Tältä sivulta löydät tietoa TREYn alumnitoiminnasta. Ylioppilaskunnan alumneja ovat toiminnassa mukana olleet entisten ylioppilaskuntien Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan (Tamy) sekä Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan (TTYY) toimijat sekä nykyisen Tampereen ylioppilaskunnan (TREY) aikaisemmat toimijat. 

Toimintaa suunnitellaan parhaillaan, joten tämän sivun tiedot tulevat vielä päivittymään. Alumnitoiminnasta vastaa ylioppilaskunnassa järjestöasiantuntija Mikael Lehtonen. Ole rohkeasti yhteydessä, jos sinulla on ajatuksia ylioppilaskunnan alumnitoiminnan kehittämisestä. Yhteystiedot löydät täältä.

TREY jatkaa vuonna 2022 mentorointiohjelmaa, jossa ylioppilaskunnan vuoden 2022 hallituksen jäsenille nimetään mentorit. Mentorit ovat ohjelman alkuvaiheissa vanhojen ylioppilaskuntien Tamyn ja TTYY:n entisiä hallitustoimijoita, joiden omasta hallituskaudesta on kulunut muutama vuosi. Lisäksi mentoreina voivat toimia TREYn aikaisemmat hallituksen jäsenet. Suositeltavaa olisi, ettei mentori ole enää ylioppilaskunnan aktiivinen toimija ja että tämän hallituskaudesta on kulunut muutama vuosi.

Ohjelman tarkoitus on tarjota keskustelujen ja oivaltamisen paikkoja niin mentoroitavalle kuin mentorillekin. Mentoroitavalle ohjelma tarjoaa mahdollisuuden saada tukea, pallotella ajatuksia ja keskustella hallituspestistä. Tämän lisäksi ohjelma tarjoaa mahdollisuuden kehittää itseään ja oppia lisää. Mentorille ohjelma tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää omaa kokemustaan, reflektoida osaamistaan ja tarjota tukea. Tämän lisäksi ohjelma antaa mahdollisuuden ja aikaa pohdinnoille. Mentoriohjelmaan kuuluu yhteinen aloitus- ja lopetustilaisuus sekä vähintään neljä mentoriparien tapaamista. Tarkat tiedot mentorointiohjelmasta löydät tämän linkin takaa (.pdf, 641 kt).

Ohjelmaan on mahdollista hakea tämän lomakkeen kautta. Hakuaika on 21.10.-14.11. Lomakkeella haetaan mentoripankkiin, josta kunkin vuoden mentorit valitaan. Mentoripankkiin hakeneet henkilöt vahvistavat kerran vuodessa pystyvänsä toimimaan mentoreina. Vahvistuksen voi tehdä kaksi kertaa ensimmäisen hakemuksen jälkeen, jonka jälkeen hakemus tulee täyttää uudelleen.

Huom. jos olet jo hakenut mentoriksi vuonna 2020, sinun ei tarvitse täyttää hakulomaketta uudelleen vaan voit vahvistaa olevasi käytettävissä ensi vuodelle. Vahvistus onnistuu täyttämällä tämän lomakkeen. Sinun on toki myös mahdollista täyttää hakulomake uudelleen, jos haluat. Myös vahvistuslomakkeen viimeinen täyttöpäivä on 14.11.

Valituihin mentoreihin ollaan yhteydessä viimeistään tammikuussa 2022.

Lisätietoja mentoriohjelmasta saat TREYn järjestöasiantuntija Mikael Lehtoselta sekä pääsihteeri Venla Monterilta. Yhteystiedot löydät yhteystiedot-sivulta.

Alumneille tiedotukseen on olemassa Telegram-keskusteluryhmä. Voit pyytää liittymislinkin ryhmään järjestöasiantuntija Mikael Lehtoselta.

TREY järjestää vuosittain kesäpäivät-tapahtuman, joka kokoaa yhteen TREYn nykyisiä toimijoita sekä entisiä työntekijöitä ja hallituslaisia Tamysta, TTYY:stä sekä TREYstä. Kesäpäivien tarkoitus on tarjota verkostoitumisen mahdollisuuksia ja rentoa yhdessäoloa eri vuosien toimijoiden välille. 

Seuraavat kesäpäivät järjestetään vuoden 2022 kesällä.