Ylioppilaskunta voi myöntää huomionosoituksia henkilöille ja tahoille, jotka ovat toimineet pitkään ja aktiivisesti ylioppilaskunnan hyväksi sekä edistäneet ylioppilaskunnan päämääriä ja pyrkimyksiä. Eri huomionosoitukset ja niiden myöntökriteerit löytyvät Tampereen ylioppilaskunnan merkkiohjesäännöstä, joka löytyy Ohjaavat dokumentit -sivulta.

Lähetä hyvin perusteltu ehdotuksesi huomionosoituksen saajasta omalla Office forms-lomakkeella. Huomionosoitukset myönnetään vakaalla linjalla ja monipuolisesti eri asioita huomioon ottaen – hyvät perustelut menevät siis myös arkistoihin tulevaa varten!

Huomionosoitusten tietosuojaseloste (.pdf, 1 Mt)

Kunniamerkki

Venla Monter (myönnetty 21. syyskuuta 2022)

Ylioppilaskunnan ensimmäinen kunniamerkki myönnetään Venla Monterille. Venla on tehnyt valtavan työn TREYn eteen ja on ollut yhdistävä ja rakentava tekijä. Suuri osa ylioppilaskunnan nykyisistä käytännöistä ja organisaatiosta on hänen kädenjälkeään. Hänet tunnetaan erinomaisena esihenkilönä ja hän nauttii laajaa luottamusta sekä organisaation ytimessä että jäsenistössä. Venla luotsasi ylioppilaskuntaa menestyksellä käytännössä koko ajan poikkeusolosuhteissa – aluksi käynnistettäessä, sitten korona-aikoina. Hän on myös vaikuttanut TREYn muotoutumiseen yli virkakautensa – jo ennen sen perustamista ja nykytoimijoita oman kautensa jälkeen tukien. Hän liittyy TREYn identiteettiin – TREY ja Venla yhdistyvät toisiinsa monen meistä päässä. TREY ei olisi TREY ilman Venlaa.

Ansiomerkki

Aleksi Niemi (myönnetty 21. syyskuuta 2023)

Aleksi Niemi on pitkän linjan tamperelainen opiskelijavaikuttaja, joka on kahden TREYn hallitusvuotensa jälkeen jatkanut opiskelijayhteisön edunvalvontaa konsistorin opiskelijaedustajana. Aleksi on osoittanut erityistä mielenkiintoa opiskelijaliikkeen kehittämiseen myös työuransa puolella SAMOKissa. Aleksin puheenjohtajavuotta leimasivat erilaiset myllerrykset organisaatiossa esimerkiksi pääsihteerin vaihduttua useaan otteeseen. Vaikka vuosi ei välttämättä vastannut Aleksin ennakko-odotuksia, tarjosi se Aleksille paikan näyttää omaa osaamistaan haastavissa olosuhteissa.

Saana Hytönen (myönnetty 21. syyskuuta 2023)

Saana Hytösen merkittävää työtä TREYn viestinnän ja brändin kehittämisen parissa sekä hänen positiivista ja tsemppaavaa asennettaan arvostetaan sekä TREYn toimistolla että lähimpien sidosryhmien puolella. Lisäksi Saana loistaa tiukoissa kriisitilanteissa ja on aina valmis auttamaan työkavereitaan. Erityisesti haastavan vuoden 2022 aikana Saana otti itselleen normaalien työtehtäviensä ulkopuolisia tehtäviä. Näiden lisäksi Saana on toiminut mm. työsuojeluvaltuutettuna ja luottamushenkilönä.

Katariina Kojo (myönnetty 21. syyskuuta 2023)

Katariina Kojo on toiminut pitkään ja aktiivisesti TREYn ja sen toisen edeltäjän, Tamyn toiminnassa. Erityisen maininnan Katariina ansaitsee pitkäjänteisistä ansioistaan hallinnon opiskelijaedustajana ja aktiivisena ylioppilaskunnan edustajiston jäsenenä. Kojo on empaattinen ja taitava neuvottelija, joka on onnistunut ajamaan opiskelijayhteisön etuja monissa tiukoissa paikoissa. Katariinaa kuvaillaan ihmiseksi, joka on monessa mukana, tekee lupaamansa moitteetta ja on aina luottamuksen arvoinen.

Suvi Parhankangas (myönnetty 21. syyskuuta 2023)

Suvi Parhankangas on toiminut TREYn alkuaikoina merkittävänä ajavana voimana uuden ylioppilaskunnan kehittymisessä. Parhankangas on toiminut niin aktiivisena edaattorina, kunniavaliokunnan toiminnassa kuin myös useassa hallinnon opiskelijaedustajan tehtävässä. Vuoden edaattorinakin palkittu Suvi on ollut aina valmis auttamaan uusia aktiiveja ylioppilaskunnan toiminnan pariin. Vuosien aikana Suvi on näyttänyt mallia siihen, miten toimintaan voi vaikuttaa rakentavasti, aktiivisesti ja hyvässä hengessä.

Laura Kaipia (myönnetty 29. syyskuuta 2022)

Laura Kaipia on noussut esiin huomionosoituksia pohdittaessa käytännössä joka kerta. Hän on kannatellut TREYn toimintaa omalla työpanoksellaan ja on se tyyppi, joka auttaa kaikkia, on ensimmäinen vapaaehtoinen ja silti hoitaa oman työnsä hienosti. Hän luo yhteishenkeä kaikkien välille ja häneen luotetaan laajalti. Hän on omalla panoksellaan nostanut ylös monia muita TREY-toimijoita ja on yksi syy sille, miksi organisaatio on niin toimiva kuin se tänä päivänä on. Myös moni edunvalvontavoitto olisi ilman häntä jäänyt saavuttamatta. Hänen työnsä ei ole suuria näyttäviä voittoja, vaan taustalla vaikuttavaa työtä, joka mahdollistaa muiden kasvutarinoita. Hänen työnsä on monen asian keskiössä ihanalla teekkarimaisella mausteella – ja poikkeustilanteissa hänen merkityksensä on korostunut entisestäänkin.

Annika Nevanpää (myönnetty 29. syyskuuta 2022)

Annika Nevanpää on tehnyt merkittävän uran ylioppilaskunnassa ja ylioppilasliikkeessä. Hän on toiminut TREYn hallituksessa 2019, puheenjohtajana 2020 ja SYL:n puheenjohtajana 2021 – vieläpä haastavana koronavuonna. TREYn toimistolle ja organisaatiolle hänen suurin antinsa oli ehkäpä strateginen kehittäminen – se, miten oikeasti ylioppilaskuntaa johdetaan ja miten pääsektori suhteutuu muihin. Johtamiskulttuurin vieminen eteenpäin siis. SYL-kautensa päättymisen jälkeen hän on tehnyt ihailtavan aktiivisen paluun juurilleen sekä toimijana että ammentaen kasvattajaseuralleen arvokkaita Helsingin oppeja.

Adam Zeidan (myönnetty 29. syyskuuta 2022)

Adam Zeidan on tekemisellään ja olemuksellaan luonut konsensusta ja rakentavaa ilmapiiriä tuoreeseen ylioppilaskuntaan. Hän oli edustajiston puheenjohtaja, johon edustajisto laajalla parlamentaarisella kattauksella todella luotti – sekä häntä lähempänä että kauempana olevat edaattorit. Häntä on tituleerattu muun muassa nallekarhuksi. Adam on onnistunut yhdistämään tekemisessään hallinnon menestyksekkään järjestämisen ja silti myös käytännön tason kenttätyön tempausten ja tapahtumien järjestämisessä – ja molempia vaikuttavan pitkällä aikaperspektiivillä.

Paula Sajaniemi (myönnetty 23. syyskuuta 2021)

Paula Sajaniemi toimi ylioppilaskunnan ensimmäisenä hallituksen puheenjohtajana 27.11.2018-31.12.2019. Mille tahansa yhteisölle sen ensimmäinen puheenjohtaja on poikkeuksellisen tärkeä henkilö, ja puheenjohtajalla on merkittävä rooli organisaation toiminnan käynnistämisessä. Sajaniemen kauden aikana luodut toiminnan perusteet, ja ylioppilaskunnan kehittämistyön jatkuminen, ovat kiistattomia indikaatioita siitä, miten Sajaniemen työ on kantanut hedelmää hänen hallituskautensa jälkeen. Sajaniemen tekemisen fokus oli sekä TREYn sisäisessä työssä, että tamperelaisen opiskelijayhteisön muodostamisessa. Ensimmäisenä puheenjohtajana Sajaniemi pääsi ratkomaan aloittavan ylioppilaskunnan haasteita moninaisissa mittakaavoissa – aina käytännön it-ratkaisuista ylioppilaskunnan henkeä koskeviin laajoihin kysymyksiin saakka.  Sajaniemien johdolla ylioppilaskunta lähti vastaamaan kysymyksiin siitä, millainen yhteisö TREY on, mitä TREYläisyys tarkoittaa ja mitä ylioppilaskunnan tulisi arjessaan tehdä.

Joonas Streng (myönnetty 23. syyskuuta 2021)

Joonas Streng toimi TREYn talouspäällikkönä maaliskuusta 2019 kesäkuuhun 2021. Streng oli ylioppilaskunnan alkuvuosien ahkera tekijä, joka meni talouspäällikkönä merkittävästi omaa vastuualuettaan ja tehtäväkenttäänsä pidemmälle. Streng kasasi talouden prosesseja, selvitteli ja rakensi talousjohtamisen perustuksia ja vei eteenpäin merkittäviä kehitysprojekteja ylioppilastalosäätiön tulevaisuuden ratkomisesta toimitilojen myyntiin. Streng antoi reilun kahden vuoden ajan ylioppilaskunnalle täyden työpanoksensa.

Kunniajäsenyys

Risto Korhonen (kutsuttu kunniajäseneksi 26. syyskuuta 2023)

Risto on tehnyt kampuspastorina hienoa ja pitkäjänteistä työtä opiskelijoiden eduksi. Risto on vuosikaudet ollut yksi tukipilareista TREYn arjessa, tarjoten esimerkiksi työnohjausta ylioppilaskunnan hallituksille, puheenjohtajille ja pääsihteereille. Työssään Risto kohtaa opiskelijoita päivittäin ollen aina apuna tukea tarvitseville. Riston johdolla kampuskappeli on näyttäytynyt houkuttelevana ja ajan hermolla olevana paikkana, josta opiskelija uskaltaa mennä apua pyytämään.

Kirsi Koski (kutsuttu kunniajäseneksi 26. syyskuuta 2023)

Kirsi on työskennellyt pitkään TOASin toimitusjohtajana ja tehnyt uraauurtavaa työtä tamperelaisten opiskelijoiden asumisen parantamiseksi. Kirsin johdolla TOAS on kehittynyt kestävän rakentamisen edelläkävijäksi, houkuttelevaksi opiskelija-asuntojen tarjoajaksi sekä keskeiseksi kumppaniksi kansainvälisten opiskelijoiden majoittamisessa. Kirsin johtama TOAS on aina iloinen, avulias ja opiskelijamyönteinen.

Päivi Lindén (kutsuttu kunniajäseneksi 22. syyskuuta 2021)

Päivi Lindén on todella pitkän linjan Juvenes-tekijä, joka on noussut keittiöstä toimitusjohtajaksi. Päivi on kuin Juveneksen henki – tai ainakin sen hyvin oleellinen vaalija. Päivi on luotsannut Juvenes Oy:tä korona-aikojen läpi niin, että koko tämän ajan Päivin aloitekyky, uuden kokeilu ja innostus ovat säilyneet esimerkillisellä tasolla. Päivi on sitoutunut ja taitava toimitusjohtaja. Normaaleinakin aikoina asenne on tärkeä, mutta etenkin tänä poikkeusaikoina Päivin ”ei mun vahtivuorolla” -mentaliteetti on huomionosoituksen arvoinen.

Tommi Rasila (kutsuttu kunniajäseneksi 22. syyskuuta 2021)

Tommi Rasila on vielä toistaiseksi suhteellisen tuore Juvenes -tekijä: Tommi on toiminut yhtiön hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2018 alkaen. Tommi on kuitenkin ollut kriittisen tärkeä henkilö, kun Juvenes Oy:tä on viety viime vuosien haastavien aikojen läpi. Yhtiön johtamiseen ja hallituksen puheenjohtajan tehtäviin on koronan lisäksi tuonut haastavuutta hallituksen ja yhtiön johdon yhdenaikainen vaihtuvuus vuonna 2018. Vähemmän kokeneella ja sitoutuneella hallituksen puheenjohtajalla yhtiö saattaisi olla suurissa ongelmissa. Tommi on pistänyt itsensä, kontaktinsa ja työkalupakkinsa sisällön täysillä peliin Juvenes Oy:n hallituksen puheenjohtajana.

Ritva Hietala (kutsuttu kunniajäseneksi 22. syyskuuta 2021)

Ritva Hietala on todella pitkän linjan Juvenes-tekijä, ja vankan johtokaksikon toinen puoli: varatoimitusjohtaja ja henkilöstöpäällikkö. Ritvalla on takanaan pitkä ura ja vahva sitoutuminen yhtiöön, ja Ritvan työn tulokset ovat olleet ensiluokkaisia. Ritvan johdolla yhtiö on korona-aikana juoksuttanut yhteistoimintaneuvotteluja lähes vuosikymmenen edestä. Ritvan työ varatoimitusjohtajana ja henkilöstöpäällikkönä sisältää paljon näkymätöntä työtä: työ on Juvenes Oy:n sisäistä kehittämistä, henkilöstön työkyvyn ylläpitoa ja työnantajamielikuvan rakentamista. Ritva on ansiokkaasti laajentanut tehtäväkenttäänsä vuosien aikana, aina yhtiön tarpeiden mukaan.

Standaari

Tampereen opiskelija-asuntosäätiö (myönnetty 5.10.2023)

TOAS on ollut mahdollistamassa tamperelaista opiskelija-asumista jo hyvin pitkän ajan. Koko TREYn olemassaolon ajan välit TOASiin ovat olleet lämpimät ja yhteistyö on sujunut esimerkillisesti. Esimerkiksi syksynä 2023 TOAS on ottanut isoa roolia hoitaakseen vaihto-opiskelijoiden asumisen ongelmissa. TOASin kanssa työskennellessä näkyy se, että he tekevät työtänsä opiskelijoiden paras edellä.

Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (myönnetty 5.10.2023)

Tamkon kanssa TREY on tehnyt läheistä yhteistyötä koko olemassaolonsa ajan. Erityisesti kaupunkivaikuttamis- ja vaaliyhteistyö on ollut timanttista, ja kevään 2023 eduskuntavaalit olivat siitä priimaesimerkki! Sujuvaa yhteistyötä on tehty myös esimerkiksi palveluiden ja tapahtumien merkeissä. Tamko on luotettava kumppani, jonka kanssa on ilo tehdä yhteistyötä. Heidän kanssaan toimiessa tietää, että seisomme asioissa toistemme takana.

Tampereen Teekkarit ry (myönnetty 5.10.2023)

Tampereen Teekkarit on ollut paitsi merkittävä opiskelijakulttuurin tuottaja Tampereella, myös TREYn tärkeä yhteistyökumppani. Tampereen Teekkarien kanssa järjestettävä Suomen Suurin Wappu on tästä selvin esimerkki. Koko opiskelijayhteisölle suunnattua Wappua kehitetään jatkuvasti suuremmaksi ja hienommaksi, ja sen perinteitä vahvistetaan vuosi vuodelta. Tampereen Teekkarien kanssa on tehty yhteistyötä myös esimerkiksi palveluiden sekä toimielinten kanssa.

Juvenes Oy (myönnetty 5.10.2023)

Ylioppilaskunnan omistama Juvenes on ollut luonnollisesti TREYlle aina läheinen toimija. Juveneksen kanssa olemme tukeneet toisiamme molempiin suuntiin, ja Juvenekseen välit ovat aina olleet luottamukselliset ja lämpimät. Yhteistyö on sujunut helposti ja Juvenes onkin aktiivisesti mukana TREYn tapahtumissa. Myös uusia konsepteja, kuten tapahtumatoimijoille suunnattua Juvegaalaa, on kehitetty jatkuvasti.

Muut huomionosoitukset

Kunniakirjat

Hallitus on päättänyt kokouksessaan 38/2019 myöntää kunniakirjan merkittävää ylioppilaskuntien yhdistymistyötä vuosina 2017-2018 tehneille henkilöille:

  • Sanni Pietilä
  • Jukka Koivisto
  • Sanni Lehtinen
  • Lassi Mäkinen
  • Jari-Pekka Kanniainen
  • Rosa Lehtinen
  • Mikael Malkamäki