Tältä sivulta löydät tietoa TREYn alumnitoiminnasta. Ylioppilaskunnan alumneja ovat toiminnassa mukana olleet entisten ylioppilaskuntien Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan (Tamy) sekä Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan (TTYY) toimijat sekä nykyisen Tampereen ylioppilaskunnan (TREY) aikaisemmat toimijat. 

Toimintaa suunnitellaan parhaillaan, joten tämän sivun tiedot tulevat vielä päivittymään. Alumnitoiminnasta vastaa ylioppilaskunnassa järjestöasiantuntija Mikael Lehtonen. Ole rohkeasti yhteydessä, jos sinulla on ajatuksia ylioppilaskunnan alumnitoiminnan kehittämisestä. Yhteystiedot löydät täältä.

Alumneille tiedotukseen on olemassa Telegram-keskusteluryhmä. Voit pyytää liittymislinkin ryhmään järjestöasiantuntija Mikael Lehtoselta.

TREY on käynnistänyt vuonna 2021 mentorointiohjelman, jossa ylioppilaskunnan vuoden 2021 hallituksen jäsenille on nimetty mentorit. Mentorit ovat ohjelman alkuvaiheissa vanhojen ylioppilaskuntien Tamyn ja TTYY:n entisiä hallitustoimijoita, joiden omasta hallituskaudesta on kulunut muutama vuosi. 

Ohjelman tarkoitus on tarjota keskustelujen ja oivaltamisen paikkoja niin mentoroitavalle kuin mentorillekin. Mentoroitavalle ohjelma tarjoaa mahdollisuuden saada tukea, pallotella ajatuksia ja keskustella hallituspestistä. Tämän lisäksi ohjelma tarjoaa mahdollisuuden kehittää itseään ja oppia lisää. Mentorille ohjelma tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää omaa kokemustaan, reflektoida osaamistaan ja tarjota tukea. Tämän lisäksi ohjelma antaa mahdollisuuden ja aikaa pohdinnoille. 

Tarkat tiedot mentorointiohjelmasta löydät tämän linkin takaa (.pdf, 641 kt). Mentoriksi on mahdollista hakea vuosittain loka-marraskuussa. Viestimme tällä sivulla vuoden 2021 hausta, kun se on ajankohtaista.

TREY järjestää vuosittain kesäpäivät-tapahtuman, joka kokoaa yhteen TREYn nykyisiä toimijoita sekä entisiä työntekijöitä ja hallituslaisia Tamysta, TTYY:stä sekä TREYstä. Kesäpäivien tarkoitus on tarjota verkostoitumisen mahdollisuuksia ja rentoa yhdessäoloa eri vuosien toimijoiden välille. 

Seuraavat kesäpäivät järjestetään vuoden 2022 kesällä.