Hallitus kokoustaa lukukausien aikana pääsääntöisesti torstaiaamuisin.

HALLITUS 33 / TILIKAUSI 2019 / 12. syyskuuta 2019
 • päätti valtuuttaa Jenny Vaaran (varalla Mikko Kauhanen) edustamaan TREYtä SEFI:n 47. liittokokouksessa 17.9.2019.
 • päätti täydentää tiedekuntaneuvostoja seuraavasti:
  • Talouden ja johtamisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto: Mikko Malmström
  • Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan tiedekuntaneuvosto: Miikka Mäkirinta
  • Rakennetun ympäristön tiedekunnan tiedekuntaneuvosto: Tomi Sirola
 • päätti esittää edustajistolle, että koulutusneuvostoon valitaan opiskelijaedustajaksi Anna Alexanova.
 • päätti, että TREY osallistuu nenäpäivään. Lisäksi hallitus valtuutti sosiaalipoliittisen sektorin suunnittelemaan sopivaa tapahtumaa tai viestintää päivään liittyen.
 • päätti myöntää Mahti Ratsastukselle 250 € projektitukea.
 • päätti myöntää ESN FINT:lle 400 € projektitukea.
 • päätti myöntää Sähkökilta ry:lle 190€ projektitukea.
 • päätti olla myöntämättä projektitukea Staabi ry:lle.
 • päätti tilata 3000 kpl TREY-merkkejä á 0,55 €/kpl.
 • päätti merkitä Rintasen, Heikkilän ja Leinon aloitteen tiedoksi ja muodostaa kommenttinsa aloitteen sisällöstä. Lisäksi hallitus päätti valtuuttaa järjestösektorin kirjoittamaan kommentin aloitteeseen liittyen edustajiston kokoukselle esiteltäväksi.
 • päätti myöntää 30 000 euron suuruisen lainan Tampereen Elokuvajuhlat – Tampere Film Festival ry:lle. Laina-aika on velkakirjan allekirjoittamispäivästä helmikuun 29. päivään 2020. Lainan ehtona on se, että kolme elokuvajuhlien hallituksen jäsentä ja toiminnanjohtaja sitoutuvat lainan, sille juoksevan koron sekä enintään 1000 euroon nousevien uloshakukustannusten omavelkaiseen ja yhteisvastuulliseen takaukseen. Lainasta peritään kahdeksan (8) % vuotuinen korko ja kymmenen (10) % viivästyskorko.
 • päätti avata haun projektisihteerin tehtävään ajalle 16.9.2019-22.9.2019. Lisäksi hallitus päätti nimetä rekrytointityöryhmään Joonaksen ja Adamin sekä valtuutti työryhmän stilisoimaan projektisihteerin tehtävän hakukuulutuksen, avaamaan haun tehtävään, lukemaan saapuneet hakemukset, kutsumaan soveltuvat henkilöt haastatteluun sekä tekemään esityksen hallitukselle valittavasta henkilöstä.
 • päätti, että perjantaina 27.9. kumpikin palvelupiste on suljettuna klo 12.00 eteenpäin.

HALLITUS 32 / TILIKAUSI 2019 / 5. syyskuuta 2019

 • lisäsi esityslistalle kohdan edustajan lähettämisestä European Students’ Conventioniin.
 • päätti, että ketään ei lähetetä European Students’ Conventioniin.
 • päätti budjetoida 80 euroa soposektorin sektoripäivään.
 • päätti järjestökummeista seuraavasti: MIK: Liisa, KoRK: Liisa, Patina: Liisa, Ääni: Adam, Johto: Annika
 • päätti hyväksyä Fuksisuunnistuksen budjetin liitteen mukaan.
 • päätti sisäisestä työnjaostaan seuraavasti:
  • Paula Sajaniemi: puheenjohtaja, talous
  • Paavo Antikainen: varapuheenjohtaja, sosiaalipolitiikka (kaupunkivaikuttaminen, toimeentulo)
  • Merve Caglayan: sosiaalipolitiikka (kaupunkivaikuttaminen, asuminen, yhdenvertaisuus, terveys, hyvinvointi, ympäristö)
  • Max Liikka: kansainvälisyys, tuutorointi, kehitysyhteistyö
  • Matti Andersson: järjestöt, kampuskehitys, yritysyhteistyö, jäsenpalvelut
  • Liisa Äijälä: tapahtumat, yhteisö, vapaaehtoiset, liikunta
  • Adam Zeidan: järjestöt
  • Petra Oksa: viestintä, brändi
  • Jenna Rantanen: koulutuspolitiikka, edunvalvontaviestintä
  • Annika Nevanpää: koulutuspolitiikka, kansainvälisyys
 • päätti myöntää uudelle tapahtumavastaavalle Liisa Äijälälle tilinkäyttöoikeuden ylioppilaskunnan tiliin ja valtuuttaa hänet hankkimaan pankkikortin samaiseen tiliin.
 • päätti poistaa Eeva Ylimäeltä tilinkäyttöoikeuden ylioppilaskunnan tiliin.
 • päätti tilata pinssit Hyrsky Oy:ltä niin, että pronssisia pinssejä tilataan 100 kpl, hopeisia 50 kpl ja kultaisia 50 kpl. Lisäksi hallitus päätti, että ylioppilaskuntanauhaa tilataan Hyrsky Oy:ltä niin, että kapeaa ylioppilaskuntanauhaa tilataan 1000 metriä ja leveää ylioppilaskuntanauhaa tilataan 50 metriä.
 • päätti palvelupisteiden aukioloajoista seuraavasti:
  • 9. Hervannan kampuksen palvelupiste on suljettuna koko päivän. ­Keskustakampuksen palvelupiste on suljettuna aamun, ja avautuu klo 12.00.
  • 9. Keskustakampuksen palvelupiste suljettuna aamun, ja piste avautuu klo 12.00.
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.

HALLITUS 31 / TILIKAUSI 2019 / 29. elokuuta 2019

 • päätti pöydätä päätöksen European Students’ Conventioniin osallistumisesta.
 • päätti ehdottaa Tampereen yliopiston hallitukseen seuraavia henkilöitä:
  • Mari Pantsar, filosofian tohtori
  • Soile Koriseva, kasvatustieteen maisteri
  • Maija Mattila, yhteiskuntatieteiden tohtori
  • Kati Korhonen-Yrjänheikki, tekniikan tohtori
 • päätti myöntää toiminta-avustukset liitteiden mukaisesti kuitenkin niin, että Näty ry:n tarveharkintaisen tuen osuutta tarkennettiin.
 • päätti budjetoida järjestösektorin retriittipäivään 50 euroa.
 • päätti esittää edustajistolle, että se hyväksyy lisätalousarvion liitteen mukaan.
 • teki periaatepäätöksen. Hallitus päätti TREYn omistuksessa olevien pakettiautojen käytön olevan ETA-alueella sallittua. Lisäksi hallitus velvoitti jokaisen pakettiauton ulkomaille vievän tahon allekirjoittamaan erikseen valtakirjan, joka antaa lainaajalle oikeuden auton käyttöön Suomen rajojen ulkopuolella, kuitenkaan ETA-alueelta poistumatta.

HALLITUS 30 / TILIKAUSI 2019 / 22. elokuuta 2019                    

 • päätti lisätä esityslistalle kohdat puheenjohtajapäivän budjetista sekä toimiston Syyspäivän budjetista
 • päätti lähettää yliopiston strategian syventämisen työpajaan Paula Sajaniemen, Venla Monterin ja Annika Nevanpään.
 • päätti nimittää Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekuntaneuvostoon varsinaiseksi jäseneksi Korolaisen paikalle Joni Tepsan 1.9.2019 alkaen.
 • päätti hyväksyä puheenjohtajapäivän budjetin liitteen mukaan.
 • päätti hyväksyä TREYn orientaatioständien budjetin.
 • päätti hyväksyä Tampere-appron budjetin loppuvuodelle ja velvoitti halli-tuksen tapahtumavastaavan seuraamaan budjetin toteutumisesta. Lisäksi hallitus päätti asettaa Kollektiivin tehtäväksi Tampere-appron kuukausittaisen järjestämisen vuoden 2019 loppuun asti.
 • päätti budjetoida toimiston Syyspäivään 300 euroa.
 • päätti esittää edustajistolle, että merkkiohjesääntöä päivitetään liitteen mukaan.
 • Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se nimeää TREYn edustajiksi SYL ry:n liittokokoukseen 15.-16.11. seuraavat henkilöt:

Varsinaiset edustajat:

1. Veli-Matti Korpelainen, Tietoteekkarit

2. Adam Zeidan, Memes

3. Petra Oksa, Memes

4. Annika Nevanpää, Hallintotieteiden liitto

5. Vivian Lunnikivi, Tietoteekkarit

6. Panu Kortelainen, Kahden tähden teekkarit

7. Matleena Inget, Vapaaboomarit

8. Max Liikka, Vapaaboomarit

9. Siiri Viippola, Medaattorit

10. Marikki Heiskanen, Memes

11. Aleksi Mattila, Memes

12. Nelly Kivinen, ei ryhmää

13. Ilona Taubert, Viva

14. Henrik Villanen, Viva

15. Merve Caglayan, Vihreä Lista

16. Jenna Rantanen, Sitoutumattomat kasvatustieteilijät

17. Paavo Antikainen, Sitoutumattomat yhteiskuntatieteilijät

18. Suvi Parhankangas, Kontakti

Varaedustajat:

1. Salla-Mari Palokari, Bosa Beer Party

2. Eero Heikkilä, Oikeisto-opiskelijat

3. Tuuli Tomperi, Vihreä Lista

4. Ville Jäppinen, Kontakti

5. Julius Haapakoski, Kahden tähden teekkarit

6. Konsta Salo, Rattoisa

7. Aapo Honkakunnas, Memes

8. Mikko Malmström, Vapaaboomarit

9. Juho Mäkinen, Bosa Beer Party

Tarkkailijat:

– Venla Monter

– Muut tarkkailijat täydennetään tulevissa edustajiston kokouksissa

 • päätti, että jäsenpalvelusihteeriksi valitaan Kouri (varalla Saarinen). Jäsenpalvelusihteerin työaika on 32,5 tuntia viikossa, ja valittu henkilö aloittaa tehtävässään sopimuksen mukaan syyskuussa.
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.
HALLITUS 29 / TILIKAUSI 2019 15. elokuuta 2019
 • päätti lisätä esityslistalle kohdat Varaslähtö-tapahtuman budjetista sekä Korkeakoulujen rahoitukseen liittyvästä kannanotosta.
 • päätti tilittää kehitysyhteistyötilin saldon GRAVIS:lle.
 • päätti budjetoida 20 euroa kopohengailun tarjoiluihin
 • päätti nimetä Flipped learning -hankkeen ohjausryhmään TREYn edustajaksi koulutuspoliittisen asiantuntijan Virtasen.
 • päätti, että TREY osallistuu henkilöstöjärjestöjen osallisuutta ja järjestäytymistä koskevaan tapahtumaan (2.10.) yhtenä järjestävänä tahona.
 • päätti, että koulutuspoliittinen sektori valmistelee korkeakoulujen rahoitukseen liittyvän kantaaottavan blogitekstin.
 • päätti, että TREY lähtee Treili Oy:n yhteistyökumppaniksi Opiskelijahelppari-hankkeeseen. Lisäksi hallitus päätti, että TREYn edustajana kokouksissa toimii
 • sosiaalipoliittinen asiantuntija Kaipia.
 • päätti hyväksyä Varaslähtö-tapahtuman budjetin liitteen mukaan.
 • päätti valtuuttaa järjestösektorin käsittelemään projektitukien loppuraportit omissa sektoripalavereissaan. Hallitus velvoitti järjestösektorin tuomaan hallituksen tietoon mahdolliset yhdistysohjesäännön vastaisuudet projektitukien loppuraporteissa pikimmiten niiden tultua järjestösektorin tietoon. Lisäksi hallitus velvoitti järjestösektorin arkistoimaan projektitukien loppuraportit parasta mahdollista arkistointitapaa hyödyntäen.
 • päätti vuosijuhlien lahjoituskohteeksi Tampereen mielenterveysseura ry:n.
 • päätti myöntää toimistosihteeri Nykäselle vapaan 26.8.
 • päätti sulkea Hervannan kampuksen palvelupisteen 26.8.
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.

HALLITUS 28 / TILIKAUSI 2019 / 8. elokuuta 2019                       

 • päätti lisätä esityslistalle kohdat Nälkäpäiväkeräykseen osallistumisesta, Tuutoreiden illan budjetista sekä Viestintäpäivän budjetista.
 • päätti lähettää TEK:n kopomökille 19.-20.8. Vierumäelle koulutuspoliittisen asiantuntijan Vaaran ja toiseksi TREYn edustajaksi hallinnon opiskelijaedustajan Mikko Kauhasen.
 • päätti lähettää UNIFIn kestävän kehityksen ja vastuullisuuden työpajaan Max Liikan.
 • päätti, että TREY lähtee Nälkäpäivä-yhteistyöhön SPR:n Tampereen osaston kanssa. Lisäksi hallitus päätti, että kilpailun voittokriteerinä on se, mikä järjestö saa kerättyä eniten rahaa keräyslippaisiin. Lisäksi hallitus evästi sosiaalipoliittista sektoria hankkimaan muutaman pienemmän palkinnon keräyskilpailuun osallistuville.
 • päätti Tuutoreiden illan budjetista liitteen mukaisesti.
 • päätti TREYn vuosijuhlien kutsuvieraslistasta.
 • päätti myöntää Lea Kontoniemelle tilinkäyttöoikeuden TTYY:lta periytyneisiin ylioppilaskunnan tileihin. Lisäksi Kontoniemelle myönnetään käyttöoikeus yrityksen OP-verkkopalveluun.
 • päätti myöntää sosiaalipoliittiselle asiantuntijalle Hanhelalle palkattoman vapaan 19.9. sekä 20.9.
 • päätti hyväksyä viestintäpäivän budjetin liitteen mukaan.
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.

HALLITUS 27 / TILIKAUSI 2019 / 29. heinäkuuta 2019                

 • päätti avata haun jäsenpalvelusihteerin tehtävään ajalle 30.7.2019-13.8.2019.
 • päätti nimetä rekrytointityöryhmän Joonaksen, Venlan, Matin ja Paulan ja valtuuttaa työryhmän stilisoimaan jäsenpalvelusihteerin tehtävän hakukuulutuksen, avaamaan haun tehtävään, lukemaan saapuneet hakemukset, kutsumaan soveltuvat henkilöt haastatteluun sekä tekemään esityksen hallitukselle valittavasta henkilöstä.

HALLITUS 26 / TILIKAUSI 2019 / 26. heinäkuuta 2019

 • päätti valita syksyn kääntäjäharjoittelijaksi Iiris Liljan (varalla Honkanen).
 • päätti TREYn sisäisistä kriteereistä yliopiston hallituksen jäsenen ehdotukseen seuraavasti:
  • Ensisijaiset kriteerit
   • Opiskelijuuden asiantuntemus
   • Koulutus- ja korkeakoulupolitiikan visionääriys
   • Koulutusosaaminen
   • Monitieteisyys ja laaja-alaisuus
   • Erilaiset taustat (demografia)
  • Täydentävät kriteerit
   • Läheisyysperiaatteen ja vuorovaikutteisuuden arvostus (yhteisöä kuullaan kaikissa valmistelun ja päätöksenteon vaiheissa)
   • Henkilö edistää yliopiston autonomiaa, yliopistodemokratiaa ja maksutonta tutkintokoulutusta
   • Talousosaaminen
   • Paikallisuus, Pirkanmaan alueen tuntemus
 • päätti hyväksyä SuomiAreena-matkan budjetin liitteen mukaan.
 • päätti hyväksyä sopimuksen fuksioppaan taitosta liitteen mukaan.

HALLITUS 25 / TILIKAUSI 2019 / 26. kesäkuuta 2019

 • päätti hyväksyä lausunnon Turun yliopiston esitykseen koulutusvastuun täsmentämisestä liitteen mukaan.
 • päätti hyväksyä opiskelijan toimeentuloon liittyvän kannanoton liitteen mukaan.

HALLITUS 24 / TILIKAUSI 2019 / 19. kesäkuuta 2019                   

 • päätti poistaa esityslistalta kohdan 13 ”Vuosijuhlien budjetti”.
 • hyväksyä Merkillinen.fi:n tarjouksen ja budjetoi haalarimerkkihankintoihin sekä niiden postitukseen 2300,00 euroa.
 • päätti nimittää rakennetun ympäristön tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon varsinaiseksi jäseneksi Hahtolan tilalle hänen varajäsenensä Otto Haaralan.
 • merkitsi tiedoksi ulkomaanmatkoja koskevat kokouksessa 23/2019 keskustellut periaatteet.
 • päätti lähettää SEFI-seminaariin koulutuspoliittisen asiantuntijan Vaaran sekä yhden tekniikan alan hallinnon opiskelijaedustajan. Lisäksi hallitus valtuutti koulutuspoliittisen sektorin etsimään ja valitsemaan opiskelijaedustajan jostain seuraavista toimielimistä: ensisijaisesti konsistori, konsistorin alaiset neuvostot, muutoksenhakulautakunta; toissijaisesti tiedekuntaneuvostot.
 • päätti budjetoida 60 euroa koulutuspoliittisen sektorin kvartaalikatsauksen tarjoiluihin.
 • päätti hyväksyä syksyn 2019 tilapäismajoituksen ehdot ja sopimuspohjan. Lisäksi hallitus valtuutti sosiaalipoliittisen sektorin ja taloussektorin tekemään asiakirjoihin stilistisiä muutoksia.
 • päätti osallistua toimeentuloteemaiseen vaikuttamiskampanjaan SuomiAreenassa ja evästi sosiaalipoliittista sektoria valmistelemaan kannanmuodostuksen.
 • päätti myöntää Porin Teekkareille TREYn yhdistysaseman.
 • päätti tarjota taloussihteerille mahdollisuutta määräaikaiseen työajanlisäykseen elokuusta joulukuulle 2019.
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.

HALLITUS 23 / TILIKAUSI 2019 / 16. kesäkuuta 2019                   

 • päätti hyväksyä Tam-Folion tarjouksen tuutoripaidoista.
 • päätti hyväksyä liitteen mukaiset tavoitteet suljettujen kerhojen yhdenvertaisuusprojektille.
 • päätti hyväksyä viestintäsuunnitelman ja valtuutti viestintäsektorin tekemään siihen tarvittaessa stilistisiä, teknisiä tai merkitykseltään vähäisiä muutoksia.
 • päätti hyväksyä Wapun raportin.
 • päätti, että vuosijuhlien illalliskortit sekä silliksen liput myydään kide.app –palvelun kautta. Lisäksi hallitus valtuutti yritysyhteistyösektorin hankkimaan TREYlle ”Kompakti” –paketin kide.app –palvelusta.
 • evästi tapahtumasektoria vuosijuhlien kutsuvieraslistan koostamisessa.
 • merkitsi Hovilaisen hoitovapaan tiedoksi.
 • päätti myöntää Mäki-Hakolalle työvapaan aikavälille 24.6.2019-31.12.2019.

HALLITUS 22 / TILIKAUSI 2019 / 6. kesäkuuta 2019 

 • päätti lisätä esityslistalle kohdaksi 7. TREYn edustaja Pirkanmaan ilmastotiekartan yhteistyöryhmään, 13. TTHP:n ja TREYn sopimus ja 15. Tapahtumasektorin retriitti.
 • valtuutti kansainvälisten asiain asiantuntijan avaamaan kääntäjäharjoittelijahaun liitteen mukaisesti. Lisäksi hallitus päätti nimetä rekrytointityöryhmään Anne Mäki-Rahkolan ja Venla Monterin ja valtuuttaa heidät haastattelemaan hakijat ja muotoilemaan esityksen valittavasta hakijasta.
 • nimesi Pirkanmaan ilmastotiekartan yhteistyöryhmään Merve Caglayanin.
 • evästi valmistelijoita suljettujen kerhojen yhdenvertaisuusprojektin paperin jatkotyöstössä.
 • päätti hyväksyä TREYn ja Tampereen Akateemisen Mahdin välisen sopimuksen.
 • päätti avata toiminta-avustushaun sekä yhdistysilmoitusten jättämisen aikavälille 7.6. – 1.7.
 • päätti olla myöntämättä Luonto-Liiton Hämeen piiri ry:lle TREYn yhdistysasemaa.
 • valtuutti Anderssonin tiedottamaan järjestöjä varastotilan raivauksesta liitteen mukaisesti ja 1.8.2019 alkaen organisoimaan merkitsemättömien irtotavaroiden ja varastokaappien tyhjennyksen yhteistyössä yliopiston tilapalveluiden kanssa.
 • päätti hyväksyä TTHP:n ja TREYn sopimuksen.
 • päätti budjetoida 150€+alv/vuosi toisiin tunnuksiin ylioppilaskunnan Pipedrive CRM-järjestelmään.
 • päätti budjetoida tapahtumasektorin retriittiin 40€
 • päätti palauttaa pysyväispäätöksen ylioppilaslakin käytöstä valmisteluun ja valtuutti pääsektorin viemään paperin kunniavaliokuntaan keskusteltavaksi. Ennen TREYn päätöstä sovelletaan HYYn pysyväispäätöstä.
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.

HALLITUS 21 / TILIKAUSI 2019 / 29. toukokuuta 2019                

 • päätti lisätä esityslistalle kohdaksi kuusi ”TREYn kehitysyhteistyö ja osallistuminen SYL:n kehyhankkeeseen.”
 • päätti kerätä kehy-lahjoituksia vuosijuhlien yhteydessä.
 • päätti nimetä Sustainable Urban Development -tutkinto-ohjelman rekrytointityöryhmään Annika Nevanpään.
 • päätti ponsien käsittelyyn liittyvistä periaatteista ja ponsien käsittelyjärjestyksestä.
 • käsitteli edustajistossa hyväksytyn simultaanitulkkaukseen liittyvän ponnen ja päätti vastata edustajiston ponteen liitteen mukaisesti.
 • käsitteli edustajistossa hyväksytyn konsistorin puheenjohtajuuteen liittyvän ponnen seuraavasti: hallitus merkitsi tiedoksi edustajiston päätöksen konsistorin puheenjohtajan linjauksen tulkintaan -> hallitus päätti vastata edustajiston ponteen liitteen mukaisesti -> hallitus kävi keskustelun miten hyväksytty edustajiston päätös ja ponsi vaikuttavat asiasta päätettyyn vaikuttamistyöhön
 • päätti esittää Annika Nevanpäätä ja Max Liikkaa lähtijöiksi SYL:n ja SAMOK:n Brysselin opintomatkalle.
 • vahvisti ylioppilaskunnan järjestöluettelon niin, että mukaan lisättiin Tampereen Teekkarien Hiihto- ja Purjehdusseura sekä Tampere ES. Muutoin järjestöluettelo vahvistettiin liitteen mukaan.
 • merkitsi Juveneksen Corporante Governanceen tehdyt omistajia koskevat muutokset tiedoksi.
 • päätti hyväksyä liitteenä olevan HAKA-luottamusverkoston liittymissopimuksen ja valtuutti pääsihteerin allekirjoittamaan asiaan liittyvät sopimukset

HALLITUS 20 / TILIKAUSI 2019 / 22. toukokuuta 2019                

 • päätti lisätä esityslistalle kohdaksi kahdeksan Purjehduskerho Piin yhdistysasemahakemuksen käsittelyn.
 • päätti hyväksyä opiskelijoiden päihdeohjelman sekä valtuutti ohjelman valmistelijat tekemään siihen sellaiset vähäiset muutokset, jotka eivät heikennä opiskelijoiden asemaa tai oikeusturvaa tai koske ylioppilaskuntaa.
 • päätti avata kansainvälisten tuutoreiden kulukorvaukset haettaviksi ajalle 3.6.2019-16.6.2019 sekä valtuutti pääsihteerin tai talous- ja hallintopäällikön maksamaan kulukorvaukset yliopiston ilmoittamille kansainvälisille tuutoreille.
 • päätti myöntää Purjehduskerho Pii ry:lle TREYn yhdistysaseman.
 • päätti hyväksyä TREYn ja Tampereen Teekkarit ry:n välisen sopimuksen ja valtuuttaa viestintäsektorin tekemään stilistisiä muutoksia.
 • päätti lakkauttaa vaihto-opiskelijoille suunnatun pulkkien ja luistimien lainapalvelun ja päätti luovuttaa ylioppilaskunnan hallussa olevat pulkat, luistimet ja liukurit ESN FINT:lle.
 • päätti budjetoida 40 euroa yritysyhteistyösektorin retriittipäivään.
 • päätti ostaa rakennuttajakonsultointia Rakennuttajatoimisto JRi Oy:ltä sen antaman tarjouksen mukaisin hinnoin sekä päätti budjetoida rakennuttajakonsultointiin 7000 euroa.

HALLITUS 19 / TILIKAUSI 2019 / 16. toukokuuta 2019                

 • päätti esittää SYL:n kehitysyhteistyön neuvottelukuntaan Antilaa.
 • päätti nimetä Sustainable Urban Development -kanditutkinto-ohjelman suunnitteluryhmään TREYn edustajaksi Annika Nevanpään.
 • päätti nimetä Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekuntaneuvostoon Varpasen paikalle varajäseneksi Taubertin.
 • merkitsi eduskuntavaalien kampanjaraportin tiedoksi.
 • merkitsi ilmastoahdistus-keskusteluryhmästä saadun palautteen tiedoksi.
 • päätti, että TREY osallistuu Mikä saa mut liikkumaan? -hankkeeseen.
 • päätti myöntää Yhteiskunta- ja terveystieteiden ylioppilaat ry:lle TREYn yhdistysaseman.
 • päätti valita YTY:n järjestökummiksi Adam Zeidanin.
 • päätti budjetoida nettisivujen kehittämiseen 450 euroa.
 • päätti budjetoida häirintäyhdyshenkilöiden paitoihin 60 euroa.
 • päätti valita tapahtumajaostoon henkilöt Suoranta, Kekki, Äijälä, Ylirönni, Hakala, Anttila ja Raisio. Lisäksi hallitus päätti velvoittaa tapahtumasektoria koordinoimaan jaoston toimintaa.
 • päätti myöntää valituille henkilöille kulkuoikeudet TREYn toimistolle.
 • merkitsi Tietokeskus Oy:n projektiraportin tiedoksi.
 • päätti hallituksen jäsenten kouluttautumisen tukemisen periaatteista.
 • päätti lähettää hallituksen puheenjohtajan Value Based leadership -kurssille sekä korvata koulutuksen hinnasta 400 euroa.

HALLITUS 18 / TILIKAUSI 2019 / 8. toukokuuta 2019

 • päätti esittää edustajistolle, että ylioppilaskunnan linjan painopisteenä on se, että konsistorin puheenjohtajana voi toimia konsistorin jäsen.
 • päätti konsistorin puheenjohtajuuteen liittyvän vaikuttamistyönsä toimenpiteiden painopisteestä niin, että tehdään yliopistolakivaikuttamista.
 • päätti esittää edustajistolle hyväksyttäväksi opiskelijaedustajien valintaohjesääntöön tehtäviä muutoksia liitteiden mukaisesti.
 • päätti esittää edustajistolle hyväksyttäväksi perustelumuiston mukaisesti opiskelijaedustajien valinnat: Kojo (varsinainen jäsen), Toivanen (Kojon varajäsen), Oksa (Kontron varajäsen) sekä Nevanpää (Kiiskin varajäsen).
 • päätti olla myöntämättä projektitukea TT-kameroille.
 • päätti olla jatkossa käsittelemättä projektitukihakemuksia, jotka saapuvat projektin toteutumisen jälkeen.
 • päätti myöntää TASO:lle projektitukea 500 euroa.
 • päätti myöntää Tampereen rakentajakillalle projektitukea 500 euroa.
 • päätti myöntää Sähkökillalle projektitukea 100 euroa.
 • päätti olla myöntämättä projektitukea Akateemisen Mahdin Ratsastukselle.
 • päätti budjetoida järjestösektorin sektoripäivän ruokailuihin 50 euroa.
 • päätti budjetoida viestintä- ja brändisektorin retriitin ruokailuihin 60 euroa.
 • päätti hyväksyä TREYn ja Tampereen teekkarien PerinneSeuran välisen yhteistyösopimuksen lukuvuosikalenterin tapahtumien keräämiseen liittyen.
 • päätti hyväksyä TREYn ja POASin välisen vuosisopimuksen.
 • hyväksyä TREYn ja Juveneksen välisen vuosisopimuksen.
 • päätti hyväksyä TREYn ja Tampereen teekkarien PerinneSeuran välisen yhteistyösopimuksen peräkärryn lainaamiseen liittyen.
 • päätti hyväksyä ylioppilaskunnan varhaisen tuen toimintamallin.
 • merkitsi tiedoksi henkilökunnan vuosilomat ja valtuutti pääsihteerin tekemään tarvittaessa muutoksia lomiin.
 • päätti kahdesta paikallisen sopimuksen mukaisesta vapaapäivästä kunkin työntekijän osalta.
 • päätti valtuuttaa Antikaisen (varalla Liikka) edustamaan TREYtä Opiskelijan Tampere ry:n kevätkokouksessa ja evästi valtuutettua henkilöä kokoukseen liittyen.
 • päätti palauttaa koulutukseen osallistumiseen liittyvän asian valmisteluun.
 • päätti hyväksyä DNA Oy:n ja TREYn välisen sopimuksen.
 • päätti, että kaikkiin ylioppilaskunnan liittymiin hankitaan DNA Optimi Perusliittymät sekä DNA Netti 21 M. Lisäksi hallitus valtuutti pääsihteerin hankkimaan puhe- tai viestipaketteja jatkossa tarpeen mukaan.
 • päätti esittää edustajistolle, että se hyväksyy merkkiohjesäännön ensimmäisen version liitteen mukaan.

HALLITUS 17 / TILIKAUSI 2019 / 3. toukokuuta 2019

 • päätti hyväksyä Sievi Asunnot Oy:n tarjouksen Pienteollisuustalon remontin suunnittelu-ja toteutuspiirustuksiin liittyen

HALLITUS 16 / TILIKAUSI 2019 / 25. huhtikuuta 2019

 • päätti lisätä esityslistalle kohdat Pipedrive-CRM-järjestelmän käyttöönottosta sekä Vappulakki-palkinnon myöntämisestä.
 • päätti avata haun TREYn esittämien SYL:n kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunnan jäsenten osalta ajalle 26.4.-10.5.
 • päätti lähettää Laura Kaipia TREYn edustajaksi YTHS:n valtuuskuntaan sekä päätti pyytää SYL:a etsimään toisen varaedustajan.
 • päätti olla myöntämättä yhdistysasemaa Tampere University Japanese Society:lle.
 • päätti hyväksyä TREYn ja Studentwork Group Oy:n välisen yhteistyösopimuksen.
 • päätti palauttaa TREYn ja Tampereen Teekkarien PerinneSeuran välisen yhteistyösopimuksen valmisteluun.
 • päätti budjetoida Pipedrive-CRM-järjestelmään 186 euroa ja päätti valtuuttaa yhteisöasiantuntijan jatkamaan Pipedrive-tilausta.
 • päätti valtuuttaa Paula Sajaniemen ja Venla Monterin (varalla Paavo Antikainen) edustamaan TREYtä Juvenes Oy:n yhtiökokoukseen 29.4.2019.
 • päätti valtuuttaa Venla Monterin (varalla Paavo Antikainen) edustamaan TREYtä Tampereen Kauppakamari ry:n kevätkokoukseen 20.5.2019.
 • päätti Vappulakki-palkinnon saajasta liitteen mukaan.
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.

HALLITUS 15 / TILIKAUSI 2019 / 17. huhtikuuta 2019                

 • päätti lisätä esityslistalle kohdat puhe- ja läsnäolo-oikeuksien myöntämisestä, Syndikaatin WappuFiestan budjetista ja tapahtumajaoston hakuajan pidentämisestä.
 • päätti myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden TTYY:n tilintarkastajille Jari Paloniemelle ja Terhi Jutilalle sekä TTYY:n vuoden 2018 talousvastaavalle Riku Vääriskoskelle. Lisäksi hallitus päätti myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden Tamyn tilintarkastajalle Teemu Suoniemelle.
 • päätti allekirjoittaa liitteen mukaisen Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan tilinpäätöksen ja päätti esittää tilinpäätöstä edustajiston vahvistettavaksi.
 • päätti hyväksyä Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomuksen omalta osaltaan ja esittää sitä edustajiston vahvistettavaksi sekä päätti hyväksyä vuosikertomuksen omalta osaltaan ja esittää sitä edustajiston käsiteltäväksi.
 • päätti allekirjoittaa liitteen mukaisen Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan tilinpäätöksen ja päätti esittää tilinpäätöstä edustajiston vahvistettavaksi.
 • päätti hyväksyä Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomuksen omalta osaltaan ja esittää sitä edustajiston vahvistettavaksi sekä päätti hyväksyä vuosikertomuksen omalta osaltaan ja esittää sitä edustajiston käsiteltäväksi.
 • päätti budjetoida Syndikaatin WappuFiestaan 250 euroa.
 • päätti jatkaa tapahtumajaoston hakuaikaa 5.5. asti.
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.

HALLITUS 14 / TILIKAUSI 2019 / 11. huhtikuuta 2019

 • päätti lisätä kokouksen esityslistalle kohdat haalarimerkkien budjetoinnista ja TREYn sijoitussalkun tarkasteluun liittyvistä oikeuksista.
 • päätti hakea rahankeräyslupaa lukuvuodelle 2019-2020 ja osallistua SYL:n kehitysyhteistyökeräykseen. Lisäksi hallitus valtuutti pääsihteerin tekemään rahankeräyslupahakemuksen ja ilmoittamaan TREYn osallistumisesta SYL:lle. Lisäksi hallitus merkitsi tiedoksi, että kerättävät summat päätetään myöhemmin.
 • päätti nimetä TREYn edustajaksi Opiskelijan opas ja intratoiminnot työn koordinaatioryhmään koulutuspoliittinen asiantuntijan Tiia Virtasen.
 • päätti myöntää Tukkateatterille 520 € projektitukea uusiin äänentoistolaitteisiin.
 • päätti olla myöntämättä projektitukea ESTIEM LG Tampereelle.
 • päätti myöntää TamAukselle 200 € projektitukea.
 • päätti olla myöntämättä projektitukea Skillalle.
 • päätti myöntää 230 € projektitukea Lexicalle.
 • päätti hyväksyä tilojen myöntämiskriteerit.
 • päätti luopua starting kit -palvelusta ja että starting kit -palveluun liittyvä irtaimisto luovutetaan ESN FINT:lle. Lisäksi hallitus merkitsi tiedoksi, että jatkossa starting kit -palvelua vaihto-opiskelijoille tarjoaa ja tuottaa ESN INTO:n lisäksi ESN FINT.
 • päätti budjetoida TREY-haalarimerkkien tilaamiseen 1020 €.
 • päätti hyväksyä budjetin tuutori- ja fuksivastaavien sitseille.
 • päätti, että Tampereen Karpek Oy:n yhtiökokouksessa ylioppilaskunnan ääniä käyttää Paula Sajaniemi (varalla Venla Monter).
 • päätti valtuuttaa Strengin saamaan tietoja ylioppilaskunnan Mandatumilla sijaitsevasta varallisuudesta.
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.

HALLITUS 13 / TILIKAUSI 2019 / 4. huhtikuuta 2019                  

 • päätti tarkentaa pöytäkirjojen hyväksymiseen liittyvää periaatepäätöstä, ja päätti, että kokousten pöytäkirjat tarkastetaan aina seuraavaan kokouksen alussa.
 • päätti hyväksyä PedaForum-tapahtuman osallistumisbudjetin ja päätti lähettää koulutuspoliittisen sektorin tapahtumaan.
 • evästi koulutuspoliittista sektoria Tatte ry:n tempauksen tukemiseen liittyen ja päätti lähettää aiheeseen liittyvään tapaamiseen koulutuspoliittisen asiantuntijan Vaaran sekä hallituksen puheenjohtajan.
 • merkitsi tiedoksi apulaisoikeusasiamiehen päätöksen liittyen yliopiston johtosääntöön ja evästi koulutuspoliittista sektoria asian edistämisessä.
 • evästi järjestösektoria järjestötilojen myöntämisperusteisiin liittyen ja palautti asian valmisteluun.
 • päätti ottaa kokeiluun Pipedrive CRM-järjestelmän.
 • päätti hyväksyä kyykkä- ja pesissettien lainausehdot ja -sopimukset, päätti settien ylläpitomaksuksi 5 euroa ja päätti luopua settien lainaan liittyvistä panttimaksuista.
 • päätti ylioppilaskunnan palvelupisteiden kesän aukioloajoista.
 • päätti sulkea Pienteollisuustalon palvelupisteen ajalle 15.4.2019-22.4.2019.
 • päätti sulkea Hervannan kampuksen palvelupisteen 23.4.2019 sekä 2.5.2019.
 • päätti lähettää SYL:n PS-TS-risteilylle pääsihteerin, toimistosihteerit, taloussihteerin sekä talous- ja hallintopäällikön.
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.

HALLITUS 12 / TILIKAUSI 2019 / 28. maaliskuuta 2019

 • päätti lisätä esityslistalle kohdan pöytäkirjantarkastajien nimeämisestä.
 • päätti budjetoida Kopokonferenssiin 1000 euroa ja hyväksyä tapahtuman budjetin.
 • päätti hyväksyä päivitetyn yhteistyösopimuksen TREYn, Tampereen Akateemisen Mahdin ja TUrVoKe:en välillä.
 • evästi kaupunkivaikuttamisen sektoria Ryhmä 35 000:n mielipidekirjoituksesta opiskelijoiden toimeentuloon liittyen.
 • päätti, että jatkossa Ryhmä 35 000:n laatimiin mielipidekirjoituksiin liittyen ryhmän konsensus ja hallituksen puheenjohtajan hyväksyntä ovat riittävät perusteet mielipidekirjoitusten julkaisemiseksi.
 • päätti hyväksyä Wappuradio Tuki ry:n TREYn piirissä toimivaksi yhdistykseksi.
 • päätti hyväksyä Euroavia Helsinki ry:n TREYn piirissä toimivaksi yhdistykseksi.
 • päätti hyväksyä yhteistyösopimuksen TT-kameroiden ja TREYn välillä.
 • päätti perustaa tapahtumajaoston (”Kollektiivi”) sekä avata siihen haun ajalle 1.4.-21.4.2019.
 • päätti järjestää huhtikuun Kulttuuriappron 12.4. ja hyväksyä tapahtuman budjetin.
 • päätti hyväksyä ylioppilaskunnan työntekijöiden peruspalkat liitteen mukaan.
 • päätti velvoittaa Strengin ottamaan pienen määrän (30 kpl) historiateoksia talteen TREYn toimistolle, järjestämään kaikilla kampuksilla teosten jakotilaisuudet ja huolehtimaan että kaupunginkirjastolla, yliopiston kirjastolla sekä kansalliskirjastolla on omat kappaleensa. Näiden toimien jälkeen hallitus valtuutti Strengin hävittämään teokset.
 • päätti valtuuttaa Strengin hankkimaan Rakennustalon toimitiloihin tietosuojajäteastian.
 • päätti järjestää Wappusimat-tapahtuman 26.4. ja päätti Wappusimoille kutsuttavista liitteen mukaan.
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.

HALLITUS 11 / TILIKAUSI 2019 / 21. maaliskuuta 2019    

 • päätti valita International Advisory Boardin jäseniksi Koon, Alijanin ja Lopez’n. Lisäksi hallitus päätti, että International Advisory Boardia voidaan toimielimen omalla päätöksellä täydentää.
 • evästi koulutuspoliittista sektoria vaikuttamistyöstä ja merkitsi Koulutuksen ja oppimisen kehittämisohjelman esittelyn tiedoksi.
 • päätti budjetoida koulutuspoliittisen sektorin kvartaalikatsaukseen 60 euroa.
 • päätti hyväksyä TREYn ja Pivon välisen sopimuksen.
 • päätti hyväksyä työterveyden toimintasuunnitelman.
 • päätti hyväksyä lukuvuosikalenterin kustannukset Pirunnyrkki Oy:n tarjouksen mukaan.
 • päätti esittää edustajistolle, että yliopiston lukuvuoden 2019–2020 ilmoittautumisen yhteydessä kannettava maksu on perustutkinto-opiskelijalta yhteensä 57 euroa ja jatkotutkinto-opiskelijalta yhteensä 30 euroa. Lisäksi hallitus päättää esittää edustajistolle, että yliopistoon vain toiseksi lukukaudeksi läsnäolevaksi ilmoittautuva opiskelija maksaa puolet ylioppilaskunnan jäsenmaksusta. Lisäksi hallitus päätti esittää edustajistolle, että edustajisto toteaa lukuvuoden 2019-2020 YTHS-maksun olevan 57 euroa.
 • päätti esittää edustajistolle, että se hyväksyy lisätalousarvion liitteen mukaan.

HALLITUS 10 / TILIKAUSI 2019 / 14. maaliskuuta 2019

 • päätti perustaa tuutori- ja fuksivastaavien toimielimen.
 • päätti nimetä tekniikan koulutuksen koordinaatioryhmään varsinaiseksi jäseneksi Haapaniemen (rakennustekniikka) ja hänelle varajäseneksi Mattilan (sähkötekniikka).
 • päätti, että opiskelijaedustajien luottamustoimesta eroamisen määräaika keväällä 2019 on 31.3.2019. Lisäksi hallitus päätti, että eroanomukset kerätään ylioppilaskunnan Jotform-lomakkeen kautta.
 • päätti nimetä Kaipian (varalla Hanhela) ylioppilaskunnan edustajaksi Opiskeluhyvinvointiohjelman päivitystyöryhmään.
 • päätti, että TREY ei lähde virallisesti tukemaan ilmastolakkoa, mutta lanseeraa laajan #sunratkaisu -somekampanjan, jossa lakko on yksi vaihtoehdoista.
 • päätti myöntää UDK:lle ja Teemalle yhteensä 200 euroa projektitukea.
 • päätti olla myöntämättä projektitukea Air Cargo Challengeen.
 • valtuutti viestintäsektorin järjestämään viestintäfoorumin tapaamisen ja päätti budjetoida sen tarjoiluihin 50 euroa.
 • päätti budjetoida Wappuun talousarvion mukaisesti 4000 euroa ja velvoitti Eevan seuraamaan sen toteutumista.
 • päätti hyväksyä TREYn ja Talouskerho Markan yhteistyösopimuksen ja valtuutti yhteisöasiantuntijan tekemään siihen tarvittaessa stilistisiä muutoksia.
 • päätti perustaa ylioppilaskunnan Business Forumin.
 • päätti palauttaa TREYn ja Pivon välisen sopimuksen valmisteluun.
 • päätti myöntää Strengille tilinkäyttöoikeudet ylioppilaskunnan tileihin, valtuutti hänet hankkimaan ylioppilaskunnan pankkikortin ja päätti myöntää oikeudet käyttää ylioppilaskunnan verkkopankkia.
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.

HALLITUS 9 / TILIKAUSI 2019 / 7. maaliskuuta 2019

 • päätti lisätä esityslistalle kohdat puheenjohtajien tapaamisesta ja keskustelusta ilmastolakkoon osallistumisesta.
 • päätti jatkaa hakuaikaa International Advisory Boardiin 19.3. klo 12.00 asti.
 • keskusteli ilmastolakkoon osallistumisesta ja päätti selvittää tarkemmin lakon toteutusta ja muita lakon tukijoita. Ilmastolakkoon osallistumisesta päätetään ensi viikon kokouksessa.
 • päätti nimetä TREYn edustajiksi opetusosaamisen arviointityöryhmään Rantasen ja Virtasen.
 • päätti perustaa ylioppilaskunnan viestintäfoorumin.
 • päätti hylätä Get Up Consultingin tarjouksen koskien yritysvastaavien myyntikoulutusta.
 • päätti palauttaa Wapun budjetin valmisteluun.
 • merkitsi Laskiaisriehan toteutuneen budjetin tiedoksi.
 • päätti järjestää puheenjohtajien tapaamisen ja budjetoida siihen 40,00 euroa tarjoiluihin.
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.

HALLITUS 8 / TILIKAUSI 2019 / 28. helmikuuta 2019

 • päätti lisätä esityslistalle kohdan järjestöjen kansainvälisten vastaavien infotilaisuuden kahvituksesta.
 • päätti budjetoida järjestöjen kansainvälisten vastaavien infotilaisuuteen 30,00 euroa.
 • päätti avata opiskelijaedustajien haun tekniikan koulutuksen koordinaa-tioryhmään ajalle 28.2.-7.3.2019 ja asettaa täydentäväksi valintakriteeriksi seuraavan: Opiskelijaedustajaksi tekniikan koulutuksen koordinaatioryhmään on valintaohjesäännön kriteerien lisäksi kelpoinen vain läsnä oleva tekniikan kandidaatin, diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkintoa suorittava opiskelija.
 • päätti hyväksyä toiminta-avustusten myöntämiskriteerit vuodelle 2019.
 • päätti hyväksyä TREYn ja AYY:n välisen Tahlo-sopimuksen.
 • päätti hyväksyä TREYn ja OP Tampereen välisen sopimuksen.
 • päätti hyväksyä toimiston virkistäytymispäivän budjetin.
 • päätti tilata kaksi maalaamattomien kyykkien ja lakattujen karttujen settiä.
 • päätti tilata pesäpallovarusteita.
 • päätti valita talous- ja hallintopäälliköksi Strengin (varalla Heikkinen).
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.

HALLITUS 7 / TILIKAUSI 2019 / 21. helmikuuta 2019

 • päätti lisätä esityslistalle kohdat kansainvälisen harjoittelijan lounaiden tukemisesta, ylioppilasmedian valmistelutyöryhmästä sekä ylioppilaskunnan ja Tampereen Teekkarit ry:n välisestä yhteistyösopimuksesta.
 • päätti perustaa ylioppilaskunnalle International Advisory Board’n ja avata siihen haun ajalle 21.2.–5.3.
 • päätti tukea kansainvälisen harjoittelijan harjoittelua 15 lounaan verran.
 • päätti nimetä TREYn edustajaksi Tampereen yliopiston apurahatyöryhmään Annika Nevanpään.
 • päätti tukea Maksuton2aste-mielenosoitusta.
 • muotoili vastauksen Vostok ry:n aloitteeseen.
 • päätti esittää edustajistolle, että ylioppilasmedian valmistelutyöryhmän asiantuntijajäseniksi nimetään Tuomasjukka, Salonen ja Ikävalko (varalla Viitanen).
 • päätti esittää edustajistolle, että TOAS:n valtuuskuntaan nimetään varsinaisiksi jäseniksi Altsten, Antikainen, Harjunheimo, Jussila, Kojo, Kuusisto, Liikka, Oksa, Rissa, Vapola, Zeidan ja Ylimäki. Lisäksi hallitus päätti esittää, että edustajisto täydentää valtuuskunnan varajäsenet riveistään.
 • päätti hyväksyä TREYn ja Tullikamarin sopimuksen ja valtuutti yhteisöasiantuntijan tekemään tarvittaessa stilistisiä muutoksia.
 • päätti pöydätä TREYn ja OP Tampereen välisen yhteistyösopimuksen.
 • päätti Monterin valtuuksista ylioppilaskunnan sijoitustoimintaan liittyen.
 • päätti hyväksyä TREYn ja Tampereen Teekkarit ry:n välisen sopimuksen ja
 • valtuutti puheenjohtajan tekemään tarvittaessa stilistisiä muutoksia.
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.

HALLITUS 6 / TILIKAUSI 2019 / 14. helmikuuta 2019

 • päätti valita kevään kääntäjäharjoittelijaksi Järvelän.
 • päätti esittää edustajistolle, että liitteen mukaiset henkilöt nimitetään koulutusneuvostoon, yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvostoon ja muutoksenhakulautakuntaan.
 • päätti valita Opiskelijan opas -ohjausryhmään TREYn edustajaksi Jenna Rantasen.
 • päätti perustaa ilmastoahdistus-keskusteluryhmän keväälle 2019.
 • päätti jatkaa TOAS:n valtuuskunnan jäsenten hakuaikaa 20.2. saakka.
 • päätti budjetoida tuutoreiden tutustumisillan tarjoiluihin 30 euroa.
 • päätti hyväksy Domus-klubin siistimisrinkiin liittyvän sopimuspohjan ja
 • valtuuttaa järjestösektorin solmimaan sopimuksen rinkiin valittujen järjestöjen kanssa. Lisäksi hallitus päätti valtuuttaa järjestösektorin tekemään sopimuspohjaan stilistiset korjaukset ja lisäämään sopimuspohjan alkuun virkkeen kuvaamaan sopimuksen tarkoitusta sekä määrittelemään sopimusosapuolet.
 • evästi järjestösektoria järjestöjen toiminta-avustuskriteerien jatkotyöstämisestä.
 • päätti TREYn edustajien osallistumisesta suljettujen kerhojen kerhotapaamisiin.
 • päätti ottaa käyttöön kuvagallerian trey.kuvat.fi.
 • päätti tilata luonnoksen mukaiset TREY-colleget toimiston väelle.
 • päätti valita Wapputirehtööreiksi Ylirönnin, Äijälän ja Kauppilan.
 • päätti helmikuun Kulttuuriappron budjetista.
 • päätti yritysyhteistyösopimusten solmimisen periaatteista.
 • päätti hyväksyä TREYn ja Tampereen Sähkölaitoksen välisen sopimuksen.
 • päätti TREYn JotForm-tilien päivittämisestä.
 • päätti valtuuttaa Sajaniemen edustamaan TREYtä Opiskelijan Tampere ry:n ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa.

HALLITUS 5 / TILIKAUSI 2019 / 6. helmikuuta 2019

 • päätti valita opiskelijaedustajia kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekuntaneuvostoon sekä rakennetun ympäristön tiedekuntaneuvostoon.
 • päätti avata haun opiskelijaedustajaksi Opiskelijan opas ja intratoiminnot – ohjausryhmään ajalle 6.2.-24.2.2019.
 • päätti nimetä opiskelijaedustajiksi hakeneiden haastatteluryhmään Annika Nevanpään ja Petra Oksan.
 • keskusteli ilmastoahdistus-keskusteluryhmän perustamisesta.
 • päätti hyväksyä TREYn ja Tampereen Akateemisen Mahdin sekä TREYn ja TUrVoKe:n välinen yhteistyösopimus.
 • päätti esittää tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmän jäseniksi Laura Kaipiaa ja Merve Caglayania.
 • päätti esittää edustajistolle, että ylioppilasmedian valmistelutyöryhmän kokoonpano on kuusi (6) jäsentä edustajistosta siten, että edustajiston eri mielipideryhmät tulevat mahdollisimman hyvin edustetuiksi; kolme (3) media-alan asiantuntijajäsentä sekä yksi (1) ylioppilaskunnan toimiston edustaja. Lisäksi hallitus päätti esittää, että ryhmän äänettömäksi sihteeriksi kutsutaan ylioppilaskunnan viestintäasiantuntija.
 • päätti avata haun ylioppilasmedian valmistelutyöryhmän asiantuntijajäsenten paikkoille ajalle 6.2.2019-20.2.2019.
 • päätti esittää edustajistolle, että ylioppilasmedian valmistelutyöryhmän ylioppilaskunnan toimiston edustajaksi nimetään Petra Oksa.
 • päätti hyväksyä ylioppilaskunnan työntekijöiden työehtoihin liittyvän paikallisen sopimuksen.
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.

HALLITUS 4 / TILIKAUSI 2019 / 31. tammikuuta 2019

 • päätti hyväksyä Tamyn ja TTYY:n yhdistymisprojektin raportin.
 • merkitsi yliopistojen rahoitusmallin muuttumiseen liittyvän esityksen tiedoksi.
 • päätti avata haun TOASin valtuuskunnan jäseniksi ajalle 31.1.2019-11.2.2019.
 • kävi periaatekeskustelun aloitteiden käsittelystä ja käsitteli Vostok ry:n aloitteen.
 • päätti esityksestään talousvaliokuntaan valittavista jäsenistä.
 • päätti esityksestään kunniavaliokuntaan valittavista jäsenistä.
 • päätti tilata lakikonsultaatiota KPMG Oy:ltä.
 • päätti työehtosopimuksen mukaisista vapaapäivistä.
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.

HALLITUS 3 / TILIKAUSI 2019 / 24. tammikuuta 2019

 • päätti ottaa kansainvälisen harjoittelijan ajalle 25.2.2019-15.3.2019.
 • päätti esittää edustajistolle opiskelijaedustajien valintaohjesäännön päivittämistä.
 • päätti lähteä tukemaan Ilmastoveivi2019 –kampanjaa.
 • päätti perustaa Puheenjohtajaneuvoston ja valtuutti järjestösektorin pyörittämään neuvoston toimintaa.
 • kävi lähetekeskustelun ylioppilasmediasta.
 • päätti hyväksyä tammikuun kulttuuriapprotapahtuman budjetin ja valtuutti järjestösektorin organisoimaan tammikuun tapahtuma Kulttuuriapproon.
 • päätti budjetoida Tampereen teekkarit ry:n kautta tilattaviin järjestyksenvalvojiin
 • päätti järjestää Laskiaisriehan keskiviikkona 6.3.2019. Hervannan laskettelukeskuksessa ja valtuutti tapahtumasektorin suunnittelemaan tapahtuman ja organisoimaan järjestelyt.
 • päätti hyväksyä ylioppilaskunnan ja TOASin välisen vuosisopimuksen.
 • päätti esittää edustajistolle keskusvaalilautakunnan kokoonpanosta ja valintamenettelystä seuraavaa: Ylioppilaskunnan edustajisto asettaa ylioppilaskunnan säännöstön mukaisesti keskusvaalilautakunnan, johon se nimeää seitsemän (7) ylioppilaskunnan äänioikeutettua jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Yksi keskusvaalilautakunnan jäsenistä nimetään puheenjohtajaksi.
 • päätti esittää edustajistolle, että Tamyn ja TTYY:n yhdistyessä Tampereen ylioppilaskunnaksi, katsotaan seuraavien jäsenyyksien periytyvät Tampereen ylioppilaskunnalle: Suomen ylioppilaskuntien liitto ry, Opiskelijoiden liikuntaliitto ry, Opiskelijan Tampere ry, Palvelualojen työnantajat PALTA ry, Tampereen ylioppilastalosäätiö
 • päätti olla myöntämättä projektitukea Air Cargo Challenge –kilpailun projektityöhön.
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.

HALLITUS 2 / TILIKAUSI 2019 / 17. tammikuuta 2019

 • päätti ylioppilaskunnan virallisten ilmoitustaulujen sijainneista.
 • päätti hyväksyä ylioppilaskunnan päätöksenteon valitusosoituksen.
 • päätti avata haun talous- ja hallintopäällikön tehtävään 23.1., nimitti rekrytointiryhmän ja valtuutti ryhmän lukemaan hakemukset ja kutsumaan haastatteluun soveltuvat hakijat sekä tekemään esityksen hallitukselle valittavasta henkilöstä.
 • päätti avata haun talousvaliokuntaan aikavälille 17.1.-24.1.
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.
 • päätti kääntäjäharjoittelijan rekrytointityöryhmän kokoonpanosta ja valtuutti ryhmän kutsumaan hakijat haastatteluun, suunnittelemaan ennakkotehtävä, haastattelemaan hakijat sekä tekemään esityksen hallitukselle valittavasta henkilöstä.
 • päätti pöydätä päätöksen kansainvälisen harjoittelijan valinnasta.
 • päätti hyväksyä yhdenvertaisen sitsaamisen oppaan.
 • päätti palauttaa opintopsykologikannanoton valmisteluun.
 • päätti hyväksyä toimenpiteet Reilun kaupan korkeakoulun arvonimen hakemiseksi.
 • päätti perustaa Domus-klubin siistimisringin ja varata järjestöjen palkkioksi 170 euroa per kerta. Lisäksi hallitus valtuutti järjestösektorin päättämään valintamenettelystä ja muista yksityiskohdista.
 • päätti palauttaa toimiston college-tilauksen valmisteluun.
 • päätti wapputirehtöörien rekrytointimenettelystä, hakukriteereistä, työn kuvasta ja palkkauksesta. Lisäksi hallitus päätti avata haun tehtäviin ajalle 21.1.2019 klo 12:00-4.2.2019 23:59 ja valtuutti tapahtumasektorin muotoilemaan hakukuulutuksen.
 • päätti TREYn tapahtumista seuraavasti: Wappuinfo järjestetään 9.4., Fuksisuunnistus järjestetään 18.9. ja vuosijuhlat järjestetään 19.10.
 • päätti hyväksyä Järjestöstartin budjetin liitteen mukaan.

HALLITUS 1 / TILIKAUSI 2019 / 10. tammikuuta 2019

 • päätti valita Mikko Salmisen ylioppilaskunnan toiseksi häirintäyhdyshenkilöksi ja lisätä häirintäyhdyshenkilön tehtävät Salmisen työnkuvaan.
 • päätti hyväksyä lausunnon Tampereen joukkoliikenteen Linjasto 2021 –suunnitelmaan.
 • evästi sosiaalipoliittista sektoria opintopsykologitilanteeseen liittyvään vaikuttamistyöhön liittyen.
 • päätti nimetä jokaiselle ylioppilaskunnan piirissä toimivalle ainejärjestölle järjestökummin.
 • päätti talous- ja kunniavaliokuntien valintamenettelystä seuraavasti: talousvaliokuntaan järjestetään avoin haku ja kunniavaliokunnan jäsenet etsitään pääsektorin toimesta vanhojen alumnien joukosta.
 • päätti palkattoman vapaan myöntämisestä.
 • päätti osallistua Akateemisen Kyykän MM-kilpailuihin ja järjestää brunssin muiden ylioppilaskuntien toimijoille lauantaina 9.2.
 • päätti sulkea molemmat palvelutoimistot perjantaiksi 18.1.
 • päätti vuosijuhlakutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.

HALLITUS 2 / TILIKAUSI 2018 / 5. joulukuuta 2018

 • päätti valtuuttaa kv-asiantuntijan avaamaan haun kääntäjäharjoittelijan paikkaan.
 • päätti valita työterveyshuollon palveluntarjoajaksi LähiTapiolan. Työterveyshuollon palvelusopimuksesta poistetaan lääkekuluturva.
 • päätti hyväksyä sopimuksen IT-tuen ostamisesta Digipolulta liitteen mukaan.
 • päätti hyväksyä toimeksiantosopimuksen Magnusson Law:n kanssa liitteen mukaan.
 • päätti solmia sopimuksen käännöspalveluiden ostamisesta Emma Laakkosen ja Tanja Myllymäen kanssa liitteen mukaan.
 • päätti hyväksyä liittymissopimuksen HAKA-luottamusverkostoon liitteen mukaan ja valtuutti pääsihteerin tekemään asiaan liittyvät sopimukset.
 • päätti myöntää Venla Monterille käyttöoikeuden tallelokeroon ja tilinkäyttöoikeuden TREYn tileihin.
 • päätti myöntää Monterille yrityksen OP-verkkopalvelun käyttöoikeuden yrityksen sijoituksiin ja arvo-osuustiliin.
 • päätti valtuuttaa Monter hankkimaan pankkikortti ylioppilaskunnan tiliin.
 • päätti myöntää Paula Sajaniemelle, Meeri Pekkolalle ja Eeva Ylimäelle tilinkäyttöoikeuden ylioppilaskunnan tiliin ja valtuutti heidät hankkimaan pankkikortit samaiseen tiliin.
 • päätti lähettää pääsihteerin PALTA:n Esimiesjuridiikkaa käytännössä -koulutukseen. Lisäksi hallitus päätti koulutusosallistumisten periaatteista. Päätökset yksilökohtaiseen koulutukseen osallistumisesta hyväksyy ennakkoon esihenkilö. Laajat tai yli 250 euroa maksavat koulutusosallistumiset hyväksyy hallitus, ja näihin voidaan liittää etukäteen yhteisesti sovitusti periaate, että työntekijä pysyy työnantajan palveluksessa vielä kulloinkin sovitun ajan koulutuksen jälkeen, enintään kuitenkin yksi vuosi. Muutoin henkilö korvaa itse 1/3, kuitenkin enintään 500 euroa koulutuksen osallistumiskustannuksista.
 • päätti, että Pienteollisuustalon palvelupiste on auki maanantaisin klo 12-16 ja muina arkipäivinä 9:15-11 ja 12-16.
 • päätti valtuuttaa Saana Hytösen ja Tuulia Laakson koordinoimaan TREY-asusteiden suunnittelun ja tilaamisen. Hallitus osallistuu asusteiden suunnitteluun.
 • päätti korvata vuosijuhlien osallistumisen kulut niin, että korvataan yksi illalliskortti per vuosijuhla, juhliin osallistuvien matkakulut sekä juhlittavan tahon pieni muistaminen.
 • päätti pöydätä Luuppi ry:n ja Åbo Akademis Studentkår vuosijuhlien kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä päättämisen.
 • päätti käyttää Potentiaalien jatkojen esiintyjän palkkioon 1750 euroa.

HALLITUS 1 / TILIKAUSI 2018 / 5. joulukuuta 2018

 • päätti valita hallituksen varapuheenjohtajaksi Paavo Antikaisen.
 • päätti kokouksien koolle kutsumisesta, materiaalien toimittamisesta, pöytäkirjojen tarkistamisesta ja päätöksistä tiedottamisesta. Hallitus kokoustaa tarvittaessa, pääsääntöisesti torstaisin klo 9.00.  Myös sähköpostikokouksia voidaan järjestää. Kokoukset kutsutaan koolle sähköisesti päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja esityslista toimitetaan hallitukselle, toimiston väelle, edustajistolle ja tilintarkastajille. Päätösluettelo toimitetaan edellisten lisäksi ylioppilaskunnan internet-sivuille sekä ilmoitustaululle. Kokousten pöytäkirjat tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.
 • Päätti hallituksen sisäisestä työnjaosta seuraavalla tavalla:
  • Paula Sajaniemi: puheenjohtaja
  • Paavo Antikainen: varapuheenjohtaja, sosiaalipolitiikka (kaupunkivaikuttaminen, toimeentulo)
  • Merve Caglayan: sosiaalipolitiikka (kaupunkivaikuttaminen, asuminen, yhdenvertaisuus, terveys,  hyvinvointi, ympäristö)
  • Max Liikka: kansainvälisyys, tuutorointi, kehitysyhteistyö
  • Matti Andersson: järjestöt, kampuskehitys, yritysyhteistyö, jäsenpalvelut
  • Eeva Ylimäki: tapahtumat, yhteisö, vapaaehtoiset, liikunta
  • Adam Zeidan: järjestöt
  • Petra Oksa: viestintä, brändi
  • Jenna Rantanen: koulutuspolitiikka, edunvalvontaviestintä
  • Annika Nevanpää: koulutuspolitiikka, kansainvälisyys

Edustajisto kokoustaa lukukausien aikana noin kerran kuussa. Edustajiston kokoustaa seuraavan kerran syyslukukaudella.

EDUSTAJISTO 6 / TILIKAUSI 2019 / 2. syyskuuta 2019
 • merkitsi saapuneet aloitteet tiedoksi. Ei saapuneita aloitteita.
 • päätti myöntää Niko Pankalle eron edustajistosta 2.9.2019 alkaen.
 • päätti myöntää määräaikaisen poissaolo-oikeuden Elina Ala-Mäyrylle, Verna Hahtolalle ja Riina Tanskaselle 31.12.2019 asti sekä Topi Miekkalalle ja Bomi Koolle 31.1.2020 asti.
 • merkitsi hallituksen ponsivastaukset tiedoksi.
 • päätti, että merkkiohjesääntöä päivitetään liitteen mukaan.
 • merkitsi Pienteollisuustalon remonttiprojektin kuulumisiin liittyvän keskustelun tiedoksi.
 • päätti, että lisätalousarvio vuodelle 2019 hyväksytään liitteen mukaan.
 • päätti valita TREYn edustajat Suomen ylioppilaskuntien liitto ry:n liittokokoukseen Heikkilän esityksen mukaisesti.
 • päätti myöntää hallituksen jäsen Ylimäelle eron tehtävästään.
 • päätti täydentää hallitusta yhdellä jäsenellä.
 • päätti valita ylioppilaskunnan hallitukseen Liisa Äijälän.

EDUSTAJISTO 5 / TILIKAUSI 2019 / 15. toukokuuta 2019 

 • merkitsi saapuneet aloitteet tiedoksi. Ei saapuneita aloitteita.   
 • kävi keskustelun SYL:n liittokokousdelegaation valinnasta ja teki asiasta seuraavan periaatepäätöksen: TREYn edustajistoryhmät tekevät keskinäisen periaatepäätöksen liittokokousdelegaattien valinnasta ja heidän toiminnastaan liittokokouksessa sekä siihen valmistautuessa. Tämä periaatepäätös ohjaa, että liittokokouspaikat jakautuvat ryhmien suhteellisen koon mukaan, ja ryhmät saavat osoittaa heitä koskevan luvun mukaisen määrän delegaatteja edustamaan ryhmäänsä. Varajäsenet sovitaan yhteisesti niin, että edustajistorenkaiden sekä renkaisiin kuulumattomien varajäsenet ovat renkaan varsinaisten delegaattien varajäseninä, ja niiden ensisijaisuusjärjestyksessä otetaan huomioon ryhmien suhdeluku. Valittujen delegaattien on osallistuttava TREYn liittokokousperehdytykseen sekä liittokokouksen työryhmätyöskentelyn valmisteluun. Delegaatit toimivat avoimella mandaatilla ja saavat sijoittua haluamiinsa ryhmiin. Liittokokouksessa edellytetään kuitenkin aktiivista työskentelyä ja delegaateilta toivotaan yhdessä sovittujen linjojen edistä-mistä. 
 • päätti hyväksyä valintaohjesäännön hallituksen esityksen mukaan. 
 • päätti valita yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvostoon Kojon (varsinainen jäsen), Toivasen (Kojon varajäsen), Oksan (Kontron varajäsen) sekä Nevanpään (Kiiskin varajäsen). 
 • päätti tarkentaa hallitukselle linjapaperin [konsistorin puheenjohtajuuteen liittyvän kohdan] tarkoittavan sitä, että ylioppilaskunta haluaa strategisesti pysyä asiassa neutraalina eikä valita puolta. Ylioppilaskunta on tyytyväinen kumpaan tahansa [puheenjohtaja]malliin. 
 • päätti hyväksyä merkkiohjesäännön Lunnikiven muutosesityksen mukaan.  

EDUSTAJISTO 4 / TILIKAUSI 2019 / 24. huhtikuuta 2019

 • merkitsi saapuneet aloitteet tiedoksi. Ei saapuneita aloitteita.
 • päätti myöntää määräaikaisen poissaolo-oikeuden Jenni Hakkaraiselle 15.8.2019 asti.
 • päätti vahvistaa Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomuksen tilikaudelta 1.1.2018–31.12.2018 ja merkitä vuosikertomuksen tiedoksi.
 • päätti vahvistaa Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2018–31.12.2018.
 • päätti vahvistaa Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomuksen tilikaudelta 1.1.2018–31.12.2018 ja merkitä vuosikertomuksen tiedoksi.
 • päätti vahvistaa Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2018–31.12.2018.
 • päätti myöntää vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.2018 – 31.12.2018 Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan sekä Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan vastuuvelvollisille.

EDUSTAJISTO 3 / TILIKAUSI 2019 / 27. maaliskuuta 2019

 • merkitsi saapuneet aloitteet tiedoksi. Ei saapuneita aloitteita.
 • päätti Ilmastolakko-mielenilmauksesta Tietoteekkarien esityksen mukaan: TREY ei lähde virallisesti tukemaan ilmastolakkoa, mutta lanseeraa laajan #sun-ratkaisu -somekampanjan, jossa lakko on yksi vaihtoehdoista.
 • päätti hyväksyä vuoden 2019 lisätalousarvion Vapaaboomareiden muutosesityksen mukaisesti.
 • merkitsi ylioppilaskunnan symboleista käydyn lähetekeskustelun tiedoksi.

EDUSTAJISTO 2 / TILIKAUSI 2019 / 27. helmikuuta 2019

 • päätti nimetä opiskelijaedustajat koulutusneuvostoon, yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvostoon ja muutoksenhakulautakuntaan.
 • päätti myöntää Janne Vikmanille eron edustajistosta 27.2.2019 lukien.
 • totesi esteellisyydet.
 • päätti vastata Vostok ry:n aloitteeseen hallintovaliokunnan vastausesityksen pohjalta.
 • päätti nimetä talousvaliokunnan puheenjohtajaksi Lassi Mäkisen sekä varapuheenjohtajaksi Ville Tynkkysen.
 • päätti nimetä kunniavaliokunnan puheenjohtajaksi Eero Kiiskin sekä varapuheenjohtajaksi Ville Korpiluodon.
 • päätti nimetä jäsenet TOAS:n valtuuskuntaan.
 • päätti nimetä jäsenet keskusvaalilautakuntaan ja päätti kutsua lautakunnan sihteeriksi ylioppilaskunnan pääsihteerin.
 • päätti ylioppilasmedian valmistelutyöryhmän koosta.
 • päätti ylioppilasmedian valmistelutyöryhmän kokoonpanosta.

EDUSTAJISTO 1 / TILIKAUSI 2019 / 31. tammikuuta 2019

 • totesi esteellisyydet.
 • päätti myöntää määräaikaisen poissaolo-oikeuden Henna Salmiselle, Loviisa Hurmeelle, Valtteri Perämäelle, Iiris Taubertille, Eero Pitkäsalolle, Annimari Hartikaiselle sekä Anriika Kaupille.
 • päätti myöntää Iiris Suomelalle eron edustajistosta 31.1.2019 lukien.
 • päätti valita Matleena Ingetin edustajiston 1. varapuheenjohtajaksi sekä Tuuli Tomperin 2. varapuheenjohtajaksi.
 • päätti saapuneiden aloitteiden käsittelyjärjestyksestä.
 • päätti palauttaa Vostok ry:n aloitteeseen vastaamisen valmisteluun.
 • totesi hallintovaliokunnan kokoonpanon.
 • päätti nimetä talousvaliokunnan jäseniksi Kalle Tuunasen, Eero Kiiskin, Lassi Mäkisen, Masi Kajanderin sekä Ville Tynkkysen. Lisäksi edustajisto päätti, että valiokunnan kokoonpanoa voidaan tarvittaessa täydentää vuoden 2019 aikana.
 • päätti nimetä kunniavaliokunnan jäseniksi Tuire Jalaskosken, Eero Kiiskin, Suvi Parhankankaan, Paula Nykäsen, Ville Korpiluodon sekä Juha Köykän.
 • päätti, että ylioppilaskunnan edustajisto asettaa ylioppilaskunnan säännöstön mukaisesti keskusvaalilautakunnan, johon se nimeää seitsemän (7) ylioppilaskunnan äänioikeutettua jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Yksi keskusvaalilautakunnan jäsenistä nimetään puheenjohtajaksi. Lisäksi edustajisto päätti, keskusvaalilautankunta kutsuu itselleen sihteerin vaalijärjestyksen mukaisesti.
 • päätti opiskelijaedustajien valintaohjesäännön päivittämisestä.
 • kävi lähetekeskustelun ylioppilasmediasta ja päätti ylioppilasmedian valmistelun etenemisestä.
 • päätti ylioppilaskunnan jäsenyyksistä eri yhteisöissä.

Aloiteoikeus

Ylioppilaskunnan jäsenillä on oikeus tehdä aloitteita ylioppilaskunnan edustajistolle ja hallitukselle niiden toimivaltaan liittyvistä asioista. Aloite on toimitettava kirjallisesti joko ylioppilaskunnan pääsihteerille tai hallituksen puheenjohtajalle. Tarkemmin aloiteoikeudesta säädetään ylioppilaskunnan pääsäännössä (21 §).

Muutoksenhaku

Ylioppilaskunta on julkisoikeudellinen yhteisö, jonka toimielimen päätöksiin voi hakea oikaisua. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista sille toimielimelle, joka päätöksen on tehnyt. Kyseinen toimielin käsittelee oikaisuvaatimuksen ja antaa siitä päätöksen, johon saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Oikaisuvaatimuksen teosta säädetään tarkemmin ylioppilaskunnan pääsäännössä (37 §).