Hallitus kokoustaa lukukausien aikana pääsääntöisesti torstaiaamuisin.

HALLITUS 11 / TILIKAUSI 2019 / 21. maaliskuuta 2019    

 • päätti valita International Advisory Boardin jäseniksi Koon, Alijanin ja Lopez’n. Lisäksi hallitus päätti, että International Advisory Boardia voidaan toimielimen omalla päätöksellä täydentää.
 • evästi koulutuspoliittista sektoria vaikuttamistyöstä ja merkitsi Koulutuksen ja oppimisen kehittämisohjelman esittelyn tiedoksi.
 • päätti budjetoida koulutuspoliittisen sektorin kvartaalikatsaukseen 60 euroa.
 • päätti hyväksyä TREYn ja Pivon välisen sopimuksen.
 • päätti hyväksyä työterveyden toimintasuunnitelman.
 • päätti hyväksyä lukuvuosikalenterin kustannukset Pirunnyrkki Oy:n tarjouksen mukaan.
 • päätti esittää edustajistolle, että yliopiston lukuvuoden 2019–2020 ilmoittautumisen yhteydessä kannettava maksu on perustutkinto-opiskelijalta yhteensä 57 euroa ja jatkotutkinto-opiskelijalta yhteensä 30 euroa. Lisäksi hallitus päättää esittää edustajistolle, että yliopistoon vain toiseksi lukukaudeksi läsnäolevaksi ilmoittautuva opiskelija maksaa puolet ylioppilaskunnan jäsenmaksusta. Lisäksi hallitus päätti esittää edustajistolle, että edustajisto toteaa lukuvuoden 2019-2020 YTHS-maksun olevan 57 euroa.
 • päätti esittää edustajistolle, että se hyväksyy lisätalousarvion liitteen mukaan.

HALLITUS 10 / TILIKAUSI 2019 / 14. maaliskuuta 2019

 • päätti perustaa tuutori- ja fuksivastaavien toimielimen.
 • päätti nimetä tekniikan koulutuksen koordinaatioryhmään varsinaiseksi jäseneksi Haapaniemen (rakennustekniikka) ja hänelle varajäseneksi Mattilan (sähkötekniikka).
 • päätti, että opiskelijaedustajien luottamustoimesta eroamisen määräaika keväällä 2019 on 31.3.2019. Lisäksi hallitus päätti, että eroanomukset kerätään ylioppilaskunnan Jotform-lomakkeen kautta.
 • päätti nimetä Kaipian (varalla Hanhela) ylioppilaskunnan edustajaksi Opiskeluhyvinvointiohjelman päivitystyöryhmään.
 • päätti, että TREY ei lähde virallisesti tukemaan ilmastolakkoa, mutta lanseeraa laajan #sunratkaisu -somekampanjan, jossa lakko on yksi vaihtoehdoista.
 • päätti myöntää UDK:lle ja Teemalle yhteensä 200 euroa projektitukea.
 • päätti olla myöntämättä projektitukea Air Cargo Challengeen.
 • valtuutti viestintäsektorin järjestämään viestintäfoorumin tapaamisen ja päätti budjetoida sen tarjoiluihin 50 euroa.
 • päätti budjetoida Wappuun talousarvion mukaisesti 4000 euroa ja velvoitti Eevan seuraamaan sen toteutumista.
 • päätti hyväksyä TREYn ja Talouskerho Markan yhteistyösopimuksen ja valtuutti yhteisöasiantuntijan tekemään siihen tarvittaessa stilistisiä muutoksia.
 • päätti perustaa ylioppilaskunnan Business Forumin.
 • päätti palauttaa TREYn ja Pivon välisen sopimuksen valmisteluun.
 • päätti myöntää Strengille tilinkäyttöoikeudet ylioppilaskunnan tileihin, valtuutti hänet hankkimaan ylioppilaskunnan pankkikortin ja päätti myöntää oikeudet käyttää ylioppilaskunnan verkkopankkia.
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.

HALLITUS 9 / TILIKAUSI 2019 / 7. maaliskuuta 2019

 • päätti lisätä esityslistalle kohdat puheenjohtajien tapaamisesta ja keskustelusta ilmastolakkoon osallistumisesta.
 • päätti jatkaa hakuaikaa International Advisory Boardiin 19.3. klo 12.00 asti.
 • keskusteli ilmastolakkoon osallistumisesta ja päätti selvittää tarkemmin lakon toteutusta ja muita lakon tukijoita. Ilmastolakkoon osallistumisesta päätetään ensi viikon kokouksessa.
 • päätti nimetä TREYn edustajiksi opetusosaamisen arviointityöryhmään Rantasen ja Virtasen.
 • päätti perustaa ylioppilaskunnan viestintäfoorumin.
 • päätti hylätä Get Up Consultingin tarjouksen koskien yritysvastaavien myyntikoulutusta.
 • päätti palauttaa Wapun budjetin valmisteluun.
 • merkitsi Laskiaisriehan toteutuneen budjetin tiedoksi.
 • päätti järjestää puheenjohtajien tapaamisen ja budjetoida siihen 40,00 euroa tarjoiluihin.
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.

HALLITUS 8 / TILIKAUSI 2019 / 28. helmikuuta 2019

 • päätti lisätä esityslistalle kohdan järjestöjen kansainvälisten vastaavien infotilaisuuden kahvituksesta.
 • päätti budjetoida järjestöjen kansainvälisten vastaavien infotilaisuuteen 30,00 euroa.
 • päätti avata opiskelijaedustajien haun tekniikan koulutuksen koordinaa-tioryhmään ajalle 28.2.-7.3.2019 ja asettaa täydentäväksi valintakriteeriksi seuraavan: Opiskelijaedustajaksi tekniikan koulutuksen koordinaatioryhmään on valintaohjesäännön kriteerien lisäksi kelpoinen vain läsnä oleva tekniikan kandidaatin, diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkintoa suorittava opiskelija.
 • päätti hyväksyä toiminta-avustusten myöntämiskriteerit vuodelle 2019.
 • päätti hyväksyä TREYn ja AYY:n välisen Tahlo-sopimuksen.
 • päätti hyväksyä TREYn ja OP Tampereen välisen sopimuksen.
 • päätti hyväksyä toimiston virkistäytymispäivän budjetin.
 • päätti tilata kaksi maalaamattomien kyykkien ja lakattujen karttujen settiä.
 • päätti tilata pesäpallovarusteita.
 • päätti valita talous- ja hallintopäälliköksi Strengin (varalla Heikkinen).
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.

HALLITUS 7 / TILIKAUSI 2019 / 21. helmikuuta 2019

 • päätti lisätä esityslistalle kohdat kansainvälisen harjoittelijan lounaiden tukemisesta, ylioppilasmedian valmistelutyöryhmästä sekä ylioppilaskunnan ja Tampereen Teekkarit ry:n välisestä yhteistyösopimuksesta.
 • päätti perustaa ylioppilaskunnalle International Advisory Board’n ja avata siihen haun ajalle 21.2.–5.3.
 • päätti tukea kansainvälisen harjoittelijan harjoittelua 15 lounaan verran.
 • päätti nimetä TREYn edustajaksi Tampereen yliopiston apurahatyöryhmään Annika Nevanpään.
 • päätti tukea Maksuton2aste-mielenosoitusta.
 • muotoili vastauksen Vostok ry:n aloitteeseen.
 • päätti esittää edustajistolle, että ylioppilasmedian valmistelutyöryhmän asiantuntijajäseniksi nimetään Tuomasjukka, Salonen ja Ikävalko (varalla Viitanen).
 • päätti esittää edustajistolle, että TOAS:n valtuuskuntaan nimetään
 • varsinaisiksi jäseniksi Altsten, Antikainen, Harjunheimo, Jussila, Kojo, Kuusisto, Liikka, Oksa, Rissa, Vapola, Zeidan ja Ylimäki. Lisäksi hallitus päätti esittää, että edustajisto täydentää valtuuskunnan varajäsenet riveistään.
 • päätti hyväksyä TREYn ja Tullikamarin sopimuksen ja valtuutti yhteisöasiantuntijan tekemään tarvittaessa stilistisiä muutoksia.
 • päätti pöydätä TREYn ja OP Tampereen välisen yhteistyösopimuksen.
 • päätti Monterin valtuuksista ylioppilaskunnan sijoitustoimintaan liittyen.
 • päätti hyväksyä TREYn ja Tampereen Teekkarit ry:n välisen sopimuksen ja
 • valtuutti puheenjohtajan tekemään tarvittaessa stilistisiä muutoksia.
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.

HALLITUS 6 / TILIKAUSI 2019 / 14. helmikuuta 2019

 • päätti valita kevään kääntäjäharjoittelijaksi Järvelän.
 • päätti esittää edustajistolle, että liitteen mukaiset henkilöt nimitetään koulutusneuvostoon, yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvostoon ja muutoksenhakulautakuntaan.
 • päätti valita Opiskelijan opas -ohjausryhmään TREYn edustajaksi Jenna Rantasen.
 • päätti perustaa ilmastoahdistus-keskusteluryhmän keväälle 2019.
 • päätti jatkaa TOAS:n valtuuskunnan jäsenten hakuaikaa 20.2. saakka.
 • päätti budjetoida tuutoreiden tutustumisillan tarjoiluihin 30 euroa.
 • päätti hyväksy Domus-klubin siistimisrinkiin liittyvän sopimuspohjan ja
 • valtuuttaa järjestösektorin solmimaan sopimuksen rinkiin valittujen järjestöjen kanssa. Lisäksi hallitus päätti valtuuttaa järjestösektorin tekemään sopimuspohjaan stilistiset korjaukset ja lisäämään sopimuspohjan alkuun virkkeen kuvaamaan sopimuksen tarkoitusta sekä määrittelemään sopimusosapuolet.
 • evästi järjestösektoria järjestöjen toiminta-avustuskriteerien jatkotyöstämisestä.
 • päätti TREYn edustajien osallistumisesta suljettujen kerhojen kerhotapaamisiin.
 • päätti ottaa käyttöön kuvagallerian trey.kuvat.fi.
 • päätti tilata luonnoksen mukaiset TREY-colleget toimiston väelle.
 • päätti valita Wapputirehtööreiksi Ylirönnin, Äijälän ja Kauppilan.
 • päätti helmikuun Kulttuuriappron budjetista.
 • päätti yritysyhteistyösopimusten solmimisen periaatteista.
 • päätti hyväksyä TREYn ja Tampereen Sähkölaitoksen välisen sopimuksen.
 • päätti TREYn JotForm-tilien päivittämisestä.
 • päätti valtuuttaa Sajaniemen edustamaan TREYtä Opiskelijan Tampere ry:n ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa.

HALLITUS 5 / TILIKAUSI 2019 / 6. helmikuuta 2019

 • päätti valita opiskelijaedustajia kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekuntaneuvostoon sekä rakennetun ympäristön tiedekuntaneuvostoon.
 • päätti avata haun opiskelijaedustajaksi Opiskelijan opas ja intratoiminnot – ohjausryhmään ajalle 6.2.-24.2.2019.
 • päätti nimetä opiskelijaedustajiksi hakeneiden haastatteluryhmään Annika Nevanpään ja Petra Oksan.
 • keskusteli ilmastoahdistus-keskusteluryhmän perustamisesta.
 • päätti hyväksyä TREYn ja Tampereen Akateemisen Mahdin sekä TREYn ja TUrVoKe:n välinen yhteistyösopimus.
 • päätti esittää tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmän jäseniksi Laura Kaipiaa ja Merve Caglayania.
 • päätti esittää edustajistolle, että ylioppilasmedian valmistelutyöryhmän
 • kokoonpano on kuusi (6) jäsentä edustajistosta siten, että edustajiston eri mielipideryhmät tulevat mahdollisimman hyvin edustetuiksi; kolme (3) media-alan asiantuntijajäsentä sekä yksi (1) ylioppilaskunnan toimiston edustaja. Lisäksi hallitus päätti esittää, että ryhmän äänettömäksi sihteeriksi kutsutaan ylioppilaskunnan viestintäasiantuntija.
 • päätti avata haun ylioppilasmedian valmistelutyöryhmän asiantuntijajäsenten paikkoille ajalle 6.2.2019-20.2.2019.
 • päätti esittää edustajistolle, että ylioppilasmedian valmistelutyöryhmän ylioppilaskunnan toimiston edustajaksi nimetään Petra Oksa.
 • päätti hyväksyä ylioppilaskunnan työntekijöiden työehtoihin liittyvän paikallisen sopimuksen.
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.

HALLITUS 4 / TILIKAUSI 2019 / 31. tammikuuta 2019

 • päätti hyväksyä Tamyn ja TTYY:n yhdistymisprojektin raportin.
 • merkitsi yliopistojen rahoitusmallin muuttumiseen liittyvän esityksen tiedoksi.
 • päätti avata haun TOASin valtuuskunnan jäseniksi ajalle 31.1.2019-11.2.2019.
 • kävi periaatekeskustelun aloitteiden käsittelystä ja käsitteli Vostok ry:n aloitteen.
 • päätti esityksestään talousvaliokuntaan valittavista jäsenistä.
 • päätti esityksestään kunniavaliokuntaan valittavista jäsenistä.
 • päätti tilata lakikonsultaatiota KPMG Oy:ltä.
 • päätti työehtosopimuksen mukaisista vapaapäivistä.
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.

HALLITUS 3 / TILIKAUSI 2019 / 24. tammikuuta 2019

 • päätti ottaa kansainvälisen harjoittelijan ajalle 25.2.2019-15.3.2019.
 • päätti esittää edustajistolle opiskelijaedustajien valintaohjesäännön päivittämistä.
 • päätti lähteä tukemaan Ilmastoveivi2019 –kampanjaa.
 • päätti perustaa Puheenjohtajaneuvoston ja valtuutti järjestösektorin pyörittämään neuvoston toimintaa.
 • kävi lähetekeskustelun ylioppilasmediasta.
 • päätti hyväksyä tammikuun kulttuuriapprotapahtuman budjetin ja valtuutti järjestösektorin organisoimaan tammikuun tapahtuma Kulttuuriapproon.
 • päätti budjetoida Tampereen teekkarit ry:n kautta tilattaviin järjestyksenvalvojiin
 • päätti järjestää Laskiaisriehan keskiviikkona 6.3.2019. Hervannan laskettelukeskuksessa ja valtuutti tapahtumasektorin suunnittelemaan tapahtuman ja organisoimaan järjestelyt.
 • päätti hyväksyä ylioppilaskunnan ja TOASin välisen vuosisopimuksen.
 • päätti esittää edustajistolle keskusvaalilautakunnan kokoonpanosta ja valintamenettelystä seuraavaa: Ylioppilaskunnan edustajisto asettaa ylioppilaskunnan säännöstön mukaisesti keskusvaalilautakunnan, johon se nimeää seitsemän (7) ylioppilaskunnan äänioikeutettua jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Yksi keskusvaalilautakunnan jäsenistä nimetään puheenjohtajaksi.
 • päätti esittää edustajistolle, että Tamyn ja TTYY:n yhdistyessä Tampereen ylioppilaskunnaksi, katsotaan seuraavien jäsenyyksien periytyvät Tampereen ylioppilaskunnalle: Suomen ylioppilaskuntien liitto ry, Opiskelijoiden liikuntaliitto ry, Opiskelijan Tampere ry, Palvelualojen työnantajat PALTA ry, Tampereen ylioppilastalosäätiö
 • päätti olla myöntämättä projektitukea Air Cargo Challenge –kilpailun projektityöhön.
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.

HALLITUS 2 / TILIKAUSI 2019 / 17. tammikuuta 2019

 • päätti ylioppilaskunnan virallisten ilmoitustaulujen sijainneista.
 • päätti hyväksyä ylioppilaskunnan päätöksenteon valitusosoituksen.
 • päätti avata haun talous- ja hallintopäällikön tehtävään 23.1., nimitti rekrytointiryhmän ja valtuutti ryhmän lukemaan hakemukset ja kutsumaan haastatteluun soveltuvat hakijat sekä tekemään esityksen hallitukselle valittavasta henkilöstä.
 • päätti avata haun talousvaliokuntaan aikavälille 17.1.-24.1.
 • päätti saapuneiden kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.
 • päätti kääntäjäharjoittelijan rekrytointityöryhmän kokoonpanosta ja valtuutti ryhmän kutsumaan hakijat haastatteluun, suunnittelemaan ennakkotehtävä, haastattelemaan hakijat sekä tekemään esityksen hallitukselle valittavasta henkilöstä.
 • päätti pöydätä päätöksen kansainvälisen harjoittelijan valinnasta.
 • päätti hyväksyä yhdenvertaisen sitsaamisen oppaan.
 • päätti palauttaa opintopsykologikannanoton valmisteluun.
 • päätti hyväksyä toimenpiteet Reilun kaupan korkeakoulun arvonimen hakemiseksi.
 • päätti perustaa Domus-klubin siistimisringin ja varata järjestöjen palkkioksi 170 euroa per kerta. Lisäksi hallitus valtuutti järjestösektorin päättämään valintamenettelystä ja muista yksityiskohdista.
 • päätti palauttaa toimiston college-tilauksen valmisteluun.
 • päätti wapputirehtöörien rekrytointimenettelystä, hakukriteereistä, työn kuvasta ja palkkauksesta. Lisäksi hallitus päätti avata haun tehtäviin ajalle 21.1.2019 klo 12:00-4.2.2019 23:59 ja valtuutti tapahtumasektorin muotoilemaan hakukuulutuksen.
 • päätti TREYn tapahtumista seuraavasti: Wappuinfo järjestetään 9.4., Fuksisuunnistus järjestetään 18.9. ja vuosijuhlat järjestetään 19.10.
 • päätti hyväksyä Järjestöstartin budjetin liitteen mukaan.

HALLITUS 1 / TILIKAUSI 2019 / 10. tammikuuta 2019

 • päätti valita Mikko Salmisen ylioppilaskunnan toiseksi häirintäyhdyshenkilöksi ja lisätä häirintäyhdyshenkilön tehtävät Salmisen työnkuvaan.
 • päätti hyväksyä lausunnon Tampereen joukkoliikenteen Linjasto 2021 –suunnitelmaan.
 • evästi sosiaalipoliittista sektoria opintopsykologitilanteeseen liittyvään vaikuttamistyöhön liittyen.
 • päätti nimetä jokaiselle ylioppilaskunnan piirissä toimivalle ainejärjestölle järjestökummin.
 • päätti talous- ja kunniavaliokuntien valintamenettelystä seuraavasti: talousvaliokuntaan järjestetään avoin haku ja kunniavaliokunnan jäsenet etsitään pääsektorin toimesta vanhojen alumnien joukosta.
 • päätti palkattoman vapaan myöntämisestä.
 • päätti osallistua Akateemisen Kyykän MM-kilpailuihin ja järjestää brunssin muiden ylioppilaskuntien toimijoille lauantaina 9.2.
 • päätti sulkea molemmat palvelutoimistot perjantaiksi 18.1.
 • päätti vuosijuhlakutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.

HALLITUS 2 / TILIKAUSI 2018 / 5. joulukuuta 2018

 • päätti valtuuttaa kv-asiantuntijan avaamaan haun kääntäjäharjoittelijan paikkaan.
 • päätti valita työterveyshuollon palveluntarjoajaksi LähiTapiolan. Työterveyshuollon palvelusopimuksesta poistetaan lääkekuluturva.
 • päätti hyväksyä sopimuksen IT-tuen ostamisesta Digipolulta liitteen mukaan.
 • päätti hyväksyä toimeksiantosopimuksen Magnusson Law:n kanssa liitteen mukaan.
 • päätti solmia sopimuksen käännöspalveluiden ostamisesta Emma Laakkosen ja Tanja Myllymäen kanssa liitteen mukaan.
 • päätti hyväksyä liittymissopimuksen HAKA-luottamusverkostoon liitteen mukaan ja valtuutti pääsihteerin tekemään asiaan liittyvät sopimukset.
 • päätti myöntää Venla Monterille käyttöoikeuden tallelokeroon ja tilinkäyttöoikeuden TREYn tileihin.
 • päätti myöntää Monterille yrityksen OP-verkkopalvelun käyttöoikeuden yrityksen sijoituksiin ja arvo-osuustiliin.
 • päätti valtuuttaa Monter hankkimaan pankkikortti ylioppilaskunnan tiliin.
 • päätti myöntää Paula Sajaniemelle, Meeri Pekkolalle ja Eeva Ylimäelle tilinkäyttöoikeuden ylioppilaskunnan tiliin ja valtuutti heidät hankkimaan pankkikortit samaiseen tiliin.
 • päätti lähettää pääsihteerin PALTA:n Esimiesjuridiikkaa käytännössä -koulutukseen. Lisäksi hallitus päätti koulutusosallistumisten periaatteista. Päätökset yksilökohtaiseen koulutukseen osallistumisesta hyväksyy ennakkoon esihenkilö. Laajat tai yli 250 euroa maksavat koulutusosallistumiset hyväksyy hallitus, ja näihin voidaan liittää etukäteen yhteisesti sovitusti periaate, että työntekijä pysyy työnantajan palveluksessa vielä kulloinkin sovitun ajan koulutuksen jälkeen, enintään kuitenkin yksi vuosi. Muutoin henkilö korvaa itse 1/3, kuitenkin enintään 500 euroa koulutuksen osallistumiskustannuksista.
 • päätti, että Pienteollisuustalon palvelupiste on auki maanantaisin klo 12-16 ja muina arkipäivinä 9:15-11 ja 12-16.
 • päätti valtuuttaa Saana Hytösen ja Tuulia Laakson koordinoimaan TREY-asusteiden suunnittelun ja tilaamisen. Hallitus osallistuu asusteiden suunnitteluun.
 • päätti korvata vuosijuhlien osallistumisen kulut niin, että korvataan yksi illalliskortti per vuosijuhla, juhliin osallistuvien matkakulut sekä juhlittavan tahon pieni muistaminen.
 • päätti pöydätä Luuppi ry:n ja Åbo Akademis Studentkår vuosijuhlien kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä päättämisen.
 • päätti käyttää Potentiaalien jatkojen esiintyjän palkkioon 1750 euroa.

HALLITUS 1 / TILIKAUSI 2018 / 5. joulukuuta 2018

 • päätti valita hallituksen varapuheenjohtajaksi Paavo Antikaisen.
 • päätti kokouksien koolle kutsumisesta, materiaalien toimittamisesta, pöytäkirjojen tarkistamisesta ja päätöksistä tiedottamisesta. Hallitus kokoustaa tarvittaessa, pääsääntöisesti torstaisin klo 9.00.  Myös sähköpostikokouksia voidaan järjestää. Kokoukset kutsutaan koolle sähköisesti päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja esityslista toimitetaan hallitukselle, toimiston väelle, edustajistolle ja tilintarkastajille. Päätösluettelo toimitetaan edellisten lisäksi ylioppilaskunnan internet-sivuille sekä ilmoitustaululle. Kokousten pöytäkirjat tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.
 • Päätti hallituksen sisäisestä työnjaosta seuraavalla tavalla:
  • Paula Sajaniemi: puheenjohtaja
  • Paavo Antikainen: varapuheenjohtaja, sosiaalipolitiikka (kaupunkivaikuttaminen, toimeentulo)
  • Merve Caglayan: sosiaalipolitiikka (kaupunkivaikuttaminen, asuminen, yhdenvertaisuus, terveys,  hyvinvointi, ympäristö)
  • Max Liikka: kansainvälisyys, tuutorointi, kehitysyhteistyö
  • Matti Andersson: järjestöt, kampuskehitys, yritysyhteistyö, jäsenpalvelut
  • Eeva Ylimäki: tapahtumat, yhteisö, vapaaehtoiset, liikunta
  • Adam Zeidan: järjestöt
  • Petra Oksa: viestintä, brändi
  • Jenna Rantanen: koulutuspolitiikka, edunvalvontaviestintä
  • Annika Nevanpää: koulutuspolitiikka, kansainvälisyys

Edustajisto kokoustaa lukukausien aikana noin kerran kuussa. Edustajiston alustavat kokousaikataulut:

Maaliskuu

Kokouspaikka: Hervanta

 • 19.3. Iltakoulu (klo 17)
 • 21.3. Hallituksen kokous, edustajiston kokousasioiden käsittely
 • 21/22.3. Hallintovaliokunta
 • 27.3. Edustajiston kokous 3/2019 (klo 17)

Huhtikuu

Kokouspaikka: Kauppi

 • 16.4. Iltakoulu
 • 17.4. Hallituksen kokous, edustajiston kokousasioiden käsittely
 • 17.4. Hallintovaliokunta
 • 24.4. Edustajiston kokous 4/2019
  • Tamy ja TTYY tilinpäätökset ja vastuuvapautukset

Toukokuu ​(Tarvittaessa)

Kokouspaikka: Keskusta

 • 9.5. Hallituksen kokous, edustajiston kokousasioiden käsittely
 • 9./10.5. Hallintovaliokunta
 • 15.5. Edustajiston kokous 5/2019

EDUSTAJISTO 2 / TILIKAUSI 2019 / 27. helmikuuta 2019

 • päätti nimetä opiskelijaedustajat koulutusneuvostoon, yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvostoon ja muutoksenhakulautakuntaan.
 • päätti myöntää Janne Vikmanille eron edustajistosta 27.2.2019 lukien.
 • totesi esteellisyydet.
 • päätti vastata Vostok ry:n aloitteeseen hallintovaliokunnan vastausesityksen pohjalta.
 • päätti nimetä talousvaliokunnan puheenjohtajaksi Lassi Mäkisen sekä varapuheenjohtajaksi Ville Tynkkysen.
 • päätti nimetä kunniavaliokunnan puheenjohtajaksi Eero Kiiskin sekä varapuheenjohtajaksi Ville Korpiluodon.
 • päätti nimetä jäsenet TOAS:n valtuuskuntaan.
 • päätti nimetä jäsenet keskusvaalilautakuntaan ja päätti kutsua lautakunnan sihteeriksi ylioppilaskunnan pääsihteerin.
 • päätti ylioppilasmedian valmistelutyöryhmän koosta.
 • päätti ylioppilasmedian valmistelutyöryhmän kokoonpanosta.

EDUSTAJISTO 1 / TILIKAUSI 2019 / 31. tammikuuta 2019

 • totesi esteellisyydet.
 • päätti myöntää määräaikaisen poissaolo-oikeuden Henna Salmiselle, Loviisa Hurmeelle, Valtteri Perämäelle, Iiris Taubertille, Eero Pitkäsalolle, Annimari Hartikaiselle sekä Anriika Kaupille.
 • päätti myöntää Iiris Suomelalle eron edustajistosta 31.1.2019 lukien.
 • päätti valita Matleena Ingetin edustajiston 1. varapuheenjohtajaksi sekä Tuuli Tomperin 2. varapuheenjohtajaksi.
 • päätti saapuneiden aloitteiden käsittelyjärjestyksestä.
 • päätti palauttaa Vostok ry:n aloitteeseen vastaamisen valmisteluun.
 • totesi hallintovaliokunnan kokoonpanon.
 • päätti nimetä talousvaliokunnan jäseniksi Kalle Tuunasen, Eero Kiiskin, Lassi Mäkisen, Masi Kajanderin sekä Ville Tynkkysen. Lisäksi edustajisto päätti, että valiokunnan kokoonpanoa voidaan tarvittaessa täydentää vuoden 2019 aikana.
 • päätti nimetä kunniavaliokunnan jäseniksi Tuire Jalaskosken, Eero Kiiskin, Suvi Parhankankaan, Paula Nykäsen, Ville Korpiluodon sekä Juha Köykän.
 • päätti, että ylioppilaskunnan edustajisto asettaa ylioppilaskunnan säännöstön mukaisesti keskusvaalilautakunnan, johon se nimeää seitsemän (7) ylioppilaskunnan äänioikeutettua jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Yksi keskusvaalilautakunnan jäsenistä nimetään puheenjohtajaksi. Lisäksi edustajisto päätti, keskusvaalilautankunta kutsuu itselleen sihteerin vaalijärjestyksen mukaisesti.
 • päätti opiskelijaedustajien valintaohjesäännön päivittämisestä.
 • kävi lähetekeskustelun ylioppilasmediasta ja päätti ylioppilasmedian valmistelun etenemisestä.
 • päätti ylioppilaskunnan jäsenyyksistä eri yhteisöissä.

Aloiteoikeus

Ylioppilaskunnan jäsenillä on oikeus tehdä aloitteita ylioppilaskunnan edustajistolle ja hallitukselle niiden toimivaltaan liittyvistä asioista. Aloite on toimitettava kirjallisesti joko ylioppilaskunnan pääsihteerille tai hallituksen puheenjohtajalle. Tarkemmin aloiteoikeudesta säädetään ylioppilaskunnan pääsäännössä (21 §).

Muutoksenhaku

Ylioppilaskunta on julkisoikeudellinen yhteisö, jonka toimielimen päätöksiin voi hakea oikaisua. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista sille toimielimelle, joka päätöksen on tehnyt. Kyseinen toimielin käsittelee oikaisuvaatimuksen ja antaa siitä päätöksen, johon saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Oikaisuvaatimuksen teosta säädetään tarkemmin ylioppilaskunnan pääsäännössä (37 §).