. Yhden sopimuksen rahallinen arvo saa olla enintään 2500 euroa. Nimenkirjoitusoikeus on voimassa 21.10.2021-31.5.2022. Lisäksi hallitus totesi, että Mari Sillanpäälle myönnetty oikeus rajattuun nimenkirjoittamiseen ei ole voimassa hänen opintovapaansa aikana, 1.11.2021-31.5.2022.
 • päätti palvelupisteiden aukioloajoista seuraavasti:
  • Keskustakampuksen palvelupiste on suljettuna torstaina 21.10.2021 klo 9.00–12.00.
  • Kumpikin palvelupiste on suljettuna perjantaina 29.10.2021 klo 9.00–12.00.
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.

HALLITUS 37 / TILIKAUSI 2021 / 16. lokakuuta 2021

 • päätti valita myyntikoordinaattorin sijaiseksi Harmaalan (varalla Andersson).

HALLITUS 36 / TILIKAUSI 2021 / 13. lokakuuta 2021

 • päätti hyväksyä liitteen mukaisen lausunnon liittyen Tampereen yliopiston toimitiloja koskevan toimenpideohjelman valmisteluun ja valtuutti lausunnon valmistelijat tekemään siihen stilistisiä muutoksia.
 • päätti avata haun opiskelijaedustajan tehtäviin Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kulttuuri yksiköissä -työryhmään aikavälille 13.-20.10.2021.
 • päätti myöntää TamAus ry:lle projektitukea yhteensä 285,00 euroa.
 • päätti palauttaa Tukkateatteri ry:n projektitukeen liittyvän asian valmisteluun.
 • päätti myöntää ESN INTOlle projektitukea yhteensä 485,00 euroa.
 • päätti olla myöntämättä Tampereen ylioppilasteatterille projektitukea.
 • päätti myöntää Hervannan Rento ry:lle projektitukea yhteensä 200,00 euroa.
 • päätti myöntää NMKSV:lle projektitukea yhteensä 200,00 euroa.
 • päätti esittää edustajistolle, että edustajisto valtuuttaa Tampereen Karpek Oy:n yhtiökokouksen tekemään osakeyhtiölain 20 luvun 3 § ja 9 § mukaiset päätökset yhtiön asettamiseksi selvitystilaan ja selvitysmiehen valitsemiseksi yhtiön purkamista ja rekisteristä poistamista varten.
 • päätti esittää edustajistolle, että se perustaa strategiavaliokunnan vuodelle 2022 toteuttamaan strategian päivittämisen projektisuunnitelmassa määrättyjä strategian valmisteluun liittyviä tehtäviä. Lisäksi hallitus päätti esittää edustajistolle, että strategiavaliokunnan kokoonpano on seuraava: pääsihteeri, kaksi opiskelijajäsentä, kaksi edustajiston edustajaa, TREYn hallituksen (2022) edustaja, TREYn henkilöstön edustaja sekä 1–2 edustajaa Tamyn, TTYY:n tai TREYn vanhojen hallitusten jäsenten tai entisten työntekijöiden joukosta.
 • päätti avata haun talousvaliokuntaan, keskusvaalilautakuntaan, strategiavaliokuntaan sekä ylioppilasmedian toimitusneuvostoon aikavälille 18.10.2021-30.10.2021. Lisäksi hallitus päättää, että nykyiset talousvaliokunnan ja toimitusneuvoston jäsenet voidaan katsoa hakeneiksi, mikäli he ilmoittavat kiinnostuksestaan jatkaa kyseisen toimielimen jäseninä.
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.

HALLITUS 35 / TILIKAUSI 2021 / 7. lokakuuta 2021

 • päätti esittää edustajistolle, että se täydentää konsistorin ja koulutusneuvoston opiskelijaedustajien kokoonpanoja liitteen mukaisesti.
 • päätti myöntää Spatikka ry:lle projektitukea 50 euroa.
 • päätti avata avoimen toimintasuunnitelman kommenttikierroksen aikavälille 11.10.2021–24.10.2021. Lisäksi hallitus päätti aloitteisiin vastaamisesta seuraavasti: koska kaikki aloitteet tulivat edustajiston sisältä, ja edustajisto keskustelee toimintasuunnitelmaluonnoksesta kokouksensa 19.10.2021 yhteydessä, voidaan aloitteiden jättäneille edaattoreille vastata tämän käsittelyn yhteydessä.
 • päätti hyväksyä liittohallitusehdokkaan kampanjabudjetin liitteen mukaisesti ja budjetoida kampanjaan yhteensä 552 euroa.
 • palvelupisteiden aukioloajoista seuraavasti: Hervannan kampuksen palvelupiste on suljettuna 3.11.2021-4.11.2021.
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.

HALLITUS 34 / TILIKAUSI 2021 / 30. syyskuuta 2021

 • päätti antaa liitteen mukaisen lausunnon Opiskelijoiden liikuntaliitto ry:n liittokokousmateriaaleista ja valtuutti liikuntasektorin toimittamaan lausunnon OLL:lle. Lisäksi hallitus päätti myöntää OLL:lle luvan julkaista TREYn lausunto omissa kanavissaan.
 • päätti valita TREYn edustajaksi opiskelusuojeluryhmään sosiaalipoliittinen asiantuntija Kaipian.
 • päätti lopettaa yhdenvertaisuusprojektiin liittyvän raportointivelvollisuuden kaikkien suljettujen kerhojen osalta.
 • päätti ylioppilasmedian toimitusneuvoston esityksen mukaan vaihtaa Visiiri-lehden painopaikaksi painotalo Punamusta Oy:n Visiirin numerosta 5/2021 alkaen.
 • päätti valita järjestöasiantuntijan sijaiseksi Laakson määräaikaiseen työsuhteeseen aikavälille 3.1.2022–29.4.2022. Järjestöasiantuntijan sijaisen työaika sijaisuuden aikana on 30 tuntia viikossa ja tehtävästä maksetaan ylioppilaskuntien työehtosopimuksen palkkaluokka lll mukainen palkka lisineen.
 • päätti hyväksyä TREYn uudet koronalinjaukset ja toimiston työskentelyohjeet viikoille 40–43. Nämä päivitetyt koronalinjaukset ja työskentelyohjeet korvaavat TREYn hallituksen aiemmin hyväksymät työskentelyohjeet ja astuvat voimaan heti.
 • päätti palvelupisteiden aukioloajoista seuraavasti: Kumpikin palvelupiste on suljettuna perjantaina 8.10.2021 klo 9.00–13.00.
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.

HALLITUS 33 / TILIKAUSI 2021 / 23. syyskuuta 2021

 • päätti ylioppilaskunnan ansiomerkkien myöntämisestä liitteen mukaan.
 • päätti nimetä Saskia Simiskerin ITC:n tiedekuntaneuvostoon Mattilan varajäseneksi ja siirtää Karran Timosen varajäseneksi.
 • päätti hyväksyä kulkuoikeuksiin liittyvän vetoomuksen ja lähettää sen opiskelijajärjestöille allekirjoitettavaksi.
 • päätti osallistua Olen antirasisti -kampanjaan ja valtuuttaa sosiaalipoliittisen sektorin miettimään TREYlle sopivia konkreettisia antirasistisia tekoja tai toimenpiteitä, joista kampanjan puitteissa voidaan viestiä.
 • päätti myöntää Tampereen opiskelijarekrytoinnin tuki ry:lle ylioppilaskunnan yhdistysaseman.
 • päätti, että järjestöasiantuntijan sijaisen rekrytointia varten ei avata avointa hakua. Hallitus päätti, että se tekee sijaisen rekrytointipäätöksen seuraavassa kokouksessaan pääsihteerin esityksestä.
 • päätti avata haun myyntikoordinaattorin sijaisen tehtävään aikavälille 27.9.2021-7.10.2021. Myyntikoordinaattorin työaika on 15 tuntia viikossa ja tehtävästä maksetaan ylioppilaskuntien työehtosopimuksen palkkaluokka III mukainen palkka lisineen sekä provisio. Lisäksi hallitus päätti nimetä rekrytointiryhmään talouspäällikkö Rouheen ja hallituksen jäsenet Lindemanin ja Teräväisen.
 • päätti palvelupisteiden aukioloajoista seuraavasti: Kumpikin palvelupiste on suljettuna perjantaina 24.9. klo 9.00–11.00.
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.

HALLITUS 32 / TILIKAUSI 2021 / 21. syyskuuta 2021

 • päätti antaa liitteen mukaisen lausunnon Suomen ylioppilaskuntien liitto ry:n liittokokousmateriaaleista.

HALLITUS 31 / TILIKAUSI 2021 / 15. syyskuuta 2021

 • päätti nimetä hallinnon opiskelijaedustajien täydennyshaun haastatteluryhmään hallituksen edustajiksi Tuomas Karvosen ja Vili Sipilän.
 • päätti hyväksyä yliopiston yhteistoimintaneuvotteluihin liittyvän kannanoton ja valtuutti koulutuspoliittisen sektorin tekemään siihen stilistisiä muutoksia.
 • päätti hyväksyä vuosijuhlien kutsuvieraslistan. Lisäksi hallitus valtuutti pääsektorin ja tapahtumasektorin viilaamaan kutsuvieraslistan valmiiksi.
 • teki periaatepäätöksen koskien hallituksen jäsenten matkakustannusten korvaamista.
 • päätti valtuuttaa Tuomas Karvosen (varalla Miska Puputti) edustamaan TREYtä Opiskelijan Tampere ry:n kevätkokouksessa ja evästi valtuutettua henkilöä kokoukseen liittyen.
 • päätti myöntää opintovapaata Sillanpäälle ajalle 1.11.2021-1.6.2022.
 • päätti esittää edustajistolle, että se päivittää ylioppilaskunnan merkkiohjesääntöä liitteen mukaan.
 • päätti esittää edustajistolle, että edustajisto päättää kutsua ylioppilaskunnan kunniajäseniksi liitteessä esitetyt henkilöt.
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.

HALLITUS 30 / TILIKAUSI 2021 / 9. syyskuuta 2021

 • päätti myöntää Purjehduskerho Piille projektitukea 700 euroa.
 • päätti järjestää vuosijuhlat Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ohjeistusten mukaisesti läsnä olevana tapahtumana. Vieraiden määräksi asetetaan 75 % iltajuhlan ravintolan kapasiteetista.
 • päätti vuosijuhlien lahjoituskohteeksi UNICEFin Jälleennäkeminen-hankkeen.
 • päätti hyväksyä vuosijuhlien budjetin liitteen mukaan.
 • päätti lainan myöntämisestä Tampereen Elokuvajuhlat – Tampere Film Festival ry:lle esityksen mukaan.
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.

HALLITUS 29 / TILIKAUSI 2021 / 2. syyskuuta 2021

 • päätti nimetä opiskelijajäseneksi tutkintokoulutuksen yliopistotason arviointiryhmään Vili Sipilän.
 • päätti hyväksyä tieteen rahoitusleikkauksia vastustavan kannanoton ja valtuuttaa koulutuspoliittisen sektorin tekemään siihen stilistisiä muutoksia.
 • päätti myöntää OKA ry:lle projektitukea 150 euroa.
 • päätti allekirjoittaa kannanoton koskien Sisun saavutettavuutta.
 • päätti hyväksyä TREYn uudet koronalinjaukset ja toimiston työskentelyohjeet viikoille 35–39. Nämä päivitetyt koronalinjaukset ja työskentelyohjeet korvaavat TREYn hallituksen aiemmin hyväksymän korona exit -suunnitelman.
 • päätti palvelupisteiden aukioloajoista seuraavasti: kumpikin palvelupiste on suljettuna tiistaina 7.9. klo 9.00–11.00.
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.

HALLITUS 28 / TILIKAUSI 2021 / 26. elokuuta 2021

 • päätti lisätä esityslistalle kohdan ”Ylioppilaskunnan Tampereen yliopiston hallituksen jäsenehdotuksen tekeminen”.
 • päätti valita syksyn 2021 kääntäjäharjoittelijaksi Juolan.
 • päätti ehdottaa Tampereen yliopiston hallituksen jäseneksi Jussi-Pekka Teiniä.
 • päätti budjetoida Fuksisuunnitukseen 2000 euroa.
 • päätti tehdä erillispäätöksen hallituspäivään ja sen vaatimiin valmisteluihin. Päätös sallii halukkaiden kokoontumisen aluehallintoviraston rajoituksia ja suosituksia noudattaen.
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.

HALLITUS 27 / TILIKAUSI 2021 / 19. elokuuta 2021

 • päätti lisätä esityslistalle kohdan ”Tilinkäyttöoikeudet”.
 • päätti esittää edustajistolle, että hallinnon opiskelijaedustajien kokoonpanoja täydennetään seuraavasti:
  • Koulutusneuvosto: Heta Lindgrenin varajäseneksi Mirva Pekkola.
  • Yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvosto: Artturi Lindemanin varajäseneksi Eemeli Lahtinen; Lassi Vuotarin varajäseneksi Hanna Vähävuori; Adam Zeidanin varajäseneksi Aleksi Niemi
 • päätti nimetä Niemisen paikalle ITC:n tiedekuntaneuvostoon Arttu Timosen. Timosen toimikausi tiedekuntaneuvoston varsinaisena jäsenenä alkaa välittömästi.
 • päätti vapauttaa jäsenmaksuvapautusta hakeneen henkilön ylioppilaskunnan jäsenmaksusta lukuvuoden 2021–2022 osalta.
 • päätti myöntää opintovapaata Lehtoselle ajalle 3.1.2022–29.4.2022.
 • päätti esittää edustajistolle, että se nimeää Tuomas Karvosen TREYn ehdokkaaksi hallituksen jäseneksi Suomen ylioppilaskuntien liitto ry:n hallitukseen vuodelle 2022.
 • päätti esittää edustajistolle, että TREYn edustajiksi Suomen ylioppilaskuntien liitto ry:n liittokokoukseen 19.11.2021-20.11.2021 nimetään seuraavat henkilöt:
  • Varsinaiset delegaatit: Leevi Törnblom, RATTOISA; Janita Rintala, RATTOISA; Hilla Mäkinen, MEMES2.0EB; Olga Teräväinen, MEMES2.0EB; Nelly Kivinen, Vapaaboomarit; Artturi Lindeman, Hallintotieteiden liitto; Hanna Vähävuori, Hallintotieteiden liitto; Vili Sipilä, Kyltyrböndet; Salla-Mari Palokari, Kahden tähden teekkarit; Saskia Simisker, TietoteekkarIT; Paavo Keski-Orvola, Luuppi_puolue; Onni Härkönen, Vihreä lista; Emmi Juolahti, Tampereen yliopiston vihreä vasemmisto; Karoliina Vaakanainen, Vihreä lista; Iiris Taubert, Pro kasvatustieteilijät; Heidi Riikonen, Pro kasvatustieteilijät; Alisa Hakkarainen, Kontakti; Tiina Heikkinen, Kokoomus
  • Varadelegaatit: Juha Räsänen, Vapaaboomarit; Mikko Kauhanen, Kahden tähden teekkarit; Sami Harmaala, TietoteekkarIT; Mirva Pekkola, Luuppi_puolue; Aleksi Niemi, Hallintotieteiden liitto; Max Liikka, Vapaaboomarit; Noora Tapio, Tampereen yliopiston vihreä vasemmisto; Julia Jaakkola, Pro kasvatustieteilijät; Tuomas Karvonen, Kokoomus
  • Tarkkailijat: Venla Monter, Saana Hytönen, Eero Heikkilä
 • päätti esittää edustajistolle, että TREYn edustajaksi Opiskelijoiden liikuntaliitto ry:n liittokokoukseen 10.11.2021–11.11.2021 nimetään Lassi Halminen. Lisäksi hallitus päätti esittää edustajistolle, että loput edustajat nimetään edustajiston kokouksessa.
 • päätti esittää edustajistolle, että edustajisto hyväksyy strategian päivittämisen projektisuunnitelman liitteen mukaan.
 • päätti myöntää Oke Rouheelle käyttöoikeuden ylioppilaskunnan tileihin. Lisäksi Rouhe valtuutetaan hankkimaan pankkikortti. Pankkikortin käyttöraja on 1000 euroa. Lisäksi hallitus päätti myöntää Rouheelle käyttöoikeuden yrityksen OP-verkkopalveluun.

HALLITUS 26 / TILIKAUSI 2021 / 12. elokuuta 2021

 • päätti lisätä esityslistalle kohdan ”Tilinkäyttöoikeudet”.
 • päätti nimetä hallinnon opiskelijaedustajien täydennyshaun haastatteluryhmään hallituksen edustajiksi Tuomas Karvosen ja Vili Sipilän.
 • päätti nimetä TREYn edustajaksi Teaching and Learning Centren neuvottelukuntaan koulutuspoliittinen asiantuntija Virtasen.
 • päätti, että tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmän edustajista ei järjestetä avointa hakua. Hallitus päätti, että työryhmään valitaan TREYn edustajiksi sosiaalipoliittinen asiantuntija Kaipia ja hallituksen jäsen Juolahti.
 • päätti myöntää Tr3 Gamers ry:lle 600 euroa projektitukea.
 • päätti myöntää Exergia ry:lle 500 euroa projektitukea.
 • päätti palauttaa jäsenmaksusta vapauttamiseen liittyvän asian valmisteluun.
 • päätti tehdä erillispäätöksen toimistopäivään ja sen vaatimiin valmisteluihin. Päätös sallii halukkaiden kokoontumisen aluehallintoviraston rajoituksia ja suosituksia noudattaen.
 • päätti hyväksyä TREYn korona exit -suunnitelman päivitykset rivien neljä, seitsemän, 16 ja 20 osalta. Hallitus totesi, että muut päivitykset suunnitelmaan tehdään työterveyden konsultaation jälkeen.
 • päätti myöntää Jussi Kekille tilinkäyttöoikeuden ylioppilaskunnan tiliin ja valtuuttaa hänet hankkimaan pankkikortin samaiseen tiliin. Pankkikortin käyttöraja on 1000 euroa. Kekille ei myönnetä verkkopankkitunnuksia.
 • totesi, että saapunutta kutsua koskeva juhla siirretty. Hallitus totesi, että saapuneeseen kutsuun liittyvistä toimenpiteistä ei ole tarpeen päättää.

HALLITUS 25 / TILIKAUSI 2021 / 5. elokuuta 2021

 • päätti hyväksyä TREYn lausunnon tutkija-opiskelija-lakiin ja valtuutti kansainvälisten asioiden ja koulutuspolitiikan asiantuntija Toivasen tekemään lausuntoon stilistisiä ja merkitykseltään vähäisiä muutoksia.
 • päätti palvelupisteiden aukioloajoista seuraavasti: kumpikin palvelupiste on suljettuna maanantaina 16.8.
 • päätti pöydätä saapuneeseen kutsuun liittyvän asian.

HALLITUS 24 / TILIKAUSI 2021 / 17. kesäkuuta 2021

 • päätti lisätä esityslistalle kohdaksi yhdeksän ”Suljettujen kerhojen yhdenvertaisuusprojekti” ja kohdaksi 10 ”Tampereen kaupungin pormestarikoalitioon ja pormestariohjelman rakentamiseen liittyvät kysymykset”.
 • päätti TREYn sisäisistä kriteereistä yliopiston hallituksen jäsenen ehdotukseen seuraavasti:
  • Hallitus päättää alustavasti hallitukseen esitettävien henkilöiden lukumääräksi yksi (1)
  • Hallitus päättää Tampereen ylioppilaskunnan kriteereistä seuraavasti:
   • Ensisijaiset kriteerit: Opiskelijuuden asiantuntemus, koulutusosaaminen, ymmärrys tiede- ja korkeakoulukentästä, erilaiset taustat, monitieteisyys ja laaja-alaisuus
   • Täydentävät kriteerit: Hallinnossa toteutuva läheisyysperiaatteen ja vuorovaikutteisuuden arvostus, Henkilö edistää yliopiston autonomiaa, yliopistodemokratiaa ja maksutonta tutkintokoulutusta sekä yliopiston yhdenvertaista kielipolitiikkaa
 • päätti myöntää Hyvä opettaja -palkinnot tänä vuonna liitteen mukaisille kolmelle opetushenkilökunnan jäsenelle. Lisäksi hallitus valtuuttaa toimikunnan puheenjohtajan ja sihteerin teetättämään palkinnonsaajista karikatyyrin ja budjetoi karikatyyrin piirtäjän palkkioon 300 euroa.
 • päätti hyväksyä päivitetyn tuutorointisektorin budjetin, jossa tuutoroinnin tapahtumiin ohjataan 13000 euroa. Lisäksi hallitus päättää hyväksyä tuutorien illan budjetin (liite D1, sivu 2) sekä tuutoripaitojen, tuutoripassien ja haalarimerkkien liitteessä esitetyt tarjoukset (liite D1, sivu 1).
 • päätti suljettujen kerhojen yhdenvertaisuusprojektin jatkumisesta liitteen mukaan.
 • päätti lähettää TREYn vastaukset Tampereen kaupungin pormestariohjelman kysymyspatteristoon liitteen mukaan. Lisäksi hallitus valtuutti sosiaalipoliittisen sektorin tekemään vastausdokumenttiin stilistisiä ja merkitykseltään vähäisiä muutoksia.
 • päätti budjetoida Pienteollisuustalon läksiäisiin 200 euroa.
 • päätti tehdä erillispäätöksen TREYn Kesäpäivien suhteen. Päätös sallii tapahtuman järjestämisen aluehallintoviraston rajoituksia ja suosituksia noudattaen. Lisäksi hallitus päätti päivittää TREYn korona-exit-suunnitelman liitteen mukaan.
 • päätti valita talouspäälliköksi Rouheen (varalla Elijoki).
 • päätti vuosijuhliin osallistumisten sekä illalliskorttien korvaamisiin liittyvistä periaatteista kokouksessa keskustellun mukaan.
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.

HALLITUS 23 / TILIKAUSI 2021 / 10. kesäkuuta 2021

 • päätti avata haun kääntäjäharjoittelijaksi ajalle 2.-15.8.2021 ja valtuutti rekrytointiryhmän (Monter, Teräväinen, Toivanen) tekemään hakuilmoitukseen stilistisiä ja merkitykseltään vähäisiä muutoksia. Lisäksi hallitus päätti, että syksyn harjoittelun kestoaika on 3–4 kuukautta.
 • päätti avata avoimen aloitekierroksen toimintasuunnitelmasta 2022 suomeksi ja englanniksi järjestöille, edustajistoryhmille, opiskelijoille ja muille olennaisille sidosryhmille ja valtuuttaa viestinnän ja vaikuttamisen asiantuntija Hytösen tekemään aloitelomakkeen sekä laatimaan saatteen aloitekierrokselle. Lisäksi hallitus päättää aloitekierroksen kestoajaksi 2.–22.8.
 • päätti sisäisestä työnjaostaan seuraavasti:
  • Iiris Taubert: Puheenjohtaja
  • Artturi Lindeman: Varapuheenjohtaja, talous, yritysyhteistyö, jäsenpalvelut
  • Lassi Halminen: Järjestöt, kampuskehitys, liikunta
  • Emmi Juolahti: Yhdenvertaisuus, kaupunkivaikuttaminen, asuminen
  • Tuomas Karvonen: Kansallinen koulutuspolitiikka, yliopistohallinto ja sen kehittäminen, kansainvälinen edunvalvonta
  • Hilla Mäkinen: Viestintä, brändi, vapaaehtoiset
  • Miska Puputti: Hyvinvointi ja terveys, toimeentulo, tuutorointi
  • Vili Sipilä: Koulutuksen ja opetuksen kehittäminen, opiskelijaedustajat
  • Olga Teräväinen: Järjestöt, kansainvälinen yhteisö, kehitysyhteistyö
  • Hanna Vähävuori: Tapahtumat, kestävä kehitys
 • päätti lisätä vapaaehtoisiin liittyvät työtehtävät Kekin työnkuvaan, ja päivittää työnkuvaa liitteen mukaan.
 • päätti suostumuksesta Juvenes Oy:lle vuonna 2020 myönnettyjen käyttöpääomalainojen takaisinmaksuaikataulujen muutoksiin liittyen.

HALLITUS 22 / TILIKAUSI 2021 / 3. kesäkuuta 2021

 • päätti lisätä esityslistalle kohdaksi 12 ”Yhtiökokousedustajan nimeäminen”.
 • päätti, että TREY osallistuu sosiaalisessa mediassa Amnestyn kampanjaan Valko-Venäjän opiskelijoiden tukemiseksi.
 • päätti hyväksyä kannanoton kirjastojen avaamisesta. Lisäksi hallitus valtuutti sosiaalipoliittisen asiantuntija Kaipian tekemään kannanottoon stilistisiä ja merkitykseltään vähäisiä muokkauksia.
 • päätti nimetä TREYn edustajaksi Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön keskisen alueen johtokuntaan sosiaalipoliittisen asiantuntijan Laura Kaipian.
 • päätti myöntää järjestöjen vuoden 2021 toiminta-avustukset päivitetyn liitteen mukaan.
 • päätti nimetä Tampereen yliopiston ja Tampereen korkeakouluyhteisön välisen kumppanuussopimuksen toteuttamissuunnitelman jalkauttamisen seuraamista varten perustettavaan seurantaryhmään TREYn edustajaksi sosiaalipoliittisen asiantuntijan Ilona Taubertin.
 • päätti valita Petra Oksan TREYn diplomityöntekijäksi. Hallitus päätti diplomityösuhteeseen liittyvistä käytännön asioista ja valtuutti pääsihteerin neuvottelemaan diplomityösuhteen tarkemman ajankohdan Oksan kanssa ja valmistelemaan diplomityösopimuksen.
 • päätti valtuuttaa Iiris Taubertin (varalla Artturi Lindeman) edustamaan TREYtä Karpek Oy:n yhtiökokoukseen 8.6.2021.

HALLITUS 21 / TILIKAUSI 2021 / 27. toukokuuta 2021

 • päätti lisätä esityslistalle kohdaksi seitsemän ”Järjestötilan myöntäminen Tampereen Teekkarien Signaalinkäsittelyn ja Tietoliikenne-elektroniikan perinneseura TeLe ry:lle”,
 • päätti nimetä kirjastopalveluiden johtoryhmään opiskelijoiden edustajaksi koulutuspoliittisen asiantuntijan Tiia Virtasen.
 • päätti myöntää TeLe ry:lle uudeksi tilaksi TA013 yhteiskäyttötilana Modeemin kanssa.
 • päätti myöntää NMKSV:lle ja Elramille yhteiseksi järjestötilaksi SA001.
 • päätti hyväksyä Visiirin mainossopimuksen Tampereen seudun joukkoliikenteen kanssa.
 • merkitsi tiedoksi vuoden 2021 Wapun raportin.
 • päätti palauttaa diplomityöntekijän rekrytointiin liittyvän asian valmisteluun.
 • päätti nimetä TREYn edustajaksi tila- ja kiinteistöpalveluiden palvelualueen johtoryhmään järjestöasiantuntija Mikael Lehtosen.
 • päätti hyväksyä TREYn korona exit -suunnitelman liitteen mukaan.
 • päätti myöntää palkattoman vapaan Kipposelle 21.-30.7.2021.
 • päätti palvelupisteiden aukioloajoista seuraavasti:
  • Keskustakampuksen palvelupiste on suljettuna 4.6.-1.8.2021
  • Hervannan kampuksen palvelupiste on suljettuna 18.6.-1.8.2021.
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.

HALLITUS 20 / TILIKAUSI 2021 / 20. toukokuuta 2021

 • päätti päivittää TREYn edustajia työryhmissä liitteen mukaan.
 • päätti valita Mikael Lehtosen ylioppilaskunnan toiseksi häirintäyhdyshenkilöksi ja lisätä häirintäyhdyshenkilön tehtävät Lehtosen työnkuvaan.
 • päätti lähettää TREYn aloitteet SYL:n liittokokousmateriaalien aloitekierrokselle kokouksessa päivitetyn liitteen mukaan.
 • päätti esittää edustajistolle, että edustajisto päättää hyväksyä paperin, joka kuvastaa ylioppilaskunnan talouden arvoja.
 • päätti esityksestään edustajistolle Karpek Oy:n vastaanottamasta ostotarjouksesta koskien tiloja osoitteessa Yliopistonkatu 60 A.

HALLITUS 19 / TILIKAUSI 2021 / 12. toukokuuta 2021

 • päätti nimetä Johtamisen ja talouden tiedekuntaneuvostoon varsinaiseksi jäseneksi Leevi Törnblomin 1.8. alkaen sekä Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekuntaneuvostoon Heini Pitkärannan Suontaustan varajäseneksi, toimikauden alkaen välittömästi.
 • päätti esittää edustajistolle, että muutoksenhakulautakuntaan nimetään Haapakosken varajäseneksi Eemeli Lahtinen, toimikauden alkaen välittömästi.
 • päätti rekrytointiryhmän esityksen mukaisesti valita Visiirin harjoittelijaksi Sillanpään (varalla Eskelinen).
 • päätti täydentää virkistäytymistiimin kokoonpanoa niin, että vuoden 2021 aikana tiimiin kuuluvat toimistosihteeri Kouri, sosiaalipoliittinen asiantuntija Taubert, tapahtumatuottaja Kekki ja hallituksen jäsenet Sipilä ja Teräväinen. Lisäksi hallitus päättää lisätä virkistäytymisten järjestämiseen liittyvät tehtävät Kekin työnkuvaan.
 • päätti päivittää Toivasen ja Virtasen tehtävänkuvia liitteiden A2 ja A3 mukaan. Hallitus päättää muuttaa Toivasen tehtävänimikkeen kansainvälisten asioiden ja vaikuttamisen asiantuntijasta kansainvälisten asioiden ja koulutuspolitiikan asiantuntijaksi.
 • päätti avata haun talouspäällikön tehtävään aikavälille 17.5.2021-30.5.2021. Talouspäällikön työaika on 37,5 tuntia viikossa ja tehtävästä maksetaan ylioppilaskuntien työehtosopimuksen palkkaluokka IV mukainen palkka lisineen. Lisäksi hallitus päätti nimetä rekrytointiryhmään pääsihteeri Monterin ja hallituksen jäsenet Lindemanin ja Sipilän.

HALLITUS 18 / TILIKAUSI 2021 / 6. toukokuuta 2021

 • päätti lisätä esityslistalle kohdan ”Tampereen TietoTeekkarikilta ry kannanotto opiskelijapalautteen pakollisuudesta”
 • päätti avata haun kääntäjäharjoittelijan tehtävään 10.-23.5.2021 väliselle ajalle, ja valtuutti Toivasen avaamaan haun sekä muokkaamaan hakuilmoitusta. Hallitus päätti nimetä rekrytointiryhmään Toivasen, Monterin ja Teräväisen.
 • päätti allekirjoittaa Johto ry:n kannanoton opintojaksopalautejärjestelmästä.
 • päätti allekirjoittaa Tampereen TietoTeekkarikilta ry kannanoton opiskelijapalautteen pakollisuudesta.
 • päätti allekirjoittaa Johto ry:n kannanoton opiskelijaviestinnän kehittämisestä.
 • päätti myöntää Puhallinorkesteri Akateeminen Henkäys PAH ry:lle ylioppilaskunnan yhdistysaseman.
 • merkitsi alkusyksyn tapahtumiin liittyvän keskustelun tiedoksi.
 • päätti päivittää toimiston pidemmän aikavälin työskentelytapoja esityksen mukaan seuraavin muokkauksin: Hallituksen kokoukset järjestetään Hervannan kampuksella 10.5. alkaen. Esittelijät ja kokoustoimijat osallistuvat kokoukseen etäyhteyksien kautta. Hallituksen aamukoulut järjestetään etänä.

HALLITUS 17 / TILIKAUSI 2021 / 29. huhtikuuta 2021

 • päätti lisätä esityslistalle kohdan ”Vappulakkipalkinnon myöntäminen”.
 • päätti valita opiskelijaedustajat strategiatyöpajoihin seuraavasti: Otto Haarala, kestävä kaupunki suunnannäyttäjänä -työpaja. Paavo Antikainen, muuttuva yhteiskunta ja sen vaikutukset -työpaja. Emmi Juolahti, hyvinvoiva kaupunkilainen -työpaja.
 • päätti hyväksyä toimeentuloselvitykseen liittyvän sopimuksen liitteen mukaan.
 • merkitsi SOCO Tampereen yhdistysasemaan liittyvää tiedustelua koskevan keskustelun tiedoksi.
 • päätti Vappulakki-palkinnon saajasta liitteen mukaan.
 • keskusteli anonyymin rekrytoinnin käyttöönotosta ja evästi pääsihteeriä asian valmistelussa.

HALLITUS 16 / TILIKAUSI 2021 / 27. huhtikuuta 2021

 • päätti hyväksyä TREYn lausunnon korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelman luonnokseen. Lisäksi hallitus valtuutti lausunnon valmistelijat tekemään lausuntoon stilistisiä ja merkitykseltään vähäisiä muokkauksia.

HALLITUS 15 / TILIKAUSI 2021 / 22. huhtikuuta 2021

 • päätti lisätä esityslistalle kohdat ”Yhtiökokousedustajan nimeäminen” sekä ”Koronakannanoton hyväksyntä”.
 • päätti merkitä Tampereen ylioppilaskunnan vuosikertomuksen tilikaudelta 1.1.2020–31.12.2020 tiedoksi ja päätti esittää edustajistolle, että edustajisto käsittelee vuosikertomuksen ja merkitsee sen tiedoksi.
 • päätti hyväksyä toimintakertomuksen omalta osaltaan ja päätti esittää edustajistolle, että edustajisto vahvistaa tilinpäätöksen osana olevan Tampereen ylioppilaskunnan toimintakertomuksen tilikaudelta 1.1.2020–31.12.2020. Hallitus päätti esittää osana tilinpäätöksen toimintakertomusta, että alijäämä 109 716,71 euroa kirjataan edellisten tilikausien yli-/alijäämä–tilille.
 • allekirjoitti liitteen mukaisen tilinpäätöksen. Hallitus päätti esittää edustajistolle, että edustajisto vahvistaa liitteenä olevan Tampereen ylioppilaskunnan tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2020–31.12.2020. Hallitus päätti esittää edustajistolle, että alijäämä 109 716,71 euroa kirjataan edellisten tilikausien yli-/alijäämä–tilille.
 • päätti esittää edustajistolle, että se päättää Karpek Oy:n omistajaohjauksesta seuraavaa: Karpek Oy:tä ohjataan pyytämään tiloista virallinen ostotarjous.
 • päätti esittää edustajistolle, että edustajisto päättää lyhytaikaisen lainan ottamisesta Tampereen Seudun Osuuspankin antaman tarjouksen mukaisesti.
 • päätti esittää edustajistolle, että edustajisto päättää hyväksyä ylioppilaskunnan uuden linjapaperin liitteen mukaan.
 • päätti valtuuttaa Iiris Taubertin ja Venla Monterin (varalla Artturi Lindeman) edustamaan TREYtä Juvenes Oy:n yhtiökokoukseen 27.4.2021.
 • päätti hyväksyä kannanoton koronarajoituksista ja niiden noudattamisesta Wapun aikana.

HALLITUS 14 / TILIKAUSI 2021 / 15. huhtikuuta 2021

 • päätti lisätä esityslistalle kohdan ”Juvenes Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen”.
 • päätti lahjoittaa Nyyti ry:lle osana opiskelijoiden mielenterveyspäivää 400 euroa.
 • päätti vahvistaa ylioppilaskunnan järjestörekisterin ja merkitä tiedoksi rekisteristä poistetut, toimintansa lopettaneet yhdistykset.
 • merkitsi tiedoksi henkilökunnan vuosilomat pidettävän liitteen mukaisesti ja valtuutti pääsihteerin tekemään tarvittaessa muutoksia lomiin. Lisäksi hallitus valtuutti pääsihteerin päättämään kunkin työntekijän kohdalla kahden paikallisen sopimuksen mukaisen vapaapäivän sijoittumisesta.
 • päätti myöntää sosiaalipoliittinen asiantuntija Taubertille palkatonta vapaata 21.7.-2.8.
 • hyväksyä osakassopimuksen ja valtuutti pääsihteeri Monterin ja puheenjohtaja Taubertin allekirjoittamaan osakassopimuksen TREYn osalta.

HALLITUS 13 / TILIKAUSI 2021 / 8. huhtikuuta 2021

 • päätti valtuuttaa Vili Sipilän ja Tiia Virtasen koordinoimaan opetusosaamisen arviointipoolin opiskelijajäsenten rekrytoimista ja esittämistä yliopistolle.
 • päätti TREYn Hyvä opettaja -palkinnon toimikunnan kokoonpanosta vuodelle 2021 seuraavaa: Vili Sipilä (puheenjohtaja), Tiia Virtanen (sihteeri), Tuomas Karvonen
 • päätti hyväksyä TREYn kannanoton kehysriihen tavoitteista liitteen mukaan, ja valtuuttaa edunvalvontasektorit tekemään tarvittavat toimenpiteet kannanoton levittämiseksi.
 • päätti valtuuttaa sosiaalipoliittisen asiantuntijan avaamaan haun liitteen mukaan Tampereen kaupungin strategiatyöpajan opiskelijaedustajiksi ajalle 8.4.-25.4.2021.
 • päätti olla myöntämättä projektitukea Tampereen ylioppilasteatterille, koska projektitukihakemus vedettiin pois 7.4.
 • päätti myöntää Taide- ja tekstiilikerho TAHRAlle projektitukea 50 euroa.

HALLITUS 12 / TILIKAUSI 2021 / 31. maaliskuuta 2021

 • päätti lähettää kokouksessa hyväksytyin muutoksin päivitetyn linjapaperin luonnoksen kommenttikierrokselle edustajistoryhmille ja edustajiston jäsenille sekä valtuutti pääsektorin tekemään siihen tarvittavat stilistiset muutokset. Lisäksi hallitus päätti kommenttikierroksen kestoajaksi 31.3.2021-14.4.2021.
 • päätti valita tuutoroinnin asiantuntijaksi Kipposen (varalla Holmi).
 • päätti palvelupisteiden aukioloajoista seuraavasti:
  • Aikavälillä 7.4.2021-30.4.2021 palvelupisteet ovat auki vain maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin
  • 1.5.2021 alkaen palvelupisteet ovat auki vain maanantaisin ja torstaisin

HALLITUS 11 / TILIKAUSI 2021 / 25. maaliskuuta 2021

 • päätti lisätä esityslistalle kohdan Wapun budjetin päivittämisestä.
 • päätti tehdä erillispäätöksen Edunvalvontastudio-tapahtumaan ja sen vaatimiin valmisteluihin. Päätös sallii välttämättömät kokoontumiset aluehallintoviraston rajoituksia ja suosituksia noudattaen.
 • päätti hyväksyä Edunvalvontastudion budjetin liitteen mukaan.
 • päätti tehdä periaatepäätöksen, jonka mukaan kevään 2021 tiedekuntaneuvostojen täydennyshaussa tietojohtamisen ja tuotantotalouden opiskelijat ovat kelpoisia hakemaan Johtamisen ja talouden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon koulutusvastuun siirtymisen vuoksi.
 • päätti nimetä Sipilän ja Karvosen opiskelijaedustajien täydennyshaun haastatteluryhmään.
 • merkitä Biopsi ry:n projektitukeen vuonna 2020 liittyvän asian tiedoksi.
 • päätti päivittää Wapun budjetin ja budjetoida Wappuun 4600 euroa.
 • päätti Visiirin syksyn harjoittelijan rekrytoinnin rekrytointiryhmän kokoonpanosta seuraavaa: Hilla Mäkinen, Tuomas Karvonen ja Aapo Laakso. Rekrytointiryhmän tehtävä on juoksuttaa Visiirin syksyn toimitusharjoittelijan rekrytointiprosessi. Lisäksi hallitus päätti valtuuttaa rekrytointiryhmä laatimaan hakukuulutuksen. Lisäksi hallitus päätti valtuuttaa rekrytointiryhmän avaamaan haun parhaaksi katsomalleen aikavälille.
 • päätti TREYn toimiston pidemmän aikavälin työskentelytavoista työsuojelutiimin esityksen mukaan.
 • merkitsi strategiaprosessiin liittyvän käydyn keskustelun tiedoksi.
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.

HALLITUS 10 / TILIKAUSI 2021 /  18. maaliskuuta 2021

 • päätti hyväksyä kuntavaalivaikuttamisen projektisuunnitelman päivitykset.
 • päätti myöntää KeparDIlle projektitukea 110 euroa.
 • päätti nimetä Tampereen yliopiston ja Tampereen korkeakouluyhteisön välisen kumppanuussopimuksen toteuttamissuunnitelman jalkauttamisen seuraamista varten perustettavaan seurantaryhmään TREYn edustajaksi koulutuspoliittinen asiantuntija Vaaran.
 • päätti päivittää Kaipian ja Taubertin työnkuvia niin, että Kaipialta Taubertille siirtyy neuvonta- ja koordinointivastuu terveyteen ja liikuntaan liittyvissä asioissa.
 • päätti valtuuttaa Lindemanin (varalla Iiris Taubert) edustamaan TREYtä Karpek Oy:n yhtiökokoukseen 22.3.2021.
 • päätti valita tapahtumatuottajan tehtävään Kekin (varalla Sammaljoki).

HALLITUS 9 / TILIKAUSI 2021 / 11. maaliskuuta 2021

 • päätti tehdä erillispäätöksen Easter Weekiin sekä Wappuun liittyviin tilaisuuksiin ja niiden vaatimiin valmisteluihin. Päätös sallii välttämättömät kokoontumiset aluehallintoviraston rajoituksia ja suosituksia noudattaen.
 • päätti budjetoida Wappuun 4500 euroa.
 • päätti budjetoida Easter week -tapahtumaan 600 euroa.
 • päätti hyväksyä kannanoton koskien toimenpiteitä opiskelijoiden hyvinvoinnin parantamiseksi pandemia-aikana.
 • päätti valtuuttaa pääsihteeri Venla Monterin ja hallituksen puheenjohtaja Iiris Taubertin allekirjoittamaan liitteen mukaisen osakkeenomistajan yksimielisen päätöksen.
 • päätti edustajiston kokouksessa 7/2020 myöntämän valtuuden mukaisesti osallistua Juvenes Oy:n oman pääoman ehtoiseen rahoituskierrokseen (ns. vaihtovelkakirjalaina) velkakirjalainan ehtojen mukaisesti 250 000 euron summalla. Lisäksi hallitus valtuuttaa pääsihteerin ja puheenjohtajan allekirjoittamaan vaihtovelkakirjan.

HALLITUS 8 / TILIKAUSI 2021 / 4. maaliskuuta 2021

 • päätti lisätä esityslistalle kohdan ”Saapuneet kutsut”.
 • päätti esittää kansainvälistymistukea myönnettäväksi liitteenä olevan esityksen mukaan.
 • päätti nimetä Tampereen yliopiston hakijakyselyä suunnittelevaan työryhmään koulutuspoliittisen asiantuntijan Vaaran.
 • päätti nimetä Tampereen yliopiston yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen kehittävään arviointiin Karvosen.
 • päätti hyväksyä TREYn kuntavaalivaikuttamisen projektisuunnitelman.
 • päätti esittää kulttuuritukea myönnettäväksi liitteenä olevan esityksen mukaan.
 • päätti myöntää Tampere University Students of Sustainable Urban Development Urbanum ry:lle TREYn yhdistysaseman.
 • päätti myöntää Tampereen yliopiston lappilainen osakunta Sinni ry:lle projektitukea 50 euroa.
 • päätti, että kaikki TREYn järjestämät tilaisuudet ja toimielinten tapaamiset järjestetään etänä toistaiseksi. Lisäksi hallitus päätti, että se voi erillispäätöksellä perustellusta syystä poiketa näistä periaatteista. Poikkeusten tekemisessä huomioidaan koronatilanne. Etätilaisuuksia suositaan ja lähiosallistumista vaativat tilaisuudet järjestetään vain perustelluista syistä. Kaikissa lähiosallistumista vaativissa tilaisuuksissa on noudatettava valtion ja aluehallintoviraston ohjeistuksia.
 • päätti toimiston työtavoista 8.3.2021-31.3.2021.
 • päätti budjetoida virkistäytymiseen 900 euroa.
 • päätti palvelupisteiden aukioloajoista seuraavasti:
  • Hervannan kampuksen palvelupiste on suljettuna keskiviikkona 10.3. klo 9.00-10.00
  • Keskustakampuksen palvelupiste on suljettuna torstaina 11.3. klo 9.00-10.00
  • Hervannan kampuksen palvelupiste on suljettuna torstaina 11.3. ja perjantaina 12.3. koko päivän
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.

HALLITUS 7 / TILIKAUSI 2021 / 25. helmikuuta 2021

 • päätti hyväksyä TREYn lausunnon kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista liitteen mukaan.
 • päätti avata haun tuutoroinnin asiantuntijan tehtävään aikavälille 25.2.2021-11.3.2021. Tuutoroinnin asiantuntijan työaika on 37,5 tuntia viikossa ja tehtävästä maksetaan ylioppilaskuntien työehtosopimuksen palkkaluokka lll mukainen palkka lisineen. Lisäksi hallitus päättää nimetä rekrytointiryhmään pääsihteerin, hallituksen jäsen Puputin sekä hallituksen jäsen Halmisen.
 • päätti osa-aikaistaa tuutoroinnin asiantuntija Salmisen työsuhteen määräaikaisesti niin, että aikavälillä 15.3.2021-31.3.2021 hänen työaikansa on 18,75 tuntia viikossa.
 • päätti valita tulkkipooliin vuodelle 2021 Alapihan.

HALLITUS 6 / TILIKAUSI 2021 / 18. helmikuuta 2021

 • päätti valita Rakennetun ympäristön tiedekuntaneuvostoon Puskalan varajäseneksi Johannes Dahlströmin ja Haaralan varajäseneksi Milla Tyyskän sekä Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaneuvostoon varsinaiseksi jäseneksi Ellinoora Laaksosen ja Kinasen varajäseneksi Arttu Huovialan.
 • päätti nimetä TREYn edustajaksi Teaching and Learning Centren Hyvän opetuksen palkinto 2021 -työryhmään koulutuspoliittinen asiantuntija Virtasen.
 • päätti nimetä TREYn Hyvä opettaja -palkinnon toimikunnan puheenjohtajaksi vuodelle 2021 Vili Sipilän ja sihteeriksi koulutuspoliittinen asiantuntija Tiia Virtasen. Lisäksi hallitus päätti avata haun toimikuntaan liitteen mukaisen hakukuulutuksen mukaisesti aikavälille 22.2.2021-7.3.2021.
 • päätti hyväksyä liikuntayhteistyösopimuksen vuodelle 2021.
 • päätti korvata pääsihteeri Monterille Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon osallistumismaksusta 500 euroa.
 • päätti palvelupisteiden aukioloajoista seuraavasti: Kumpikin palvelupiste on suljettuna torstaina 18.2. klo 11.00 alkaen. Keskustakampuksen palvelupiste on suljettuna perjantaina 19.2. klo 14.00 alkaen.
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.

HALLITUS 5 / TILIKAUSI 2021 / 11. helmikuuta 2021

 • päätti esityslistalle kohdan ”Palvelupisteiden aukioloajoista päättäminen”.
 • päätti hyväksyä liitteen mukaisen lausunnon lukiodiplomiselvityksestä.
 • päätti esittää Tamkolle, että tapahtuma järjestetään 7.4.2021. Lisäksi hallitus keskusteli alustavasti tapahtuman budjetista.
 • päätti esittää edustajistolle, että se täydentää koulutusneuvoston, yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvoston ja muutoksenhakulautakunnan opiskelijaedustajien kokoonpanoja liitteen mukaan.
 • päätti valita TREYn ympäristötyöryhmään seuraavat jäsenet: Josepha Berger, Pihla Rautio, Viivi Puustinen, Anni Hyytinen, Tuuli Toivonen, Antti Ala-Heikkilä, Mea Vähä-Jaakkola, Lassi Vuotari, Maiju Juntunen, Eetu Periviita, Siiri Lampela, Taika Tikkanen, Ruut Penttinen, Eeva Valtonen ja Helmi-Lotta Virtanen.
 • merkitsi tiedoksi, että yksi TOAS:n valtuuskuntaan hakeneista on vetänyt hakemuksensa takaisin. Lisäksi hallitus merkitsi tiedoksi, että hakuajan päättymisen jälkeen saapui yksi uusi hakemus. Hallitus päätti esittää edustajistolle, että edustajisto nimeää TOAS:n valtuuskunnan varsinaisiksi jäseniksi seuraavat henkilöt: Mikael Miettinen, Eetu Niemi, Hanna Vähävuori, Iiris Taubert, Olga Teräväinen, Lassi Halminen, Tuomas Karvonen, Artturi Lindeman, Miska Puputti, Vili Sipilä ja Hilla Mäkinen. Lisäksi hallitus päätti esittää edustajistolle, että edustajisto nimeää TOAS:n valtuuskuntaan keskuudestaan yhden varsinaisen jäsenen ja 12 varajäsentä.
 • päätti esittää Suomen ylioppilaskuntien liitto ry:lle, että kehitysyhteistyön neuvottelukuntaan valitaan Hatim Snidate ja Saara Pirhonen.
 • päätti esittää edustajistolle, että edustajisto päättää esittää YTHS:n valtuuskunnan jäseneksi Eeva Valtosen (varalla Kamilla Ryöti).
 • päätti hyväksyä kannanoton liikuntamaksujen palauttamisesta ja valtuutti sosiaalipoliittisen sektorin tekemään kannanottoon stilistisiä ja merkitykseltään vähäisiä muutoksia.
 • päätti hyväksyä OP Tampereen ja TREYn vuosisopimuksen sekä Visiirin mainossopimuksen ja valtuutti myyntikoordinaattori Sillanpään tekemään näihin tarvittaessa stilistisiä muutoksia.
 • päätti hyväksyä TOASin ja TREYn vuosisopimuksen ja valtuutti myyntikoordinaattori Sillanpään tekemään tarvittaessa stilistisiä muutoksia.
 • päätti avata haun osa-aikaisen tapahtumatuottajan tehtävään aikavälille 15.2.2021-28.2.2021. Tapahtumatuottajan työaika on 20 tuntia viikossa ja tehtävästä maksetaan ylioppilaskuntien työehtosopimuksen palkkaluokka lll mukainen palkka lisineen. Lisäksi hallitus päätti nimetä rekrytointiryhmään pääsihteerin, hallituksen jäsen Vähävuoren sekä hallituksen jäsen Teräväisen.
 • päätti palvelupisteiden aukioloajoista seuraavasti: keskustakampuksen palvelupiste on suljettuna maanantaina 15.2. klo 9.00-12.00.
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.

HALLITUS 4 / TILIKAUSI 2021 / 4. helmikuuta 2021

 • päätti avata tulkkipooliin jatkuvan täydennyshaun vuodeksi 2021. Hallitus päätti, että tulkkipooliin voidaan valita jäseniä hakuajan sisällä tarvittava määrä.
 • päätti esittää edustajistolle, että edustajisto päättää hyväksyä päivitetyn yhdistysohjesäännön liitteen mukaan.
 • päätti, että Kollektiiviin ei kevälukukaudeksi valita jäseniä, eikä Kollektiivilla ole toimintaa kevään 2021 aikana. Hallitus päätti, että Kollektiivin toimintaa ja mahdollista uutta hakua tarkastellaan uudelleen toukokuussa 2021.
 • päätti valita wapputirehtööreiksi Halla-ahon ja Variksen.
 • päätti valita Visiirin harjoittelijaksi Harjun (varalla Kananen).
 •  päätti täydentää virkistäytymistiimin kokoonpanoa niin, että vuoden 2021 aikana tiimiin kuuluvat toimistosihteeri Kourin lisäksi koulutuspoliittinen asiantuntija Vaara, sosiaalipoliittinen asiantuntija Taubert ja hallituksen jäsenet Sipilä ja Teräväinen. Lisäksi hallitus päättää lisätä virkistäytymisten järjestämiseen liittyvät tehtävät Vaaran ja Taubertin työnkuviin.
 • päätti nimetä hallituksen jäsen Vähävuoren hallituksen edustajaksi työsuojelutiimiin.
 • totesi, että Taubert hakee Value Based Leadership -koulutukseen. Hallitus päätti, että mikäli Taubert valitaan kyseiseen koulutukseen, korvataan koulutuksen osallistumismaksusta 450 euroa.

HALLITUS 3 / TILIKAUSI 2021 / 28.tammikuuta 2021

 • päätti lisätä esityslistalle kohdaksi seitsemän ”Haastatteluryhmän nimeäminen hallinnon opiskelijaedustajien täydennyshakuun”
 • päätti esittää edustajistolle, että edustajisto päättää hyväksyä päivitetyn opiskelijaedustajien valintaohjesäännön liitteen mukaan.
 • päätti päättää nimetä hallinnon opiskelijaedustajien täydennyshaun haastatteluryhmään hallituksen edustajiksi Tuomas Karvosen ja Vili Sipilän.
 • päätti, että TREYn 3. vuosijuhlat järjestetään 16.10.2021-17.10.2021.
 • päätti päivittää TREYn edustajat eri toimielimissä ja työryhmissä liitteen mukaan.
 • päätti palvelupisteiden aukioloajoista seuraavasti: Kumpikin palvelupiste on suljettuna perjantaina 29.1. klo 9.00-11.00

HALLITUS 2 / TILIKAUSI 2021 / 21. tammikuuta 2021

 • päätti poistaa esityslistalta kohdan ”Hallituksen mökkireissun budjetista päättäminen”. Lisäksi hallitus päätti lisätä esityslistalle kohdaksi 13 ”Haun avaaminen TREYn ehdokkaiksi SYL:n kehitysyhteistyön neuvottelukuntaan” sekä kohdaksi 15 ”Järjestökummit”.
 • päätti nimetä kansainvälisen tutkintokoulutuksen työryhmään opiskelijaedustajaksi Aliisa Toivasen (varalla Tuomas Karvonen).
 • päätti hyväksyä TREYn lausunnon koulutuspoliittiseksi selonteoksi. Hallitus päätti TREYn linjasta liittyen selonteon opintotukilukuun seuraavasti: ” TREY katsoo, että toimenpide-ehdotuksissa esitetty tulorajojen nosto olisi tervetullut lisä opiskelijoiden toimeentuloon, mutta huomauttaa että opintotuen korotusten tulee kohdistua ensisijaisesti opintorahan tason tai tukikuukausien määrän kasvattamiseen”. Lisäksi hallitus valtuutti koulutuspoliittisen sektorin tekemään lausuntoon stilistisiä ja merkitykseltään vähäisiä muutoksia.
 • päätti nimetä Digivisio -ohjausryhmään TREYn edustajaksi Jenny Vaaran (varalla Tiia Virtanen).
 • päätti nimetä korkeakoulukonsernin tietoturvaryhmään opiskelijaedustajaksi Olli Ruotsalaisen (varalla Pyry Järvinen).
 • päätti valtuuttaa sosiaalipoliittisen asiantuntijan avaamaan haun TOASin valtuuskunnan jäseniksi ajalle 21.1.2021-7.2.2021.
 • päätti valtuuttaa sosiaalipoliittisen asiantuntijan avaamaan haun TREYn ympäristötyöryhmän jäseniksi vuodelle 2021 ajalle 21.1.2021-7.2.2021.
 • päätti avata haun YTHS:n valtuuskuntaan ajalle 21.1.2021-7.2.2021.
 • päätti avata haun TREYn ehdokkaiksi SYL:n kehitysyhteistyön neuvottelukuntaan aikavälille 21.1.2021-7.2.2021.
 • päätti budjetoida vuoden 2021 Järjestöstarttiin 1600 euroa.
 • päätti nimittää järjestökummit vuodelle 2020 liitteen mukaisesti.
 • totesi, että toinen wapputirehtöörin tehtävään hakenut henkilö on vetänyt hakemuksensa pois, eikä ole enää käytettävissä tehtävään. Hallitus päätti avata täydennyshaun wapputirehtöörin tehtävään aikavälille 21.1.2021-31.1.2021.

HALLITUS 1 / TILIKAUSI 2021 / 14. tammikuuta 2021

 • päätti myöntää Tampereen yliopiston lappilainen osakunta Sinni ry:lle TREYn yhdistysaseman.
 • päätti myöntää Tampereen yliopiston luonnonystäville TREYn yhdistysaseman.
 • päätti nimetä TREYn edustajiksi opiskelijatoiminnan tuki -ryhmään hallituksen jäsen Olga Teräväisen sekä järjestöasiantuntija Mikael Lehtosen.
 • päätti valita yritysyhteistyövideon toteuttajan tehtävään Uimosen.
 • päätti haastatella kaikki wapputirehtöörin tehtävään hakeneet henkilöt. Hallitus päätti valita rekrytointiryhmään pääsihteeri Monterin, hallituksen jäsen Vähävuoren ja hallituksen jäsen Mäkisen. Rekrytointiryhmän tehtävänä on suorittaa haastattelut ja tuoda esitys valittavista henkilöistä hallituksen kokoukseen.
 • päätti avata haun tapahtumajaosto Kollektiiviin aikavälille 18.1.2021 – 31.1.2021. Lisäksi hallitus valtuutti tapahtumasektorin laatimaan hakukuulutuksen ja avaamaan haun.
 • päätti jatkaa toimitusharjoittelijan rekrytoinnin hakuaikaa 24.1.2021 saakka. Lisäksi hallitus päätti valita rekrytointiryhmään päätoimittaja Laakson lisäksi hallituksen jäsen Juolahden ja hallituksen jäsen Mäkisen.
 • päätti valita hallituksen jäsen Mäkisen toimitusneuvoston kuudenneksi jäseneksi kalenterivuodeksi 2021.
 • päätti valtuuttaa Tampereen Teekkareiden Moottorikerhon edustajan (Jaatinen) toimimaan autojen vakuutusten yhteishenkilönä vakuutusmeklariliikkeen suuntaan ja asioimaan vakuutusmeklariliikkeen kanssa autojen vakuutuskorvauksiin liittyvissä asioissa.  Valtuutus on voimassa 31.12.2021 saakka.
 • päätti hyväksyä lukuvuosikalenterin toimittajasopimuksen liitteen mukaan.
 • päätti hyväksyä tulkkipoolin toimintaan liittyvän sopimuspohjan, valtuutti pääsihteerin tekemään siihen merkitykseltään vähäisiä muutoksia ja valtuutti pääsihteerin solmimaan sopimuksen pooliin valittujen henkilöiden kanssa.
 • päätti myöntää Iiris Taubertille ja Hanna Vähävuorelle tilinkäyttöoikeuden ylioppilaskunnan tiliin ja valtuuttaa heidät hankkimaan pankkikortit samaiseen tiliin. Pankkikortin käyttöraja on 1000 euroa. Taubertille ja Vähävuorelle ei myönnetä verkkopankkitunnuksia. Lisäksi hallitus päätti poistaa edellä mainitun tilin ja hankittujen pankkikorttien käyttöoikeudet Annika Nevanpäältä ja Salla-Mari Palokarilta 1.1.2021 lukien.
 • päätti palvelupisteiden aukioloajoista seuraavasti: Kumpikin palvelupiste on suljettuna perjantaina 22.1. koko päivän.

HALLITUS 1 / TILIKAUSI 2020 / 7. joulukuuta 2020

 • päätti valita Artturi Lindemanin hallituksen varapuheenjohtajaksi vuodelle 2021.
 • päätti kokousten koolle kutsumisesta, materiaalien toimittamisesta, pöytäkirjojen tarkistamisesta ja päätöksistä tiedottamisesta.
 • päätti sisäisestä työnjaostaan seuraavasti:
  • Iiris Taubert: Puheenjohtaja
  • Artturi Lindeman: Varapuheenjohtaja, talous, yritysyhteistyö, jäsenpalvelut
  • Lassi Halminen: Järjestöt, kampuskehitys, liikunta
  • Emmi Juolahti: Yhdenvertaisuus, kaupunkivaikuttaminen, asuminen
  • Tuomas Karvonen: Kansallinen koulutuspolitiikka, yliopistohallinto ja sen kehittäminen, kansainvälinen edunvalvonta
  • Hilla Mäkinen: Viestintä, brändi
  • Miska Puputti: Hyvinvointi ja terveys, toimeentulo, tuutorointi
  • Vili Sipilä: Koulutuksen ja opetuksen kehittäminen, opiskelijaedustajat
  • Olga Teräväinen: Järjestöt, kansainvälinen yhteisö, kehitysyhteistyö
  • Hanna Vähävuori: Tapahtumat, kestävä kehitys

HALLITUS 52 / TILIKAUSI 2020 / 17. joulukuuta 2020

 • päätti lisätä esityslistalle kohdan ”Wapputirehtöörien rekrytointi ja haun avaaminen”.
 • päätti palauttaa valmisteluun asian Opiskelijaedustajan nimeämisestä kansainvälisen tutkintokoulutuksen työryhmään. Lisäksi hallitus totesi, että Aliisa Toivanen toimii ryhmän jäsenenä siihen asti, kunnes opiskelijaedustaja saadaan valittua.
 • päätti hyväksyä vakuutusten kokonaiskilpailutuksen lopputuloksen liitteen mukaan sekä siirtää ylioppilaskunnan vakuutukset liitteen mukaisiin vakuutusyhtiöihin. Lisäksi hallitus päätti valtuuttaa Söderberg & Partners Oy:n edustajan valmistelemaan tarvittavat vakuutusten siirtoon liittyvät sopimukset. Lisäksi hallitus päätti ottaa ylioppilaskunnalle kybervakuutuksen IF:ltä.
 • päätti nimetä TREYn varsinaiseksi edustajaksi Juniversityn ohjausryhmään koulutuspoliittinen asiantuntija Jenny Vaaran ja varaedustajaksi koulutuspoliittinen asiantuntija Tiia Virtasen.
 • päätti avata haun yritysyhteistyövideoiden toteuttajalle aikavälille 17.12.-8.1. ja valtuutti viestintäsektorin tekemään hakukuulutukseen stilistisiä muutoksia. Lisäksi hallitus päätti, että saapuneet hakemukset käsittelee myyntikoordinaattori Sillanpää, pääsihteeri Monter, viestinnän ja vaikuttamisen asiantuntija Hytönen sekä vuoden 2021 puheenjohtaja Taubert.
 • päätti avata haun Wapputirehtöörien tehtävään ajalle 17.12.2020 – 10.1.2021 liittenä olevalla hakukuulutuksella. Lisäksi hallitus toteaa, että haastattelujen suorittajat ja rekrytointiesityksen tekijät nimetään myöhemmin.
 • päätti budjetoida hallituksen viimeiseen iltaan 800 euroa.
 • päätti valita tulkkipooliin vuodelle 2021 Lahdenpohjan ja Ollankedon.
 • päätti pöydätä kohdan ”Tulkkipooliin liittyvän sopimuspohjan hyväksyminen”.

HALLITUS 51 / TILIKAUSI 2020 / 10. joulukuuta 2020

 • päätti lisätä esityslistalle kohdan ”Opiskelijan Tampere ry:n syyskokouksen kokousedustaja.
 • päätti valita kevään 2021 kääntäjäharjoittelijaksi Koskelon (varalla Soikkeli).
 • päätti avata haun korkeakoulukonsernin tietoturvaryhmään ajalle 11.12.2020-11.1.2021 liitteen mukaisesti. Lisäksi hallitus valtuutti koulutuspoliittinen asiantuntija Virtasen toteuttamaan haun liitteen mukaisesti ja huolehtimaan valinnasta vuoden 2021 hallituksen kanssa.
 • hyväksyä liikunnan kattojärjestöjen aseman selkeyttämiseen liittyvän projektin tavoitteet liitteen mukaan.
 • päätti, että TREY osallistuu keväällä 2021 TEK:n fasilitoiman keskustelutilaisuuden järjestelyihin tarvittavin osin.
 • keskusteli opiskelijakulttuurin ongelmakohtiin liittyneen keskustelun purkamiseen soveltuvan keskustelutilaisuuden tai -alustan järjestämisestä. Hallitus päätti, että tilaisuuden suunnittelua edistetään, ja että TREY järjestää opiskelijoille suunnatun keskustelutilaisuuden soveltuvan yhteistyökumppanin kanssa.
 • päätti hyväksyä Rakkauden Wappuradion yhteistyöehdotuksen ja luovuttaa Hotelli Tornin tilat Wappuradion käyttöön aikavälille 8.4.2021-3.5.2021. Lisäksi hallitus päätti valtuuttaa pääsihteerin solmimaan sopimuksen asiasta Wappuradion kanssa.
 • päätti budjetoida Plörgien tunnustuksen mukana annettaviin palkintoihin 1400 euroa.
 • päätti, että lukuvuosikalenterin toimittajaksi valitaan Tampereen Teekkarien PerinneSeura. Lisäksi hallitus valtuutti pääsihteerin solmimaan toimittajasopimuksen Tampereen Teekkarien PerinneSeuran kanssa.
 • päätti, että TREY osallistuu Navigaattorin toimintaan seuraavasti:
  • TREY päivystää Navigaattorissa kerran viikossa, vuoroviikoin keskustakampuksella ja Hervannan kampuksella
  • TREYn päivystysaika on yksi tunti
  • Navigaattorityötä tekevät ensisijaisesti TREYn työntekijät ja pääasiassa edunvalvontasektoreiden työntekijät
 • päätti hyväksyä pikkujoulujen budjetin liitteen mukaan.
 • päätti hyväksyä toimistokalusteiden hankintaan liittyvän budjetin liitteen mukaan ja budjetoida hankintoihin 2500 euroa.
 • päätti valtuuttaa Ella Meriläisen (varalla Tuomas Kauppinen) edustamaan TREYtä Opiskelijan Tampere ry:n syyskokouksessa ja evästi valtuutettua henkilöä kokoukseen liittyen.
 • päätti palvelupisteiden aukioloajoista seuraavasti: Hervannan kampuksen palvelupiste on suljettuna torstaina 10.12. klo 14.00 alkaen.

HALLITUS 50 / TILIKAUSI 2020 / 3. joulukuuta 2020

 • päätti jakaa Plörgeillä jaettavat palkinnot päivitetyn liitteen mukaan.
 • päätti palvelupisteiden aukioloajoista seuraavasti:
  • Keskustakampuksen palvelupiste on suljettu 14.12. klo 11.00 alkaen.
  • Hervannan kampuksen palvelupiste on suljettuna 17.12.-3.1.
  • Keskustakampuksen palvelupiste on suljettuna 17.12.-6.1.
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.

HALLITUS 49 / TILIKAUSI 2020 / 26. marraskuuta 2020

 • päätti lisätä esityslistalle kohdaksi 10 ”Päätösmenettely Plörgien palkinnoista” ja kohdaksi 14 ”Saapuneet kutsut”.
 • päätti myöntää Taide- ja tekstiilikerho TAHRAlle TREYn yhdistysaseman.
 • päätti palauttaa Syndikaatin jouluglögien budjettiin liittyvän asian valmisteluun.
 • päätti budjetoida vuoden 2021 Järjestöstarttiin 1450 euroa.
 • päätti budjetoida järjestötoimijoiden fasilitointikoulutukseen 3750 euroa.
 • päätti, että järjestöjen mahdollisuutta ehdottaa palkittavia järjestötoimijoita lyhennetään niin, viimeinen ehdotuspäivä on 1.12. Hallitus päätti käsitellä Plörgeillä myönnettävät palkinnot kokouksessaan 3.12.
 • päätti Visiirin toimitusharjoittelijan rekrytointiryhmän kokoonpanosta seuraavaa: Aleksi Niemi ja Aapo Laakso. Rekrytointiryhmän tehtävä on juoksuttaa Visiirin kevään toimitusharjoittelijan rekrytointiprosessi. Lisäksi hallitus päätti valtuuttaa rekrytointiryhmä tekemään hakukuulutukseen stilistisiä ja merkitykseltään vähäisiä muutoksia. Lisäksi hallitus päätti valtuuttaa rekrytointiryhmän avaamaan haun.
 • päätti palvelupisteiden aukioloajoista seuraavasti: Kumpikin palvelupiste on suljettuna maanantaina 30.11. klo 9.00-10.30. Kumpikin palvelupiste on suljettuna keskiviikkona 2.12. klo 14.00 alkaen.
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.

HALLITUS 48 / TILIKAUSI 2020 / 19. marraskuuta 2020

 • päätti lisätä esityslistalle kohdaksi yhdeksän ”Järjestötoimijoiden palkitseminen” ja kohdaksi 10 ”Wapun raportin hyväksyminen”.
 • päätti nimetä TREYn edustajaksi etäopetuksen ja -valvonnan riskikartoitusta tekevään ryhmään koulutuspoliittisen asiantuntijan Tiia Virtasen.
 • merkitsi yliopiston johtamisjärjestelmää ja johtosäännön toimivuutta arvioineen työryhmän raporttiin liittyvän lausunnon tiedoksi.
 • päätti jättää oikaisuvaatimuksen Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan päätökseen opiskelijalippujen osalta.
 • päätti avata avoimen ehdotusajan palkittavista järjestötoimijoista aikavälille 20.11.-4.12.
 • merkitsi vuoden 2020 Wapun raportin tiedoksi.
 • merkitsi tiedoksi vuoden 2020 lukuvuosikalenterin projektiraportin ja toteuman.
 • päätti avata lukuvuosikalenterin toimittamiseen liittyvän haun järjestöille aikavälille 19.11.2020-6.12.2020.
 • päätti hyväksyä TREYn ja Tampereen Lääketieteen Kandidaattiseura ry:n välisen yhteistyösopimuksen liitteen mukaan ja valtuuttaa pääsihteeri Monterin tekemään siihen tarvittavia stilistisiä ja merkitykseltään vähäisiä muutoksia.
 • päätti perustaa tulkkipoolin ja avata opiskelijoille suunnatun avoimen haun aikavälille 19.11.2020-6.12.2020.
 • päätti hyväksyä tulkkauspalveluiden ostamiseen liittyvän sopimuksen liitteen mukaan.
 • päätti esittää edustajistolle, että edustajisto hyväksyy ympäristöohjelman liitteen mukaan. Lisäksi hallitus päätti valtuuttaa Kauppisen stilisoimaan ympäristöohjelman.
 • päätti esittää edustajistolle, että se päättää Juvenes Oy:n pääomittamiseen liittyvistä toimenpiteistä liitteen A15 mukaan.
 • päätti esittää edustajistolle, että tilintarkastajiksi vuodelle 2021 valitaan KHT-tilintarkastaja Jari Paloniemi ja KHT–tilintarkastaja Veikko Terho ja heidän varalleen Moore Rewinet Oy:n tilintarkastusyhteisöstä valitut henkilöt.
 • päätti esittää edustajistolle, että yliopiston lukuvuoden 2021–2022 ilmoittautumisen yhteydessä kannettava jäsenmaksu on perustutkinto-opiskelijalta yhteensä 62 euroa ja jatkotutkinto-opiskelijalta yhteensä 31 euroa. Lisäksi hallitus päätti esittää edustajistolle, että yliopistoon vain toiseksi lukukaudeksi läsnäolevaksi ilmoittautuva opiskelija maksaa puolet ylioppilaskunnan jäsenmaksusta.
 • päätti esittää edustajistolle, että se hyväksyy ylioppilaskunnan talousarvion vuodelle 2021 liitteen mukaan.
 • päätti esittää edustajistolle, että Tampereen ylioppilastalosäätiön hallitukseen valitaan seuraavat henkilöt: Esko Nieminen (varajäsen Jenna Rantanen), Lauri Sahramaa (varajäsen Liisa Äijälä), Petra Oksa (varajäsen Noora Tapio), Joonas Pekkonen (varajäsen Iiris Taubert), Adam Zeidan (varajäsen Salla-Mari Palokari), Paula Sajaniemi (varajäsen Aleksi Niemi), Panu Kortelainen (varajäsen Anriika Kauppi) ja Tuomas Kauppinen. Lisäksi hallitus päätti esittää edustajistolle, että edustajisto valitsee loput varajäsenet Tampereen ylioppilastalosäätiön hallitukseen keskuudestaan.
 • päätti esittää edustajistolle, että kunniavaliokuntaan kutsutaan ja valitaan seuraavat jäsenet: Ville Korpiluoto (puheenjohtaja), Paula Nykänen, Suvi Parhankangas, Juha Köykkä, Eero Vehka-aho ja Tuomas Rissanen.
 • päätti esittää edustajistolle, että talousvaliokuntaan valitaan seuraavat jäsenet: Max Liikka (puheenjohtaja), Mikko Malmström, Eero Vehka-aho, Masi Kajander, Lassi Mäkinen, Sanni Nyyssönen ja Joonas Pekkonen.
 • päätti esittää edustajistolle, että toimitusneuvostoon valitaan seuraavat jäsenet: Heli Aalto, Petra Viitanen ja Juho Korpela. Lisäksi hallitus päättää esittää edustajistolle, että edustajisto valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä toimitusneuvostoon.
 • päätti esittää edustajistolle, että hallitukseen valitaan yhdeksän hallituksen jäsentä ja puheenjohtaja.

HALLITUS 47 / TILIKAUSI 2020 / 11. marraskuuta 2020

 • merkitsi edustajistovaalien 2020 raportin tiedoksi.
 • päätti hyväksyä SYL:n liittokokousdelegaation budjetin muokatun liitteen mukaan ja budjetoida liittokokousosallistumisen järjestelyihin 1000 euroa.
 • päätti poistaa toimintasuunnitelmasta riveiltä 250-252 seuraavan kirjauksen: ”esimerkiksi parantamalla kierrätysmahdollisuuksia järjestötilojen ja muiden opiskelijoiden käyttämien tilojen läheisyydessä kaikilla kampuksilla.”  Tämän muutoksen jälkeen hallitus päätti esittää edustajistolle, että edustajisto hyväksyy toimintasuunnitelman vuodelle 2021 muokatun liitteen mukaan.
 • päätti palvelupisteiden aukioloajoista seuraavasti: Hervannan palvelupiste suljetaan perjantaina 13.11. klo 11.00. Keskustan palvelupiste suljetaan perjantaina 13.11. klo 11.00.

HALLITUS 46 / TILIKAUSI 2020 / 5. marraskuuta 2020

 • päätti avata haun kääntäjäharjoittelijan tehtävään 6.11.2020-29.11.2020, ja valtuuttaa Toivasen avaamaan haun sekä muokkaamaan hakuilmoitusta. Hallitus päätti nimetä rekrytointiryhmään Toivasen, Monterin ja Kaupin, jotka osallistuvat kääntäjäharjoittelijan haastatteluihin joulukuussa.
 • päätti nimetä hallinnon opiskelijaedustajat tiedekuntaneuvostoihin toimikaudelle 2021-2022 liitteen C1 mukaisesti. Lisäksi hallitus valtuutti Virtasen laatimaan erillisen perustelumuistion keskustelusta ja päätöksen perusteluista.
 • päätti esittää yliopistolle, että yliopiston kestävän kehityksen työryhmään, hiilijalanjäljen laskentatyöryhmään, saavutettavuustyöryhmään ja työsuojelutoimikunnan keskustan jaostoon nimitetään Milka Hanhelan tilalle Ilona Taubert. Lisäksi hallitus päätti nimetä Ilona Taubertin edustamaan ylioppilaskuntaa YTHS:n Hervannan terveystyöryhmässä sekä Tampereen yliopiston OPY-työryhmässä.
 • päätti nimetä Ella Meriläisen ja Laura Kaipian tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman valmistelevaan työryhmään opiskelijoiden edustajiksi, mikäli rehtorin tekemä päätös työryhmän kokoonpanosta ei muutu ratkaisevasti opiskelijoita koskevien kirjausten osalta.
 • päätti lähettää ympäristöohjelman luonnoksen kommenttikierrokselle edustajistoryhmille aikavälille 5.11.-15.11. ja valtuutti sosiaalipoliittisen sektorin tekemään siihen tarvittavat stilistiset muutokset.
 • päätti hyväksyä kokouksessa muokatun liitteen mukaiset toiminta-avustuskriteerit vuodelle 2021 ja valtuuttaa järjestösektorin tekemään niihin tarvittaessa stilistisiä muutoksia.
 • päätti budjetoida uusiin lautapeleihin 700 euroa, ja valtuuttaa toimistosihteeri Kourin toteuttamaan hankinnat.
 • merkitsi tiedoksi kunniaesineistön hankintaan liittyvän toteuman.

HALLITUS 45 / TILIKAUSI 2020 / 29. lokakuuta 2020

 • päätti lisätä esityslistalle kohdaksi yhdeksän ”liittohallitusehdokkaiden kampanjabudjetin hyväksyminen”.
 • päätti hyväksyä liitteen mukaisen lausunnon yliopiston laatukäsikirjasta. Hallitus teki tarvittavat merkittävät muutokset kokouksessa ja valtuutti koulutuspoliittisen sektorin tekemään lausuntoon stilistisiä ja merkitykseltään vähäisiä muutoksia.
 • päätti nimetä Future Finders -verkoston monitieteiseen viestinnän ja brändityön konsultaatioryhmään Esko Niemisen ja Petra Oksan.
 • päätti avata haun ylioppilasmedian toimitusneuvostoon aikavälille 1.11.-15.11. Lisäksi hallitus päätti, että väliaikaisen toimitusneuvoston jäsenet voidaan katsoa hakeneiksi, mikäli he ilmoittavat kiinnostuksestaan jatkaa neuvoston jäseninä.
 • päätti hyväksyä liittohallitusehdokkaiden kampanjabudjetin liitteen mukaisesti ja budjetoida kampanjoihin yhteensä 700 euroa.
 • päätti avata haun talousvaliokuntaan aikavälille 1.11.-15.11. Lisäksi hallitus päätti, että nykyiset talousvaliokunnan jäsenet voidaan katsoa hakeneiksi, mikäli he ilmoittavat kiinnostuksestaan jatkaa valiokunnan jäseninä.
 • keskusteli kunniavaliokunnan täydentämisestä.
 • päätti palvelupisteiden aukioloajoista seuraavasti: keskustakampuksen palvelupiste on suljettuna 3.11. klo 10.30 saakka.

HALLITUS 44 / TILIKAUSI 2020 / 22. lokakuuta 2020

 • päätti lisätä esityslistalle kohdaksi seitsemän ”Yhdenvertainen joukkoliikenne kuuluu kaikille opiskelijoille -kannanoton hyväksyminen” sekä kohdaksi yhdeksän ”Lipunnaulaustilaisuuden budjetti”.
 • päätti vaihtaa TREYn edustajaksi apurahatyöryhmään kansainvälisten asioiden ja vaikuttamisen asiantuntija Toivasen.
 • päätti hyväksyä Yhdenvertainen joukkoliikenne kuuluu kaikille opiskelijoille -kannanoton liitteen mukaisesti. Lisäksi hallitus päätti valtuuttaa sosiaalipoliittisen sektorin tekemään siihen stilistisiä ja pieniä sisällöllisiä muutoksia.
 • päätti myöntää TELOK ry:lle projektitukea 700 euroa.
 • päätti budjetoida lipunnaulaustilaisuuteen 3100 euroa liitteen mukaan.
 • päätti hyväksyä pääsihteerin tulospalkkiosopimuksen liitteen mukaan. Tulospalkkion määrästä keskustellaan edustajiston iltakoulussa, talousarviokäsittelyn yhteydessä marraskuussa 2020. Määrä vahvistetaan talousarviokäsittelyn yhteydessä marraskuussa 2021, ja ensimmäinen tulospalkkio maksetaan tammikuussa 2022.
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.

HALLITUS 43 / TILIKAUSI 2020 / 15. lokakuuta 2020

 • päätti lisätä esityslistalle kohdaksi 13 ”Syysvirkkareiden budjetti”.
 • päätti nimetä TREYn edustajaksi Oppimisen digitaaliset palvelut -ohjausryhmään koulutuspoliittinen asiantuntija Tiia Virtasen.
 • päätti suoda ympäristötyöryhmälle luvan lähteä junalla Turkuun. Ympäristötyöryhmän budjetista irrotetaan 200 euroa matkakulujen kattamiseen.
 • päätti esittää edustajistolle, että TREYn edustajaksi Opiskelijoiden liikuntaliitto ry:n liittokokoukseen nimetään Santeri Hukari ja Tuomas Kauppinen. Lisäksi hallitus päätti esittää edustajistolle, että loput edustajat nimetään edustajiston kokouksessa.
 • päätti myöntää varastotila PA020 Wappuradion Tuki ry:n käyttöön.
 • päätti hyväksyä streamauskaluston päivittämiseen liittyvät suunnitelman sekä päivittämisen budjetin. Lisäksi hallitus valtuutti sektorin tekemään kaluston päivittämiseen liittyvät hankinnat.
 • päätti järjestää vaalimarkkinat kolmella kampuksella 20.10.-22.10. ulkotiloissa.
 • päätti järjestää vaalivalvojaiset 4.11. Pakkahuoneella. Hallitus velvoitti vaalikoordinaattori Hurstin toimittamaan tapahtuman turvallisuussuunnitelman epidemiologille, ja muokkaamaan suunnitelmia epidemiologin lausunnon mukaiseksi. Hallitus totesi, että se sitoutuu epidemiologin lausuntoon, ja jos saatava lausunto ei puolla tapahtuman järjestämistä, varaa hallitus mahdollisuuden peruuttaa tapahtuma nopeallakin aikataululla.
 • päätti budjetoida syysvirkkareihin 1700 euroa liitteen mukaan.
 • päätti palauttaa pääsihteerin tulospalkkaukseen liittyvän asian valmisteluun.
 • päätti antaa vastauksen edustajiston jättämään ponteen.
 • esittää edustajistolle, että se päättää Juvenes Oy:n omistajaohjauksesta liitteen A9 mukaan.
 • päätti palvelupisteiden aukioloajoista seuraavasti:
  • Kumpikin palvelupiste on suljettuna perjantaina 16.10. klo 13.00 alkaen
  • Hervannan kampuksen palvelupiste on suljettuna perjantaina 30.10. klo 13.00 saakka.
  • Keskustakampuksen palvelupiste on suljettuna perjantaina 30.10. klo 14.00 saakka.

HALLITUS 42 / TILIKAUSI 2020 / 8. lokakuuta 2020

 • päätti lisätä esityslistalle kohdan 11. TREYn lipunnaulaustilaisuuden järjestäminen.
 • päätti nimetä kaikki hakijat opetusosaamisen arviointipooliin liitteen mukaan. Lisäksi hallitus päätti valtuuttaa hallituksen jäsenet Ella Meriläisen ja Ville Jäppisen sekä koulutuspoliittisen asiantuntijan Tiia Virtasen päättämään avoimen haun avaamisesta ja tässä haussa etsittävien opiskelijaedustajien nimeämisestä aiemman hakukuulutuksen mukaisilla kriteereillä, kunnes kaikista tiedekunnista ollaan saatu opiskelijaedustajia arviointipooliin.
 • päätti hyväksyä lausunnon kuntavaalien 2021 äänestyspaikoista Tampereella liitteen mukaisesti.
 • päätti esittää edustajistolle, että se hyväksyy opiskelijoiden kuntavaaliohjelman liitteen mukaan.
 • päätti myöntää Security Club of Tampere University ry:lle TREYn yhdistysaseman.
 • päätti hyväksyä TT-kameroiden sopimuksen ja valtuutti viestintäsektorin tekemään siihen stilistisiä muutoksia.
 • päätti, että lipunnaulaustilaisuus järjestetään 24.10. Raatihuoneella tilanteen vaatimin erikoisjärjestelyin enintään 100 hengen tilaisuutena. Tilaisuus striimataan.
 • päätti avata haun TREYn mentorointiohjelmaan ajalle 12.10.-15.11. Hallitus valtuuttaa pääsihteeri Monterin, puheenjohtaja Nevanpään ja järjestöasiantuntija Lehtosen käsittelemään hakemukset ja tekemään valinnat sekä jatkamaan hakua tarpeen mukaan.
 • päätti valtuuttaa Salla-Mari Palokarin (varalla Julius Haapakoski) edustamaan TREYtä Opiskelijan Tampere ry:n kevätkokouksessa ja evästi valtuutettua henkilöä kokoukseen liittyen.
 • päätti myöntää Aapo Laaksolle tilinkäyttöoikeuden ylioppilaskunnan tiliin ja valtuuttaa hänet hankkimaan pankkikortin samaiseen tiliin. Pankkikortin käyttöraja on 1000 euroa. Laaksolle ei myönnetä verkkopankkitunnuksia.
 • päätti palvelupisteiden aukioloajoista seuraavasti:
  • Kumpikin palvelupiste on suljettuna maanantaina 12.10. klo 10.00-10.30

HALLITUS 41 / TILIKAUSI 2020 / 6. lokakuuta 2020

 • päätti antaa liitteen mukaisen lausunnon Opiskelijoiden liikuntaliiton (OLL) liittokokousmateriaaleista.

HALLITUS 40 / TILIKAUSI 2020 / 1. lokakuuta 2020

 • päätti lisätä esityslistalle kohdaksi kahdeksan ”Toimintasuunnitelmaluonnoksen avoin kommenttikierros ja aloitteisiin vastaaminen”.
 • päätti koronatilanteen vaikutuksista TREYn järjestämiin tilaisuuksiin seuraavasti: hallitus päätti jatkaa kokouksessaan 27/2020 päättämien periaatteiden voimassaoloa toistaiseksi tai korkeintaan vuoden loppuun saakka. Lisäksi hallitus päätti, että se voi erillispäätöksellä perustellusta syystä poiketa näistä periaatteista. Poikkeusten tekemisessä huomioidaan koronatilanne. Etätilaisuuksia suositaan ja TREYn asettamien periaatteiden mukaiset lähiosallistumista vaativat tilaisuudet järjestetään vain perustelluista syistä. Kaikissa lähiosallistumista vaativissa tilaisuuksissa on noudatettava valtion ja aluehallintoviraston ohjeistuksia.
 • päätti esittää edustajistolle, että se hyväksyy ylioppilasmedian johtosäännön liitteen mukaan.
 • päätti avata avoimen toimintasuunnitelman kommenttikierroksen ajalle 5.10.-21.10. Hallitus päätti, että jokaiselle toimintasuunnitelma-aloitteen jättäneelle vastataan henkilökohtaisesti. Vastausten valmistelun vastuu on puheenjohtajalla.
 • päätti valita sosiaalipoliittisen asiantuntijan sijaiseksi Taubertin (varalla Jussila).

HALLITUS 39 / TILIKAUSI 2020 / 24. syyskuuta 2020

 • päätti hyväksyä TREYn kommentit yliopiston työsuunnitelmiin liitteen mukaan ja valtuutti koulutuspoliittisen sektorin tekemään mahdollisia stilistisiä muutoksia.
 • päätti valita TREYn edustajaksi opiskelusuojeluryhmään Mikko Salmisen.
 • päätti hyväksyä lipunnaulaustilaisuuden kutsuvieraiden valitsemiseen liittyvät periaatteet
 • päätti palvelupisteiden aukioloajoista seuraavasti: Hervannan kampuksen palvelupiste on suljettuna keskiviikkona 30.9. klo 15.00-16.00. Kumpikin palvelupiste on suljettuna keskiviikkona 7.10. klo 15.00-16.00
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.

HALLITUS 38 / TILIKAUSI 2020 / 22. syyskuuta 2020

 • päätti antaa liitteen mukaisen lausunnon SYL:n liittokokousmateriaaleista.

HALLITUS 37 / TILIKAUSI 2020 / 16. syyskuuta 2020

 • päätti allekirjoittaa Insinöörien ilmastorintaman Koulutuspoliittisen manifestin.
 • teki periaatepäätöksen valintaohjesäännön 5 § tulkinnasta seuraavasti: Tiedekuntaneuvoston opiskelijaedustajia valittaessa hakukelpoisia  ovat vain opiskelijat, joilla on kyseisessä tiedekunnassa tutkinnonsuoritusoikeus. Tutkinnonsuoritusoikeus voidaan tulkita niin, että opiskelijalla on tutkinnonsuoritusoikeus siihen tiedekuntaan, jolla opiskelijan suorittaman tutkinnon koulutusvastuu on.
 • päätti päivittää viestintäsuunnitelmaa ja valtuutti viestintäsektorin tekemään siihen tarvittaessa stilistisiä, teknisiä tai merkitykseltään vähäisiä muutoksia.
 • päätti päivittää brändikäsikirjaa ja valtuutti brändisektorin tekemään siihen jatkossa tarvittaessa stilistisiä, teknisiä tai merkitykseltään vähäisiä muutoksia.
 • päätti päivittää viestintäasiantuntijan työnkuvan liitteen mukaan. Lisäksi hallitus päätti, että viestintäasiantuntija tehtävänimike on jatkossa ”viestinnän ja vaikuttamisen asiantuntija”.
 • päätti hyväksyä liitteen mukaisen toimistokalustetarjouksen ja tilata työtuolit ja -pöydät Gerdmans Oy:ltä.
 • päätti palvelupisteiden aukioloajoista seuraavasti: Kumpikin palvelupiste on suljettuna perjantaina 25.9. klo 9.00-15.00.

HALLITUS 36 / TILIKAUSI 2020 / 10. syyskuuta 2020

 • päätti lisätä esityslistalle kohdaksi kuusi ”Tampereen yliopiston johtamisjärjestelmää tarkastelevan selvitystyöryhmän opiskelijaedustajien nimeäminen”.
 • päätti Tampereen yliopiston johtamisjärjestelmää tarkastelevan selvitystyöryhmän opiskelijaedustajien nimeämisestä Nevanpään esityksen mukaan: varsinaiseksi jäseneksi Nieminen (varajäsen Parhankangas) ja varsinaiseksi jäseneksi Kojo (varajäsen Lahtinen). Lisäksi varsinaiseksi jäseneksi Mikkonen.
 • päätti palkita opettajat TREYn Hyvä opettaja 2020 -palkinnolla liitteen mukaan. Lisäksi hallitus päätti teettää yhden yhteisen karikatyyrin kaikista palkinnon saajista ja maksaa karikatyyrin piirtäjälle 300 euron palkkion.
 • päätti avata haun opetusosaamisen arviointipoolin opiskelijajäseniksi ajalle 14.-27.9. ja päättää hausta liitteenä olevan hakukuulutuksen mukaisesti.
 • keskusteli Tampereen korkeakouluyhteisön kampuskehitysstrategiasta ja valtuutti Haapakosken muotoilemaan TREYn kommentit strategiaan.
 • päätti peruuttaa TREYn 2. vuosijuhlien iltajuhlan ja silliaamiaisen sekä järjestää niiden sijaan ylioppilaskunnan lipunnaulaustilaisuuden.
 • päätti avata ylioppilasmedian johtosäännön kommentoitavaksi aikavälille 10.9.2020-27.9.2020.
 • päätti lainan myöntämisestä Tampereen Elokuvajuhlat – Tampere Film Festival ry:lle esityksen mukaan.
 • päätti, että TREYn edustajana korkeakouluyhteisön pandemiaryhmässä toimii Laura Kaipia.
 • päätti hyväksyä ylioppilasmedian työntekijöiden työehtoihin liittyvän paikallisen sopimuksen liitteen mukaan.

HALLITUS 35 / TILIKAUSI 2020 / 9. syyskuuta 2020

 • päätti johtamisjärjestelmää tarkastelevan työryhmän opiskelijaedustajahaun nimitysten käsittelyajankohdasta seuraavaa: hallitus käsittelee saapuneet hakemukset ja tekee nimityspäätökset kokouksessaan torstaina 10.9.

HALLITUS 34 / TILIKAUSI 2020 / 3. syyskuuta 2020

 • päätti hyväksyä liitteen mukaisen hakukuulutuksen ja avata opiskelijaedustajan haun Tampereen yliopiston johtamisjärjestelmää tarkastelevaan työryhmään hakukuulutuksen mukaisesti.

HALLITUS 33 / TILIKAUSI 2020 / 1. syyskuuta 2020

 • päätti hyväksyä liitteen mukaisen hakukuulutuksen ja avata opiskelijaedustajan haun Tampereen yliopiston johtamisjärjestelmää tarkastelevaan työryhmään hakukuulutuksen mukaisesti.

HALLITUS 32 / TILIKAUSI 2020 / 27. elokuuta 2020

 • päätti lisätä esityslistalle kohdaksi 12 ”Palvelupisteiden aukioloajoista päättäminen”.
 • päätti esittää Tampereen yliopiston hallitukseen Iiris Suomelaa (kansanedustaja, kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja). Lisäksi hallitus totesi, että aiheeseen liittyvässä vaikuttamistyössä edistetään terveysalan näkymistä yliopiston hallituksessa myös jatkossa.
 • päätti hyväksyä TREYn lausunnon Tampereen raitiotien osaan 2 (Pyynikintori – Lentävänniemi).
 • päätti hyväksyä mainossopimuksen Pirkanmaan osuuskaupan kanssa.
 • päätti hyväksyä mainossopimuksen Tampere-talon kanssa.
 • päätti hyväksyä liitteen mukaisen kunniaesineistön tilauksen, ja valtuutti kunniavaliokunnan sihteerin tekemään tilauksen ylioppilaskunnan lipuista, väistyneen hallituksen merkistä, kunniamerkistä, ansiomerkistä, kunniajäsenen merkistä, pienoiskunniamerkistä, pienoisansiomerkistä ja kunniajäsenen pienoismerkistä. Lisäksi hallitus päätti, että mikäli lahjoitusvaroja saadaan enemmän, kuin nyt on tiedossa, voi saadut varat käyttää kokonaisuudessaan kunniaesineistöön liittyviin hankintoihin.
 • päätti toteuttaa toimiston kalustemuuton talkootyönä, josta maksetaan valitulle järjestölle 250 euron talkoopalkkio. Lisäksi hallitus päätti, että talkoilevan järjestön valintaan liittyen järjestetään avoin haku, ja talkoileva järjestö valitaan arpomalla. Lisäksi hallitus päätti valtuuttaa pääsihteeri Monterin ja tapahtumatuottaja Sahramaan toteuttamaan haku, suorittamaan arvonta ja järjestämään kalustemuutto valitun järjestön kanssa.
 • päätti palvelupisteiden aukioloajoista seuraavasti:
  • Kumpikin palvelupiste on suljettuna perjantaina 28.8. klo 9.00-12.00
  • Kumpikin palvelupiste on suljettuna perjantaina 2.10. klo 9.00-12.00
  • Kumpikin palvelupiste on suljettuna perjantaina 30.10. klo 9.00-12.00
  • Kumpikin palvelupiste on suljettuna perjantaina 27.11. klo 9.00-12.00

HALLITUS 31 / TILIKAUSI 2020 / 25. elokuuta 2020

 • päätti hyväksyä yliopistodemokratiaan liittyvän kannanoton.

HALLITUS 30 / TILIKAUSI 2020 / 20. elokuuta 2020

 • päätti lisätä kohdaksi kuusi Hallituksen kokoontumistavan käytänteiden päivittäminen ja kohdaksi 13 Palvelupisteiden aukioloajoista päättäminen.
 • päätti myöntää äänioikeuden hallituksen kokouksen etäosallistujille. Etäosallistuminen hallituksen kokouksiin on mahdollista koollekutsujan määrittämällä alustalla. Suljettu lippuäänestys järjestetään tarvittaessa niin, että kaikki kokoukseen osallistuvat toimittavat äänensä sähköpostitse pääsihteerille.
 • päätti avata haun sosiaalipoliittisen asiantuntijan sijaisen tehtävään aikavälille 24.8.2020-7.9.2020. Sosiaalipoliittisen asiantuntijan työaika on 37,5 tuntia viikossa ja tehtävästä maksetaan ylioppilaskuntien työehtosopimuksen palkkaluokka lll mukainen palkka lisineen. Lisäksi hallitus päätti nimetä rekrytointiryhmään Venla Monterin, Noora Tapion ja Tuomas Kauppisen.
 • muotoili vastauksen edaattori Ruotsalaisen jättämään ponteen.
 • päätti esittää edustajistolle, että se päättää antaa omavelkaisen takauksen Tampereen Seudun Osuuspankin Juvenes Oy:lle myöntämälle lainalle.
 • päätti esittää edustajistolle, että se nimeää Annika Nevanpään TREYn ehdokkaaksi hallituksen puheenjohtajaksi Suomen ylioppilaskuntien liiton hallitukseen vuodelle 2021.
 • päätti esittää edustajistolle, että se nimeää Ville Jäppisen TREYn ehdokkaaksi hallituksen jäseneksi Suomen ylioppilaskuntien liiton hallitukseen vuodelle 2021.
 • päätti esittää edustajistolle, että se nimeää TREYn edustajiksi SYL ry:n liittokokoukseen 12.11.2020-13.11.2020 seuraavat henkilöt:
  • Varsinaiset edustajat: Adam Zeidan, MEMES; Anriika Kauppi, Tietoteekkarit; Salla-Mari Palokari, Bosa Beer Party; Ella Meriläinen, hallitus; Julius Haapakoski, Kahden Tähden Teekkarit; Aleksi Mattila, MEMES; Mikko Kauhanen, Kahden Tähden Teekkarit; Paula Sajaniemi, Kahden Tähden Teekkarit; Anssi Flink, Hallintotieteiden liitto; Aleksi Niemi, hallitus; Max Liikka, Vapaaboomarit; Mikko Malmström, Vapaaboomarit; Petra Oksa, MEMES; Teemu Juutilainen, Kontakti; Jenna Rantanen, Sitoutumattomat kasvatustieteilijät; Iiris Taubert, Sitoutumattomat kasvatustieteilijät; Noora Tapio, Viva; Brigita Krasniqi, Vihreä Lista; Tuuli Tomperi, Vihreä Lista.
  • Varaedustajat: Eero Heikkilä, Oikeisto-opiskelijat; Panu Kortelainen, Kahden Tähden Teekkarit; Esko Nieminen, Kontakti; Ilona Taubert, Viva; Sami Hartala, Tietoteekkarit; Jussi Kekki, ei taustaryhmää; Tuomas Kauppinen, Sitoutumattomat kasvatustieteilijät; Ville Jäppinen, Kontakti; Annika Nevanpää, Hallintotieteiden liitto.
  • Tarkkailijat: Venla Monter, Aliisa Toivanen, Laura Kaipia.
 • päätti palvelupisteiden aukioloajoista seuraavaa:
  • Hervanta
   • Ma 10.00-11.00 ja 12.00-16.00
   • Ti-to 9.15-11.00 ja 12.00-16.00
   • Pe 9.15-11.00 ja 12.00-15.00
  • Keskusta
   • Ma 10.00-11.00 ja 12.00-16.00
   • Ti-to 9.00-11.00 12.00-16.00
   • Pe 9.00-11.00 ja 12.00-15.00
 • päätti täydentää ITC:n, EDU:n ja SOC:n tiedekuntaneuvostojen opiskelijaedustajien kokoonpanot seuraavasti: EDU: varajäseneksi Saarinen; ITC: varajäseneksi Zeidan; SOC: varajäseneksi Holma

HALLITUS 29 / TILIKAUSI 2020 / 17. elokuuta 2020

 • päätti tilaisuuksien järjestämisestä ja niihin osallistumisen periaatteista liitteen mukaisesti.
 • päätti Suomen suurimman Wapun järjestämisestä liitteen mukaisesti.

HALLITUS 28 / TILIKAUSI 2020 / 13. elokuuta 2020

 • päätti lisätä esityslistan kohdaksi seitsemän ”Edustajistovaalien budjetti”.
 • päätti, että TREY ei järjestä tilapäismajoitusta syksyllä 2020.
 • päätti budjetoida edustajistovaalien kuluihin liitteen mukaan 4000 euroa.
 • päätti päivittää virkistäytymistiimin kokoonpanoa niin, että siihen kuuluvat syksyn 2020 aikana Kouri, Palokari, Sahramaa, Meriläinen ja Haapakoski. Lisäksi hallitus päätti poistaa virkistäytymisten järjestämiseen liittyvät tehtävät Hytösen ja Kaipian työnkuvasta.
 • päätti toimitusharjoittelijan lomarahaan liittyvistä käytännöistä esityksen mukaan.
 • päätti lähettää kansainvälisten asioiden ja vaikuttamisen asiantuntija Toivasen Kansalaisfoorumin koulutukseen.
 • päätti osa-aikaistaa sosiaalipoliittinen asiantuntija Kaipian työsuhteen määräaikaisesti niin, että aikavälillä 16.8.2020-31.12.2021 hänen työaikansa on 30 tuntia viikossa.
 • päätti osa-aikaistaa sosiaalipoliittinen asiantuntija Hanhelan työsuhteen määräaikaisesti niin, että aikavälillä 16.8.2020-1.11.2020 hänen työaikansa on 26,25 tuntia viikossa.
 • päätti myöntää Hanhelalle palkatonta vapaata 19.8.2020.
 • päätti myöntää opintovapaata Hanhelalle ajalle 2.11.2020-31.7.2022.

HALLITUS 27 / TILIKAUSI 2020 / 6. elokuuta 2020

 • päätti poistaa esityslistalta kohdan kahdeksan ”Toimitusharjoittelijan lomapalkan korotukseen liittyvät käytännöt”.
 • päätti lisätä esityslistan kohdaksi kahdeksan ”Toimistopäivän budjetti”, kohdaksi yhdeksän ”TREYn toimiston työskentely syksyllä 2020”, kohdaksi 10 ”TREYn jäsen- ja järjestöpalveluiden saatavuus” ja kohdaksi 12 ”Palvelupisteiden aukioloajoista päättäminen”.
 • päätti hyväksyä liitteiden mukaiset hakukuulutukset sekä avata hallinnon opiskelijaedustajien haun konsistoriin, koulutusneuvostoon, yhteiskunnalliseen vuorovaikuttamisen neuvostoon, muutoksenhakulautakuntaan sekä tiedekuntaneuvostoihin ajalle 17.8.-13.9.2020. Lisäksi hallitus päätti valtuuttaa koulutuspoliittisen asiantuntija Virtasen tekemään tarvittaessa stilistisiä muutoksia hakukuulutuksiin.
 • päätti valita opiskelijaedustajaksi digitalisaation ohjausryhmään Teemu Kontron (varalla Anniina Tolonen).
 • päätti hyväksyä toimistopäivän budjetin liitteen mukaan.
 • päätti TREYn toimiston syksyn työtavoista esityksen mukaan. Lisäksi hallitus päätti, että toimielinten tapaamiset voidaan järjestää harkinnan mukaan perinteisinä tapaamisina.
 • totesi, että seuraavat jäsen- ja järjestöpalvelut ovat jälleen ylioppilaskunnan jäsenten käytettävissä:
  • Lainattavat palvelut: porakoneet ja työkalupakit, pesäpallo- ja kyykkäsetit, lautapelit sekä peräkärry
  • Domus-klubi
  • Hotelli Torni
 • merkitsi tiedoksi, että keskustakampuksen pakettiautoa voi lainata kokouksessa 21/2020 tehdyn päätöksen mukaisesti (24.8. alkaen).
 • päätti myöntää Kaipialle palkatonta vapaata 17.8.2020-21.8.2020.
 • päätti palvelupisteiden aukioloajoista seuraavasti:
  • 1) Hervannan kampuksen palvelupiste on suljettuna perjantaina 7.8. klo 9.00-12.00.
  • 2) Keskustakampuksen palvelupiste on suljettuna perjantaina 7.8. klo 9.00-12.00.

HALLITUS 26 / TILIKAUSI 2020 / 18 kesäkuuta 2020

 • päätti lisätä esityslistalle kohdaksi yhdeksän ”Hyvä opettaja -palkinto ja palkintoon liittyvät periaatteet”, kohdaksi 10 ”Hyvä opettaja -palkinnon valmistelutoimikunnan nimeäminen” ja kohdaksi 13 ”Yliopiston kulttuurijärjestötukiprosessin loppuunsaattaminen”.
 • päätti avata opiskelijaedustajan haun digitalisaation ohjausryhmään ajalle 22.6.-26.7. ja päättää haun järjestämisestä ja kriteereistä liitteen mukaisesti.
 • päätti TREYn sisäisistä kriteereistä yliopiston hallituksen jäsenen ehdotukseen seuraavasti:
  • 1. Hallitus päätti alustavasta hallitukseen esitettävien henkilöiden lukumääräksi kaksi (2)
  • 2. Hallitus päätti huomioida Tampereen ylioppilaskunnan esitystä tehdessä tasa-arvolain mukaisen sukupuolten edustavuuden
  • 3. Hallitus päätti Tampereen ylioppilaskunnan kriteereistä seuraavasti:
   • Ensisijaiset kriteerit: Opiskelijuuden asiantuntemus, koulutusosaaminen, ymmärrys tiede- ja korkeakoulukentästä, erilaiset taustat, monitieteisyys ja laaja-alaisuus.
   • Täydentävät kriteerit: hallinnossa toteutuva läheisyysperiaatteen ja vuorovaikutteisuuden arvostus, henkilö edistää yliopiston autonomiaa, yliopistodemokratiaa ja maksutonta tutkintokoulutusta sekä yliopiston yhdenvertaista kielipolitiikkaa
 • päätti Tampereen ylioppilaskunnan painopisteistä yliopiston johtamisjärjestelmän vaikuttamistyössä seuraavasti:
  • Erittäin tärkeä, jota nostetaan todella aktiivisesti vaikuttamistyössä: Yhteisön osallistuminen, johtaminen
  • Tärkeä, jota nostetaan aktiivisesti vaikuttamistyössä: Yliopiston hallitus ja sen valinta, kieleen liittyvät asiat
  • Melko tärkeä, jota nostetaan esiin vaikuttamistyössä: Julkisuus, läheisyysperiaate
 • päätti hyväksyä liitteen mukaiset periaatteet TREYn Hyvä opettaja -palkinnon käytänteiksi. Lisäksi hallitus päätti valtuuttaa Virtasen ja Monterin stilisoimaan periaatteet aamukoulussa keskustellun mukaisiksi.
 • päätti, että Hyvä opettaja -palkinnon valmistelutoimikunnan puheenjohtaja sekä opiskelijoiden edustajat nimetään vuonna 2020 hallituksen jäsenten joukosta. Lisäksi hallitus päätti, että toimikunnan kokoonpano on seuraava: puheenjohtaja Ella Meriläinen, sihteeri Tiia Virtanen, jäsen Aleksi Niemi ja jäsen Tuomas Kauppinen.
 • päätti nimetä SportUnin johtoryhmään Tuomas Kauppisen.
 • päätti budjetoida TREYn kesäpäiviä varten 1500 euroa.
 • evästi järjestösektoria kulttuurijärjestötukiprosessiin loppuunsaattamisessa. Lisäksi hallitus päätti valtuuttaa järjestöasiantuntija Lehtosen viemään prosessi loppuun ja käymään jatkokeskustelut yliopiston kanssa hallituksen tekemän esityksen hengessä.
 • päätti perua vuoden 2020 Fuksisuunnistuksen. Lisäksi hallitus päätti valtuuttaa tapahtuma- ja tuutorointisektorin miettimään tapahtumalle vaihtoehtoista toteutusta.
 • päätti hyväksyä TREYn ja Juveneksen välisen vuosisopimuksen ja valtuutti myyntikoordinaattorin tekemään tarvittaessa stilistisiä muutoksia sopimukseen.
 • päätti myöntää määräaikaisen rajatun nimenkirjoitusoikeuden Mari Sillanpäälle ja Helky Kourille 31.7. saakka. Nimenkirjoitusoikeus myönnetään samoin ehdoin, kuin kokouksessa 23/2020 on myönnetty, mutta seuraavalla muutoksella: yhden sopimuksen rahallinen arvo saa olla enintään 5000 euroa. Lisäksi hallitus päätti velvoittaa Sillanpään ja Kourin tuomaan yli heinäkuun aikana tehdyt, yli 2500 euron suuruiset tehdyt sopimukset hallituksen tietoon kokoukseen 27/2020.
 • päätti myöntää 49 000 euron suuruisen lainan Tampereen Karpek Oy:lle. Laina-aika on velkakirjan allekirjoittamispäivästä 10 vuotta.  Lainasta peritään velkakirjan mukainen vuosittainen korko.
 • päätti avata avoimen aloitekierroksen toimintasuunnitelmasta 2021 suomeksi ja englanniksi järjestöille, edustajistoryhmille, opiskelijoille ja muille olennaisille sidosryhmille ja valtuutti viestintäasiantuntija Hytösen tekemään aloitelomakkeen sekä laatimaan saatteen aloitekierrokselle. Lisäksi hallitus päätti aloitekierroksen kestoajaksi 29.6.-9.8.
 • päätti avata avoimen aloitekierroksen linjapaperin päivittämiseen liittyen suomeksi ja englanniksi järjestöille, edustajistoryhmille, opiskelijoille, toimistolle ja muille olennaisille sidosryhmille ja valtuuttaa pääsihteeri Monterin sekä kansainvälisten asioiden ja vaikuttamisen asiantuntija Toivasen tekemään aloitelomakkeen sekä laatimaan saatteen aloitekierrokselle. Lisäksi hallitus päättää aloitekierroksen kestoajaksi 29.6.-4.9.
 • päätti myöntää palkattoman vapaan Toivaselle.
 • päätti myöntää palkattoman vapaan Hanhelalle.

HALLITUS 25 / TILIKAUSI 2020 / 11. kesäkuuta 2020

 • päätti esityksestään järjestöjen kansainvälistymisen tuen jakamiseen liittyen.
 • päätti lähettää digitalisaation ohjausryhmään kesän ajaksi Vaaran ja täydentää työryhmään edustajaa myöhemmin.
 • päätti esittää kulttuuriavustuksia myönnettäväksi liitteen mukaan.
 • päätti hyväksyä Tampereen seudun joukkoliikenteelle tarjotun mainossopimuksen liitteen mukaan.
 • päätti tietojen luovuttamisesta Ylioppilaslehdet 2020 -selvityksen tekijöille.

HALLITUS 24 / TILIKAUSI 2020 / 4. kesäkuuta 2020

 • päätti lisätä esityslistalle kohdan TREYn kannanotosta opiskelijamäärien nostoon ja saatavaan lisärahoitukseen.
 • päätti hyväksyä opiskelijamäärien nostoon ja saatavaan lisärahoitukseen liittyvän kannanoton liitteen mukaan ja valtuutti koulutuspoliittisen sektorin tekemään siihen stilistiset muutokset.
 • päätti valita Laura Kaipian ja Noora Tapion TREYn edustajiksi opiskeluhyvinvointiohjelman työryhmään.
 • keskusteli TREYn roolista henkilöstöjärjestöjen kanssa yhdessä järjestettävässä tapahtumassa ja siihen käytettävästä budjetista.
 • päätti myöntää järjestöjen vuoden 2020 toiminta-avustukset liitteen mukaan.
 • päätti perua elokuun tuutorien tapahtuman ja valtuutti tuutorointisektorin neuvottelemaan Tullikamarin kanssa korvaavan tapahtuman järjestämisestä vuoden 2020 lopussa.
 • päätti päivittää arkistonmuodostussunnitelmaa niin, että ylioppilaskunnan uutiskirjeet ja tiedotteet arkistoidaan sähköisesti verkkolevylle paperisen arkistoimisen sijaan.
 • päätti hyväksyä TREYn lausunnon SYL:n ohjeesta henkilövalintojen käytänteisiin liittyen liitteen mukaan ja valtuutti pääsektorin tekemään siihen stilistiset muutokset.

HALLITUS 23 / TILIKAUSI 2020 / 28. toukokuuta 2020

 • päätti lisätä esityslistalle kohdaksi 12 ”Palvelupisteiden aukioloajoista päättäminen” ja poistaa kohdan 12 ”Opiskelijan Tampere ry:n kevätkokouksen kokousedustaja”.
 • päätti täydentää tiedekuntaneuvostojen hallopedien kokoonpanot liitteen mukaan.
 • päätti budjetoida 50 euroa järjestösektorin virkistäytymiseen.
 • päätti myöntää Mari Sillanpäälle ja Helky Kourille rajatun nimenkirjoitusoikeuden ylioppilasmedian mainosmyyntiä koskevien sopimusten allekirjoittamiseen TREYn yritysyhteistyöperiaatteiden mukaisesti. Yhden sopimuksen rahallinen arvo saa olla enintään 2500 euroa. Nyt myönnetty nimenkirjoitusoikeus on voimassa toistaiseksi. Lisäksi hallitus merkitsi tiedoksi, että Kourille aiemmin myönnetty nimenkirjoitusoikeus Hotelli Torniin liittyviin sopimuksiin liittyen on edelleen voimassa.
 • päätti hyväksyä TREYn lausunnon SYL:n strategiasta liitteen mukaan ja valtuutti pääsektorin tekemään siihen stilistiset muutokset.
 • päätti esittää edustajistolle, että se hyväksyy lisätalousarvion liitteen mukaan.
 • päätti esittää edustajistolle, että se päättää Karpek Oy:n omistajaohjaukesta seuraavaa: Karpek Oy:tä ohjataan edistämään vuokratoimintaa. Lisäksi hallitus päätti esittää edustajistolle, että se suosittelee Karpek Oy:n edistävän vuokratoimintaan liittyvää suunnittelutyötä kesän 2020 aikana.
 • päätti palvelupisteiden aukioloajoista seuraavasti: kumpikin palvelupiste on suljettuna 31.7. saakka. Hallitus merkitsi tiedoksi, että toimistosihteerit palvelevat opiskelijoita sähköpostin ja puhelimen välityksellä, vaikka palvelupisteet ovatkin suljettuina. Lisäksi hallitus merkitsi tiedoksi palvelupisteiden työntekijöiden lomat. Lomien aikana tärkeimpiin jäsenpalveluihin liittyvä työ hoidetaan sijaistuksin.

HALLITUS 22 / TILIKAUSI 2020 / 25. toukokuuta 2020

 • päätti valita kansainvälisten asioiden ja vaikuttamisen asiantuntijaksi Toivasen (varalla Immonen).
 • päätti budjetoida yliopistolle luovutettaviin pride-lippuihin liitteen mukaan.

HALLITUS 21 / TILIKAUSI 2020 / 20. toukokuuta 2020

 • päätti toimitusneuvoston esityksen perusteella valita ylioppilasmedian verkkosivujen toteuttajaksi Digitoimisto Duden.
 • päätti ylioppilasmedian ilmoitushinnoittelusta liitteen mukaisesti.
 • päätti merkitä toimitusneuvoston budjettiesityksen tiedoksi.
 • päätti hyväksyä TREYn lausunnon Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry:n kuntavaalitavoitteisiin liittyen, ja valtuutti sosiaalipoliittisen sektorin tekemään siihen stilistiset muutokset.
 • päätti yhteistyöstä STTK:n kanssa.
 • päätti esittää edustajistolle, että se hyväksyy talouden pysyväislinjaukset liitteen mukaan.
 • päätti merkitä lisätalousarviosta käydyn keskustelun tiedoksi.
 • päätti solmia sopimuksen käännöspalveluiden ostamisesta Emma Laakkosen kanssa.
 • päätti pakettiautojen kesäajan käytöstä TTMK:n esityksen mukaan, kuitenkin niin, että koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen ja muuttuneiden lainakäytänteiden johdosta TTMK:n TREYlle maksamaa kuukausittaista summaa ei kesäkuukausien, eli kesäkuun, heinäkuun ja elokuun osalta peritä lainkaan.
 • päätti TREYn toimiston työskentelykäytänteistä työsuojelutiimin esityksen mukaisesti.

HALLITUS 20 / TILIKAUSI 2020 / 14. toukokuuta 2020

 • päätti hyväksyä maksuttomaan koulutukseen liittyvän kannanoton liitteen mukaan ja valtuutti koulutuspoliittisen sektorin tekemään siihen stilistiset muutokset.
 • päätti hyväksyä TREYn lausunnon Tampereen raitiotien seudullisen yleissuunnitelman luonnosaineistoon ja valtuutti sosiaalipoliittisen sektorin tekemään siihen stilistiset muutokset.
 • päätti lähettää kuntavaaliohjelman ensimmäisen luonnoksen kommenttikierrokselle suomeksi ja englanniksi järjestöille, edustajistoryhmille, opiskelijoille, toimistolle ja muille olennaisille sidosryhmille ja valtuutti sosiaalipoliittisen sektorin tekemään siihen tarvittavat stilistiset muutokset. Lisäksi hallitus päätti kommenttikierroksen kestoajaksi 22.5.-4.9.2020.
 • päätti periaatteista syksyn 2020 fuksitapahtumiin osallistumisiin liittyen. TREY pyrkii lähtökohtaisesti osallistumaan vähintään yhteen fuksitapahtumaan per järjestö. Järjestöjä neuvotaan ilmoittamaan ensisijainen tapahtuma, jota priorisoidaan, mikäli he ilmoittavat useamman tapahtuman.
 • päätti budjetoida 100 euroa tuutoripassien bingon palkintoihin.
 • päätti myöntää Kasvo ry:lle projektitukea 250 euroa.

HALLITUS 19 / TILIKAUSI 2020 / 7. toukokuuta 2020

 • päätti hyväksyä Tampereen ylioppilaskunnan lausunnon Tampereen yliopiston rahoitusohjauksesta liitteen mukaan.
 • keskusteli yliopiston johtosäännössä olevista muutostarpeista ja päätti jatkaa keskustelua seuraavassa kokouksessaan.
 • päätti varata Hotelli Tornin tilapäismajoitukseen 9.8.-13.9. väliseksi ajaksi. Kyseisenä ajankohtana jäsenpalvelua ei voida varata muihin tarkoituksiin.
 • päätti valita väliaikaiseen toimitusneuvostoon seuraavat henkilöt: Ilona Taubert, Nico Ylirönni, Petra Viitanen, Riku Väisänen, Juho Korpela ja Aleksi Niemi (hallituksen edustaja).
 • päätti palvelupisteiden aukioloajoista seuraavasti: kumpikin palvelupiste on suljettuna 31.5. saakka. Lisäksi hallitus merkitsi tiedoksi, että toimistosihteerit palvelevat opiskelijoita sähköpostin ja puhelimen välityksellä, vaikka palvelupisteet ovatkin suljettuina.

HALLITUS 18 / TILIKAUSI 2020 / 30. huhtikuuta 2020

 • päätti lisätä esityslistalle kohdan kannanottosta opetushenkilökunnan työsuunnitelmiin liittyen.
 • päätti hyväksyä kannanoton opetushenkilökunnan työsuunnitelmiin liittyen ja valtuutti koposektorin tekemään siihen stilistiset muutokset.
 • päätti budjetoida 230 euroa viestinnän kehittämiskyselyn arvontapalkintoihin.
 • päätti valtuuttaa Annika Nevanpään (varalla Julius Haapakoski) edustamaan TREYtä Karpek Oy:n yhtiökokoukseen 4.5.2020.
 • päätti valita rekrytointiryhmän ehdotukseen perustuen ylioppilasmedian harjoittelijaksi Jauhiaisen (varalla Karinen).
 • päätti valita rekrytointiryhmän ehdotukseen perustuen vaalikoordinaattoriksi Hurstin (varalla Tuomaala).
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä. Ei saapuneita kutsuja.

HALLITUS 17 / TILIKAUSI 2020 / 23. huhtikuuta 2020

 • päätti lisätä esityslistalle kohdan yhtiökokousedustajan valinnasta Juvenes Oy:n yhtiökokoukseen.
 • päätti esittää edustajistolle, että se täydentää konsistorin, sen alaisten neuvostojen sekä muutoksenhakulautakunnan opiskelijaedustajien kokoonpanot liitteen mukaisiksi liitteessä esitettyjen perustelujen mukaan.
 • päätti hyväksyä TREYn ja Tatten yhteisen kannanoton yliopiston johtamisjärjestelmän ja johtosäännön muuttamisen käynnistämisestä.
 • päätti hyväksyä TREYn ja TOASin välisen vuosisopimuksen ja valtuutti myyntikoordinaattorin tekemään tarvittaessa stilistisiä muutoksia sopimukseen.
 • päätti valtuuttaa Annika Nevanpään ja Venla Monterin (varalla Julius Haapakoski) edustamaan TREYtä Juvenes Oy:n yhtiökokoukseen 29.4.2020.
 • päätti avata haun kansainvälisten asioiden ja vaikuttamisen asiantuntijan tehtävään aikavälille 23.4.2020-10.5.2020. Asiantuntijan työaika on 37,5 tuntia viikossa ja tehtävästä maksetaan ylioppilaskuntien työehtosopimuksen palkkaluokka lll mukainen palkka lisineen. Lisäksi hallitus päätti nimetä rekrytointiryhmään Venla Monterin, Annika Nevanpään, Anriika Kaupin ja Tuomas Kauppisen.
 • päätti toteuttaa ylioppilasmedian mainosmyynnin TREYn toimiston sisäisesti. Hallitus päätti lisätä mainosmyynnin toimistosihteeri Kourin työtehtäviin, ja maksaa myynnistä ylioppilaskunnan provisiojärjestelmän mukaisen provision.
 • allekirjoitti liitteen mukaisen tilinpäätöksen ja päätti esittää tilinpäätöstä edustajiston vahvistettavaksi.
 • päätti hyväksyä toimintakertomuksen omalta osaltaan ja esittää sitä edustajiston vahvistettavaksi sekä päätti merkitä vuosikertomuksen tiedoksi ja esittää sitä edustajiston käsiteltäväksi.
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä. Ei saapuneita kutsuja.

HALLITUS 16 / TILIKAUSI 2020 / 16. huhtikuuta 2020

 • päätti lisätä esityslistalle kohdan tilapäismajoituksen järjestämisestä.
 • merkitsi tiedoksi koulutuspoliittisen sektorin valmisteleman lausunnon Tampereen yliopiston AHOT-periaatteista.
 • päätti, että tilapäismajoitusta hotelli Tornissa (Tekniikankatu 10 C 105) voidaan järjestää tarpeen mukaan ympäri vuoden tilan ollessa vapaa muista varauksista.
 • päätti valita opiskelijaedustajat kampuskehityksen tutkimuksen jaostoon seuraavasti: Margarita Khartanovich ja Lassi Raami.
 • päätti myöntää Tampereen kristityt teekkarit ry:lle yhdistysaseman.
 • päätti hyväksyä tarjouksen vuosijuhlien juhlapaikasta ja tarjoiluista, pois lukien tarjouksessa mainittu kohta vahtimestareista. Muilta osin hallitus päättää hyväksyä tarjouksen liitteen mukaan.
 • päätti valita ylioppilasmedian Art Directoriksi Lindellin (varalla Hirsiaho).
 • päätti hyväksyä edunvalvonnan käsikirjan liitteen mukaan.
 • päätti hyväksyä työehtoihin liittyvän paikallisen sopimuksen liitteen mukaan.
 • merkitsi tiedoksi henkilökunnan vuosilomat pidettävän liitteen mukaisesti ja valtuutti pääsihteerin tekemään tarvittaessa muutoksia lomiin. Lisäksi hallitus valtuutti pääsihteerin päättämään kunkin työntekijän kohdalla kahden paikallisen sopimuksen mukaisen vapaapäivän sijoittumisesta.
 • päätti myöntää koulutuspoliittinen asiantuntija Vaaralle palkatonta vapaata 20.7.2020-31.7.2020.
 • päätti lähettää puheenjohtajan Value Based Leadership -kurssille sekä korvata koulutuksen hinnasta 450 euroa.
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä. Ei saapuneita kutsuja.

HALLITUS 15 / TILIKAUSI 2020 / 8. huhtikuuta 2020

 • päätti nimetä hallituksen alaisiin valintatoimikuntiin jäsenet ja nimesi valintatoimikuntien puheenjohtajiksi Tuomas Kauppisen ja Salla-Mari Palokarin sekä molempiin valintatoimikuntiin varapuheenjohtajaksi Teemu Kontron. Mahdollinen täydennyshaku järjestetään syksyllä.
  • Hallituksen alainen valintatoimikunta 1: Puheenjohtaja Tuomas Kauppinen, varapuheenjohtaja Teemu Kontro, muut jäsenet Mikko Kauhanen, Annika Nevanpää ja Vili Sipilä
  • Hallituksen alainen valintatoimikunta 2: Puheenjohtaja Salla-Mari Palokari, varapuheenjohtaja Teemu Kontro, muut jäsenet Mikko Kauhanen, Aleksi Niemi ja Vili Sipilä
 • päätti myöntää Eräseura Muikulle projektitukea 250 euroa.
 • päätti pöydätä valinnan tutkimuksen jaoston opiskelijaedustajista. Lisäksi hallitus päätti täydentää palvelukehityksen jaostoa yhdellä opiskelijaedustajalla, Jussi Kekillä.
 • päätti sisäisestä työnjaostaan seuraavasti:
  • Annika Nevanpää: puheenjohtaja
  • Julius Haapakoski: varapuheenjohtaja, yhteisö, kampuskehitys, järjestöt
  • Ville Jäppinen: koulutuspolitiikka, edunvalvontaviestintä
  • Tuomas Kauppinen: asuminen, kestävä kehitys, kehitysyhteistyö, liikunta
  • Anriika Kauppi: kansainvälisyys, jäsenpalvelut, yritysyhteistyö
  • Ella Meriläinen: koulutuspolitiikka, yhdenvertaisuus
  • Aleksi Niemi: viestintä, brändi
  • Noora Tapio: terveys, hyvinvointi, kaupunkivaikuttaminen, toimeentulo
  • Iiris Taubert: järjestöt, tuutorointi
  • Salla-Mari Palokari: tapahtumat, vapaaehtoiset, talous
 • päätti palvelupisteiden aukioloajoista seuraavasti:
  • Hervannan kampuksen palvelupiste on suljettuna 13.5. saakka
  • Keskustakampuksen palvelupiste on suljettuna 13.5. saakka
  • Lisäksi hallitus merkitsi tiedoksi, että toimistosihteerit palvelevat opiskelijoita sähköpostin ja puhelimen välityksellä, vaikka palvelupisteet ovatkin suljettuina.
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä. Ei saapuneita kutsuja.

HALLITUS 14 / TILIKAUSI 2020 / 2. huhtikuuta 2020

 • päätti nimetä hallopedien täydennyshaun haastatteluryhmään Ella Meriläisen ja Noora Tapion.
 • päätti nimetä edustajiston alaiseen valintatoimikuntaan hallituksen edustajiksi Aleksi Niemen ja Salla-Mari Palokarin, ja heille henkilökohtaisiksi varajäseniksi Anriika Kaupin (Niemen vara) ja Julius Haapakosken (Palokarin vara).
 • päätti nimetä hallituksen alaiseen valintatoimikuntaan hallituksen jäsenet seuraavasti: Ensimmäinen toimikunta (BEN, ITC, EDU, MET, ENS, SOC): Salla-Mari Palokari ja Aleksi Niemi. Toinen toimikunta (MAB): Annika Nevanpää ja Tuomas Kauppinen. Lisäksi hallitus päätti jatkaa hakuaikaa 7.4.2020 saakka.
 • päätti nimetä opiskelijajäseneksi Koulutuksen kehittävän arvioinnin arviointiryhmään Ville Jäppisen.
 • päätti lainopilliseen neuvontaan liittyvistä ohjeistuksista vaihtoehdon B mukaisesti.
 • päätti vahvistaa ylioppilaskunnan järjestölistauksen.
 • päätti budjetoida tuutoreiden paitoihin 3390 euroa.
 • päätti valita edustajat kampuskehityksen jaostoihin seuraavasti: Ella Meriläinen ja Tuomas Kauppinen (Koulutuksen ja oppimisen jaosto) sekä Salla-Mari Palokari (Palvelukehityksen jaosto). Lisäksi hallitus päättää jatkaa hakua Tutkimuksen jaostoon 7.4.2020 saakka.
 • päätti keskusvaalilautakunnan esityksestä seuraavaa: hallitus päätti avata haun vaalikoordinaattorin tehtävään aikavälille 6.4.2020-19.4.2020. Lisäksi hallitus päätti, että rekrytointiryhmään nimetään pääsihteeri Venla Monter, keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Adam Zeidan sekä hallituksen jäsen Salla-Mari Palokari.
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä. Ei saapuneita kutsuja.

HALLITUS 13 / TILIKAUSI 2020 / 26. maaliskuuta 2020

 • päätti nimetä Tampereen yliopiston apurahatyöryhmään TREYn varsinaiseksi edustajaksi Anriika Kaupin.
 • päätti nimetä TREYn edustajaksi opetussuunnitelmatyön tukiryhmään Ella Meriläisen.
 • päätti valita ympäristötyöryhmään seuraavat henkilöt: Sanna Aaltonen, Alisa Hakkarainen, Jenna Karttunen, Mira Laurinantti, Heidi Riikonen, Silja Suhonen, Vilma Virolainen, Lassi Vuotari ja Ilona Vähärautio.
 • päätti myöntää Complexille TREYn yhdistysaseman.
 • päätti myöntää Complexille projektitukea 50 euroa.
 • päätti avata haun kampuskehityksen jaostoihin aikavälille 26.3.2020-1.4.2020.
 • päätti valita Kollektiiviin seuraavat henkilöt: Kalle Dalgamoni, Juho Elovaara, Liisa Holmberg, Reetta Kiiveri ja Tuulia Laakso.
 • päätti myöntää Mari Sillanpäälle rajatun nimenkirjoitusoikeuden TREYn taloudellista tukemista koskevien sopimusten allekirjoittamiseen TREYn yritysyhteistyöperiaatteiden mukaisesti. Yhden sopimuksen rahallinen arvo saa olla enintään 2000 euroa. Nyt myönnetty nimenkirjoitusoikeus on voimassa toistaiseksi. Lisäksi hallitus päätti yritysyhteistyön periaatteista.
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä. Ei saapuneita kutsuja.

HALLITUS 12 / TILIKAUSI 2020 / 19. maaliskuuta 2020

 • merkitsi tiedoksi tuutoroinnin raportin vuodelta 2019.
 • päätti budjetoida 50 euroa tuutorointisektorin virkistäytymiseen.
 • päätti olla myöntämättä SETKO ry:lle projektitukea.
 • päätti olla myöntämättä Hiki-hockey ry:lle projektitukea.
 • päätti myöntää Urrrheilujoukkue NMKSV:lle 160 euroa projektitukea.
 • päätti siirtää Suomen suurimman Wapun Tampereen Teekkarit ry:n kanssa myöhemmin sovittavaan ajankohtaan.
 • päätti koronaviruksen torjunnan vaikutuksista TREYn järjestämiin tilaisuuksiin esityksen mukaan.
 • päätti avata haun osa-aikaisen Art Directorin tehtävään aikavälille 19.3.2020-31.3.2020. Art Directorin työaika on 18,75 tuntia viikossa ja tehtävästä maksetaan lehdistön työehtosopimuksen palkkaluokka IIa mukainen palkka. Lisäksi hallitus päätti nimetä rekrytointiryhmään Aapo Laakson, Venla Monterin sekä Ville Jäppisen. Rekrytointiryhmä on valtuutettu stilisoimaan hakukuulutus, toteuttamaan rekrytointi sekä tuomaan hallitukselle esitys valittavasta henkilöstä.
 • päätti avata haun ylioppilasmedian harjoittelijan tehtävään aikavälille 19.3.2020-19.4.2020. Harjoittelijan työaika on 30 tuntia viikossa ja tehtävästä maksetaan lehdistön työehtosopimuksen journalististen tehtävien harjoittelijapalkan mukainen palkka. Lisäksi hallitus päätti nimetä rekrytointiryhmään Aapo Laakson, Venla Monterin sekä Ville Jäppisen. Rekrytointiryhmä on valtuutettu stilisoimaan hakukuulutus, toteuttamaan rekrytointi sekä tuomaan hallitukselle esitys valittavasta henkilöstä.
 • päätti koronaviruksen torjunnan vaikutuksista TREYn toimiston työhön esityksen mukaan.
 • päätti palvelupisteiden aukioloajoista seuraavasti:
  • Hervannan kampuksen palvelupiste on suljettuna 18.3.-13.4.
  • Keskustakampuksen palvelupiste on suljettuna 18.3.-13.4.
  • Lisäksi hallitus merkitsi tiedoksi, että toimistosihteerit palvelevat opiskelijoita sähköpostin ja puhelimen välityksellä 18.3.-13.4., vaikka palvelupisteet ovatkin suljettuina.
 • päätti, että seuraavat jäsen- ja järjestöpalvelut eivät ole ylioppilaskunnan jäsenten käytettävissä 18.3.-13.4.: lainattavat palvelut (porakoneet ja työkalupakit, pesäpallo- ja kyykkäsetit, lautapelit sekä peräkärry), Domus-klubi sekä Hotelli Torni. Hallitus totesi, että pakettiauton lainaaminen on mahdollista myös poikkeusaikana. Lisäksi hallitus merkitsi tiedoksi, että lainaustoiminnan käytännön järjestelyistä poikkeusaikana vastaa Tampereen teekkarien moottorikerho.
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä. Ei saapuneita kutsuja.

HALLITUS 11 / TILIKAUSI 2020 / 12. maaliskuuta 2020

 • päätti lisätä esityslistalle kohdan Tampereen Tullikamarin ja TREYn välisen yhteistyösopimuksen hyväksymisestä.
 • päätti avata haun opiskelijaedustajien valintaohjesäännön mukaiseen hallituksen alaiseen valintatoimikuntaan ajalle 17.3.2020-31.3.2020 ja valtuutti koulutuspoliittisen asiantuntijan Virtasen toteuttamaan haun.
 • päätti budjetoida 100 euroa sosiaalipoliittisen sektorin kvartaalikatsaukseen ja virkistäytymiseen.
 • päätti budjetoida Puheenjohtajapäivään 17.3. yhteensä 500 euroa.
 • päätti hyväksyä brändituotteiden budjetin.
 • päätti valita hallituksen edustajaksi virkistäytymissektorille Salla-Mari Palokarin. Lisäksi hallitus totesi, että virkistäytymistilaisuuksia järjestävään tiimiin liittyy myös Lauri Sahramaa.
 • päätti hyväksyä TREYn ja Tullikamarin välisen yhteistyösopimuksen liitteen mukaan.
 • päätti myöntää Saana Hytöselle tilinkäyttöoikeuden ylioppilaskunnan tiliin ja valtuutti hänet hankkimaan pankkikortin samaiseen tiliin. Pankkikortin käyttöraja on 1000 euroa. Hytöselle ei myönnetä verkkopankkitunnuksia.
 • päätti esittää edustajistolle lisätalousarvion hyväksymistä liitteen mukaan.
 • päätti esittää edustajistolle, että edustajisto päättää hyväksyä ylioppilaskunnan uuden vaalijärjestyksen.
 • merkitsi tuutoroinnin asiantuntija Salmisen isyysvapaan tiedoksi.
 • päätti myöntää koulutuspoliittinen asiantuntija Vaaralle opintovapaata hakemuksen mukaisesti.
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.

HALLITUS 10 / TILIKAUSI 2020 / 4.maaliskuuta 2020

 • päätti lisätä esityslistalle kohdan kannanoton allekirjoittamisesta Fortum Oyj:n yhtiökokoukseen liittyen.
 • keskusteli SYL:n kehitysyhteistyötoimintaan osallistumisesta.
 • päätti avata haun ympäristöohjelman työryhmään aikavälille 5.3.2020-17.3.2020.
 • päätti lähteä tukemaan opiskelijoiden kannanottoa Fortum Oyj:n yhtiökokouksessa vaikuttamiseen liittyen.
 • päätti hyväksyä Wapun budjetin ja velvoitti Salla-Mari Palokarin seuraamaan sen toteutumista.
 • päätti päätoimittajan tehtäväkohtaisesta peruspalkasta liitteen mukaan.
 • päätti palvelupisteiden aukioloajoista seuraavasti:
  • Keskustakampuksen palvelupiste on suljettuna perjantaina 13.3. klo 14.15 alkaen.
  • Hervannan kampuksen palvelupiste on suljettuna keskiviikkona 11.3. klo 12.00 alkaen.
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.

HALLITUS 9 / TILIKAUSI 2020 / 27.helmikuuta 2020

 • päätti lisätä esityslistalle kohdat kv-sektorin virkistäytymisestä ja tapahtumasektorin virkistäytymisestä.
 • päätti budjetoida kv-sektorin virkistäytymiseen 100 euroa.
 • päätti nimetä Markus Lehtosen Rakennetun ympäristön tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon varsinaiseksi jäseneksi.
 • päätti myöntää KAIKU-kuoro ry:lle TREYn yhdistysaseman.
 • päätti myöntää Biopsi ry:lle 250 euroa projektitukea Liikunta- ja hyvinvointiviikkoa varten.
 • päätti myöntää Man@ger ry:lle 200 euroa projektitukea historiikin julkistamistilaisuutta varten.
 • päätti budjetoida tapahtumasektorin virkistäytymiseen 50 euroa.
 • päätti valita järjestöasiantuntijan tehtävään Lehtosen (varalla Heikkinen).
 • päätti valita myyntikoordinaattorin tehtävään Sillanpään.
 • päätti palvelupisteiden aukioloajoista seuraavasti:
  • Hervannan kampuksen palvelupiste on suljettuna perjantaina 28.2. klo 9.00-11.30.
  • Keskustakampuksen palvelupiste on suljettuna perjantaina 28.2. klo 9.00-12.00.
  • Hervannan kampuksen palvelupiste on viikolla 10 auki seuraavasti: maanantaina 2.3. klo 12-15, tiistaina 3.3. klo 13-16 ja torstaina 5.3. klo 10-13.
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.

HALLITUS 8 / TILIKAUSI 2020 / 20. helmikuuta 2020

 • päätti lisätä esityslistalle kohdan Syndikaatin tapaamisen budjetista.
 • päätti hyväksyä liitteen mukaisen lausunnon tutkintosääntöön ja arviointiohjeeseen seuraavalla lisäyksellä: 8 luku, 34 §, 2. mom.: ”… esteetöntä sujumista, yliopiston kasvatustehtävää sekä yliopistoyhteisön turvallisuutta, viihtyisyyttä ja työrauhaa”. Lisäksi hallitus päätti valtuuttaa koulutuspoliittisen sektorin tekemään lausuntoon stilistiset korjaukset.
 • päätti hyväksyä viestintä- ja brändisektorien kvartaalikatsauksen ja virkistäytymisen budjetin.
 • päätti budjetoida viestintäfoorumin tarjoiluihin 30 euroa.
 • päätti budjetoida Syndikaatin tapaamiseen 300 euroa.
 • päätti palvelupisteiden aukioloajoista seuraavasti: Hervannan kampuksen palvelupiste on suljettuna perjantaina 21.2. koko päivän. Keskustakampuksen palvelupiste on suljettuna perjantaina 21.2. klo 10.00 alkaen.
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.

HALLITUS 7 / TILIKAUSI 2020 / 13.helmikuuta 2020

 • päätti lisätä esityslistalle kohdan Kupillinen kopoa -tapahtuman budjetista.
 • päätti budjetoida Kupillinen kopoa -tapahtuman tarjoiluihin 30 euroa.
 • päätti hyväksyä Tampereen Akateemisen Mahti ry:n, Teekkareiden Urheilu ja Voimailukerho ry:n ja TREYn liikuntayhteistyösopimuksen.
 • päätti budjetoida 75 euroa järjestösektorin omaan iltapäivään.
 • päätti budjetoida 1200 euroa toimiston virkistäytymiseen.
 • päätti budjetoida 60 euroa TREY <3 Tamko -illanvieton ruokailuihin.
 • päätti hyväksyä lukuvuosikalenterin toimittamiseen liittyvän sopimuksen liitteen mukaan.
 • päätti myöntää Rene Heinikaiselle ja Lauri Koskelle rajatun nimenkirjoitusoikeuden lukuvuosikalenterin mainosmyyntiä 2020-2021 koskevien sopimusten allekirjoittamiseen.
 • päätti palvelupisteiden aukioloajoista seuraavasti: keskustakampuksen palvelupiste on suljettuna 18.2. klo 15.30 alkaen.
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.

HALLITUS 6 / TILIKAUSI 2020 / 6. helmikuuta 2020

 • päätti nimetä Milka Hanhelan TREYn edustajaksi yliopiston saavutettavuustyöryhmään.
 • päätti esittää edustajistolle, että se valitsee opiskelijaedustajat seuraavasti:
  • Koulutusneuvoston varajäsen Joonas Jäppinen nimetään varsinaiseksi jäseneksi ja hänelle nimetään varajäseneksi Eemeli Lahtinen
  • Yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvostoon Vehka-ahon varajäseneksi nimetään Salla-Mari Palokari
 • päätti hyväksyä Tampereen ylioppilaskunnan päihdeohjelman ja valtuuttaa työsuojelutoimikunnan tekemään siihen tarvittavat stilistiset muutokset.
 • päätti esittää edustajistolle keskusvaalilautakunnan kokoonpanosta ja valintamenettelystä seuraavaa: Ylioppilaskunnan edustajisto asettaa ylioppilaskunnan säännöstön mukaisesti keskusvaalilautakunnan, johon se nimeää seitsemän (7) ylioppilaskunnan äänioikeutettua jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Yksi keskusvaalilautakunnan jäsenistä nimetään puheenjohtajaksi. Keskusvaalilautakunnan sihteeriksi kutsutaan ylioppilaskunnan pääsihteeri Venla Monter.
 • päätti päättää hyväksyä liitteen mukaisen pakettiautotarjouksen, ja vaihtaa Tampereen ylioppilaskunnan omistaman pakettiauton Ford Transit Custom liitteessä mainittuun autoon Volkswagen Crafter, pois lukien seuraavat paikalliset varusteet: peruutuskamera erillisellä näytöllä, kylkiputket vuokraamomalli, talvirenkaat Nokia nastat 16” peltivantein.
 • päätti sitoutua hankkimaan Tampereen Teekkarien Moottorikerhon kautta lisävarusteena kamerajärjestelmän, pysäköintitutkat eteen ja taakse asennettuna, kylkiputket asennettuna sekä talvirenkaat uuteen autoon laskua vastaan.
 • päätti varata mahdollisuuden sille, että autoliike muuttaa vaihtoauton arvoa sekä uuden ostettavan auton arvoa kauppakirjaan siten, että molemmat laskevat euromääräisesti yhtä paljon, kauppasumman, eli välirahan, pysyessä ennallaan.
 • päätti hyväksyä liitteen mukaisen valtuutuksen Paavo Peltolalle tai Ville Kirjavaiselle autokaupan toteuttamista varten.
 • päätti myöntää Lauri Sahramaalle tilinkäyttöoikeuden ylioppilaskunnan tiliin ja valtuutti hänet hankkimaan pankkikortin samaiseen tiliin. Pankkikortin käyttöraja on 1000 euroa. Sahramaalle ei myönnetä verkkopankkitunnuksia.
 • päätti osallistua kansallisen veteraanipäivän pääjuhlaan, ja nimesi osallistujiksi Anriikan (varalla Julius) ja Tuomaksen (varalla Ville).
 • päätti budjetoida ylioppilaskuntien kyykkäbrunssin tarjottaviin 150 euroa.
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.

HALLITUS 5 / TILIKAUSI 2020 / 4. helmikuuta 2020

 • päätti jatkaa hakuaikaa osa-aikaisen myyntikoordinaattorin tehtävään aikavälille 4.2.2020-16.2.2020.
 • päätti jatkaa hakuaikaa järjestöasiantuntijan tehtävään aikavälille 4.2.2020-16.2.2020.

HALLITUS 4 / TILIKAUSI 2020 / 30. tammikuuta 2020

 • päätti lisätä esityslistalle kohdan Kupillinen kopoa -tapahtuman tarjoiluista.
 • päätti budjetoida Kupillinen kopoa -tapahtuman tarjoiluihin 30 euroa.
 • evästi sosiaalipoliittista sektoria saamelaisten kansallispäivän muistamiseen liittyvän asian valmistelussa.
 • päätti esittää edustajistolle, että TOASin valtuuskuntaan Katariina Kojon tilalle nimetään Tuomas Kauppinen.
 • päätti budjetoida 300 euroa Hovin tapaamiseen.
 • päätti budjetoida 80 euroa uusiin leimasimiin.
 • päätti hyväksyä TREYn ja Aamulehden välisen yhteistyösopimuksen liitteen mukaan.
 • päätti nimetä päätoimittajan rekrytointiin liittyen kärkiehdokkaiksi sukunimen mukaisesti aakkosjärjestyksessä seuraavat henkilöt: Keskinen ja Laakso (varalla Asikainen). Lisäksi hallitus päätti lähettää kärkihakijat edustajiston haastatteluun iltakouluun 5.2.2020.
 • päätti, että lukuvuosikalenterin toimittajaksi valitaan Tampereen Teekkarien PerinneSeura. Lisäksi hallitus valtuuttipääsihteerin stilisoimaan toimittajasopimuksen.
 • päätti palvelupisteiden aukioloajoista seuraavasti:
  • Keskustakampuksen palvelupiste on suljettuna 14.2. klo 9.00-13.00o
  • Hervannan kampuksen palvelupiste on suljettuna 14.2. klo 10.00-13.00
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.

HALLITUS 3 / TILIKAUSI 2020 / 23. tammikuuta 2020

 • päätti lisätä esityslistalle kohdan hallituksen perehdytysmökin budjetista.
 • päätti nimetä Opiskelijan opas ja intratoiminnot -työryhmään koulutuspoliittinen asiantuntija Vaaran tilalle viestinnän asiantuntija Saana Hytösen.
 • päätti nimetä Annika Nevanpään tilalle SUD-kandiohjelman suunnittelutyöryhmään koulutuspoliittinen asiantuntija Tiia Virtasen.
 • nimetä Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaneuvostoon Sonja Mikkosen varajäseneksi Tiina Koivulan ja Juliaana Nauhan varajäseneksi Fanny Kaivosen.
 • päätti hyväksyä TREYn kommentit yliopiston strategialuonnokseen liittyen. Lisäksi hallitus evästi koulutuspoliittisista sektoria strategialuonnoksen kommentoinnin viimeistelyssä.
 • merkitsi tiedoksi Syndikaatin ensimmäisen tapaamisen tarjoilukustannukset.
 • päätti budjetoida 70 euroa Hovin tapaamiseen.
 • päätti hyväksyä TR3fest-tapahtuman budjetin liitteen mukaan.
 • päätti budjetoida 700 euroa perehdytysmökkiä varten.
 • päätti valita tapahtumatuottajaksi Lauri Sahramaan (varalla Salosyrjä).
 • päätti valita wapputirehtööreiksi Aapo Honkakunnaksen, Tuomas Hakalan ja Heidi Kärkkäisen (varalla Koivuniemi).
 • päätti lähettää pääsihteerin suorittamaan HHJ-tutkintoa, ja budjetoida tutkinnon suorittamiseen 400 euroa.
 • päätti palvelupisteiden aukioloajoista seuraavasti: Kumpikin palvelupiste on suljettuna perjantaina 31.1. klo 9.00-12.00.
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.

HALLITUS 2 / TILIKAUSI 2020 / 16. tammikuuta 2020

 • päätti lisätä esityslistalle kohdat ”TREYn edustajan valinta Tampereen yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikuntaan”, ”Toimistopäivän budjetti” ja ”TREYn pakettiautojen lainaussopimuksen päivittäminen”.
 • päätti nimetä hallinnon opiskelijaedustajia tiedekuntaneuvostoihin seuraavasti:
  • Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa varajäsen Jani Björklundin varsinaiseksi jäseneksi ja hänelle varajäseneksi Aleksi Mattilan
  • Johtamisen ja talouden tiedekunnassa Heta Lindgrenin varajäseneksi Anssi Flinkin
  • Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnassa Heidi Riikosen varajäseneksi Matti Luoma-Lammin sekä Miikka Mäkirinnan varajäseneksi Jussi Hakalahden.
 • päätti nimetä opiskelijakysely-työryhmiin TREYn edustajat seuraavasti:
  • Uuden opiskelijan kysely 1. vuoden opiskelijoille: Tuutoroinnin asiantuntija Mikko Salminen
  • Opiskelijakokemus kysely 2. ja 4. vuoden opiskelijoille: Sosiaalipoliittinen asiantuntija Laura Kaipia
  • KV-kysely vaihto-opiskelijoille ja kv-tutkinto-opiskelijoille: Kansainvälisyyden ja vaikuttamisen asiantuntija Anne Mäki-Rahkola
  • Opiskelijapalveluiden kysely: Koulutuspoliittinen asiantuntija Tiia Virtanen
 • päätti esittää TREYn opiskelijaedustajaksi Tampereen yliopiston vertaisoppimisen valmisteluryhmään koulutuspoliittinen asiantuntija Vaaraa. Vaaran opintovapaan aikana edustajana toimii hänen sijaisensa tai muu koulutuspoliittisen sektorin toimija niin sovittaessa.
 • päätti nimetä Ella Meriläisen TREYn edustajaksi Tampereen yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikuntaan.
 • päätti nimittää järjestökummit vuodelle 2020 liitteen mukaan.
 • päätti hyväksyä TREYn ja OP Tampereen välisen yhteistyösopimuksen liitteen mukaan ja valtuutti yrityssektorin tekemään sopimukseen stilistisiä muutoksia.
 • päätti hyväksyä toimistopäivän budjetin liitteen mukaan.
 • päätti hyväksyä päivitetyn hinnaston pakettiautojen käytöstä sekä päivitetyn lainaussopimuksen.
 • päätti valita koulutuspoliittisen asiantuntijan sijaiseksi Tynkkysen. Koulutuspoliittisen asiantuntijan sijaisen työaika on 37,5 tuntia viikossa ja tehtävästä maksetaan ylioppilaskuntien työehtosopimuksen palkkaluokka lll mukainen palkka lisineen.
 • avata haun osa-aikaisen myyntikoordinaattorin tehtävään aikavälille 20.1.2020-2.2.2020. Myyntikoordinaattorin työaika on 15 tuntia viikossa. Tehtävästä maksetaan ylioppilaskuntien työehtosopimuksen palkkaluokka lll mukainen palkka lisineen sekä provisio myynnin mukaan. Lisäksi hallitus päättää nimetä rekrytointiryhmään Venla Monterin, Julius Haapakosken sekä Anriika Kaupin.
 • päätti avata haun järjestöasiantuntijan tehtävään aikavälille 20.1.2020-2.2.2020. Järjestöasiantuntijan työaika on 37,5 tuntia viikossa ja tehtävästä maksetaan ylioppilaskuntien työehtosopimuksen palkkaluokka lll mukainen palkka lisineen. Lisäksi hallitus päätti nimetä rekrytointiryhmään Venla Monterin, Julius Haapakosken, Iiris Taubertin ja Tuomas Kauppisen.
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.

HALLITUS 1 / TILIKAUSI 2020 / 9. tammikuuta 2020

 • päätti lisätä esityslistalle kohdan wapputirehtöörien rekrytointiryhmästä.
 • päätti myöntää Annika Nevanpäälle ja Salla-Mari Palokarille tilinkäyttöoikeuden ylioppilaskunnan tiliin TSOP FI76 5732 2620 0100 09 ja valtuutti heidät hankkimaan pankkikortit samaiseen tiliin. Pankkikortin käyttöraja on 1000 euroa. Nevanpäälle ja Palokarille ei myönnetä verkkopankkitunnuksia.
 • päätti poistaa edellä mainitun tilin ja hankittujen pankkikorttien käyttöoikeudet Paula Sajaniemeltä, Meeri Pekkolalta sekä Liisa Äijälältä 1.1.2020 lukien.
 • päätti myöntää Mäki-Rahkolalle opintovapaata hakemuksen mukaisesti.
 • päätti avata lukuvuosikalenterin toimittamiseen liittyvän haun järjestöille aikavälille 13.1.2020-26.1.2020.
 • päätti vuosijuhliin osallistumisten periaatteista.
 • päätti valita wapputirehtöörien rekrytointiryhmään Venla Monterin, Salla-Mari Palokarin ja Julius Haapakosken. Ryhmä haastattelee kandidaatit ja tuo hallitukselle esityksen valittavista henkilöistä.
 • päätti palvelupisteiden aukioloajoista seuraavasti:
  • Keskustakampuksen palvelupiste on suljettuna 10.1. klo 14.15 eteenpäin.
  • Kumpikin palvelupiste on suljettuna 17.1. koko päivän.
  • Keskustakampuksen palvelupiste on suljettuna 24.1. klo 11 alkaen.
  • Hervannan kampuksen palvelupiste on suljettuna 24.1. klo 12.30 alkaen.
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.

HALLITUS 1 / TILIKAUSI 2020 / 11. joulukuuta 2019

 • päätti valita hallituksen varapuheenjohtajaksi Julius Haapakosken.
 • päätti kokouksien koolle kutsumisesta, materiaalien toimittamisesta, pöytäkirjojen tarkistamisesta ja päätöksistä tiedottamisesta.
 • päätti sisäisestä työnjaostaan seuraavasti:
  • Annika Nevanpää: puheenjohtaja
  • Julius Haapakoski: varapuheenjohtaja, yhteisö, kampuskehitys, järjestöt
  • Ville Jäppinen: koulutuspolitiikka, edunvalvontaviestintä
  • Tuomas Kauppinen: asuminen, kestävä kehitys, ympäristö, kehitysyhteistyö
  • Anriika Kauppi: kansainvälisyys, liikunta, jäsenpalvelut, yritysyhteistyö
  • Ella Meriläinen: koulutuspolitiikka, yhdenvertaisuus
  • Aleksi Niemi: viestintä, brändi
  • Noora Tapio: terveys, hyvinvointi, kaupunkivaikuttaminen, toimeentulo
  • Iiris Taubert: järjestöt, tuutorointi
  • Salla-Mari Palokari: tapahtumat, vapaaehtoiset, talous

HALLITUS 48 / TILIKAUSI 2019 / 19. joulukuuta 2019

 • päätti lisätä esityslistalle kohdaksi kahdeksan ”Tuutorihaalarimerkkien lisätilaus” ja poistaa esityslistan kohdan 10 ”Järjestösektorin kiitti hei hei -hetki”.
 • päätti nimetä Johtamisen ja talouden tiedekuntaneuvostoon Nevanpään tilalle Heta Lindgrenin kaudelle 1.1.2020-31.12.2020.
 • päätti budjetoida tuutorihaalarimerkkeihin 215 euroa.
 • päätti hyväksyä Järjestöstartin budjetin.
 • päätti myöntää TaSciEn:lle järjestötilan PC001E. Lisäksi hallitus merkitsi tiedoksi, että TaSciEn jakaa tilan Pollexin kanssa.
 • päätti hyväksyä TT-kameroiden ja ylioppilaskunnan välisen yhteistyösopimuksen ja valtuutti viestintäsektorin tekemään siihen stilistisiä muutoksia.
 • päätti jatkaa Kollektiivin hakuaikaa niin, että uusi hakuaika on 19.12.2019-26.1.2020.
 • päätti nimetä Julius Haapakosken TREYn edustajaksi kampuskehityksen ohjausryhmään.
 • päätti nimetä päätoimittajan rekrytointiryhmän hallituksen edustajaksi Ville Jäppisen.
 • päätti hyväksyä ylioppilaskunnan jäsenyyskriteereitä koskevan toistaispäätöksen liitteen mukaan.
 • päätti kokoaikaistaa taloussihteeri Kontoniemen työsuhteen vakituisesti niin, että jatkossa hänen työaikansa on 37,5 tuntia viikossa.
 • merkitsi tiedoksi Kaipian kaksi vuosilomapäivää.
 • päätti hyväksyä liitteen mukaisen pakettiautotarjouksen, ja vaihtaa Tampereen ylioppilaskunnan omistaman pakettiauton Toyota Proace (ENC-227) liitteessä mainittuun autoon Volkswagen Crafter, poislukien paikallinen varuste ”Peruutuskamera erillisellä näytöllä (950€)”. Lisäksi hallitus sitoutui hankkimaan Tampereen Teekkarien Moottorikerhon kautta lisävarusteena kamerajärjestelmän sekä pysäköintitutkat eteen ja taakse asennettuna uuteen autoon laskua vastaan. Lisäksi hallitus päätti varata mahdollisuuden sille, että autoliike muuttaa vaihtoauton arvoa sekä uuden ostettavan auton arvoa kauppakirjaan siten, että molemmat laskevat euromääräisesti yhtä paljon, kauppasumman, eli välirahan, pysyessä ennallaan.
 • päätti hyväksyä liitteen mukaisen valtuutuksen Paavo Peltolalle tai Ville Kirjavaiselle autokaupan toteutumiseksi.
 • päätti hyväksyä TREYn ja TTMK:n välisen yhteistyösopimuksen ja valtuutti hallituksen jäsenpalveluvastaavan tekemään siihen stilistisiä muutoksia.

HALLITUS 47 / TILIKAUSI 2019 / 11. joulukuuta 2019

 • päätti lisätä esityslistalle kohdat Kollektiivin haalarimerkeistä, Tampere-appron haalarimerkeistä ja palkattoman vapaan myöntämisestä.
 • valita vuoden 2020 kääntäjäharjoittelijoiksi Kuntosen (kevät) ja Juolahden (syksy), varalla Koskelo.
 • päätti budjetoida sosiaalipoliittisen sektorin viimeiselle virkistäytymislounaalle 100 euroa.
 • merkitsi ympäristöohjelman luonnoksen tiedoksi.
 • päätti budjetoida tuutorointisektorin virkistäytymiseen 40 euroa.
 • päätti budjetoida Kollektiivin haalarimerkkeihin 320 euroa ja valtuutti hallituksen tapahtumavastaavan tilaamaan haalarimerkit.
 • päätti budjetoida Tampere-appron haalarimerkkeihin 130 euroa ja valtuutti hallituksen tapahtumavastaavan tilaamaan haalarimerkit.
 • päätti palkattoman vapaan myöntämisestä Vaaralle.
 • päätti myöntää opintovapaata Vaaralle ajalle 3.2.2020-29.3.2020.
 • päätti avata haun päätoimittajan tehtävään aikavälille 16.12.2019-12.1.2020. Hallitus päätti valtuuttaa rekrytointiryhmän stilisoimaan hakukuulutuksen. Lisäksi hallitus totesi, että rekrytointiryhmän hallituksen edustaja päätetään vuoden 2020 hallituksen joukosta kokouksessa 48/2019.
 • päätti avata haun osa-aikaisen tapahtumatuottajan tehtävään aikavälille 11.12.2019-12.1.2020. Tapahtumatuottajan työaika on 22,5 tuntia viikossa ja tehtävästä maksetaan ylioppilaskuntien työehtosopimuksen palkkaluokka lll mukainen palkka lisineen. Lisäksi hallitus päätti nimetä rekrytointiryhmään pääsihteerin sekä vuoden 2020 hallituksen tapahtumavastaavan ja varapuheenjohtajan.

HALLITUS 46 / TILIKAUSI 2019 / 5. joulukuuta 2019

 • päätti budjetoida koulutuspoliittisen sektorin virkistäytymiseen 100 euroa.
 • päätti myöntää vuoden X -palkinnot liitteen mukaisesti.
 • päätti myöntää keskustakampuksen Pinni A – rakennuksen porttiosassa sijaitsevan ainejärjestötilan varastotilasta yhden varastokaapin Lexicalle sekä yhden varastokaapin Vicolle.
 • päätti valtuuttaa Venla Monterin (varalla Jenna Rantanen) edustamaan TREYtä Opiskelijan Tampere ry:n syyskokouksessa.
 • päätti hyväksyä päivitetyn version Tampereen ylioppilaskunnan ja Tampereen teekkarit ry:n välisestä yhteistyösopimuksesta liitteen mukaan.
 • päätti, että Hervannan kampuksen palvelupiste on suljettuna 18.12.2019–1.1.2020.
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.

HALLITUS 45 / TILIKAUSI 2019 / 28. marraskuuta 2019

 • päätti hyväksyä kannanoton tasa-arvovaltuutetun lausuntoon Tampereen yliopiston hallituksen valinnasta liitteen mukaan ja valtuuttaa sosiaalipoliittisen sektorin tekemään stilistiset muutokset.
 • päätti asettaa vuoden 2020 toiminta-avustusten hakuajaksi 6. huhtikuuta – 10. toukokuuta 2020.

HALLITUS 44 / TILIKAUSI 2019 / 27. marraskuuta 2019

 • päätti budjetoida 370 euroa kv-sektorin sauna- ja glögitilaisuuden kustannuksiin.
 • keskusteli tasa-arvovaltuutetun lausuntoon liittyvän kannanoton luonnoksesta ja evästi valmistelijoita kannanoton viimeistelyssä.
 • päätti budjetoida kopopikkujouluihin 150 euroa.
 • päätti hyväksyä liitteen mukaisen esityksen TREYn Hyvä opettaja -palkinnon käytänteiksi ja päätti esittää samaa hyväksyttäväksi tukisäätiöissä ja yliopistolla.
 • päätti hyväksyä liitteen mukaiset toiminta-avustuskriteerit vuodelle 2020.
 • päätti budjetoida pikkujouluglögeihin ja PLÖRGEIHIN yhteensä 2 500 euroa.
 • päätti budjetoida 3480 euroa toimiston pikkujouluihin.
 • päätti avata haun Wapputirehtöörien tehtävään ajalle 3.12.2019 – 12.1. 2020 ja valtuutti Äijälän, Pekkolan ja Sajaniemen muotoilemaan hakukuulutuksen. Lisäksi hallitus totesi, että haastattelujen suorittajat ja rekrytointiesityksen tekijät nimetään myöhemmin.
 • päätti avata haun Kollektiiviin aikavälille 3.12.2019 – 15.12.2019. Kollektiivin kooksi päätettiin 5-10 henkilöä. Lisäksi hallitus päätti valtuuttaa tapahtumasektorin haastattelemaan hakijat tarvittaessa sekä laatimaan hakukriteerit.
 • päätti valita viestintäasiantuntijaksi Hytösen.
 • päätti jatkaa Laakson määräaikaista työsuhdetta 29.2.2020 saakka.
 • päätti palvelupisteiden aukioloajoista seuraavasti:
  • Hervannan kampuksen palvelupiste on suljettuna 5.12. klo 13.45 alkaen
  • Keskustakampuksen palvelupiste on suljettuna 5.12. klo 13.00 alkaen
  • Hervannan kampuksen palvelupiste on suljettuna 9.12. klo 9.00-12.00
  • Keskustakampuksen palvelupiste on suljettuna 9.12. klo 9.00-13.00
  • Hervannan kampuksen palvelupiste on suljettuna 13.12. klo 11.45 alkaen
  • Keskustakampuksen palvelupiste on suljettuna 13.12. klo 11.00 alkaen
  • Hervannan kampuksen palvelupiste on suljettuna seuraavat päivät: 20.12.-1.1.
  • Keskustakampuksen palvelupiste on suljettuna seuraavat päivät: 18.12-6.1.
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.

HALLITUS 43 / TILIKAUSI 2019 / 21. marraskuuta 2019

 • päätti lisätä esityslistalle kohdan palkattoman vapaan myöntämisestä.
 • päätti esittää edustajistolle, että tilintarkastajiksi vuodelle 2020 valitaan KHT-tilintarkastaja Jari Paloniemi ja KHT –tilintarkastaja Veikko Terho ja heidän varalleen Moore Stephens Rewinet Oy:n tilintarkastusyhteisöstä valitut henkilöt.
 • päätti esittää edustajistolle, että yliopiston lukuvuoden 2020–2021 ilmoittautumisen yhteydessä kannettava jäsenmaksu on perustutkinto-opiskelijalta yhteensä 59 euroa ja jatkotutkinto-opiskelijalta yhteensä 30 euroa.
 • päätti esittää edustajistolle, että yliopistoon vain toiseksi lukukaudeksi läsnäolevaksi ilmoittautuva opiskelija maksaa puolet ylioppilaskunnan jäsenmaksusta.
 • päätti esittää edustajistolle, että edustajisto toteaa lukuvuoden 2020-2021 YTHS-maksun olevan 57 euroa.
 • päätti esittää edustajistolle, että edustajisto hyväksyy talousarvion vuodelle 2020 liitteen mukaan.
 • päätti esittää edustajistolle, että edustajisto hyväksyy toimintasuunnitelman vuodelle 2020 liitteen mukaan. Lisäksi hallitus valtuutti pääsektorin tekemään dokumenttiin stilistiset korjaukset.
 • päätti esityksestään Tampereen ylioppilastalosäätiön hallitukseen valittavista henkilöistä.
 • päätti esityksestään kunniavaliokuntaan kutsuttavista ja valittavista henkilöistä.
 • päätti esityksestään talousvaliokuntaan valittavista henkilöistä.
 • päätti esittää edustajistolle, että ylioppilaskunnan hallitukseen valitaan yhdeksän hallituksen jäsentä ja puheenjohtaja.
 • päätti palkattoman vapaan myöntämisestä Pekkolalle.

HALLITUS 42 / TILIKAUSI 2019 / 13. marraskuuta 2019

 • päätti lisätä esityslistalle kohdan Tuutoreiden Hovin pikkujoulujen budjetista.
 • päätti nimetä opiskelijoiden edustajaksi Opiskelijan intrasovellusten toteutuksen operatiiviseen ohjausryhmään viestinnän asiantuntijan Saana Hytösen.
 • päätti esittää Petra Oksaa ja Laura Kaipiaa YTHS:n valtuuskunnan jäseniksi.
 • päätti olla myöntämättä HiHolle projektitukea jäävuorojen jatkamiseen.
 • päätti olla myöntämättä Teemalle projektitukea Elävän kirjallisuuden festivaalille.
 • päätti myöntää OKAlle 350 euroa projektitukea seksuaalikasvatusta varten.
 • päätti budjetoida 400 euroa Hovin pikkujouluihin.
 • päätti hyväksyä TREYn brändikäsikirjan ja valtuuttaa brändisektorin tekemään siihen stilistisiä muutoksia.
 • päätti avata haun Tampereen ylioppilastalosäätiön hallitukseen aikavälille 13.11.2019-20.11.2019. Lisäksi hallitus valtuuttaa pääsihteerin stilisoimaan hakukuulutuksen.
 • päätti palvelupisteiden aukioloajoista seuraavasti:
  • Hervannan kampuksen palvelupiste on suljettuna 25.11. klo 13.45 alkaen.
  • Keskustakampuksen palveluspiste on suljettuna 25.11. klo 13.00 alkaen.
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.

HALLITUS 41 / TILIKAUSI 2019 / 7. marraskuuta 2019

 • päätti nimetä yhteiskuntatieteiden tiedekuntaneuvoston varsinaiseksi jäseneksi Riina Tanskasen tilalle Sonja Mikkosen.
 • päätti nimetä tiedekuntaneuvostoihin opiskelijaedustajia seuraavalla tavalla:
  • ENS: Jussi Kaivonen Tepsan varajäseneksi alkaen välittömästi ja päättyen 31.12.2019, jolloin Kaivonen siirtyy Tepsan eron myötä varsinaiseksi jäseneksi ajalle 1.1.-31.12.2020 sekä Elli-Noora Mäkitalon Kaivosen varajäseneksi ajalle 1.1.-31.12.2020.
  • ITC: Ville Jäppinen Nevalaisen varajäseneksi ajalle 1.1.-31.12.2020 ja siirtää Vivian Lunnikiven Korpelaisen varajäseneksi loppukaudelleen.
  • MET: Vappu Tainio Sajaniemen varajäseneksi 1.1.-31.12.2020.
 • päätti esittää TOASin valtuuskunnalle, että Sanni Pietilä valitaan TOASin hallitukseen jatkokaudelle ja että tämän varajäseneksi valitaan Katariina Kojo.
 • päätti palkattoman vapaan myöntämisestä Vaaralle.
 • palvelupisteiden aukioloajoista seuraavasti:
  • Keskustakampuksen palvelupiste suljetaan perjantaina 8.11. klo 14.15
  • Hervannan kampuksen palvelupiste on suljettuna 12.11. klo 11.30-14.15
  • Keskustakampuksen palvelupiste on suljettuna 12.11. klo 11.00-14.45
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.

HALLITUS 40 / TILIKAUSI 2019 / 31. lokakuuta 2019

 • päätti avata haun kahteen kääntäjäharjoittelijan tehtävään 4.11. alkaen, ja valtuutti Mäki-Rahkolan avaamaan haun sekä muokkaamaan hakuilmoitusta. Lisäksi hallitus valitsi haastatteluryhmään Anne Mäki-Rahkolan, Petra Oksan sekä Jenna Rantasen. Ryhmä suorittaa harjoittelijoiden työhaastattelut, jotka järjestetään joulukuussa.
 • päätti budjetoida kansainvälisten toimielinten tapaamisen tarjoiluihin 30 euroa.
 • päätti budjetoida kansainvälisen sektorin retriittipäivään 100 euroa.
 • päätti hyväksyä TREYn lausunnon Tampereen yliopistolle valtioneuvoston asetuksen yliopistojen tutkinnoista ja erikoistumiskoulutuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta liitteen mukaan.
 • päätti hyväksyä ulostulon henkilöstö- ja opiskelijajärjestöjen aloitteeseen johtosäännöstä Tampereen yliopiston hallitukselle liitteen mukaan.
 • päätti budjetoida koulutuspoliittiseen konferenssiin 355 euroa.
 • päätti allekirjoittaa COP25-ilmastokokouksen vaatimuskirjeen sen kohtien 1 ja 3 osalta sekä kannustaa Tampereen yliopistoa allekirjoittamaan kirjeen.
 • päätti esittää, että YTHS Tampereen toimipisteen johtokuntaan valitaan Laura Kaipia, Ilona Taubert sekä Elsa Myllyaho.
 • päätti budjetoida Hyvinvointiviikon palkkiosaunaan 200 euroa.
 • päätti budjetoida Kurpitsajuhlaan 100 euroa.
 • päätti budjetoida toimiston virkistäytymiseen 1030 euroa.
 • päätti avata haun talousvaliokuntaan aikavälille 4.11.-17.11. Lisäksi hallitus päätti, että nykyiset talousvaliokunnan jäsenet voidaan katsoa hakeneiksi, mikäli he ilmoittavat kiinnostuksestaan jatkaa valiokunnan jäseninä. Lisäksi hallitus päätti, että kunniavaliokunnan jäsenet etsitään pääsektorin toimesta.
 • päätti palvelupisteiden aukioloajoista seuraavasti:
  1. Hervannan kampuksen palvelupiste on suljettuna 1.11. klo 13.45 alkaen
  2. Keskustakampuksen palvelupiste on suljettuna 1.11. klo 13.00 alkaen
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.

HALLITUS 39 / TILIKAUSI 2019 / 23. lokakuuta 2019

 • päätti lisätä esityslistalle kohdat esityksen tekemisestä edustajistolle yhdenvertaisuussuunnitelman hyväksymisestä, lausunnon antamisesta Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry:n liittokokousmateriaaleista sekä TREYn edustajista yliopiston työsuojelujaoksiin sekä -toimikuntaan.
 • päätti esittää edustajistolle, että TREY ei ala valmistella kehitysyhteistyöhankehakemusta Ulkoministeriön hakukierrokselle keväällä 2020.
 • päätti esittää edustajistolle, että se valitsee konsistorin opiskelijajäseniksi seuraavat henkilöt: Annika Nevanpää ja Mikko Kauhanen.
 • päätti esittää edustajistolle, että se päättää toteuttaa ylioppilasmedian toimitusvaihtoehdon T2 (= journalistiliiton TES:n palkkataulukon mukaan palkattu päätoimittaja, Art Director, kaksi toimitusharjoittelijaa sekä muita palkkiollisia avustajia) mukaan sekä niin, että media toteutetaan sekä printti- että digijulkaisuna. Lisäksi hallitus päätti, että Ylioppilaslehdeltä tulleeseen yhteistyötarjoukseen ei tartuta.
 • päätti esittää edustajistolle, että se hyväksyy ylioppilaskunnan yhdenvertaisuussuunnitelman liitteiden mukaan.
 • päätti hyväksyä lausunnon Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry:n liittokokousmateriaaleista liitteen mukaan.
 • päätti TREYn edustajiksi työsuojelujaoksiin ja työsuojelutoimikuntaan Laura Kaipian, Tuulia Laakson sekä Milka Hanhelan seuraavasti:
  • Milka Hanhela: keskustakampuksen työsuojelujaos sekä koko yliopiston työsuojelutoimikunta;
  • Tuulia Laakso: Hervannan kampuksen työsuojelujaos;
  • Laura Kaipia: Kaupin kampuksen työsuojelujaos
 • merkitsi tiedoksi, että Rintanen, Heikkilä ja Leino ovat vetäneet aloitteensa takaisin.
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.

HALLITUS 38 / TILIKAUSI 2019 / 17. lokakuuta 2019

 • päätti lisätä esityslistalle kohdan kunniakirjojen myöntämisestä.
 • päätti pöydätä kehitysyhteistyöhankkeeseen liittyvän asian.
 • päätti nimetä Tietoarkiston neuvottelukuntaan varsinaiseksi jäseneksi Max Liikan ja varajäseneksi Paavo Antikaisen.
 • päätti hyväksyä TREYn turvallisemman tilan periaatteet.
 • päätti avata haun YTHS:n valtuuskunnan jäseniksi aikavälille 18.10.2019-11.11.2019.
 • päätti esittää edustajistolle, että se päivittää delegaation kokoonpanoa Suomen ylioppilaskuntien liitto ry:n liittokokoukseen esityksen mukaan.
 • päätti valtuuttaa Tampereen Teekkarien Moottorikerho ry:n (TTMK) käyttämään TREYn omistaman pakettiauton Toyota Proace ajoneuvoliikkeissä ja vastaanottamaan pakettiautosta vaihtotarjouksia. Lisäksi Tampereen ylioppilaskunnan hallitus valtuuttaa TTMK:n varaamaan aikoja ajoneuvoliikkeisiin TREYn nimissä edellä mainittua tarkoitusta varten. TTMK saa käyttää ajoneuvoa Toyota Proace veloituksetta tässä esityksessä määriteltyä tarkoitusta varten.
 • päätti myöntää kunniakirjan merkittävää ylioppilaskuntien yhdistymistyötä vuosina 2017-2018 tehneille henkilöille esityksen mukaan.
 • päätti palvelupisteiden aukioloajoista seuraavasti:
  • Hervannan kampuksen palvelupiste on suljettuna 25.10. klo 9.00-11.15
  • Keskustakampuksen palvelupiste on suljettuna 25.10. klo 9.00-12.00
  • Hervannan kampuksen palvelupiste avataan 21.10. klo 12.00
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.

HALLITUS 37 / TILIKAUSI 2019 / 10. lokakuuta 2019

 • päätti avata Flip&Learn -tilojen suunnittelukilpailun sisäänotollisille ainejärjestöille ajalle 14.10.-3.11.2019. Hallitus vahvisti liitteen mukaisen aikataulun, arvostelukriteerit ja raadin kilpailulle sekä nimesi keskuudestaan raatiin Matti Anderssonin (raadin puheenjohtaja) ja Adam Zeidanin.
 • päätti lähettää Annika Nevanpään opintoasiainpäiville ja kustantaa osallistumisen, majoituksen ja matkat.
 • päätti, että TREY laatii yliopiston johtosääntöön liittyvän julkisen ulostulon, jossa huomioidaan myös Kenen yliopisto? -raportin tulokset, raportin julkistamistilaisuudessa ylioppilaskunnan lausumat kommentit sekä TREYn hyväksytyt linjat.
 • merkitsi TOAS:n ajankohtaiskatsauksen tiedoksi ja evästi sosiaalipoliittista asiantuntijaa TOAS:n hallituspaikan täyttämisestä.
 • päätti olla myöntämättä projektitukea Spinnille.
 • päätti olla myöntämättä projektitukea Bionerille.
 • päätti myöntää Kopulalle projektitukea 200 euroa.
 • päätti olla myöntämättä projektitukea Nesu-Boomi ry:lle.
 • päätti myöntää Ääni ry:lle projektitukea 400 euroa.
 • päätti määräaikaistaa kansainvälisten asioiden asiantuntija Jutilan työsuhteen niin, että työsuhde päättyy 29.2.2020. Määräaikaisuuden perusteena on työntekijän oma toive.
 • päätti, että ylioppilaskunnan jäsenet sekä työntekijät voivat lunastaa ylioppilaskuntanauhan maksutta. Lisäksi hallitus päätti, että istuva hallitus sekä pääsihteeri voivat lunastaa leveän ylioppilaskuntanauhan maksutta.
 • päätti myöntää palkattoman vapaan Kaipialle 21.10 sekä Pekkolalle 21.10. ja 22.10.
 • päätti suositella, että Karpek Oy:n hallitus selvittää arvonlisäverovelvolliseksi hakeutumista parhaaksi katsomallaan tavalla.
 • päätti myöntää Helky Kourille rajatun nimenkirjoitusoikeuden Hotelli Tornin käyttöä koskevien sopimusten allekirjoittamiseen.
 • päätti Paavo Antikaisen SYL-kampanjabudjetista liitteen mukaan.
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.

HALLITUS 36 / TILIKAUSI 2019 / 2. lokakuuta 2019

 • päätti lisätä esityslistalle kohdan brändisektorin retriitin budjetista.
 • päätti, että Teekkarikuoro voi varata arvotyön palkintoon liittyvän saunan ja laskuttaa TREYtä saunan kuluista. Saunan varaus ja itse tapahtuma tulee suorittaa ennen huhtikuuta 2020. TREY laskuttaa saunan kulut myöhemmin yliopistolta, aiemmin sovitun mukaisesti.
 • päätti budjetoida brändisektorin retriittiin 60 euroa.
 • päätti hyväksyä vuosijuhlabudjetin liitteen mukaan.
 • päätti lausunnostaan SYL:n liittokokousmateriaaleista.
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.

HALLITUS 35 / TILIKAUSI 2019 / 26. syyskuuta 2019

 • päätti lisätä esityslistalle kohdan järjestösektorin retriittipäivästä.
 • päätti nimetä hallinnon opiskelijaedustajien syksyn täydennyshaussa tarvittaessa käytettäviksi haastattelijoiksi Jenna Rantasen sekä Max Liikan (varalla Paavo Antikainen).
 • päätti Tietoarkiston neuvottelukuntaan liittyvästä hausta niin, että tehtävään avataan haku ajalle 30.9.-11.10.
 • päätti nimetä TREYn edustajaksi Verkkopalvelujen ohjausryhmään viestintäasiantuntija Saana Hytösen.
 • päätti nimetä TREYn edustajaksi Koulutuksen tietojärjestelmien käyttöönoton operatiivisen ohjausryhmään koulutuspoliittisen asiantuntijan Tiia Virtasen.
 • merkitsi tiedoksi tilannekatsauksen Get Organized -tapahtumasta.
 • päätti avata haun yhdelle opiskelijaedustajalle YTHS:n johtokuntaan aikavälille 27.9.-25.10. Lisäksi hallitus päätti valtuuttaa sosiaalipoliittisen sektorin tekemään hakukuulutuksen. Avoimen hakukierroksen lisäksi hallitus päätti, että johtokuntaan valitaan yksi edustaja Tamkolta ja yksi TREYn toimiston sisältä.
 • päätti budjetoida järjestösektorin virkistäytymiseen ja tapahtumaworkshoppiin 100 euroa.
 • päätti myöntää koulutuspoliittiselle asiantuntijalle Vaaralle opintovapaata hakemuksen mukaisesti.
 • päätti hyväksyä Nykäsen läksiäisten budjetin liitteen mukaan.
 • päätti valita projektisihteerin tehtävään Kanniaisen (varalla Länsipuro).
 • päätti palvelupisteiden aukioloajoista seuraavasti:
  • Keskustakampuksen palvelupiste on 4.10. suljettuna koko päivän.
  • Keskustakampuksen palvelupiste on 21.10. suljettuna koko päivän.
 • päätti budjetoida tuutorointisektorin virkistäytymiseen 40 euroa.
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.

HALLITUS 34 / TILIKAUSI 2019 / 18. syyskuuta 2019

 • päätti lisätä esityslistalle kohdan Kollektiivin paitojen tilaamisesta.
 • päätti että sosiaalipoliittisen sektorin varoista irrotetaan 70 euroa Nälkäpäivän keräyshaasteen palkintojen hankkimiseen.
 • päätti budjetoida järjestökahvien järjestämiseen 300 euroa.
 • päätti budjetoida 100 euroa Syndikaatin tapaamiseen 23.9.
 • päätti myöntää Liisa Äijälälle eron Kollektiivista. Lisäksi hallitus merkitsi tiedoksi, että Liisa Äijälä koordinoi jatkossa Kollektiivin toimintaa hallituksen edustajana ja hallituksen tapahtumavastaavan roolissa.
 • päätti täydentää Kollektiivia yhdellä jäsenellä, Eeva Ylimäellä.
 • päätti budjetoida Kollektiivin paitoihin 110 euroa ja valtuutti hallituksen tapahtumavastaavan tilaamaan paidat.
 • päätti palkattoman vapaan myöntämisestä Hanhelalle.
 • päätti palkattoman vapaan myöntämisestä Pekkolalle.
 • päätti valita yhteisöasiantuntijan vakituiseen tehtävään Meeri Pekkolan.
 • päätti esittää edustajistolle, että se päättää hyväksyä yliopiston tekemän tilatarjouksen.
 • päätti esittää edustajistolle, että se nimeää Paavo Antikaisen TREYn ehdokkaaksi hallituksen jäseneksi Suomen ylioppilaskuntien liiton hallitukseen vuodelle 2020.
 • esittää edustajistolle, että se päivittää delegaation kokoonpanoa Suomen ylioppilaskuntien liitto ry:n liittokokoukseen seuraavasti: Tarkkailijat Venla Monter, Saana Hytönen ja Juha Köykkä.
 • päätti esittää edustajistolle, että TREYn edustajaksi Opiskelijoiden liikuntaliitto ry:n liittokokoukseen nimetään Santeri Hukari. Lisäksi hallitus päätti esittää edustajistolle, että loput edustajat nimetään edustajiston kokouksessa.
 • päätti budjetoida SEKSMYY-tapaamiseen 1500 euroa.
 • päätti, että kumpikin palvelupiste on suljettuna 27.9.
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.

HALLITUS 33 / TILIKAUSI 2019 / 12. syyskuuta 2019

 • päätti valtuuttaa Jenny Vaaran (varalla Mikko Kauhanen) edustamaan TREYtä SEFI:n 47. liittokokouksessa 17.9.2019.
 • päätti täydentää tiedekuntaneuvostoja seuraavasti:
  • Talouden ja johtamisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto: Mikko Malmström
  • Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan tiedekuntaneuvosto: Miikka Mäkirinta
  • Rakennetun ympäristön tiedekunnan tiedekuntaneuvosto: Tomi Sirola
 • päätti esittää edustajistolle, että koulutusneuvostoon valitaan opiskelijaedustajaksi Anna Alexanova.
 • päätti, että TREY osallistuu nenäpäivään. Lisäksi hallitus valtuutti sosiaalipoliittisen sektorin suunnittelemaan sopivaa tapahtumaa tai viestintää päivään liittyen.
 • päätti myöntää Mahti Ratsastukselle 250 € projektitukea.
 • päätti myöntää ESN FINT:lle 400 € projektitukea.
 • päätti myöntää Sähkökilta ry:lle 190€ projektitukea.
 • päätti olla myöntämättä projektitukea Staabi ry:lle.
 • päätti tilata 3000 kpl TREY-merkkejä á 0,55 €/kpl.
 • päätti merkitä Rintasen, Heikkilän ja Leinon aloitteen tiedoksi ja muodostaa kommenttinsa aloitteen sisällöstä. Lisäksi hallitus päätti valtuuttaa järjestösektorin kirjoittamaan kommentin aloitteeseen liittyen edustajiston kokoukselle esiteltäväksi.
 • päätti lainan myöntämisestä Tampereen Elokuvajuhlat – Tampere Film Festival ry:lle esityksen mukaan.
 • päätti avata haun projektisihteerin tehtävään ajalle 16.9.2019-22.9.2019. Lisäksi hallitus päätti nimetä rekrytointityöryhmään Joonaksen ja Adamin sekä valtuutti työryhmän stilisoimaan projektisihteerin tehtävän hakukuulutuksen, avaamaan haun tehtävään, lukemaan saapuneet hakemukset, kutsumaan soveltuvat henkilöt haastatteluun sekä tekemään esityksen hallitukselle valittavasta henkilöstä.
 • päätti, että perjantaina 27.9. kumpikin palvelupiste on suljettuna klo 12.00 eteenpäin.

HALLITUS 32 / TILIKAUSI 2019 / 5. syyskuuta 2019

 • lisäsi esityslistalle kohdan edustajan lähettämisestä European Students’ Conventioniin.
 • päätti, että ketään ei lähetetä European Students’ Conventioniin.
 • päätti budjetoida 80 euroa soposektorin sektoripäivään.
 • päätti järjestökummeista seuraavasti: MIK: Liisa, KoRK: Liisa, Patina: Liisa, Ääni: Adam, Johto: Annika
 • päätti hyväksyä Fuksisuunnistuksen budjetin liitteen mukaan.
 • päätti sisäisestä työnjaostaan seuraavasti:
  • Paula Sajaniemi: puheenjohtaja, talous
  • Paavo Antikainen: varapuheenjohtaja, sosiaalipolitiikka (kaupunkivaikuttaminen, toimeentulo)
  • Merve Caglayan: sosiaalipolitiikka (kaupunkivaikuttaminen, asuminen, yhdenvertaisuus, terveys, hyvinvointi, ympäristö)
  • Max Liikka: kansainvälisyys, tuutorointi, kehitysyhteistyö
  • Matti Andersson: järjestöt, kampuskehitys, yritysyhteistyö, jäsenpalvelut
  • Liisa Äijälä: tapahtumat, yhteisö, vapaaehtoiset, liikunta
  • Adam Zeidan: järjestöt
  • Petra Oksa: viestintä, brändi
  • Jenna Rantanen: koulutuspolitiikka, edunvalvontaviestintä
  • Annika Nevanpää: koulutuspolitiikka, kansainvälisyys
 • päätti myöntää uudelle tapahtumavastaavalle Liisa Äijälälle tilinkäyttöoikeuden ylioppilaskunnan tiliin ja valtuuttaa hänet hankkimaan pankkikortin samaiseen tiliin.
 • päätti poistaa Eeva Ylimäeltä tilinkäyttöoikeuden ylioppilaskunnan tiliin.
 • päätti tilata pinssit Hyrsky Oy:ltä niin, että pronssisia pinssejä tilataan 100 kpl, hopeisia 50 kpl ja kultaisia 50 kpl. Lisäksi hallitus päätti, että ylioppilaskuntanauhaa tilataan Hyrsky Oy:ltä niin, että kapeaa ylioppilaskuntanauhaa tilataan 1000 metriä ja leveää ylioppilaskuntanauhaa tilataan 50 metriä.
 • päätti palvelupisteiden aukioloajoista seuraavasti:
  • 6.9. Hervannan kampuksen palvelupiste on suljettuna koko päivän. ­Keskustakampuksen palvelupiste on suljettuna aamun, ja avautuu klo 12.00.
  • 13.9. Keskustakampuksen palvelupiste suljettuna aamun, ja piste avautuu klo 12.00.
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.

HALLITUS 31 / TILIKAUSI 2019 / 29. elokuuta 2019

 • päätti pöydätä päätöksen European Students’ Conventioniin osallistumisesta.
 • päätti ehdottaa Tampereen yliopiston hallitukseen seuraavia henkilöitä:
  • Mari Pantsar, filosofian tohtori
  • Soile Koriseva, kasvatustieteen maisteri
  • Maija Mattila, yhteiskuntatieteiden tohtori
  • Kati Korhonen-Yrjänheikki, tekniikan tohtori
 • päätti myöntää toiminta-avustukset liitteiden mukaisesti kuitenkin niin, että Näty ry:n tarveharkintaisen tuen osuutta tarkennettiin.
 • päätti budjetoida järjestösektorin retriittipäivään 50 euroa.
 • päätti esittää edustajistolle, että se hyväksyy lisätalousarvion liitteen mukaan.
 • teki periaatepäätöksen. Hallitus päätti TREYn omistuksessa olevien pakettiautojen käytön olevan ETA-alueella sallittua. Lisäksi hallitus velvoitti jokaisen pakettiauton ulkomaille vievän tahon allekirjoittamaan erikseen valtakirjan, joka antaa lainaajalle oikeuden auton käyttöön Suomen rajojen ulkopuolella, kuitenkaan ETA-alueelta poistumatta.

HALLITUS 30 / TILIKAUSI 2019 / 22. elokuuta 2019     

 • päätti lisätä esityslistalle kohdat puheenjohtajapäivän budjetista sekä toimiston Syyspäivän budjetista
 • päätti lähettää yliopiston strategian syventämisen työpajaan Paula Sajaniemen, Venla Monterin ja Annika Nevanpään.
 • päätti nimittää Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekuntaneuvostoon varsinaiseksi jäseneksi Korolaisen paikalle Joni Tepsan 1.9.2019 alkaen.
 • päätti hyväksyä puheenjohtajapäivän budjetin liitteen mukaan.
 • päätti hyväksyä TREYn orientaatioständien budjetin.
 • päätti hyväksyä Tampere-appron budjetin loppuvuodelle ja velvoitti halli-tuksen tapahtumavastaavan seuraamaan budjetin toteutumisesta. Lisäksi hallitus päätti asettaa Kollektiivin tehtäväksi Tampere-appron kuukausittaisen järjestämisen vuoden 2019 loppuun asti.
 • päätti budjetoida toimiston Syyspäivään 300 euroa.
 • päätti esittää edustajistolle, että merkkiohjesääntöä päivitetään liitteen mukaan.
 • Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se nimeää TREYn edustajiksi SYL ry:n liittokokoukseen 15.-16.11. seuraavat henkilöt:

Varsinaiset edustajat:

 1. Veli-Matti Korpelainen, Tietoteekkarit
 2.  Adam Zeidan, Memes
 3. Petra Oksa, Memes
 4. Annika Nevanpää, Hallintotieteiden liitto
 5. Vivian Lunnikivi, Tietoteekkarit
 6. Panu Kortelainen, Kahden tähden teekkarit
 7. Matleena Inget, Vapaaboomarit
 8. Max Liikka, Vapaaboomarit
 9.  Siiri Viippola, Medaattorit
 10. Marikki Heiskanen, Memes
 11. Aleksi Mattila, Memes
 12. Nelly Kivinen, ei ryhmää
 13. Ilona Taubert, Viva
 14. Henrik Villanen, Viva
 15. Merve Caglayan, Vihreä Lista
 16. Jenna Rantanen, Sitoutumattomat kasvatustieteilijät
 17. Paavo Antikainen, Sitoutumattomat yhteiskuntatieteilijät
 18. Suvi Parhankangas, Kontakti

Varaedustajat:

 1. Salla-Mari Palokari, Bosa Beer Party
 2. Eero Heikkilä, Oikeisto-opiskelijat
 3. Tuuli Tomperi, Vihreä Lista
 4. Ville Jäppinen, Kontakti
 5. Julius Haapakoski, Kahden tähden teekkarit
 6. Konsta Salo, Rattoisa
 7. Aapo Honkakunnas, Memes
 8. Mikko Malmström, Vapaaboomarit
 9. Juho Mäkinen, Bosa Beer Party

Tarkkailijat:

 • Venla Monter
 • Muut tarkkailijat täydennetään tulevissa edustajiston kokouksissa
 • päätti, että jäsenpalvelusihteeriksi valitaan Kouri (varalla Saarinen). Jäsenpalvelusihteerin työaika on 32,5 tuntia viikossa, ja valittu henkilö aloittaa tehtävässään sopimuksen mukaan syyskuussa.
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.

HALLITUS 29 / TILIKAUSI 2019 / 15. elokuuta 2019

 • päätti lisätä esityslistalle kohdat Varaslähtö-tapahtuman budjetista sekä Korkeakoulujen rahoitukseen liittyvästä kannanotosta.
 • päätti tilittää kehitysyhteistyötilin saldon GRAVIS:lle.
 • päätti budjetoida 20 euroa kopohengailun tarjoiluihin
 • päätti nimetä Flipped learning -hankkeen ohjausryhmään TREYn edustajaksi koulutuspoliittisen asiantuntijan Virtasen.
 • päätti, että TREY osallistuu henkilöstöjärjestöjen osallisuutta ja järjestäytymistä koskevaan tapahtumaan (2.10.) yhtenä järjestävänä tahona.
 • päätti, että koulutuspoliittinen sektori valmistelee korkeakoulujen rahoitukseen liittyvän kantaaottavan blogitekstin.
 • päätti, että TREY lähtee Treili Oy:n yhteistyökumppaniksi Opiskelijahelppari-hankkeeseen. Lisäksi hallitus päätti, että TREYn edustajana kokouksissa toimii
 • sosiaalipoliittinen asiantuntija Kaipia.
 • päätti hyväksyä Varaslähtö-tapahtuman budjetin liitteen mukaan.
 • päätti valtuuttaa järjestösektorin käsittelemään projektitukien loppuraportit omissa sektoripalavereissaan. Hallitus velvoitti järjestösektorin tuomaan hallituksen tietoon mahdolliset yhdistysohjesäännön vastaisuudet projektitukien loppuraporteissa pikimmiten niiden tultua järjestösektorin tietoon. Lisäksi hallitus velvoitti järjestösektorin arkistoimaan projektitukien loppuraportit parasta mahdollista arkistointitapaa hyödyntäen.
 • päätti vuosijuhlien lahjoituskohteeksi Tampereen mielenterveysseura ry:n.
 • päätti myöntää toimistosihteeri Nykäselle vapaan 26.8.
 • päätti sulkea Hervannan kampuksen palvelupisteen 26.8.
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.

HALLITUS 28 / TILIKAUSI 2019 / 8. elokuuta 2019

 • päätti lisätä esityslistalle kohdat Nälkäpäiväkeräykseen osallistumisesta, Tuutoreiden illan budjetista sekä Viestintäpäivän budjetista.
 • päätti lähettää TEK:n kopomökille 19.-20.8. Vierumäelle koulutuspoliittisen asiantuntijan Vaaran ja toiseksi TREYn edustajaksi hallinnon opiskelijaedustajan Mikko Kauhasen.
 • päätti lähettää UNIFIn kestävän kehityksen ja vastuullisuuden työpajaan Max Liikan.
 • päätti, että TREY lähtee Nälkäpäivä-yhteistyöhön SPR:n Tampereen osaston kanssa. Lisäksi hallitus päätti, että kilpailun voittokriteerinä on se, mikä järjestö saa kerättyä eniten rahaa keräyslippaisiin. Lisäksi hallitus evästi sosiaalipoliittista sektoria hankkimaan muutaman pienemmän palkinnon keräyskilpailuun osallistuville.
 • päätti Tuutoreiden illan budjetista liitteen mukaisesti.
 • päätti TREYn vuosijuhlien kutsuvieraslistasta.
 • päätti myöntää Lea Kontoniemelle tilinkäyttöoikeuden TTYY:lta periytyneisiin ylioppilaskunnan tileihin. Lisäksi Kontoniemelle myönnetään käyttöoikeus yrityksen OP-verkkopalveluun.
 • päätti myöntää sosiaalipoliittiselle asiantuntijalle Hanhelalle palkattoman vapaan 19.9. sekä 20.9.
 • päätti hyväksyä viestintäpäivän budjetin liitteen mukaan.
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.

HALLITUS 27 / TILIKAUSI 2019 / 29. heinäkuuta 2019      

 • päätti avata haun jäsenpalvelusihteerin tehtävään ajalle 30.7.2019-13.8.2019.
 • päätti nimetä rekrytointityöryhmän Joonaksen, Venlan, Matin ja Paulan ja valtuuttaa työryhmän stilisoimaan jäsenpalvelusihteerin tehtävän hakukuulutuksen, avaamaan haun tehtävään, lukemaan saapuneet hakemukset, kutsumaan soveltuvat henkilöt haastatteluun sekä tekemään esityksen hallitukselle valittavasta henkilöstä.

HALLITUS 26 / TILIKAUSI 2019 / 26. heinäkuuta 2019

 • päätti valita syksyn kääntäjäharjoittelijaksi Iiris Liljan (varalla Honkanen).
 • päätti TREYn sisäisistä kriteereistä yliopiston hallituksen jäsenen ehdotukseen seuraavasti:
  • Ensisijaiset kriteerit
   • Opiskelijuuden asiantuntemus
   • Koulutus- ja korkeakoulupolitiikan visionääriys
   • Koulutusosaaminen
   • Monitieteisyys ja laaja-alaisuus
   • Erilaiset taustat (demografia)
  • Täydentävät kriteerit
   • Läheisyysperiaatteen ja vuorovaikutteisuuden arvostus (yhteisöä kuullaan kaikissa valmistelun ja päätöksenteon vaiheissa)
   • Henkilö edistää yliopiston autonomiaa, yliopistodemokratiaa ja maksutonta tutkintokoulutusta
   • Talousosaaminen
   • Paikallisuus, Pirkanmaan alueen tuntemus
 • päätti hyväksyä SuomiAreena-matkan budjetin liitteen mukaan.
 • päätti hyväksyä sopimuksen fuksioppaan taitosta liitteen mukaan.

HALLITUS 25 / TILIKAUSI 2019 / 26. kesäkuuta 2019

 • päätti hyväksyä lausunnon Turun yliopiston esitykseen koulutusvastuun täsmentämisestä liitteen mukaan.
 • päätti hyväksyä opiskelijan toimeentuloon liittyvän kannanoton liitteen mukaan.

HALLITUS 24 / TILIKAUSI 2019 / 19. kesäkuuta 2019 

 • päätti poistaa esityslistalta kohdan 13 ”Vuosijuhlien budjetti”.
 • hyväksyä Merkillinen.fi:n tarjouksen ja budjetoi haalarimerkkihankintoihin sekä niiden postitukseen 2300,00 euroa.
 • päätti nimittää rakennetun ympäristön tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon varsinaiseksi jäseneksi Hahtolan tilalle hänen varajäsenensä Otto Haaralan.
 • merkitsi tiedoksi ulkomaanmatkoja koskevat kokouksessa 23/2019 keskustellut periaatteet.
 • päätti lähettää SEFI-seminaariin koulutuspoliittisen asiantuntijan Vaaran sekä yhden tekniikan alan hallinnon opiskelijaedustajan. Lisäksi hallitus valtuutti koulutuspoliittisen sektorin etsimään ja valitsemaan opiskelijaedustajan jostain seuraavista toimielimistä: ensisijaisesti konsistori, konsistorin alaiset neuvostot, muutoksenhakulautakunta; toissijaisesti tiedekuntaneuvostot.
 • päätti budjetoida 60 euroa koulutuspoliittisen sektorin kvartaalikatsauksen tarjoiluihin.
 • päätti hyväksyä syksyn 2019 tilapäismajoituksen ehdot ja sopimuspohjan. Lisäksi hallitus valtuutti sosiaalipoliittisen sektorin ja taloussektorin tekemään asiakirjoihin stilistisiä muutoksia.
 • päätti osallistua toimeentuloteemaiseen vaikuttamiskampanjaan SuomiAreenassa ja evästi sosiaalipoliittista sektoria valmistelemaan kannanmuodostuksen.
 • päätti myöntää Porin Teekkareille TREYn yhdistysaseman.
 • päätti tarjota taloussihteerille mahdollisuutta määräaikaiseen työajanlisäykseen elokuusta joulukuulle 2019.
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.

HALLITUS 23 / TILIKAUSI 2019 / 16. kesäkuuta 2019  

 • päätti hyväksyä Tam-Folion tarjouksen tuutoripaidoista.
 • päätti hyväksyä liitteen mukaiset tavoitteet suljettujen kerhojen yhdenvertaisuusprojektille.
 • päätti hyväksyä viestintäsuunnitelman ja valtuutti viestintäsektorin tekemään siihen tarvittaessa stilistisiä, teknisiä tai merkitykseltään vähäisiä muutoksia.
 • päätti hyväksyä Wapun raportin.
 • päätti, että vuosijuhlien illalliskortit sekä silliksen liput myydään kide.app –palvelun kautta. Lisäksi hallitus valtuutti yritysyhteistyösektorin hankkimaan TREYlle ”Kompakti” –paketin kide.app –palvelusta.
 • evästi tapahtumasektoria vuosijuhlien kutsuvieraslistan koostamisessa.
 • merkitsi Hovilaisen hoitovapaan tiedoksi.
 • päätti myöntää Mäki-Hakolalle työvapaan aikavälille 24.6.2019-31.12.2019.

HALLITUS 22 / TILIKAUSI 2019 / 6. kesäkuuta 2019 

 • päätti lisätä esityslistalle kohdaksi 7. TREYn edustaja Pirkanmaan ilmastotiekartan yhteistyöryhmään, 13. TTHP:n ja TREYn sopimus ja 15. Tapahtumasektorin retriitti.
 • valtuutti kansainvälisten asiain asiantuntijan avaamaan kääntäjäharjoittelijahaun liitteen mukaisesti. Lisäksi hallitus päätti nimetä rekrytointityöryhmään Anne Mäki-Rahkolan ja Venla Monterin ja valtuuttaa heidät haastattelemaan hakijat ja muotoilemaan esityksen valittavasta hakijasta.
 • nimesi Pirkanmaan ilmastotiekartan yhteistyöryhmään Merve Caglayanin.
 • evästi valmistelijoita suljettujen kerhojen yhdenvertaisuusprojektin paperin jatkotyöstössä.
 • päätti hyväksyä TREYn ja Tampereen Akateemisen Mahdin välisen sopimuksen.
 • päätti avata toiminta-avustushaun sekä yhdistysilmoitusten jättämisen aikavälille 7.6. – 1.7.
 • päätti olla myöntämättä Luonto-Liiton Hämeen piiri ry:lle TREYn yhdistysasemaa.
 • valtuutti Anderssonin tiedottamaan järjestöjä varastotilan raivauksesta liitteen mukaisesti ja 1.8.2019 alkaen organisoimaan merkitsemättömien irtotavaroiden ja varastokaappien tyhjennyksen yhteistyössä yliopiston tilapalveluiden kanssa.
 • päätti hyväksyä TTHP:n ja TREYn sopimuksen.
 • päätti budjetoida 150€+alv/vuosi toisiin tunnuksiin ylioppilaskunnan Pipedrive CRM-järjestelmään.
 • päätti budjetoida tapahtumasektorin retriittiin 40€
 • päätti palauttaa pysyväispäätöksen ylioppilaslakin käytöstä valmisteluun ja valtuutti pääsektorin viemään paperin kunniavaliokuntaan keskusteltavaksi. Ennen TREYn päätöstä sovelletaan HYYn pysyväispäätöstä.
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.

HALLITUS 21 / TILIKAUSI 2019 / 29. toukokuuta 2019    

 • päätti lisätä esityslistalle kohdaksi kuusi ”TREYn kehitysyhteistyö ja osallistuminen SYL:n kehyhankkeeseen.”
 • päätti kerätä kehy-lahjoituksia vuosijuhlien yhteydessä.
 • päätti nimetä Sustainable Urban Development -tutkinto-ohjelman rekrytointityöryhmään Annika Nevanpään.
 • päätti ponsien käsittelyyn liittyvistä periaatteista ja ponsien käsittelyjärjestyksestä.
 • käsitteli edustajistossa hyväksytyn simultaanitulkkaukseen liittyvän ponnen ja päätti vastata edustajiston ponteen liitteen mukaisesti.
 • käsitteli edustajistossa hyväksytyn konsistorin puheenjohtajuuteen liittyvän ponnen seuraavasti: hallitus merkitsi tiedoksi edustajiston päätöksen konsistorin puheenjohtajan linjauksen tulkintaan -> hallitus päätti vastata edustajiston ponteen liitteen mukaisesti -> hallitus kävi keskustelun miten hyväksytty edustajiston päätös ja ponsi vaikuttavat asiasta päätettyyn vaikuttamistyöhön
 • päätti esittää Annika Nevanpäätä ja Max Liikkaa lähtijöiksi SYL:n ja SAMOK:n Brysselin opintomatkalle.
 • vahvisti ylioppilaskunnan järjestöluettelon niin, että mukaan lisättiin Tampereen Teekkarien Hiihto- ja Purjehdusseura sekä Tampere ES. Muutoin järjestöluettelo vahvistettiin liitteen mukaan.
 • merkitsi Juveneksen Corporante Governanceen tehdyt omistajia koskevat muutokset tiedoksi.
 • päätti hyväksyä liitteenä olevan HAKA-luottamusverkoston liittymissopimuksen ja valtuutti pääsihteerin allekirjoittamaan asiaan liittyvät sopimukset

HALLITUS 20 / TILIKAUSI 2019 / 22. toukokuuta 2019   

 • päätti lisätä esityslistalle kohdaksi kahdeksan Purjehduskerho Piin yhdistysasemahakemuksen käsittelyn.
 • päätti hyväksyä opiskelijoiden päihdeohjelman sekä valtuutti ohjelman valmistelijat tekemään siihen sellaiset vähäiset muutokset, jotka eivät heikennä opiskelijoiden asemaa tai oikeusturvaa tai koske ylioppilaskuntaa.
 • päätti avata kansainvälisten tuutoreiden kulukorvaukset haettaviksi ajalle 3.6.2019-16.6.2019 sekä valtuutti pääsihteerin tai talous- ja hallintopäällikön maksamaan kulukorvaukset yliopiston ilmoittamille kansainvälisille tuutoreille.
 • päätti myöntää Purjehduskerho Pii ry:lle TREYn yhdistysaseman.
 • päätti hyväksyä TREYn ja Tampereen Teekkarit ry:n välisen sopimuksen ja valtuuttaa viestintäsektorin tekemään stilistisiä muutoksia.
 • päätti lakkauttaa vaihto-opiskelijoille suunnatun pulkkien ja luistimien lainapalvelun ja päätti luovuttaa ylioppilaskunnan hallussa olevat pulkat, luistimet ja liukurit ESN FINT:lle.
 • päätti budjetoida 40 euroa yritysyhteistyösektorin retriittipäivään.
 • päätti ostaa rakennuttajakonsultointia Rakennuttajatoimisto JRi Oy:ltä sen antaman tarjouksen mukaisin hinnoin sekä päätti budjetoida rakennuttajakonsultointiin 7000 euroa.

HALLITUS 19 / TILIKAUSI 2019 / 16. toukokuuta 2019          

 • päätti esittää SYL:n kehitysyhteistyön neuvottelukuntaan Antilaa.
 • päätti nimetä Sustainable Urban Development -kanditutkinto-ohjelman suunnitteluryhmään TREYn edustajaksi Annika Nevanpään.
 • päätti nimetä Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekuntaneuvostoon Varpasen paikalle varajäseneksi Taubertin.
 • merkitsi eduskuntavaalien kampanjaraportin tiedoksi.
 • merkitsi ilmastoahdistus-keskusteluryhmästä saadun palautteen tiedoksi.
 • päätti, että TREY osallistuu Mikä saa mut liikkumaan? -hankkeeseen.
 • päätti myöntää Yhteiskunta- ja terveystieteiden ylioppilaat ry:lle TREYn yhdistysaseman.
 • päätti valita YTY:n järjestökummiksi Adam Zeidanin.
 • päätti budjetoida nettisivujen kehittämiseen 450 euroa.
 • päätti budjetoida häirintäyhdyshenkilöiden paitoihin 60 euroa.
 • päätti valita tapahtumajaostoon henkilöt Suoranta, Kekki, Äijälä, Ylirönni, Hakala, Anttila ja Raisio. Lisäksi hallitus päätti velvoittaa tapahtumasektoria koordinoimaan jaoston toimintaa.
 • päätti myöntää valituille henkilöille kulkuoikeudet TREYn toimistolle.
 • merkitsi Tietokeskus Oy:n projektiraportin tiedoksi.
 • päätti hallituksen jäsenten kouluttautumisen tukemisen periaatteista.
 • päätti lähettää hallituksen puheenjohtajan Value Based leadership -kurssille sekä korvata koulutuksen hinnasta 400 euroa.

HALLITUS 18 / TILIKAUSI 2019 / 8. toukokuuta 2019

 • päätti esittää edustajistolle, että ylioppilaskunnan linjan painopisteenä on se, että konsistorin puheenjohtajana voi toimia konsistorin jäsen.
 • päätti konsistorin puheenjohtajuuteen liittyvän vaikuttamistyönsä toimenpiteiden painopisteestä niin, että tehdään yliopistolakivaikuttamista.
 • päätti esittää edustajistolle hyväksyttäväksi opiskelijaedustajien valintaohjesääntöön tehtäviä muutoksia liitteiden mukaisesti.
 • päätti esittää edustajistolle hyväksyttäväksi perustelumuiston mukaisesti opiskelijaedustajien valinnat: Kojo (varsinainen jäsen), Toivanen (Kojon varajäsen), Oksa (Kontron varajäsen) sekä Nevanpää (Kiiskin varajäsen).
 • päätti olla myöntämättä projektitukea TT-kameroille.
 • päätti olla jatkossa käsittelemättä projektitukihakemuksia, jotka saapuvat projektin toteutumisen jälkeen.
 • päätti myöntää TASO:lle projektitukea 500 euroa.
 • päätti myöntää Tampereen rakentajakillalle projektitukea 500 euroa.
 • päätti myöntää Sähkökillalle projektitukea 100 euroa.
 • päätti olla myöntämättä projektitukea Akateemisen Mahdin Ratsastukselle.
 • päätti budjetoida järjestösektorin sektoripäivän ruokailuihin 50 euroa.
 • päätti budjetoida viestintä- ja brändisektorin retriitin ruokailuihin 60 euroa.
 • päätti hyväksyä TREYn ja Tampereen teekkarien PerinneSeuran välisen yhteistyösopimuksen lukuvuosikalenterin tapahtumien keräämiseen liittyen.
 • päätti hyväksyä TREYn ja POASin välisen vuosisopimuksen.
 • hyväksyä TREYn ja Juveneksen välisen vuosisopimuksen.
 • päätti hyväksyä TREYn ja Tampereen teekkarien PerinneSeuran välisen yhteistyösopimuksen peräkärryn lainaamiseen liittyen.
 • päätti hyväksyä ylioppilaskunnan varhaisen tuen toimintamallin.
 • merkitsi tiedoksi henkilökunnan vuosilomat ja valtuutti pääsihteerin tekemään tarvittaessa muutoksia lomiin.
 • päätti kahdesta paikallisen sopimuksen mukaisesta vapaapäivästä kunkin työntekijän osalta.
 • päätti valtuuttaa Antikaisen (varalla Liikka) edustamaan TREYtä Opiskelijan Tampere ry:n kevätkokouksessa ja evästi valtuutettua henkilöä kokoukseen liittyen.
 • päätti palauttaa koulutukseen osallistumiseen liittyvän asian valmisteluun.
 • päätti hyväksyä DNA Oy:n ja TREYn välisen sopimuksen.
 • päätti, että kaikkiin ylioppilaskunnan liittymiin hankitaan DNA Optimi Perusliittymät sekä DNA Netti 21 M. Lisäksi hallitus valtuutti pääsihteerin hankkimaan puhe- tai viestipaketteja jatkossa tarpeen mukaan.
 • päätti esittää edustajistolle, että se hyväksyy merkkiohjesäännön ensimmäisen version liitteen mukaan.

HALLITUS 17 / TILIKAUSI 2019 / 3. toukokuuta 2019

 • päätti hyväksyä Sievi Asunnot Oy:n tarjouksen Pienteollisuustalon remontin suunnittelu-ja toteutuspiirustuksiin liittyen

HALLITUS 16 / TILIKAUSI 2019 / 25. huhtikuuta 2019

 • päätti lisätä esityslistalle kohdat Pipedrive-CRM-järjestelmän käyttöönottosta sekä Vappulakki-palkinnon myöntämisestä.
 • päätti avata haun TREYn esittämien SYL:n kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunnan jäsenten osalta ajalle 26.4.-10.5.
 • päätti lähettää Laura Kaipia TREYn edustajaksi YTHS:n valtuuskuntaan sekä päätti pyytää SYL:a etsimään toisen varaedustajan.
 • päätti olla myöntämättä yhdistysasemaa Tampere University Japanese Society:lle.
 • päätti hyväksyä TREYn ja Studentwork Group Oy:n välisen yhteistyösopimuksen.
 • päätti palauttaa TREYn ja Tampereen Teekkarien PerinneSeuran välisen yhteistyösopimuksen valmisteluun.
 • päätti budjetoida Pipedrive-CRM-järjestelmään 186 euroa ja päätti valtuuttaa yhteisöasiantuntijan jatkamaan Pipedrive-tilausta.
 • päätti valtuuttaa Paula Sajaniemen ja Venla Monterin (varalla Paavo Antikainen) edustamaan TREYtä Juvenes Oy:n yhtiökokoukseen 29.4.2019.
 • päätti valtuuttaa Venla Monterin (varalla Paavo Antikainen) edustamaan TREYtä Tampereen Kauppakamari ry:n kevätkokoukseen 20.5.2019.
 • päätti Vappulakki-palkinnon saajasta liitteen mukaan.
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.

HALLITUS 15 / TILIKAUSI 2019 / 17. huhtikuuta 2019 

 • päätti lisätä esityslistalle kohdat puhe- ja läsnäolo-oikeuksien myöntämisestä, Syndikaatin WappuFiestan budjetista ja tapahtumajaoston hakuajan pidentämisestä.
 • päätti myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden TTYY:n tilintarkastajille Jari Paloniemelle ja Terhi Jutilalle sekä TTYY:n vuoden 2018 talousvastaavalle Riku Vääriskoskelle. Lisäksi hallitus päätti myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden Tamyn tilintarkastajalle Teemu Suoniemelle.
 • päätti allekirjoittaa liitteen mukaisen Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan tilinpäätöksen ja päätti esittää tilinpäätöstä edustajiston vahvistettavaksi.
 • päätti hyväksyä Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomuksen omalta osaltaan ja esittää sitä edustajiston vahvistettavaksi sekä päätti hyväksyä vuosikertomuksen omalta osaltaan ja esittää sitä edustajiston käsiteltäväksi.
 • päätti allekirjoittaa liitteen mukaisen Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan tilinpäätöksen ja päätti esittää tilinpäätöstä edustajiston vahvistettavaksi.
 • päätti hyväksyä Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomuksen omalta osaltaan ja esittää sitä edustajiston vahvistettavaksi sekä päätti hyväksyä vuosikertomuksen omalta osaltaan ja esittää sitä edustajiston käsiteltäväksi.
 • päätti budjetoida Syndikaatin WappuFiestaan 250 euroa.
 • päätti jatkaa tapahtumajaoston hakuaikaa 5.5. asti.
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.

HALLITUS 14 / TILIKAUSI 2019 / 11. huhtikuuta 2019

 • päätti lisätä kokouksen esityslistalle kohdat haalarimerkkien budjetoinnista ja TREYn sijoitussalkun tarkasteluun liittyvistä oikeuksista.
 • päätti hakea rahankeräyslupaa lukuvuodelle 2019-2020 ja osallistua SYL:n kehitysyhteistyökeräykseen. Lisäksi hallitus valtuutti pääsihteerin tekemään rahankeräyslupahakemuksen ja ilmoittamaan TREYn osallistumisesta SYL:lle. Lisäksi hallitus merkitsi tiedoksi, että kerättävät summat päätetään myöhemmin.
 • päätti nimetä TREYn edustajaksi Opiskelijan opas ja intratoiminnot työn koordinaatioryhmään koulutuspoliittinen asiantuntijan Tiia Virtasen.
 • päätti myöntää Tukkateatterille 520 € projektitukea uusiin äänentoistolaitteisiin.
 • päätti olla myöntämättä projektitukea ESTIEM LG Tampereelle.
 • päätti myöntää TamAukselle 200 € projektitukea.
 • päätti olla myöntämättä projektitukea Skillalle.
 • päätti myöntää 230 € projektitukea Lexicalle.
 • päätti hyväksyä tilojen myöntämiskriteerit.
 • päätti luopua starting kit -palvelusta ja että starting kit -palveluun liittyvä irtaimisto luovutetaan ESN FINT:lle. Lisäksi hallitus merkitsi tiedoksi, että jatkossa starting kit -palvelua vaihto-opiskelijoille tarjoaa ja tuottaa ESN INTO:n lisäksi ESN FINT.
 • päätti budjetoida TREY-haalarimerkkien tilaamiseen 1020 €.
 • päätti hyväksyä budjetin tuutori- ja fuksivastaavien sitseille.
 • päätti, että Tampereen Karpek Oy:n yhtiökokouksessa ylioppilaskunnan ääniä käyttää Paula Sajaniemi (varalla Venla Monter).
 • päätti valtuuttaa Strengin saamaan tietoja ylioppilaskunnan Mandatumilla sijaitsevasta varallisuudesta.
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.

HALLITUS 13 / TILIKAUSI 2019 / 4. huhtikuuta 2019  

 • päätti tarkentaa pöytäkirjojen hyväksymiseen liittyvää periaatepäätöstä, ja päätti, että kokousten pöytäkirjat tarkastetaan aina seuraavaan kokouksen alussa.
 • päätti hyväksyä PedaForum-tapahtuman osallistumisbudjetin ja päätti lähettää koulutuspoliittisen sektorin tapahtumaan.
 • evästi koulutuspoliittista sektoria Tatte ry:n tempauksen tukemiseen liittyen ja päätti lähettää aiheeseen liittyvään tapaamiseen koulutuspoliittisen asiantuntijan Vaaran sekä hallituksen puheenjohtajan.
 • merkitsi tiedoksi apulaisoikeusasiamiehen päätöksen liittyen yliopiston johtosääntöön ja evästi koulutuspoliittista sektoria asian edistämisessä.
 • evästi järjestösektoria järjestötilojen myöntämisperusteisiin liittyen ja palautti asian valmisteluun.
 • päätti ottaa kokeiluun Pipedrive CRM-järjestelmän.
 • päätti hyväksyä kyykkä- ja pesissettien lainausehdot ja -sopimukset, päätti settien ylläpitomaksuksi 5 euroa ja päätti luopua settien lainaan liittyvistä panttimaksuista.
 • päätti ylioppilaskunnan palvelupisteiden kesän aukioloajoista.
 • päätti sulkea Pienteollisuustalon palvelupisteen ajalle 15.4.2019-22.4.2019.
 • päätti sulkea Hervannan kampuksen palvelupisteen 23.4.2019 sekä 2.5.2019.
 • päätti lähettää SYL:n PS-TS-risteilylle pääsihteerin, toimistosihteerit, taloussihteerin sekä talous- ja hallintopäällikön.
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.

HALLITUS 12 / TILIKAUSI 2019 / 28. maaliskuuta 2019

 • päätti lisätä esityslistalle kohdan pöytäkirjantarkastajien nimeämisestä.
 • päätti budjetoida Kopokonferenssiin 1000 euroa ja hyväksyä tapahtuman budjetin.
 • päätti hyväksyä päivitetyn yhteistyösopimuksen TREYn, Tampereen Akateemisen Mahdin ja TUrVoKe:en välillä.
 • evästi kaupunkivaikuttamisen sektoria Ryhmä 35 000:n mielipidekirjoituksesta opiskelijoiden toimeentuloon liittyen.
 • päätti, että jatkossa Ryhmä 35 000:n laatimiin mielipidekirjoituksiin liittyen ryhmän konsensus ja hallituksen puheenjohtajan hyväksyntä ovat riittävät perusteet mielipidekirjoitusten julkaisemiseksi.
 • päätti hyväksyä Wappuradio Tuki ry:n TREYn piirissä toimivaksi yhdistykseksi.
 • päätti hyväksyä Euroavia Helsinki ry:n TREYn piirissä toimivaksi yhdistykseksi.
 • päätti hyväksyä yhteistyösopimuksen TT-kameroiden ja TREYn välillä.
 • päätti perustaa tapahtumajaoston (”Kollektiivi”) sekä avata siihen haun ajalle 1.4.-21.4.2019.
 • päätti järjestää huhtikuun Kulttuuriappron 12.4. ja hyväksyä tapahtuman budjetin.
 • päätti hyväksyä ylioppilaskunnan työntekijöiden peruspalkat liitteen mukaan.
 • päätti velvoittaa Strengin ottamaan pienen määrän (30 kpl) historiateoksia talteen TREYn toimistolle, järjestämään kaikilla kampuksilla teosten jakotilaisuudet ja huolehtimaan että kaupunginkirjastolla, yliopiston kirjastolla sekä kansalliskirjastolla on omat kappaleensa. Näiden toimien jälkeen hallitus valtuutti Strengin hävittämään teokset.
 • päätti valtuuttaa Strengin hankkimaan Rakennustalon toimitiloihin tietosuojajäteastian.
 • päätti järjestää Wappusimat-tapahtuman 26.4. ja päätti Wappusimoille kutsuttavista liitteen mukaan.
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.

HALLITUS 11 / TILIKAUSI 2019 / 21. maaliskuuta 2019    

 • päätti valita International Advisory Boardin jäseniksi Koon, Alijanin ja Lopez’n. Lisäksi hallitus päätti, että International Advisory Boardia voidaan toimielimen omalla päätöksellä täydentää.
 • evästi koulutuspoliittista sektoria vaikuttamistyöstä ja merkitsi Koulutuksen ja oppimisen kehittämisohjelman esittelyn tiedoksi.
 • päätti budjetoida koulutuspoliittisen sektorin kvartaalikatsaukseen 60 euroa.
 • päätti hyväksyä TREYn ja Pivon välisen sopimuksen.
 • päätti hyväksyä työterveyden toimintasuunnitelman.
 • päätti hyväksyä lukuvuosikalenterin kustannukset Pirunnyrkki Oy:n tarjouksen mukaan.
 • päätti esittää edustajistolle, että yliopiston lukuvuoden 2019–2020 ilmoittautumisen yhteydessä kannettava maksu on perustutkinto-opiskelijalta yhteensä 57 euroa ja jatkotutkinto-opiskelijalta yhteensä 30 euroa. Lisäksi hallitus päättää esittää edustajistolle, että yliopistoon vain toiseksi lukukaudeksi läsnäolevaksi ilmoittautuva opiskelija maksaa puolet ylioppilaskunnan jäsenmaksusta. Lisäksi hallitus päätti esittää edustajistolle, että edustajisto toteaa lukuvuoden 2019-2020 YTHS-maksun olevan 57 euroa.
 • päätti esittää edustajistolle, että se hyväksyy lisätalousarvion liitteen mukaan.

HALLITUS 10 / TILIKAUSI 2019 / 14. maaliskuuta 2019

 • päätti perustaa tuutori- ja fuksivastaavien toimielimen.
 • päätti nimetä tekniikan koulutuksen koordinaatioryhmään varsinaiseksi jäseneksi Haapaniemen (rakennustekniikka) ja hänelle varajäseneksi Mattilan (sähkötekniikka).
 • päätti, että opiskelijaedustajien luottamustoimesta eroamisen määräaika keväällä 2019 on 31.3.2019. Lisäksi hallitus päätti, että eroanomukset kerätään ylioppilaskunnan Jotform-lomakkeen kautta.
 • päätti nimetä Kaipian (varalla Hanhela) ylioppilaskunnan edustajaksi Opiskeluhyvinvointiohjelman päivitystyöryhmään.
 • päätti, että TREY ei lähde virallisesti tukemaan ilmastolakkoa, mutta lanseeraa laajan #sunratkaisu -somekampanjan, jossa lakko on yksi vaihtoehdoista.
 • päätti myöntää UDK:lle ja Teemalle yhteensä 200 euroa projektitukea.
 • päätti olla myöntämättä projektitukea Air Cargo Challengeen.
 • valtuutti viestintäsektorin järjestämään viestintäfoorumin tapaamisen ja päätti budjetoida sen tarjoiluihin 50 euroa.
 • päätti budjetoida Wappuun talousarvion mukaisesti 4000 euroa ja velvoitti Eevan seuraamaan sen toteutumista.
 • päätti hyväksyä TREYn ja Talouskerho Markan yhteistyösopimuksen ja valtuutti yhteisöasiantuntijan tekemään siihen tarvittaessa stilistisiä muutoksia.
 • päätti perustaa ylioppilaskunnan Business Forumin.
 • päätti palauttaa TREYn ja Pivon välisen sopimuksen valmisteluun.
 • päätti myöntää Strengille tilinkäyttöoikeudet ylioppilaskunnan tileihin, valtuutti hänet hankkimaan ylioppilaskunnan pankkikortin ja päätti myöntää oikeudet käyttää ylioppilaskunnan verkkopankkia.
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.

HALLITUS 9 / TILIKAUSI 2019 / 7. maaliskuuta 2019

 • päätti lisätä esityslistalle kohdat puheenjohtajien tapaamisesta ja keskustelusta ilmastolakkoon osallistumisesta.
 • päätti jatkaa hakuaikaa International Advisory Boardiin 19.3. klo 12.00 asti.
 • keskusteli ilmastolakkoon osallistumisesta ja päätti selvittää tarkemmin lakon toteutusta ja muita lakon tukijoita. Ilmastolakkoon osallistumisesta päätetään ensi viikon kokouksessa.
 • päätti nimetä TREYn edustajiksi opetusosaamisen arviointityöryhmään Rantasen ja Virtasen.
 • päätti perustaa ylioppilaskunnan viestintäfoorumin.
 • päätti hylätä Get Up Consultingin tarjouksen koskien yritysvastaavien myyntikoulutusta.
 • päätti palauttaa Wapun budjetin valmisteluun.
 • merkitsi Laskiaisriehan toteutuneen budjetin tiedoksi.
 • päätti järjestää puheenjohtajien tapaamisen ja budjetoida siihen 40,00 euroa tarjoiluihin.
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.

HALLITUS 8 / TILIKAUSI 2019 / 28. helmikuuta 2019

 • päätti lisätä esityslistalle kohdan järjestöjen kansainvälisten vastaavien infotilaisuuden kahvituksesta.
 • päätti budjetoida järjestöjen kansainvälisten vastaavien infotilaisuuteen 30,00 euroa.
 • päätti avata opiskelijaedustajien haun tekniikan koulutuksen koordinaa-tioryhmään ajalle 28.2.-7.3.2019 ja asettaa täydentäväksi valintakriteeriksi seuraavan: Opiskelijaedustajaksi tekniikan koulutuksen koordinaatioryhmään on valintaohjesäännön kriteerien lisäksi kelpoinen vain läsnä oleva tekniikan kandidaatin, diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkintoa suorittava opiskelija.
 • päätti hyväksyä toiminta-avustusten myöntämiskriteerit vuodelle 2019.
 • päätti hyväksyä TREYn ja AYY:n välisen Tahlo-sopimuksen.
 • päätti hyväksyä TREYn ja OP Tampereen välisen sopimuksen.
 • päätti hyväksyä toimiston virkistäytymispäivän budjetin.
 • päätti tilata kaksi maalaamattomien kyykkien ja lakattujen karttujen settiä.
 • päätti tilata pesäpallovarusteita.
 • päätti valita talous- ja hallintopäälliköksi Strengin (varalla Heikkinen).
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.

HALLITUS 7 / TILIKAUSI 2019 / 21. helmikuuta 2019

 • päätti lisätä esityslistalle kohdat kansainvälisen harjoittelijan lounaiden tukemisesta, ylioppilasmedian valmistelutyöryhmästä sekä ylioppilaskunnan ja Tampereen Teekkarit ry:n välisestä yhteistyösopimuksesta.
 • päätti perustaa ylioppilaskunnalle International Advisory Board’n ja avata siihen haun ajalle 21.2.–5.3.
 • päätti tukea kansainvälisen harjoittelijan harjoittelua 15 lounaan verran.
 • päätti nimetä TREYn edustajaksi Tampereen yliopiston apurahatyöryhmään Annika Nevanpään.
 • päätti tukea Maksuton2aste-mielenosoitusta.
 • muotoili vastauksen Vostok ry:n aloitteeseen.
 • päätti esittää edustajistolle, että ylioppilasmedian valmistelutyöryhmän asiantuntijajäseniksi nimetään Tuomasjukka, Salonen ja Ikävalko (varalla Viitanen).
 • päätti esittää edustajistolle, että TOAS:n valtuuskuntaan nimetään varsinaisiksi jäseniksi Altsten, Antikainen, Harjunheimo, Jussila, Kojo, Kuusisto, Liikka, Oksa, Rissa, Vapola, Zeidan ja Ylimäki. Lisäksi hallitus päätti esittää, että edustajisto täydentää valtuuskunnan varajäsenet riveistään.
 • päätti hyväksyä TREYn ja Tullikamarin sopimuksen ja valtuutti yhteisöasiantuntijan tekemään tarvittaessa stilistisiä muutoksia.
 • päätti pöydätä TREYn ja OP Tampereen välisen yhteistyösopimuksen.
 • päätti Monterin valtuuksista ylioppilaskunnan sijoitustoimintaan liittyen.
 • päätti hyväksyä TREYn ja Tampereen Teekkarit ry:n välisen sopimuksen ja
 • valtuutti puheenjohtajan tekemään tarvittaessa stilistisiä muutoksia.
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.

HALLITUS 6 / TILIKAUSI 2019 / 14. helmikuuta 2019

 • päätti valita kevään kääntäjäharjoittelijaksi Järvelän.
 • päätti esittää edustajistolle, että liitteen mukaiset henkilöt nimitetään koulutusneuvostoon, yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvostoon ja muutoksenhakulautakuntaan.
 • päätti valita Opiskelijan opas -ohjausryhmään TREYn edustajaksi Jenna Rantasen.
 • päätti perustaa ilmastoahdistus-keskusteluryhmän keväälle 2019.
 • päätti jatkaa TOAS:n valtuuskunnan jäsenten hakuaikaa 20.2. saakka.
 • päätti budjetoida tuutoreiden tutustumisillan tarjoiluihin 30 euroa.
 • päätti hyväksy Domus-klubin siistimisrinkiin liittyvän sopimuspohjan ja
 • valtuuttaa järjestösektorin solmimaan sopimuksen rinkiin valittujen järjestöjen kanssa. Lisäksi hallitus päätti valtuuttaa järjestösektorin tekemään sopimuspohjaan stilistiset korjaukset ja lisäämään sopimuspohjan alkuun virkkeen kuvaamaan sopimuksen tarkoitusta sekä määrittelemään sopimusosapuolet.
 • evästi järjestösektoria järjestöjen toiminta-avustuskriteerien jatkotyöstämisestä.
 • päätti TREYn edustajien osallistumisesta suljettujen kerhojen kerhotapaamisiin.
 • päätti ottaa käyttöön kuvagallerian trey.kuvat.fi.
 • päätti tilata luonnoksen mukaiset TREY-colleget toimiston väelle.
 • päätti valita Wapputirehtööreiksi Ylirönnin, Äijälän ja Kauppilan.
 • päätti helmikuun Kulttuuriappron budjetista.
 • päätti yritysyhteistyösopimusten solmimisen periaatteista.
 • päätti hyväksyä TREYn ja Tampereen Sähkölaitoksen välisen sopimuksen.
 • päätti TREYn JotForm-tilien päivittämisestä.
 • päätti valtuuttaa Sajaniemen edustamaan TREYtä Opiskelijan Tampere ry:n ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa.

HALLITUS 5 / TILIKAUSI 2019 / 6. helmikuuta 2019

 • päätti valita opiskelijaedustajia kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekuntaneuvostoon sekä rakennetun ympäristön tiedekuntaneuvostoon.
 • päätti avata haun opiskelijaedustajaksi Opiskelijan opas ja intratoiminnot – ohjausryhmään ajalle 6.2.-24.2.2019.
 • päätti nimetä opiskelijaedustajiksi hakeneiden haastatteluryhmään Annika Nevanpään ja Petra Oksan.
 • keskusteli ilmastoahdistus-keskusteluryhmän perustamisesta.
 • päätti hyväksyä TREYn ja Tampereen Akateemisen Mahdin sekä TREYn ja TUrVoKe:n välinen yhteistyösopimus.
 • päätti esittää tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmän jäseniksi Laura Kaipiaa ja Merve Caglayania.
 • päätti esittää edustajistolle, että ylioppilasmedian valmistelutyöryhmän kokoonpano on kuusi (6) jäsentä edustajistosta siten, että edustajiston eri mielipideryhmät tulevat mahdollisimman hyvin edustetuiksi; kolme (3) media-alan asiantuntijajäsentä sekä yksi (1) ylioppilaskunnan toimiston edustaja. Lisäksi hallitus päätti esittää, että ryhmän äänettömäksi sihteeriksi kutsutaan ylioppilaskunnan viestintäasiantuntija.
 • päätti avata haun ylioppilasmedian valmistelutyöryhmän asiantuntijajäsenten paikkoille ajalle 6.2.2019-20.2.2019.
 • päätti esittää edustajistolle, että ylioppilasmedian valmistelutyöryhmän ylioppilaskunnan toimiston edustajaksi nimetään Petra Oksa.
 • päätti hyväksyä ylioppilaskunnan työntekijöiden työehtoihin liittyvän paikallisen sopimuksen.
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.

HALLITUS 4 / TILIKAUSI 2019 / 31. tammikuuta 2019

 • päätti hyväksyä Tamyn ja TTYY:n yhdistymisprojektin raportin.
 • merkitsi yliopistojen rahoitusmallin muuttumiseen liittyvän esityksen tiedoksi.
 • päätti avata haun TOASin valtuuskunnan jäseniksi ajalle 31.1.2019-11.2.2019.
 • kävi periaatekeskustelun aloitteiden käsittelystä ja käsitteli Vostok ry:n aloitteen.
 • päätti esityksestään talousvaliokuntaan valittavista jäsenistä.
 • päätti esityksestään kunniavaliokuntaan valittavista jäsenistä.
 • päätti tilata lakikonsultaatiota KPMG Oy:ltä.
 • päätti työehtosopimuksen mukaisista vapaapäivistä.
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.

HALLITUS 3 / TILIKAUSI 2019 / 24. tammikuuta 2019

 • päätti ottaa kansainvälisen harjoittelijan ajalle 25.2.2019-15.3.2019.
 • päätti esittää edustajistolle opiskelijaedustajien valintaohjesäännön päivittämistä.
 • päätti lähteä tukemaan Ilmastoveivi2019 –kampanjaa.
 • päätti perustaa Puheenjohtajaneuvoston ja valtuutti järjestösektorin pyörittämään neuvoston toimintaa.
 • kävi lähetekeskustelun ylioppilasmediasta.
 • päätti hyväksyä tammikuun kulttuuriapprotapahtuman budjetin ja valtuutti järjestösektorin organisoimaan tammikuun tapahtuma Kulttuuriapproon.
 • päätti budjetoida Tampereen teekkarit ry:n kautta tilattaviin järjestyksenvalvojiin
 • päätti järjestää Laskiaisriehan keskiviikkona 6.3.2019. Hervannan laskettelukeskuksessa ja valtuutti tapahtumasektorin suunnittelemaan tapahtuman ja organisoimaan järjestelyt.
 • päätti hyväksyä ylioppilaskunnan ja TOASin välisen vuosisopimuksen.
 • päätti esittää edustajistolle keskusvaalilautakunnan kokoonpanosta ja valintamenettelystä seuraavaa: Ylioppilaskunnan edustajisto asettaa ylioppilaskunnan säännöstön mukaisesti keskusvaalilautakunnan, johon se nimeää seitsemän (7) ylioppilaskunnan äänioikeutettua jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Yksi keskusvaalilautakunnan jäsenistä nimetään puheenjohtajaksi.
 • päätti esittää edustajistolle, että Tamyn ja TTYY:n yhdistyessä Tampereen ylioppilaskunnaksi, katsotaan seuraavien jäsenyyksien periytyvät Tampereen ylioppilaskunnalle: Suomen ylioppilaskuntien liitto ry, Opiskelijoiden liikuntaliitto ry, Opiskelijan Tampere ry, Palvelualojen työnantajat PALTA ry, Tampereen ylioppilastalosäätiö
 • päätti olla myöntämättä projektitukea Air Cargo Challenge –kilpailun projektityöhön.
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.

HALLITUS 2 / TILIKAUSI 2019 / 17. tammikuuta 2019

 • päätti ylioppilaskunnan virallisten ilmoitustaulujen sijainneista.
 • päätti hyväksyä ylioppilaskunnan päätöksenteon valitusosoituksen.
 • päätti avata haun talous- ja hallintopäällikön tehtävään 23.1., nimitti rekrytointiryhmän ja valtuutti ryhmän lukemaan hakemukset ja kutsumaan haastatteluun soveltuvat hakijat sekä tekemään esityksen hallitukselle valittavasta henkilöstä.
 • päätti avata haun talousvaliokuntaan aikavälille 17.1.-24.1.
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.
 • päätti kääntäjäharjoittelijan rekrytointityöryhmän kokoonpanosta ja valtuutti ryhmän kutsumaan hakijat haastatteluun, suunnittelemaan ennakkotehtävä, haastattelemaan hakijat sekä tekemään esityksen hallitukselle valittavasta henkilöstä.
 • päätti pöydätä päätöksen kansainvälisen harjoittelijan valinnasta.
 • päätti hyväksyä yhdenvertaisen sitsaamisen oppaan.
 • päätti palauttaa opintopsykologikannanoton valmisteluun.
 • päätti hyväksyä toimenpiteet Reilun kaupan korkeakoulun arvonimen hakemiseksi.
 • päätti perustaa Domus-klubin siistimisringin ja varata järjestöjen palkkioksi 170 euroa per kerta. Lisäksi hallitus valtuutti järjestösektorin päättämään valintamenettelystä ja muista yksityiskohdista.
 • päätti palauttaa toimiston college-tilauksen valmisteluun.
 • päätti wapputirehtöörien rekrytointimenettelystä, hakukriteereistä, työn kuvasta ja palkkauksesta. Lisäksi hallitus päätti avata haun tehtäviin ajalle 21.1.2019 klo 12:00-4.2.2019 23:59 ja valtuutti tapahtumasektorin muotoilemaan hakukuulutuksen.
 • päätti TREYn tapahtumista seuraavasti: Wappuinfo järjestetään 9.4., Fuksisuunnistus järjestetään 18.9. ja vuosijuhlat järjestetään 19.10.
 • päätti hyväksyä Järjestöstartin budjetin liitteen mukaan.

HALLITUS 1 / TILIKAUSI 2019 / 10. tammikuuta 2019

 • päätti valita Mikko Salmisen ylioppilaskunnan toiseksi häirintäyhdyshenkilöksi ja lisätä häirintäyhdyshenkilön tehtävät Salmisen työnkuvaan.
 • päätti hyväksyä lausunnon Tampereen joukkoliikenteen Linjasto 2021 –suunnitelmaan.
 • evästi sosiaalipoliittista sektoria opintopsykologitilanteeseen liittyvään vaikuttamistyöhön liittyen.
 • päätti nimetä jokaiselle ylioppilaskunnan piirissä toimivalle ainejärjestölle järjestökummin.
 • päätti talous- ja kunniavaliokuntien valintamenettelystä seuraavasti: talousvaliokuntaan järjestetään avoin haku ja kunniavaliokunnan jäsenet etsitään pääsektorin toimesta vanhojen alumnien joukosta.
 • päätti palkattoman vapaan myöntämisestä.
 • päätti osallistua Akateemisen Kyykän MM-kilpailuihin ja järjestää brunssin muiden ylioppilaskuntien toimijoille lauantaina 9.2.
 • päätti sulkea molemmat palvelutoimistot perjantaiksi 18.1.
 • päätti vuosijuhlakutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.

HALLITUS 2 / TILIKAUSI 2018 / 5. joulukuuta 2018

 • päätti valtuuttaa kv-asiantuntijan avaamaan haun kääntäjäharjoittelijan paikkaan.
 • päätti valita työterveyshuollon palveluntarjoajaksi LähiTapiolan. Työterveyshuollon palvelusopimuksesta poistetaan lääkekuluturva.
 • päätti hyväksyä sopimuksen IT-tuen ostamisesta Digipolulta liitteen mukaan.
 • päätti hyväksyä toimeksiantosopimuksen Magnusson Law:n kanssa liitteen mukaan.
 • päätti solmia sopimuksen käännöspalveluiden ostamisesta Emma Laakkosen ja Tanja Myllymäen kanssa liitteen mukaan.
 • päätti hyväksyä liittymissopimuksen HAKA-luottamusverkostoon liitteen mukaan ja valtuutti pääsihteerin tekemään asiaan liittyvät sopimukset.
 • päätti myöntää Venla Monterille käyttöoikeuden tallelokeroon ja tilinkäyttöoikeuden TREYn tileihin.
 • päätti myöntää Monterille yrityksen OP-verkkopalvelun käyttöoikeuden yrityksen sijoituksiin ja arvo-osuustiliin.
 • päätti valtuuttaa Monter hankkimaan pankkikortti ylioppilaskunnan tiliin.
 • päätti myöntää Paula Sajaniemelle, Meeri Pekkolalle ja Eeva Ylimäelle tilinkäyttöoikeuden ylioppilaskunnan tiliin ja valtuutti heidät hankkimaan pankkikortit samaiseen tiliin.
 • päätti lähettää pääsihteerin PALTA:n Esimiesjuridiikkaa käytännössä -koulutukseen. Lisäksi hallitus päätti koulutusosallistumisten periaatteista. Päätökset yksilökohtaiseen koulutukseen osallistumisesta hyväksyy ennakkoon esihenkilö. Laajat tai yli 250 euroa maksavat koulutusosallistumiset hyväksyy hallitus, ja näihin voidaan liittää etukäteen yhteisesti sovitusti periaate, että työntekijä pysyy työnantajan palveluksessa vielä kulloinkin sovitun ajan koulutuksen jälkeen, enintään kuitenkin yksi vuosi. Muutoin henkilö korvaa itse 1/3, kuitenkin enintään 500 euroa koulutuksen osallistumiskustannuksista.
 • päätti, että Pienteollisuustalon palvelupiste on auki maanantaisin klo 12-16 ja muina arkipäivinä 9:15-11 ja 12-16.
 • päätti valtuuttaa Saana Hytösen ja Tuulia Laakson koordinoimaan TREY-asusteiden suunnittelun ja tilaamisen. Hallitus osallistuu asusteiden suunnitteluun.
 • päätti korvata vuosijuhlien osallistumisen kulut niin, että korvataan yksi illalliskortti per vuosijuhla, juhliin osallistuvien matkakulut sekä juhlittavan tahon pieni muistaminen.
 • päätti pöydätä Luuppi ry:n ja Åbo Akademis Studentkår vuosijuhlien kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä päättämisen.
 • päätti käyttää Potentiaalien jatkojen esiintyjän palkkioon 1750 euroa.

HALLITUS 1 / TILIKAUSI 2018 / 5. joulukuuta 2018

 • päätti valita hallituksen varapuheenjohtajaksi Paavo Antikaisen.
 • päätti kokouksien koolle kutsumisesta, materiaalien toimittamisesta, pöytäkirjojen tarkistamisesta ja päätöksistä tiedottamisesta. Hallitus kokoustaa tarvittaessa, pääsääntöisesti torstaisin klo 9.00.  Myös sähköpostikokouksia voidaan järjestää. Kokoukset kutsutaan koolle sähköisesti päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja esityslista toimitetaan hallitukselle, toimiston väelle, edustajistolle ja tilintarkastajille. Päätösluettelo toimitetaan edellisten lisäksi ylioppilaskunnan internet-sivuille sekä ilmoitustaululle. Kokousten pöytäkirjat tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.
 • Päätti hallituksen sisäisestä työnjaosta seuraavalla tavalla:
  • Paula Sajaniemi: puheenjohtaja
  • Paavo Antikainen: varapuheenjohtaja, sosiaalipolitiikka (kaupunkivaikuttaminen, toimeentulo)
  • Merve Caglayan: sosiaalipolitiikka (kaupunkivaikuttaminen, asuminen, yhdenvertaisuus, terveys,  hyvinvointi, ympäristö)
  • Max Liikka: kansainvälisyys, tuutorointi, kehitysyhteistyö
  • Matti Andersson: järjestöt, kampuskehitys, yritysyhteistyö, jäsenpalvelut
  • Eeva Ylimäki: tapahtumat, yhteisö, vapaaehtoiset, liikunta
  • Adam Zeidan: järjestöt
  • Petra Oksa: viestintä, brändi
  • Jenna Rantanen: koulutuspolitiikka, edunvalvontaviestintä
  • Annika Nevanpää: koulutuspolitiikka, kansainvälisyys

Edustajisto kokoustaa lukukausien aikana noin kerran kuussa.

EDUSTAJISTO 1 / TILIKAUSI 2021 / 25. marraskuuta 2021

 • päivitti kokoonpanoaan seuraavasti:
  • Sara Nurminen on pyytänyt määräaikaista poissaolo-oikeutta ajalle 1.1.2022-31.12.2022.
  • Karoliina Vaakainen on pyytänyt määräaikaista poissaolo-oikeutta ajalle 31.12.2021-3.5.2022.
  • Jari-Pekka Kanniainen on pyytänyt eroa edustajiston varajäsenen tehtävistä.
  • Lisäksi edustajisto totesi edustajiston kokoonpanon vuodelle 2022 edellä olevan mukaisesti päivitetyn liitteen mukaan.
 • totesi edustajiston järjestäytymiskokouksessa 26.11.2020 muodostettujen edustajistoryhmien toimivan kalenterivuoden 2022 ajan seuraavasti:
  • RATTOISA (puheenjohtaja Laura Karintaus),
  • Pro Kasvatustieteilijät (puheenjohtaja Heidi Riikonen),
  • Vapaaboomarit (puheenjohtaja Santeri Seppälä),
  • Medaattorit (puheenjohtaja Tuomas Nyrhilä),
  • Hallintotieteiden liitto (puheenjohtaja Hanna Vähävuori),
  • Kontakti (puheenjohtaja Alisa Hakkarainen),
  • Kyltyrböndet (puheenjohtaja Kaisa Vornanen),
  • Vihreä lista (puheenjohtaja Onni Härkönen),
  • Viva – Tampereen yliopiston vihreä vasemmisto (puheenjohtaja Miska Puputti),
  • Kahden Tähden Teekkarit (puheenjohtaja Ville Kumpulainen),
  • Kokoomus – Oikeisto-opiskelijat (puheenjohtaja Samuli Lähteenmaa),
  • MEMES2.0EB – Master Edators of Matter, Energy and Stuff 2: Electric Boogaloo (puheenjohtaja Kalle Lehtola),
  • TietoteekkarIT (puheenjohtaja Noora Raitanen),
  • Luuppi_puolue (puheenjohtaja Paavo Keski-Orvola) ja
  • International Representatives Group (puheenjohtaja Mérédith Chuzel-Marmot).
 • päätti valita edustajiston puheenjohtajaksi Brigita Krasniqin.
 • päätti valita edustajiston ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Hanna Vähävuoren.
 • päätti valita edustajiston toiseksi varapuheenjohtajaksi Teemu Juutilaisen.
 • päätti valita hallintovaliokunnan jäsenet seuraavasti:
  • RATTOISA: Leevi Törnblom
  • Pro Kasvatustieteilijät: Heidi Riikonen
  • Vapaaboomarit: Santeri Seppälä
  • Medaattorit: Sofia Sarmala
  • Hallintotieteiden liitto: Hanna Vähävuori
  • Kontakti: Alisa Hakkarainen
  • Kyltyrböndet: Kaisa Vornanen
  • Vihreä lista: Onni Härkönen
  • Viva – Tampereen yliopiston vihreä vasemmisto: Miska Puputti
  • Kahden Tähden Teekkarit: Ville Kumpulainen
  • Kokoomus: Samuli Lähteenmaa
  • 0EB – Master Edators of Matter, Energy and Stuff 2: Electric Boogaloo: Kalle Lehtola
  • TietoteekkarIT: Noora Raitanen
  • Luuppi_puolue: Juulia Kärki
  • International Representatives Group: Mérédith Chuzel-Marmot
 • päätti valita talousvaliokunnan jäsenet seuraavasti:
  • Max Liikka (puheenjohtaja)
  • Eero Vehka-aho
  • Masi Kajander
  • Joonas Pekkonen
  • Suvi Parhankangas
  • Hanna Vähävuori
 • päätti kutsua ja valita kunniavaliokunnan jäsenet seuraavasti:
  • Ville Korpiluoto (puheenjohtaja)
  • Eero Vehka-aho
  • Suvi Parhankangas
  • Juha Köykkä
  • Tuomas Rissanen
 • päätti valita hallituksen puheenjohtajaksi Aleksi Niemen.
 • päätti, että hallitukseen valitaan yhdeksän hallituksen jäsentä ja puheenjohtaja.
 • päätti valita hallituksen jäseniksi vuodelle 2022 Hakkaraisen (Kontakti) esityksen mukaisesti Aatu Korhonen, Anniina Honkasaari, Nina Kovanen, Mirva Pekkola, Paavo Keski-Orvola, Ilona Lehtonen, Eemeli Lahtinen, Otto Haarala ja Lassi Vuotari.

EDUSTAJISTO 8 / TILIKAUSI 2021 / 24. marraskuuta 2021

 • päätti lisätä esityslistalle kohdaksi 11 ”Eron myöntäminen edustajistosta”.
 • merkitsi tiedoksi saapuneet aloitteet. Ei saapuneita aloitteita.
 • merkitsi ponsivastauksen tiedoksi.
 • päätti myöntää Françalle eron edustajistosta 24.11.2021 lukien.
 • päätti myöntää Kankaalle eron edustajistosta 24.11.2021 lukien.
 • päätti myöntää Hurmeelle eron edustajistosta 24.11.2021 lukien.
 • päätti myöntää määräaikaisen poissaolo-oikeuden Juho Pitkäselle 31.12.2021 asti.
 • päätti täydentää konsistorin, koulutusneuvoston ja yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvostoon opiskelijaedustajien kokoonpanoja seuraavasti:
  • konsistorin opiskelijaedustajaksi Suvi Parhankangas
  • koulutusneuvoston opiskelijaedustajaksi Yli-Rostin varajäseneksi Hilla Mäkinen
  • yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvoston opiskelijaedustajaksi Lindemanin varajäseneksi Olivia Ranta
 • päätti hyväksyä sijoitussuunnitelman liitteen mukaan.
 • päätti valita tilintarkastajiksi vuodelle 2022 KHT-tilintarkastaja Jari Paloniemen ja KHT–tilintarkastaja Veikko Terhon ja heidän varalleen Moore Rewinet Oy:n tilintarkastusyhteisöstä valitut henkilöt.
 • päätti hyväksyä ylioppilaskunnan talousarvion vuodelle 2022 kokouksessa hyväksytyin muutoksin.
 • päätti, että yliopiston lukuvuoden 2022–2023 ilmoittautumisen yhteydessä kannettava jäsenmaksu on perustutkinto-opiskelijalta yhteensä 65 euroa ja jatkotutkinto-opiskelijalta yhteensä 35 euroa. Lisäksi edustajisto päätti, että yliopistoon vain toiseksi lukukaudeksi läsnäolevaksi ilmoittautuva opiskelija maksaa puolet ylioppilaskunnan jäsenmaksusta.
 • päätti hyväksyä ylioppilaskunnan toimintasuunnitelman vuodelle 2022 kokouksessa hyväksytyin muutoksin.
 • päätti hyväksyä ylioppilaskunnan jatkuvan toiminnan kuvauksen päivitetyn liitteen mukaan.
 • päätti, että Tampereen ylioppilastalosäätiön hallitukseen valitaan seuraavat henkilöt:
  • Salla-Mari Palokari (varajäsen Artturi Lindeman),
  • Joonas Pekkonen (varajäsen Iiris Taubert),
  • Esko Nieminen (varajäsen Jenna Rantanen),
  • Lauri Sahramaa (varajäsen Liisa Äijälä),
  • Petra Oksa (varajäsen Olga Teräväinen),
  • Adam Zeidan (varajäsen Hanna Vähävuori),
  • Paula Sajaniemi (varajäsen Lassi Halminen),
  • Panu Kortelainen (varajäsen Anriika Kauppi) ja
  • Tuomas Kauppinen (varajäsen Jani Patrakka)
 • päätti valita toimitusneuvostoon seuraavat henkilöt: Heli Aalto, Petra Viitanen, Alisa Hakkarainen, Onni Härkönen ja Lauri Löyttyniemi. Lisäksi edustajisto totesi, että vuoden 2022 hallitus nimeää toimitusneuvostoon yhden jäsenen keskuudestaan.
 • päätti, että strategiavaliokuntaan valitaan seuraavat jäsenet:
  • TREYn hallituksen (2022) edustaja, henkilön nimi tarkentuu alkuvuodesta 2022 (puheenjohtaja),
  • pääsihteeri, henkilön nimi tarkentuu alkuvuodesta 2022,
  • opiskelijajäsen Salla-Mari Palokari,
  • opiskelijajäsen Hilla Mäkinen,
  • TREYn henkilöstön edustaja Saana Hytönen,
  • vanhojen toimijoiden edustaja Tiina Mikkonen,
  • vanhojen toimijoiden edustaja Tuomas Kauppinen,
  • edustajiston edustaja Adam Zeidan ja
  • edustajiston edustaja Iiris Taubert.
 • päätti, että keskusvaalilautakuntaan nimitetään seuraavat jäsenet:
  • Olga Teräväinen, puheenjohtaja (varajäsen Miikka Mäkirinta),
  • Hanna Vähävuori (varajäsen Selinä Nera),
  • Lassi Halminen (varajäsen Sanni Tyynismaa),
  • Teemu Juutilainen (varajäsen Suvi Parhankangas),
  • Aleksi Mattila (varajäsen Ville Kumpulainen),
  • Tuomas Tiura (varajäsen Eetu Hartikainen) ja
  • Vilma Järvisalo (varajäsen Noora Tapio)
 • päätti valita pääsihteerin rekrytointiryhmään sihteeriksi pääsihteeri Monterin, hallituksen edustajiksi Iiris Taubertin (varalla Artturi Lindeman) ja vuoden 2022 hallituksen puheenjohtajan sekä edustajiston edustajiksi Suvi Parhankankaan ja Nelly Kivisen.

EDUSTAJISTO 7 / TILIKAUSI 2021 / 19. lokakuuta 2021

 • merkitsi tiedoksi saapuneet aloitteet. Ei saapuneita aloitteita.
 • totesi, että ylioppilaskunnan työntekijäksi valittu Sami Harmaala on työsuhteensa keston ajan esteellinen toimimaan edustajiston jäsenenä.
 • päätti myöntää määräaikaisen poissaolo-oikeuden Halla-aholle 15.1.2022 asti.
 • päätti myöntää Kevätluodolle eron edustajistosta 19.10.2021 lukien.
 • päätti vahvistaa liitteiden mukaiset päätösluetteloiden päätökset edustajiston kokouksista 6/2020, 7/2020, 1/2020, 1/2021, 2/2021, 3/2021, 4/2021, 5/2021 ja 6/2021.
 • päätti täydentää konsistorin opiskelijaedustajien kokoonpanoa niin, että konsistoriin valitaan Eemeli Lahtinen. Lisäksi edustajisto päätti täydentää koulutusneuvoston opiskelijaedustajien kokoonpanoa niin, että Lassi Vuotari valitaan koulutusneuvostoon varsinaiseksi jäseneksi, ja Julia Malvikko valitaan koulutusneuvostoon Suvi Parhaankankaan varajäseneksi.
 • kävi lähetekeskustelun luonnoksesta TREYn toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2022. Hallitus vastasi jätettyihin toimintasuunnitelma-aloitteisiin.
 • valtuutti Tampereen Karpek Oy:n yhtiökokouksen tekemään osakeyhtiölain 20 luvun 3 § ja 9 § mukaiset päätökset yhtiön asettamiseksi selvitystilaan ja selvitysmiehen valitsemiseksi yhtiön purkamista ja rekisteristä poistamista varten.
 • päätti perustaa strategiavaliokunnan vuodelle 2022 toteuttamaan strategian päivittämisen projektisuunnitelmassa määrättyjä strategian valmisteluun liittyviä tehtäviä. Lisäksi edustajisto päätti strategiavaliokunnan kokoonpanosta hallituksen esityksen mukaan: pääsihteeri, kaksi opiskelijajäsentä, kaksi edustajiston edustajaa, TREYn hallituksen (2022) edustaja, TREYn henkilöstön edustaja ja 1–2 edustajaa Tamyn, TTYY:n tai TREYn vanhojen hallitusten jäsenten tai entisten työntekijöiden joukosta.

EDUSTAJISTO 6 / TILIKAUSI 2021 / 22. syyskuuta 2021

 • merkitsi tiedoksi saapuneet aloitteet. Ei saapuneita aloitteita.
 • päätti päivittää ylioppilaskunnan merkkiohjesääntöä liitteen mukaan.
 • päätti kutsua ylioppilaskunnan kunniajäseniksi liitteessä esitetyt henkilöt.

EDUSTAJISTO 5 / TILIKAUSI 2021 / 26. elokuuta 2021

 • päätti lisätä esityslistalle kohdaksi yhdeksän ”Eron myöntäminen edustajistosta”.
 • merkitsi tiedoksi saapuneet aloitteet. Ei saapuneita aloitteita.
 • päätti myöntää Tampierille eron edustajistosta 26.8.2021 lukien.
 • päätti myöntää Leinolle eron edustajistosta 26.8.2021 lukien.
 • totesi, että ylioppilaskunnan työntekijäksi valittu Petra Oksa diplomityösuhteensa keston ajan esteellinen toimimaan edustajiston varajäsenenä. Oksan esteellisyys päättyy 31.3.2022.
 • päätti myöntää määräaikaisen poissaolo-oikeuden Merve Caglayanille 31.7.2022 asti ja Emma Turuselle 15.2.2022 asti.
 • päätti myöntää määräaikaisen poissaolo-oikeuden Lauri Ahlqvistille 31.7.2022 asti ja Loviisa Hurmeelle 31.12.2021 asti.
 • päätti valita Otto Haaralan edustajiston ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi syksylle 2021.
 • merkitsi tiedoksi, että Vihreä lista -edustajistoryhmän puheenjohtajana toimii 26.8.2021 alkaen Onni Härkönen.
 • totesi, että hallintovaliokuntaan Merve Caglayanin tilalle nousee Vihreän listan esityksestä Onni Härkönen ja Loviisa Hurmeen tilalle nousee Luuppi_puolueen esityksestä Mirva Pekkola.
 • päätti valita Iiro Parhankankaan hallintovaliokunnan puheenjohtajaksi.
 • päätti täydentää hallinnon opiskelijaedustajien kokoonpanoja seuraavasti: koulutusneuvostoon Heta Lindgrenin varajäseneksi Mirva Pekkola. Yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvostoon Artturi Lindemanin varajäseneksi Eemeli Lahtinen, Lassi Vuotarin varajäseneksi Hanna Vähävuori ja Adam Zeidanin varajäseneksi Aleksi Niemi.
 • päätti nimetä Tuomas Karvosen TREYn ehdokkaaksi hallituksen jäseneksi Suomen ylioppilaskuntien liitto ry:n hallitukseen vuodelle 2022.
 • päätti Suomen ylioppilaskuntien liitto ry:n liittokokoukseen lähetettävän delegaation kokonpanosta Vapaaboomareiden esityksen mukaan:
  • Varsinaiset delegaatit: Leevi Törnblom, RATTOISA; Janita Rintala, RATTOISA; Hilla Mäkinen, MEMES2.0EB; Olga Teräväinen, MEMES2.0EB; Nelly Kivinen, Vapaaboomarit; Juha Räsänen, Vapaaboomarit; Artturi Lindeman, Hallintotieteiden liitto; Hanna Vähävuori, Hallintotieteiden liitto; Vili Sipilä, Kyltyrböndet; Salla-Mari Palokari, Kahden tähden teekkarit; Saskia Simisker, TietoteekkarIT; Paavo Keski-Orvola, Luuppi_puolue; Onni Härkönen, Vihreä lista; Emmi Juolahti, Tampereen yliopiston vihreä vasemmisto; Karoliina Vaakanainen, Vihreä lista; Iiris Taubert, Pro kasvatustieteilijät; Heidi Riikonen, Pro kasvatustieteilijät; Alisa Hakkarainen, Kontakti
  • Varadelegaatit: Ville Kumpulainen, Kahden tähden teekkarit; Sami Harmaala, TietoteekkarIT; Mirva Pekkola, Luuppi_puolue; Aleksi Niemi, Hallintotieteiden liitto; Max Liikka, Vapaaboomarit; Noora Tapio, Tampereen yliopiston vihreä vasemmisto; Julia Jaakkola, Pro kasvatustieteilijät; Eemeli Lahtinen, Hallintotieteiden liitto; Tuomas Karvonen, Kokoomus
  • Tarkkailijat: Venla Monter, Saana Hytönen, Eero Heikkilä
 • päätti nimetä Opiskelijoiden liikuntaliitto ry:n liittokokouksen delegaatioon Lassi Halmisen, Lassi Vuotarin ja Alvari Einolan (varalla Vilma Mehtonen).
 • päätti hyväksyä strategian päivittämisen projektisuunnitelman liitteen mukaan.

EDUSTAJISTO 4 / TILIKAUSI 2021 / 26. toukokuuta 2021

 • päätti lisätä esityslistalle kohdaksi yhdeksän ”Eron myöntäminen edustajistosta” ja kohdaksi 10 ”Määräaikaisen poissaolo-oikeuden myöntäminen”.
 • merkitsi tiedoksi saapuneet aloitteet. Ei saapuneita aloitteita.
 • päätti myöntää Esko Niemiselle eron edustajistosta 26.5.2021 alkaen.
 • päätti myöntää Aapo Honkakunnakselle eron edustajistosta 26.5.2021 alkaen.
 • päätti myöntää määräaikaisen poissaolo-oikeuden Veli-Matti Korpelaiselle 25.5.2022 asti.
 • päätti, että muutoksenhakulautakuntaan nimetään Haapakosken varajäseneksi Eemeli Lahtinen, toimikauden alkaen välittömästi.
 • päätti Karpek Oy:n vastaanottamasta ostotarjouksesta koskien tiloja osoitteessa Yliopistonkatu 60 A seuraavaa: Edustajisto valtuuttaa TREYn hallituksen järjestämään Karpek Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen ja valtuuttaa ylioppilaskunnan yhtiökokousedustajat käyttämään ääntä yhtiökokouksessa ja hyväksymään ostotarjouksen yhtiökokouksen puolesta. Yhtiökokous edelleen valtuuttaa Karpek Oy:n hallituksen hyväksymään kaupan ja edelleen Karpek Oy:n hallitus valtuuttaa Karpek Oy:n hallituksen puheenjohtaja Mikko Malmströmin viimeistelemään kaupan ja allekirjoittamaan tilojen myyntiä koskevan kauppakirjan.
 • päätti hyväksyä paperin, joka kuvastaa ylioppilaskunnan talouden arvoja, kokouksessa hyväksytyin muutoksin.

EDUSTAJISTO 3 / TILIKAUSI 2021 / 28. huhtikuuta 2021

 • merkitsi tiedoksi Tampereen ylioppilaskunnan vuosikertomuksen tilikaudelta 1.1.2020–31.12.2020.
 • vahvisti tilinpäätöksen osana olevan Tampereen ylioppilaskunnan toimintakertomuksen tilikaudelta 1.1.2020–31.12.2020.
 • vahvisti Tampereen ylioppilaskunnan tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2020–31.12.2020.
 • päätti, että alijäämä 109 716,71 euroa kirjataan edellisten tilikausien yli-/alijäämä–tilille.
 • päätti myöntää vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.2020–31.12.2020 seuraaville Tampereen ylioppilaskunnan vastuuvelvollisille: Nevanpään hallitus kokonaisuudessaan, pääsihteeri Venla Monter.
 • päätti Karpek Oy:n omistajaohjauksesta.
 • päätti lyhytaikaisen lainan ottamisesta Tampereen Seudun Osuuspankin antaman tarjouksen mukaisesti.
 • päätti hyväksyä ylioppilaskunnan uuden linjapaperin kokouksessa hyväksytyin muutoksin.

EDUSTAJISTO 2 / TILIKAUSI 2021 / 31. maaliskuuta 2021

 • totesi Kekin esteelliseksi toimimaan edustajistossa 31.3.2021 lukien työsuhteensa ajan.
 • totesi, että hallintovaliokuntaan Anssi Flinkin tilalle nousee Hallintotieteiden liiton esityksestä Aleksi Niemi ja että Juulia Kärjen tilalle nousee Luuppi_Puolueen esityksestä Loviisa Hurme.
 • kävi ylioppilaskunnan strategian päivittämiseen liittyvän lähetekeskustelun ja merkitsi käydyn keskustelun tiedoksi.
 • kävi ylioppilaskunnan pääsääntöön ja työjärjestysten päivittämiseen liittyvän lähetekeskustelun ja merkitsi käydyn keskustelun tiedoksi.

EDUSTAJISTO 1 / TILIKAUSI 2021 / 16. helmikuuta 2021

 • merkitsi tiedoksi saapuneet aloitteet. Ei saapuneita aloitteita.
 • totesi, että hallitukseen valitut Hanna Vähävuori, Miska Puputti, Iiris Taubert, Artturi Lindeman ja Olga Teräväinen ovat hallituskautensa ajan esteellisiä toimimaan edustajiston jäseninä tai varajäseninä. Totesi, että ylioppilaskunnan työntekijäksi valittu Markus Halla-aho on työsuhteensa keston ajan esteellinen toimimaan edustajiston varajäsenenä.
 • päätti myöntää Kankkoselle ja Moisiolle eron edustajistosta 16.2.2021 lukien.
 • päätti myöntää Taubertille eron edustajistosta 16.2.2021 lukien.
 • päätti myöntää määräaikaisen poissaolo-oikeuden Juulia Kärjelle ja Ville Jäppiselle 17.2.2021-31.12.2021.
 • päätti valita koulutusneuvostoon Lahtisen varajäseneksi Saija Yli-Rostin sekä varsinaiseksi jäseneksi Emilia Tapion ja Tapion varajäseneksi Adam Zeidanin.
 • päätti valita yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvostoon varsinaiseksi jäseneksi Adam Zeidanin.
 • päätti valita muutoksenhakulautakuntaan Taubertin varajäseneksi Saija Yli-Rostin.
 • päätti hyväksyä opiskelijaedustajien valintaohjesäännon esityksen mukaan.
 • päätti valita keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja ja jäsenet seuraavasti:
  • Aleksi Niemi (puheenjohtaja), varajäsen Eemeli Lahtinen
  • Kaisa Vornanen, varajäsen Matias Rautanen
  • Marika Nuuttila, varajäsen Outi Ahola
  • Heidi Riikonen, varajäsen Aatu Korhonen
  • Iiro Parhankangas, varajäsen Lauri Ahlqvist
  • Ville Kumpulainen, varajäsen Nelly Kivinen
  • Alisa Hakkarainen, varajäsen Teemu Juutilainen
 • päätti valita TREYn edustajat TOAS:n valtuuskuntaan seuraavasti:
  • Mikael Miettinen, varajäsen Marika Nuuttila
  • Eetu Niemi, varajäsen Heidi Riikonen
  • Hanna Vähävuori, varajäsen Ville Kumpulainen
  • Iiris Taubert, varajäsen Maria Roivas
  • Olga Teräväinen, varajäsen Riku Väisänen
  • Lassi Halminen, varajäsen Vilma Sippola
  • Tuomas Karvonen, varajäsen Anssi Flink
  • Artturi Lindeman, varajäsen Laura Karintaus
  • Miska Puputti, varajäsen Mirva Pekkola
  • Vili Sipilä, varajäsen Henriina Rantala
  • Hilla Mäkinen, varajäsen Lauri Ahlqvist
  • Liisa Äijälä, varajäsen Otto Haarala
 • päätti esittää YTHS:n valtuuskunnan jäseneksi Eeva Valtosta (varalla Kamilla Ryöti).
 • päätti hyväksyä yhdistysohjesäännön esityksen mukaan.

EDUSTAJISTO 1 / TILIKAUSI 2020 / 26. marraskuuta 2020

 • päivitti kokoonpanoaan seuraavasti: Ilona Taubert on esteellinen toimimaan edustajiston varajäsenenä. Taubertin tilalle varajäseneksi nousee Jari-Pekka Kanniainen. Lisäksi edustajisto totesi edustajiston kokoonpanon edellä olevan mukaisesti päivitetyn liitteen mukaan.
 • muodosti seuraavat edustajistoryhmät: RATTOISA (puheenjohtajana Laura Karintaus), Pro Kasvatustieteilijät (puheenjohtajana Hanna Rahkonen), Vapaaboomarit (puheenjohtajana Santeri Seppälä), Medaattorit (puheenjohtajana Tuomas Nyrhilä), Hallintotieteiden liitto (puheenjohtajana Anssi Flink), Kontakti (puheenjohtajana Alisa Hakkarainen), Kyltyrböndet (puheenjohtajana Kaisa Vornanen), Vihreä lista (puheenjohtajana Merve Caglayan), Viva – Tampereen yliopiston vihreä vasemmisto (puheenjohtajana Noora Tapio), Kahden Tähden Teekkarit (puheenjohtajana Iiro Parhankangas), Kokoomus (puheenjohtajana Samuli Lähteenmaa), MEMES2.0EB – Master Edators of Matter, Energy and Stuff 2: Electric Boogaloo (puheenjohtajana Kalle Lehtola), TietoteekkarIT (puheenjohtajana Noora Raitanen), Luuppi_Puolue (puheenjohtajana Paavo Keski-Orvola) ja International Representatives Group (puheenjohtajana Raysa França).
 • päätti valita edustajiston puheenjohtajaksi Nelly Kivisen.
 • päätti valita edustajiston ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Lauri Ahlqvistin.
 • päätti valita edustajiston toiseksi varapuheenjohtajaksi Samuli Lähteenmaan.
 • päätti valita hallintovaliokunnan jäsenet seuraavasti:
  • RATTOISA: Leevi Törnblom
  • Pro Kasvatustieteilijät: Hanna Rahkonen
  • Vapaaboomarit: Santeri Seppälä
  • Medaattorit: Sofia Sarmala
  • Hallintotieteiden liitto: Anssi Flink
  • Kontakti: Alisa Hakkarainen
  • Kyltyrböndet: Kaisa Vornanen
  • Vihreä lista: Merve Caglayan (puheenjohtaja)
  • Viva – Tampereen yliopiston vihreä vasemmisto: Noora Tapio
  • Kahden Tähden Teekkarit: Iiro Parhankangas
  • Kokoomus: Samuli Lähteenmaa
  • MEMES2.0EB – Master Edators of Matter, Energy and Stuff 2: Electric Boogaloo: Kalle Lehtola
  • TietoteekkarIT: Noora Raitanen
  • Luuppi_puolue: Juulia Kärki
  • International Representatives Group: Raysa França
 • päätti valita talousvaliokunnan jäsenet seuraavasti:
  • Max Liikka (puheenjohtaja)
  • Mikko Malmström
  • Eero Vehka-aho
  • Masi Kajander
  • Lassi Mäkinen
  • Sanni Nyyssönen
  • Joonas Pekkonen
  • Suvi Parhankangas
 • päätti kutsua ja valita kunniavaliokunnan jäsenet seuraavasti:
  • Ville Korpiluoto (puheenjohtaja)
  • Eero Vehka-aho
  • Paula Nykänen
  • Suvi Parhankangas
  • Juha Köykkä
  • Tuomas Rissanen
 • päätti valita hallituksen puheenjohtajaksi Iiris Taubertin.
 • päätti, että hallitukseen valitaan yhdeksän hallituksen jäsentä ja puheenjohtaja.
 • päätti valita hallituksen jäseniksi vuodelle 2021 Seppälän (Vapaaboomarit) esityksen mukaisesti Artturi Lindeman, Emmi Juolahti, Hanna Vähävuori, Hilla Mäkinen, Lassi Halminen, Miska Puputti, Olga Teräväinen, Tuomas Karvonen ja Vili Sipilä.

EDUSTAJISTO 7 / TILIKAUSI 2020 / 25. marraskuuta 2020

 • päätti lisätä esityslistalle kohdaksi kahdeksan ”Eron myöntäminen edustajistosta”, poistaa kohta kahdeksan ”Edustajiston etäkokouksen 6/2020 päätösten vahvistaminen”, ja siirtää kohta 10 ”Juvenes Oy:n pääomittamiseen liittyvistä toimenpiteistä päättäminen” käsiteltäväksi viimeisenä käsittelykohtana ennen muita esille tulevia asioita.
 • merkitsi tiedoksi saapuneet aloitteet. Ei saapuneita aloitteita.
 • päätti myöntää Tynkkyselle eron edustajistosta 25.11.2020 alkaen.
 • päätti hyväksyä ylioppilaskunnan ympäristöohjelman kokouksessa hyväksytyin muutoksin.
 • päätti, että tilintarkastajiksi vuodelle 2021 valitaan KHT-tilintarkastaja Jari Paloniemi ja KHT–tilintarkastaja Veikko Terho ja heidän varalleen Moore Rewinet Oy:n tilintarkastusyhteisöstä valitut henkilöt.
 • hyväksyä toimintasuunnitelman vuodelle 2021 kokouksessa hyväksytyin muutoksin.
 • päätti, että yliopiston lukuvuoden 2021–2022 ilmoittautumisen yhteydessä kannettava jäsenmaksu on perustutkinto-opiskelijalta yhteensä 62 euroa ja jatkotutkinto-opiskelijalta yhteensä 31 euroa. Lisäksi edustajisto päätti, että yliopistoon vain toiseksi lukukaudeksi läsnäolevaksi ilmoittautuva opiskelija maksaa puolet ylioppilaskunnan jäsenmaksusta.
 • päätti hyväksyä talousarvion vuodelle 2021 kokouksessa hyväksytyin muutoksin.
 • päätti valita Tampereen ylioppilastalosäätiön hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Esko Nieminen (varajäsen Jenna Rantanen), Lauri Sahramaa (varajäsen Liisa Äijälä), Petra Oksa (varajäsen Noora Tapio), Joonas Pekkonen (varajäsen Iiris Taubert), Adam Zeidan (varajäsen Salla-Mari Palokari), Paula Sajaniemi (varajäsen Aleksi Niemi), Panu Kortelainen (varajäsen Anriika Kauppi) ja Tuomas Kauppinen (varajäsen Jani Patrakka)
 • päätti valita toimitusneuvostoon vuodelle 2021 seuraavat henkilöt: Heli Aalto, Petra Viitanen, Juho Korpela, Hanna Rahkonen ja Petra Oksa. Lisäksi edustajisto totesi, että vuoden 2021 hallitus valitsee edustajan keskuudestaan hallituksen vuoden 2021 ensimmäisessä kokouksessa.
 • päätti Juvenes Oy:n pääomittamiseen liittyvistä toimenpiteistä liitteen mukaan.

EDUSTAJISTO 6 / TILIKAUSI 2020 / 21. lokakuuta 2020

 • päätti myöntää Taubertille eron edustajistosta 21.10.2020 alkaen.
 • merkitsi tiedoksi, että Tampereen yliopiston vihreä vasemmisto -edustajistoryhmän puheenjohtajana toimii 21.10.2020 alkaen Henrik Villanen.
 • totesi, että hallintovaliokuntaan Ilona Taubertin tilalle nousee Tampereen yliopiston vihreä vasemmiston esityksestä Henrik Villanen.
 • merkitsi hallituksen ponsivastauksen tiedoksi.
 • päätti Juvenes Oy:n omistajaohjauksesta liitteen mukaan.
 • päätti valita konsistorin opiskelijajäseniksi Ella Meriläisen, Annika Nevanpään, Katariina Kojon, Mikko Kauhasen ja Ville Jäppisen.
 • päätti valita koulutusneuvoston opiskelijajäseniksi Eemeli Lahtisen, Heta Lindgrenin ja Suvi Parhankankaan, varalla Lassi Vuotarin.
 • päätti valita yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvoston opiskelijajäseniksi Artturi Lindemanin ja Lassi Vuotarin.
 • päätti valita muutoksenhakulautakunnan opiskelijajäseniksi Iiris Taubertin ja Julius Haapakosken.
 • päätti hyväksyä opiskelijoiden kuntavaaliohjelman liitteen mukaan.
 • päätti hyväksyä ylioppilasmedian johtosäännön liitteen mukaan.
 • päätti Suomen ylioppilaskuntien liitto ry:n liittokokoukseen lähetettävän delegaation kokonpanosta Vihreän listan esityksen mukaan:
  • Varsinaiset edustajat: Adam Zeidan, MEMES; Anriika Kauppi, Tietoteekkarit; Salla-Mari Palokari, Bosa Beer Party; Ella Meriläinen, hallitus; Julius Haapakoski, Kahden Tähden Teekkarit; Aleksi Mattila, MEMES; Mikko Kauhanen, Kahden Tähden Teekkarit; Paula Sajaniemi, Kahden Tähden Teekkarit; Anssi Flink, Hallintotieteiden liitto; Aleksi Niemi, hallitus; Max Liikka, Vapaaboomarit; Mikko Malmström, Vapaaboomarit; Petra Oksa, MEMES; Teemu Juutilainen, Kontakti; Jenna Rantanen, Sitoutumattomat kasvatustieteilijät; Iiris Taubert, Sitoutumattomat kasvatustieteilijät; Noora Tapio, Viva; Brigita Krasniqi, Vihreä Lista; Tuuli Tomperi, Vihreä Lista.
  • Varaedustajat: Eero Heikkilä, Oikeisto-opiskelijat; Panu Kortelainen, Kahden Tähden Teekkarit; Esko Nieminen, Kontakti; Merve Caglayan, Vihreä Lista, Sami Hartala, Tietoteekkarit; Jussi Kekki, ei taustaryhmää; Lassi Vuotari, ei taustaryhmää; Tuomas Kauppinen, Sitoutumattomat kasvatustieteilijät; Ville Jäppinen, Kontakti; Annika Nevanpää, Hallintotieteiden liitto.
  • Tarkkailijat: Venla Monter, Aliisa Toivanen, Laura Kaipia.
 • päätti Opiskelijoiden liikuntaliitto ry:n liittokokoukseen lähetettävän delegaation kokoonpanosta seuraavaa: Santeri Hukari, Tuomas Kauppinen, Lassi Vuotari ja Iiro Parhankangas.

EDUSTAJISTO 5 / TILIKAUSI 2020 / 25. elokuuta 2020

 • päätti lisätä esityslistan kohdaksi 10 ”Määräaikaisen poissaolo-oikeuden myöntäminen”.
 • päätti vahvistaa liitteiden mukaiset päätösluetteloiden päätökset.
 • merkitsi tiedoksi saapuneet aloitteet. Ei saapuneita aloitteita.
 • päätti myöntää Varangalle, Passojalle, Lampolle, Koivulalle, Ala-Mäyrylle ja Åkerlindille eron edustajistosta 25.8.2020 alkaen.
 • päätti myöntää määräaikaisen poissaolo-oikeuden Aline Mayrille 25.12.2020 asti ja Bomi Koolle 31.12.2020 asti.
 • merkitsi hallituksen ponsivastauksen tiedoksi.
 • päätti antaa omavelkaisen takauksen Tampereen Seudun Osuuspankin Juvenes Oy:lle myöntämälle lainalle.
 • päätti nimetä Annika Nevanpään TREYn ehdokkaaksi hallituksen puheenjohtajaksi Suomen ylioppilaskuntien liitto ry:n hallitukseen vuodelle 2021.
 • päätti nimetä Ville Jäppisen TREYn ehdokkaaksi hallituksen jäseneksi Suomen ylioppilaskuntien liitto ry:n hallitukseen vuodelle 2021.
 • päätti Suomen ylioppilaskuntien liitto ry:n liittokokoukseen lähetettävän delegaation kokonpanosta Kahden Tähden Teekkareiden esityksen mukaan:
  • Varsinaiset edustajat: Adam Zeidan, MEMES; Anriika Kauppi, Tietoteekkarit; Salla-Mari Palokari, Bosa Beer Party; Ella Meriläinen, hallitus; Julius Haapakoski, Kahden Tähden Teekkarit; Aleksi Mattila, MEMES; Mikko Kauhanen, Kahden Tähden Teekkarit; Paula Sajaniemi, Kahden Tähden Teekkarit; Anssi Flink, Hallintotieteiden liitto; Aleksi Niemi, hallitus; Max Liikka, Vapaaboomarit; Mikko Malmström, Vapaaboomarit; Petra Oksa, MEMES; Teemu Juutilainen, Kontakti; Jenna Rantanen, Sitoutumattomat kasvatustieteilijät; Iiris Taubert, Sitoutumattomat kasvatustieteilijät; Noora Tapio, Viva; Brigita Krasniqi, Vihreä Lista; Tuuli Tomperi, Vihreä Lista.
  • Varaedustajat: Eero Heikkilä, Oikeisto-opiskelijat; Panu Kortelainen, Kahden Tähden Teekkarit; Esko Nieminen, Kontakti; Ilona Taubert, Viva; Sami Hartala, Tietoteekkarit; Jussi Kekki, ei taustaryhmää; Lassi Vuotari, ei taustaryhmää; Tuomas Kauppinen, Sitoutumattomat kasvatustieteilijät; Ville Jäppinen, Kontakti; Annika Nevanpää, Hallintotieteiden liitto.
  • Tarkkailijat: Venla Monter, Aliisa Toivanen, Laura Kaipia.

EDUSTAJISTO 4 / TILIKAUSI 2020 / 28. toukokuuta 2020

 • totesi, että edustajiston kokous 04/2020 järjestetään koronaviruksen aiheuttamista poikkeusoloista johtuen etäkokouksena Tampereen yliopiston tarjoaman Zoom-ohjelmiston kautta.
 • merkitsi tiedoksi saapuneet aloitteet. Ei saapuneita aloitteita.
 • päätti myöntää Mäkiselle, Rintaselle ja Pitkäsalolle eron edustajistosta 28.5.2020 alkaen.
 • päätti myöntää Toivaselle eron edustajistosta 7.6.2020 alkaen.
 • merkitsi tiedoksi, että Vapaaboomarit-edustajistoryhmän puheenjohtajana toimii 28.5.2020 alkaen Max Liikka. Merkitsi tiedoksi, että Sitoutumattomat yhteiskuntatieteilijät-edustajistoryhmän puheenjohtajana toimii 28.5.2020 alkaen Jari Leppänen.
 • totesi, että hallintovaliokuntaan Matleena Ingetin tilalle nousee Vapaaboomareiden esityksestä Max Liikka ja että Aliisa Toivasen tilalle nousee Sitoutumattomien yhteiskuntatieteilijöiden esityksestä Jari Leppänen.
 • päätti valita Teemu Juutilaisen hallintovaliokunnan puheenjohtajaksi.
 • päätti valita Eero Heikkilä keskusvaalilautakunnan varsinaiseksi jäseneksi.
 • päätti hyväksyä merkkiohjesäännön Lunnikiven muutosesityksen mukaisesti.
 • päätti todeta, että Tampereen ylioppilastalosäätiön purkamiselle on Tampereen ylioppilaskunnan suostumus.
 • päätti hyväksyä ylioppilasmedian budjetin Korpelaisen muutosesityksen mukaisesti.
 • päätti hyväksyä lisätalousarvion Korpelaisen muutosesityksen mukaisesti.
 • päätti Karpek Oy:n omistajaohjauksesta seuraavaa: Karpek Oy:tä ohjataan edistämään vuokratoimintaa. Lisäksi edustajisto suositteli, että Karpek Oy:n edistävän vuokratoimintaan liittyvää suunnittelutyötä kesän 2020 aikana.
 • päätti hyväksyä talouden pysyväislinjaukset Vehka-ahon muutosesityksen mukaisesti.

EDUSTAJISTO 3 / TILIKAUSI 2020 / 28.huhtikuuta 2020

 • totesi, että edustajiston kokous 03/2020 järjestetään koronaviruksen aiheuttamista poikkeusoloista johtuen etäkokouksena Tampereen yliopiston tarjoaman Zoom-ohjelmiston kautta.
 • merkitsi tiedoksi saapuneet aloitteet. Ei saapuneita aloitteita.
 • päätti myöntää Jaatiselle eron edustajistosta 28.4.2019 alkaen.
 • päätti myöntää määräaikaisen poissaolo-oikeuden Valtteri Vapolalle 13.7.2020 asti.
 • päätti täydentää konsistorin, sen alaisten neuvostojen sekä muutoksenhakulautakunnan opiskelijaedustajien kokoonpanot seuraavasti:
  • Ville Tynkkynen, varsinainen jäsen, konsistori
  • Anna Alexanova, varsinainen jäsen, koulutusneuvosto
  • Aleksi Niemi, varajäsen, koulutusneuvostoon
  • Vivian Lunnikivi, varajäsen, koulutusneuvostoon
  • Lauri Sahramaa, varsinainen jäsen, muutoksenhakulautakunta
  • Iiris Taubert, varajäsen, muutoksenhakulautakunta
  • Aliisa Toivanen, varsinainen jäsen, yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvosto
  • Tuomas Kauppinen, varajäsen, yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvosto
 • totesi, että edellä mainitut muutokset kokoonpanoissa astuvat voimaan 1.7.2020.
 • vahvisti Tampereen ylioppilaskunnan toimintakertomuksen tilikaudelta 1.1.2019–31.12.2019 ja merkitsi vuosikertomuksen tiedoksi.
 • vahvisti liitteenä olevan tilinpäätöksen ja päätti, että ylijäämä 142 760,52 euroa kirjataan edellisten tilikausien yli-/alijäämä–tilille.
 • päätti myöntää vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.2019 – 31.12.2019 seuraaville Tampereen ylioppilaskunnan vastuuvelvollisille: Sajaniemen hallitus kokonaisuudessaan, pääsihteeri Venla Monter.
 • päätti hyväksyä ylioppilaskunnan uuden vaalijärjestyksen kokouksessa hyväksytyin muutoksin.
 • päätti hyväksyä ylioppilasmedian johtosäännön kokouksessa hyväksytyin muutoksin. Edustajisto päätti avata haun väliaikaiseen toimitusneuvostoon aikavälille 28.4.2020-5.5.2020. Lisäksi edustajisto päätti valtuuttaa hallituksen päättämään väliaikaisen toimitusneuvoston kokoonpanosta kokouksessaan.

EDUSTAJISTO 2 / TILIKAUSI 2020 / 18. maaliskuuta 2020

 • totesi, että edustajiston kokous 02/2020 järjestetään koronaviruksen aiheuttamista poikkeusoloista johtuen sähköpostikokouksena. Edustajisto totesi, että edustajisto katsoo tämän kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen, siitä huolimatta, että kokous ei noudata ylioppilaskunnan sääntöjä.
 • päätti hyväksyä lisätalousarvion liitteen mukaan.

EDUSTAJISTO 1 / TILIKAUSI 2020 / 11. helmikuuta 2020

 • totesi, että hallitukseen valitut Julius Haapakoski, Ville Jäppinen, Annika Nevanpää, Anriika Kauppi, Noora Tapio, Iiris Taubert, Tuomas Kauppinen ja Salla-Mari Palokari ovat hallituskautensa ajan esteellisiä toimimaan edustajiston jäseninä.
 • totesi, että ylioppilaskunnan työntekijöiksi valitut Aapo Honkakunnas sekä Ville Tynkkynen ovat työsuhteidensa keston ajan esteellisiä toimimaan edustajiston jäseninä.
 • päätti myöntää määräaikaisen poissaolo-oikeuden Valtteri Seppälälle 4.6.2020 asti ja Paula Saariselle 31.5.2020 asti
 • päätti myöntää Ulkuniemelle, Jokiselle, Heikkilälle, Joensuulle ja Hirvasmaalle eron edustajistosta 11.2.2020 lukien.
 • päätti myöntää Sahramaalle eron edustajistosta 11.2.2020 lukien.
 • päätti valita edustajiston 2. varapuheenjohtajaksi Eero Heikkilän.
 • totesi, että hallintovaliokuntaan Julius Tavastin tilalle nousee Hallintotieteiden Liiton esityksestä Anssi Flink.
 • päätti valita opiskelijaedustajat seuraavasti: Koulutusneuvoston varajäsen Joonas Jäppinen nimetään varsinaiseksi jäseneksi ja hänelle nimetään varajäseneksi Eemeli Lahtinen. Yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvostoon Vehka-ahon varajäseneksi nimetään Salla-Mari Palokari.
 • päätti valita ylioppilasmedian päätoimittajaksi Aapo Laakson.
 • päätti hyväksyä turvallisemman tilan periaatteet kokouksessa hyväksytyin muutoksin.
 • päätti keskusvaalilautakunnan kokoonpanosta seuraavaa:
  • Adam Zeidan, puheenjohtaja (varajäsen Teemu Juutilainen)
  • Petra Oksa (varajäsen Petra Pieskä)
  • Aleksi Mattila (varajäsen Merve Caglayan)
  • Mikko Kauhanen (varajäsen Tuuli Tomperi)
  • Aliisa Toivanen (varajäsen Tuulia Kusmin)
  • Nico Ylirönni (varajäsen Mikko Malmström)
  • Janna Peuranen (varajäsen Anssi Flink)
  • Lisäksi keskusvaalilautakunnan sihteeriksi kutsutaan ylioppilaskunnan pääsihteeri Venla Monter.
 • päätti valita TOAS:n valtuuskuntaan Katariina Kojon tilalle Tuomas Kauppisen.

EDUSTAJISTO 10 / TILIKAUSI 2019 / 27. marraskuuta 2019

 • totesi päivitetyn edustajiston kokoonpanon.
 • totesi edustajistossa toimivat edustajistoryhmät.
 • päätti valita edustajiston puheenjohtajaksi Adam Zeidanin.
 • päätti valita edustajiston ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Merve Caglayanin.
 • päätti valita edustajiston toiseksi varapuheenjohtajaksi Iiris Taubertin.
 • päätti valita hallintovaliokunnan jäsenet seuraavasti:
  • Sitoutumattomat yhteiskuntatieteilijät: Aliisa Toivanen (puheenjohtaja)
  • Vapaaboomarit: Matleena Inget
  • Medaattorit: Siiri Viippola
  • Kahden Tähden Teekkarit: Paula Sajaniemi
  • RATTOISA: Sohvi Hyvärinen
  • Tietoteekkarit: Veli-Matti Korpelainen
  • MEMES: Tuomas Tiura
  • Kyltyrböndet: Ilkka Viita-aho
  • Hallintotieteiden liitto: Julius Tavasti
  • Luuppi_puolue: Lassi Halminen
  • Bosa Beer Party: Juho Mäkinen
  • International Representatives Group: Jani Patrakka
  • Kontakti: Teemu Juutilainen
  • Sitoutumattomat kasvatustieteilijät: Aatu Korhonen
  • Viva: Ilona Taubert
  • Vihreä lista: Tuuli Tomperi
  • Oikeisto-opiskelijat: Eero Heikkilä
 • päätti valita talousvaliokunnan jäsenet seuraavasti:
  • Eero Vehka-aho (puheenjohtaja)
  • Kalle Tuunanen
  • Masi Kajander
  • Lassi Mäkinen
  • Tiina Mikkonen
  • Sanni Nyyssönen
  • Tommi Kukkonen
 • päätti kutsua ja valita kunniavaliokunnan jäsenet seuraavasti:
  • Ville Korpiluoto (puheenjohtaja)
  • Eero Vehka-aho
  • Tuire Jalaskoski
  • Paula Nykänen
  • Suvi Parhankangas
  • Juha Köykkä
  • Tuomas Rissanen
 • päätti valita hallituksen puheenjohtajaksi Annika Nevanpään.
 • päätti, että hallitukseen valitaan yhdeksän hallituksen jäsentä ja puheenjohtaja.
 • päätti valita vuoden 2020 hallituksen jäseniksi Mäkitalon esityksen mukaisesti Julius Haapakosken, Ville Jäppisen, Tuomas Kauppisen, Anriika Kaupin, Ella Meriläisen, Aleksi Niemen, Noora Tapion, Iiris Taubertin ja Salla-Mari Palokarin.

EDUSTAJISTO 9 / TILIKAUSI 2019 / 26. marraskuuta 2019

 • päätti lisätä esityslistalle kohdan ”Eron myöntäminen edustajistosta”
 • päätti myöntää Tanskaselle eron edustajistosta 26.11.2019 alkaen.
 • päätti myöntää Baltzarille eron edustajistosta 26.11.2019 alkaen.
 • päätti myöntää Salomaalle eron edustajistosta 26.11.2019 alkaen.
 • päätti, että tilintarkastajiksi vuodelle 2020 valitaan KHT-tilintarkastaja Jari Paloniemi ja KHT –tilintarkastaja Veikko Terho ja heidän varalleen Moore Rewinet Oy:n tilintarkastusyhteisöstä valitut henkilöt.
 • päätti hyväksyä toimintasuunnitelman vuodelle 2020 kokouksessa hyväksytyin muutoksin.
 • päätti, että yliopiston lukuvuoden 2020–2021 ilmoittautumisen yhteydessä kannettava jäsenmaksu on perustutkinto-opiskelijalta yhteensä 60 euroa ja jatkotutkinto-opiskelijalta yhteensä 30 euroa.
 • päätti, että yliopistoon vain toiseksi lukukaudeksi läsnäolevaksi ilmoittautuva opiskelija maksaa puolet ylioppilaskunnan jäsenmaksusta.
 • totesi lukuvuoden 2020-2021 YTHS-maksun olevan 57 euroa.
 • päätti hyväksyä talousarvion vuodelle 2020 kokouksessa hyväksytyin muutoksin,
 • päätti valita Tampereen ylioppilastalosäätiön hallitukseen seuraavat varsinaiset jäsenet: Joonas Pekkonen, Petra Oksa, Lauri Sahramaa, Paula Sajaniemi, Panu Kortelainen, Milka Hanhela, Esko Nieminen, Adam Zeidan. Lisäksi edustajisto päätti valita Tampereen ylioppilastalosäätiön hallitukseen seuraavat varajäsenet: Max Liikka, Annika Nevanpää, Jenna Rantanen, Liisa Äijälä, Tuomas Kauppinen, Anriika Kauppi, Valtteri Perämäki ja Eero Pitkäsalo.
 • päätti esittää Petra Oksaa ja Laura Kaipiaa YTHS:n valtuuskunnan jäseniksi.
 • päätti, että ylioppilasmedian päätoimittajan rekrytointiryhmään kokoonpano on seuraava: pääsihteeri, kolme edustajiston nimeämää henkilöä sekä hallituksen edustaja.
 • päätti valita päätoimittajan rekrytointiryhmään Suvi Parhankankaan, Ilona Taubertin sekä Petra Oksan. Lisäksi edustajisto totesi, että vuoden 2020 hallitus nimeää keskuudestaan rekrytointityöryhmän hallituksen edustajan.

EDUSTAJISTO 8 / TILIKAUSI 2019 / 29. lokakuuta 2019

 • merkitsi tiedoksi, että Rintanen, Heikkilä ja Leino ovat vetäneet aloitteensa takaisin.
 • päätti valita konsistorin uusiksi opiskelijajäseniksi Annika Nevanpään ja Mikko Kauhasen.
 • päätti toteuttaa ylioppilasmedian toimitusvaihtoehdon T2 (=Medialiiton ja Suomen Journalistiliiton välisen työehtosopimuksen mukaan palkattu päätoimittaja, puolipäiväinen Art Director; kaksi toimitusharjoittelijaa; muut palkkiolliset avustajat) mukaan sekä niin, että media toteutetaan sekä printti- että digijulkaisuna.
 • päätti, että TREY ei ala valmistella kehitysyhteistyöhankehakemusta Ulkoministeriön hakukierrokselle keväällä 2020.
 • päätti hyväksyä ylioppilaskunnan yhdenvertaisuussuunnitelman liitteiden mukaan.
 • päätti TREYn edustajista Suomen ylioppilaskuntien liitto ry:n liittokokoukseen seuraavasti:
  • Varsinaiset edustajat:
   1. Veli-Matti Korpelainen, Tietoteekkarit
   2. Adam Zeidan, Memes
   3. Petra Oksa, Memes
   4. Annika Nevanpää, Hallintotieteiden liitto
   5. Vivian Lunnikivi, Tietoteekkarit
   6. Panu Kortelainen, Kahden tähden teekkarit
   7. Matleena Inget, Vapaaboomarit
   8. Max Liikka, Vapaaboomarit
   9. Siiri Viippola, Medaattorit
   10. Marikki Heiskanen, Memes
   11. Aleksi Mattila, Memes
   12. Nelly Kivinen, ei taustaryhmää
   13. Ilona Taubert, Viva
   14. Henrik Villanen, Viva
   15. Merve Caglayan, Vihreä Lista
   16. Ville Jäppinen, Kontakti
   17. Aliisa Toivanen, ei taustaryhmää
   18. Suvi Parhankangas, Kontakti
   19. Mikko Kauhanen, ei taustaryhmää
  • Varaedustajat:
   1. Eero Heikkilä, Oikeisto-opiskelijat
   2. Salla-Mari Palokari, Bosa Beer Party
   3. Tuuli Tomperi, Vihreä Lista
   4. Jenna Rantanen, Sitoutumattomat kasvatustieteilijät
   5. Julius Haapakoski, Kahden tähden teekkarit
   6. Konsta Salo, Rattoisa
   7. Aapo Honkakunnas, Memes
   8. Mikko Malmström, Vapaaboomarit
   9. Juho Mäkinen, Bosa Beer Party
   10. Paavo Antikainen, Sitoutumattomat yhteiskuntatietelijät
  • Tarkkailijat:
   – Venla Monter
   – Juha Köykkä
   – Saana Hytönen

EDUSTAJISTO 7 / TILIKAUSI 2019 / 24. syyskuuta 2019

 • päätti lisätä esityslistan kohdaksi 9 ”Eron myöntäminen edustajistosta”, jonka jälkeen seuraavat kohdat numeroitiin uudelleen juoksevasti. Muutoin esityslista hyväksyttiin kokouksen käsittelyjärjestykseksi.
 • päätti palauttaa saapuneeseen aloitteeseen liittyvän vastaamisen valmisteluun.
 • totesi, että hallitukseen valittu Liisa Äijälä on hallituskautensa ajan esteellinen toimimaan edustajiston jäsenenä.
 • päätti myöntää Pukkalalle eron edustajistosta 24.9.2019 alkaen.
 • päätti myöntää Hartikaiselle eron edustajistosta 24.9.2019 alkaen.
 • päätti myöntää Rantoselle eron edustajistosta 24.9.2019 alkaen.
 • päätti, että koulutusneuvostoon valitaan opiskelijaedustajaksi Anna Alexanova.
 • päätti hyväksyä yliopiston tekemän tilatarjouksen.
 • päätti nimetä Paavo Antikaisen TREYn ehdokkaaksi hallituksen jäseneksi Suomen ylioppilaskuntien liitto ry:n hallitukseen vuodelle 2020.
 • päätti päivittää delegaation kokoonpanoa Suomen ylioppilaskuntien liitto ry:n liittokokoukseen Toivasen esityksen mukaisesti.
 • päätti, että TREYn edustajaksi Opiskelijoiden liikuntaliitto ry:n liittokokoukseen nimetään Santeri Hukari, Valtteri Seppälä, Tuomas Tiura ja Anriika Kauppi.

EDUSTAJISTO 6 / TILIKAUSI 2019 / 2. syyskuuta 2019

 • merkitsi saapuneet aloitteet tiedoksi. Ei saapuneita aloitteita.
 • päätti myöntää Niko Pankalle eron edustajistosta 2.9.2019 alkaen.
 • päätti myöntää määräaikaisen poissaolo-oikeuden Elina Ala-Mäyrylle, Verna Hahtolalle ja Riina Tanskaselle 31.12.2019 asti sekä Topi Miekkalalle ja Bomi Koolle 31.1.2020 asti.
 • merkitsi hallituksen ponsivastaukset tiedoksi.
 • päätti, että merkkiohjesääntöä päivitetään liitteen mukaan.
 • merkitsi Pienteollisuustalon remonttiprojektin kuulumisiin liittyvän keskustelun tiedoksi.
 • päätti, että lisätalousarvio vuodelle 2019 hyväksytään liitteen mukaan.
 • päätti valita TREYn edustajat Suomen ylioppilaskuntien liitto ry:n liittokokoukseen Heikkilän esityksen mukaisesti.
 • päätti myöntää hallituksen jäsen Ylimäelle eron tehtävästään.
 • päätti täydentää hallitusta yhdellä jäsenellä.
 • päätti valita ylioppilaskunnan hallitukseen Liisa Äijälän.

EDUSTAJISTO 5 / TILIKAUSI 2019 / 15. toukokuuta 2019 

 • merkitsi saapuneet aloitteet tiedoksi. Ei saapuneita aloitteita.   
 • kävi keskustelun SYL:n liittokokousdelegaation valinnasta ja teki asiasta seuraavan periaatepäätöksen: TREYn edustajistoryhmät tekevät keskinäisen periaatepäätöksen liittokokousdelegaattien valinnasta ja heidän toiminnastaan liittokokouksessa sekä siihen valmistautuessa. Tämä periaatepäätös ohjaa, että liittokokouspaikat jakautuvat ryhmien suhteellisen koon mukaan, ja ryhmät saavat osoittaa heitä koskevan luvun mukaisen määrän delegaatteja edustamaan ryhmäänsä. Varajäsenet sovitaan yhteisesti niin, että edustajistorenkaiden sekä renkaisiin kuulumattomien varajäsenet ovat renkaan varsinaisten delegaattien varajäseninä, ja niiden ensisijaisuusjärjestyksessä otetaan huomioon ryhmien suhdeluku. Valittujen delegaattien on osallistuttava TREYn liittokokousperehdytykseen sekä liittokokouksen työryhmätyöskentelyn valmisteluun. Delegaatit toimivat avoimella mandaatilla ja saavat sijoittua haluamiinsa ryhmiin. Liittokokouksessa edellytetään kuitenkin aktiivista työskentelyä ja delegaateilta toivotaan yhdessä sovittujen linjojen edistä-mistä. 
 • päätti hyväksyä valintaohjesäännön hallituksen esityksen mukaan. 
 • päätti valita yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvostoon Kojon (varsinainen jäsen), Toivasen (Kojon varajäsen), Oksan (Kontron varajäsen) sekä Nevanpään (Kiiskin varajäsen). 
 • päätti tarkentaa hallitukselle linjapaperin [konsistorin puheenjohtajuuteen liittyvän kohdan] tarkoittavan sitä, että ylioppilaskunta haluaa strategisesti pysyä asiassa neutraalina eikä valita puolta. Ylioppilaskunta on tyytyväinen kumpaan tahansa [puheenjohtaja]malliin. 
 • päätti hyväksyä merkkiohjesäännön Lunnikiven muutosesityksen mukaan.  

EDUSTAJISTO 4 / TILIKAUSI 2019 / 24. huhtikuuta 2019

 • merkitsi saapuneet aloitteet tiedoksi. Ei saapuneita aloitteita.
 • päätti myöntää määräaikaisen poissaolo-oikeuden Jenni Hakkaraiselle 15.8.2019 asti.
 • päätti vahvistaa Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomuksen tilikaudelta 1.1.2018–31.12.2018 ja merkitä vuosikertomuksen tiedoksi.
 • päätti vahvistaa Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2018–31.12.2018.
 • päätti vahvistaa Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomuksen tilikaudelta 1.1.2018–31.12.2018 ja merkitä vuosikertomuksen tiedoksi.
 • päätti vahvistaa Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2018–31.12.2018.
 • päätti myöntää vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.2018 – 31.12.2018 Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan sekä Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan vastuuvelvollisille.

EDUSTAJISTO 3 / TILIKAUSI 2019 / 27. maaliskuuta 2019

 • merkitsi saapuneet aloitteet tiedoksi. Ei saapuneita aloitteita.
 • päätti Ilmastolakko-mielenilmauksesta Tietoteekkarien esityksen mukaan: TREY ei lähde virallisesti tukemaan ilmastolakkoa, mutta lanseeraa laajan #sun-ratkaisu -somekampanjan, jossa lakko on yksi vaihtoehdoista.
 • päätti hyväksyä vuoden 2019 lisätalousarvion Vapaaboomareiden muutosesityksen mukaisesti.
 • merkitsi ylioppilaskunnan symboleista käydyn lähetekeskustelun tiedoksi.

EDUSTAJISTO 2 / TILIKAUSI 2019 / 27. helmikuuta 2019

 • päätti nimetä opiskelijaedustajat koulutusneuvostoon, yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvostoon ja muutoksenhakulautakuntaan.
 • päätti myöntää Janne Vikmanille eron edustajistosta 27.2.2019 lukien.
 • totesi esteellisyydet.
 • päätti vastata Vostok ry:n aloitteeseen hallintovaliokunnan vastausesityksen pohjalta.
 • päätti nimetä talousvaliokunnan puheenjohtajaksi Lassi Mäkisen sekä varapuheenjohtajaksi Ville Tynkkysen.
 • päätti nimetä kunniavaliokunnan puheenjohtajaksi Eero Kiiskin sekä varapuheenjohtajaksi Ville Korpiluodon.
 • päätti nimetä jäsenet TOAS:n valtuuskuntaan.
 • päätti nimetä jäsenet keskusvaalilautakuntaan ja päätti kutsua lautakunnan sihteeriksi ylioppilaskunnan pääsihteerin.
 • päätti ylioppilasmedian valmistelutyöryhmän koosta.
 • päätti ylioppilasmedian valmistelutyöryhmän kokoonpanosta.

EDUSTAJISTO 1 / TILIKAUSI 2019 / 31. tammikuuta 2019

 • totesi esteellisyydet.
 • päätti myöntää määräaikaisen poissaolo-oikeuden Henna Salmiselle, Loviisa Hurmeelle, Valtteri Perämäelle, Iiris Taubertille, Eero Pitkäsalolle, Annimari Hartikaiselle sekä Anriika Kaupille.
 • päätti myöntää Iiris Suomelalle eron edustajistosta 31.1.2019 lukien.
 • päätti valita Matleena Ingetin edustajiston 1. varapuheenjohtajaksi sekä Tuuli Tomperin 2. varapuheenjohtajaksi.
 • päätti saapuneiden aloitteiden käsittelyjärjestyksestä.
 • päätti palauttaa Vostok ry:n aloitteeseen vastaamisen valmisteluun.
 • totesi hallintovaliokunnan kokoonpanon.
 • päätti nimetä talousvaliokunnan jäseniksi Kalle Tuunasen, Eero Kiiskin, Lassi Mäkisen, Masi Kajanderin sekä Ville Tynkkysen. Lisäksi edustajisto päätti, että valiokunnan kokoonpanoa voidaan tarvittaessa täydentää vuoden 2019 aikana.
 • päätti nimetä kunniavaliokunnan jäseniksi Tuire Jalaskosken, Eero Kiiskin, Suvi Parhankankaan, Paula Nykäsen, Ville Korpiluodon sekä Juha Köykän.
 • päätti, että ylioppilaskunnan edustajisto asettaa ylioppilaskunnan säännöstön mukaisesti keskusvaalilautakunnan, johon se nimeää seitsemän (7) ylioppilaskunnan äänioikeutettua jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Yksi keskusvaalilautakunnan jäsenistä nimetään puheenjohtajaksi. Lisäksi edustajisto päätti, keskusvaalilautankunta kutsuu itselleen sihteerin vaalijärjestyksen mukaisesti.
 • päätti opiskelijaedustajien valintaohjesäännön päivittämisestä.
 • kävi lähetekeskustelun ylioppilasmediasta ja päätti ylioppilasmedian valmistelun etenemisestä.
 • päätti ylioppilaskunnan jäsenyyksistä eri yhteisöissä.

Aloiteoikeus

Ylioppilaskunnan jäsenillä on oikeus tehdä aloitteita ylioppilaskunnan edustajistolle ja hallitukselle niiden toimivaltaan liittyvistä asioista. Aloite on toimitettava kirjallisesti joko ylioppilaskunnan pääsihteerille tai hallituksen puheenjohtajalle. Tarkemmin aloiteoikeudesta säädetään ylioppilaskunnan pääsäännössä (21 §).

Muutoksenhaku

Ylioppilaskunta on julkisoikeudellinen yhteisö, jonka toimielimen päätöksiin voi hakea oikaisua. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista sille toimielimelle, joka päätöksen on tehnyt. Kyseinen toimielin käsittelee oikaisuvaatimuksen ja antaa siitä päätöksen, johon saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Oikaisuvaatimuksen teosta säädetään tarkemmin ylioppilaskunnan pääsäännössä (38 §).

Valitusosoitus

Tampereen ylioppilaskunnan edustajiston, hallituksen ja keskusvaalilautakunnan päätöksiin saa vaatia oikaisua, niistä saa valittaa sekä niihin saa hakea muutosta siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. Tarkempaa tietoa valitusosoituksesta ja muutoksenhausta ylioppilaskunnan päätökseen löytyy liitteestä (.pdf, 2 Mt).