Hallitus kokoustaa lukukausien aikana pääsääntöisesti torstaiaamuisin. Hallituksen seuraavien kokousten päivämäärät: torstaina 17.1.2019 klo 9.00

Edustajisto kokoustaa lukukausien aikana noin kerran kuussa. Edustajiston seuraavien kokousten päivämäärät: ei tiedossa vielä.

Aloiteoikeus

Ylioppilaskunnan jäsenillä on oikeus tehdä aloitteita ylioppilaskunnan edustajistolle ja hallitukselle niiden toimivaltaan liittyvistä asioista. Aloite on toimitettava kirjallisesti joko ylioppilaskunnan pääsihteerille tai hallituksen puheenjohtajalle. Tarkemmin aloiteoikeudesta säädetään ylioppilaskunnan pääsäännössä (21 §).

Muutoksenhaku

Ylioppilaskunta on julkisoikeudellinen yhteisö, jonka toimielimen päätöksiin voi hakea oikaisua. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista sille toimielimelle, joka päätöksen on tehnyt. Kyseinen toimielin käsittelee oikaisuvaatimuksen ja antaa siitä päätöksen, johon saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Oikaisuvaatimuksen teosta säädetään tarkemmin ylioppilaskunnan pääsäännössä (37 §).