Ylioppilaskunta voi myöntää huomionosoituksia henkilöille ja tahoille, jotka ovat toimineet pitkään ja aktiivisesti ylioppilaskunnan hyväksi sekä edistäneet ylioppilaskunnan päämääriä ja pyrkimyksiä. Eri huomionosoitukset ja niiden myöntökriteerit löytyvät Tampereen ylioppilaskunnan merkkiohjesäännöstä, joka löytyy Ohjaavat dokumentit -sivulta.

Lähetä hyvin perusteltu ehdotuksesi huomionosoituksen saajasta omalla Office forms-lomakkeella. Huomionosoitukset myönnetään vakaalla linjalla ja monipuolisesti eri asioita huomioon ottaen – hyvät perustelut menevät siis myös arkistoihin tulevaa varten!

Huomionosoitusten tietosuojaseloste (.pdf, 1 Mt)

Kunniamerkki

Venla Monter (myönnetty 21. syyskuuta 2022)

Ylioppilaskunnan ensimmäinen kunniamerkki myönnetään Venla Monterille. Venla on tehnyt valtavan työn TREYn eteen ja on ollut yhdistävä ja rakentava tekijä. Suuri osa ylioppilaskunnan nykyisistä käytännöistä ja organisaatiosta on hänen kädenjälkeään. Hänet tunnetaan erinomaisena esihenkilönä ja hän nauttii laajaa luottamusta sekä organisaation ytimessä että jäsenistössä. Venla luotsasi ylioppilaskuntaa menestyksellä käytännössä koko ajan poikkeusolosuhteissa – aluksi käynnistettäessä, sitten korona-aikoina. Hän on myös vaikuttanut TREYn muotoutumiseen yli virkakautensa – jo ennen sen perustamista ja nykytoimijoita oman kautensa jälkeen tukien. Hän liittyy TREYn identiteettiin – TREY ja Venla yhdistyvät toisiinsa monen meistä päässä. TREY ei olisi TREY ilman Venlaa.

Ansiomerkki

Laura Kaipia (myönnetty 29. syyskuuta 2022)

Laura Kaipia on noussut esiin huomionosoituksia pohdittaessa käytännössä joka kerta. Hän on kannatellut TREYn toimintaa omalla työpanoksellaan ja on se tyyppi, joka auttaa kaikkia, on ensimmäinen vapaaehtoinen ja silti hoitaa oman työnsä hienosti. Hän luo yhteishenkeä kaikkien välille ja häneen luotetaan laajalti. Hän on omalla panoksellaan nostanut ylös monia muita TREY-toimijoita ja on yksi syy sille, miksi organisaatio on niin toimiva kuin se tänä päivänä on. Myös moni edunvalvontavoitto olisi ilman häntä jäänyt saavuttamatta. Hänen työnsä ei ole suuria näyttäviä voittoja, vaan taustalla vaikuttavaa työtä, joka mahdollistaa muiden kasvutarinoita. Hänen työnsä on monen asian keskiössä ihanalla teekkarimaisella mausteella – ja poikkeustilanteissa hänen merkityksensä on korostunut entisestäänkin.

Annika Nevanpää (myönnetty 29. syyskuuta 2022)

Annika Nevanpää on tehnyt merkittävän uran ylioppilaskunnassa ja ylioppilasliikkeessä. Hän on toiminut TREYn hallituksessa 2019, puheenjohtajana 2020 ja SYL:n puheenjohtajana 2021 – vieläpä haastavana koronavuonna. TREYn toimistolle ja organisaatiolle hänen suurin antinsa oli ehkäpä strateginen kehittäminen – se, miten oikeasti ylioppilaskuntaa johdetaan ja miten pääsektori suhteutuu muihin. Johtamiskulttuurin vieminen eteenpäin siis. SYL-kautensa päättymisen jälkeen hän on tehnyt ihailtavan aktiivisen paluun juurilleen sekä toimijana että ammentaen kasvattajaseuralleen arvokkaita Helsingin oppeja.

Adam Zeidan (myönnetty 29. syyskuuta 2022)

Adam Zeidan on tekemisellään ja olemuksellaan luonut konsensusta ja rakentavaa ilmapiiriä tuoreeseen ylioppilaskuntaan. Hän oli edustajiston puheenjohtaja, johon edustajisto laajalla parlamentaarisella kattauksella todella luotti – sekä häntä lähempänä että kauempana olevat edaattorit. Häntä on tituleerattu muun muassa nallekarhuksi. Adam on onnistunut yhdistämään tekemisessään hallinnon menestyksekkään järjestämisen ja silti myös käytännön tason kenttätyön tempausten ja tapahtumien järjestämisessä – ja molempia vaikuttavan pitkällä aikaperspektiivillä.

Paula Sajaniemi (myönnetty 23. syyskuuta 2021)

Paula Sajaniemi toimi ylioppilaskunnan ensimmäisenä hallituksen puheenjohtajana 27.11.2018-31.12.2019. Mille tahansa yhteisölle sen ensimmäinen puheenjohtaja on poikkeuksellisen tärkeä henkilö, ja puheenjohtajalla on merkittävä rooli organisaation toiminnan käynnistämisessä. Sajaniemen kauden aikana luodut toiminnan perusteet, ja ylioppilaskunnan kehittämistyön jatkuminen, ovat kiistattomia indikaatioita siitä, miten Sajaniemen työ on kantanut hedelmää hänen hallituskautensa jälkeen. Sajaniemen tekemisen fokus oli sekä TREYn sisäisessä työssä, että tamperelaisen opiskelijayhteisön muodostamisessa. Ensimmäisenä puheenjohtajana Sajaniemi pääsi ratkomaan aloittavan ylioppilaskunnan haasteita moninaisissa mittakaavoissa – aina käytännön it-ratkaisuista ylioppilaskunnan henkeä koskeviin laajoihin kysymyksiin saakka.  Sajaniemien johdolla ylioppilaskunta lähti vastaamaan kysymyksiin siitä, millainen yhteisö TREY on, mitä TREYläisyys tarkoittaa ja mitä ylioppilaskunnan tulisi arjessaan tehdä.

Joonas Streng (myönnetty 23. syyskuuta 2021)

Joonas Streng toimi TREYn talouspäällikkönä maaliskuusta 2019 kesäkuuhun 2021. Streng oli ylioppilaskunnan alkuvuosien ahkera tekijä, joka meni talouspäällikkönä merkittävästi omaa vastuualuettaan ja tehtäväkenttäänsä pidemmälle. Streng kasasi talouden prosesseja, selvitteli ja rakensi talousjohtamisen perustuksia ja vei eteenpäin merkittäviä kehitysprojekteja ylioppilastalosäätiön tulevaisuuden ratkomisesta toimitilojen myyntiin. Streng antoi reilun kahden vuoden ajan ylioppilaskunnalle täyden työpanoksensa.

Kunniajäsenyys

Päivi Lindén (kutsuttu kunniajäseneksi 22. syyskuuta 2021)

Päivi Lindén on todella pitkän linjan Juvenes-tekijä, joka on noussut keittiöstä toimitusjohtajaksi. Päivi on kuin Juveneksen henki – tai ainakin sen hyvin oleellinen vaalija. Päivi on luotsannut Juvenes Oy:tä korona-aikojen läpi niin, että koko tämän ajan Päivin aloitekyky, uuden kokeilu ja innostus ovat säilyneet esimerkillisellä tasolla. Päivi on sitoutunut ja taitava toimitusjohtaja. Normaaleinakin aikoina asenne on tärkeä, mutta etenkin tänä poikkeusaikoina Päivin ”ei mun vahtivuorolla” -mentaliteetti on huomionosoituksen arvoinen.

Tommi Rasila (kutsuttu kunniajäseneksi 22. syyskuuta 2021)

Tommi Rasila on vielä toistaiseksi suhteellisen tuore Juvenes -tekijä: Tommi on toiminut yhtiön hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2018 alkaen. Tommi on kuitenkin ollut kriittisen tärkeä henkilö, kun Juvenes Oy:tä on viety viime vuosien haastavien aikojen läpi. Yhtiön johtamiseen ja hallituksen puheenjohtajan tehtäviin on koronan lisäksi tuonut haastavuutta hallituksen ja yhtiön johdon yhdenaikainen vaihtuvuus vuonna 2018. Vähemmän kokeneella ja sitoutuneella hallituksen puheenjohtajalla yhtiö saattaisi olla suurissa ongelmissa. Tommi on pistänyt itsensä, kontaktinsa ja työkalupakkinsa sisällön täysillä peliin Juvenes Oy:n hallituksen puheenjohtajana.

Ritva Hietala (kutsuttu kunniajäseneksi 22. syyskuuta 2021)

Ritva Hietala on todella pitkän linjan Juvenes-tekijä, ja vankan johtokaksikon toinen puoli: varatoimitusjohtaja ja henkilöstöpäällikkö. Ritvalla on takanaan pitkä ura ja vahva sitoutuminen yhtiöön, ja Ritvan työn tulokset ovat olleet ensiluokkaisia. Ritvan johdolla yhtiö on korona-aikana juoksuttanut yhteistoimintaneuvotteluja lähes vuosikymmenen edestä. Ritvan työ varatoimitusjohtajana ja henkilöstöpäällikkönä sisältää paljon näkymätöntä työtä: työ on Juvenes Oy:n sisäistä kehittämistä, henkilöstön työkyvyn ylläpitoa ja työnantajamielikuvan rakentamista. Ritva on ansiokkaasti laajentanut tehtäväkenttäänsä vuosien aikana, aina yhtiön tarpeiden mukaan.

Standaari

Ei myönnettyjä standaareja.

Muut huomionosoitukset

Kunniakirjat

Hallitus on päättänyt kokouksessaan 38/2019 myöntää kunniakirjan merkittävää ylioppilaskuntien yhdistymistyötä vuosina 2017-2018 tehneille henkilöille:

  • Sanni Pietilä
  • Jukka Koivisto
  • Sanni Lehtinen
  • Lassi Mäkinen
  • Jari-Pekka Kanniainen
  • Rosa Lehtinen
  • Mikael Malkamäki