Tältä sivulta löydät tietoa TREYn alumnitoiminnasta. Ylioppilaskunnan alumneja ovat toiminnassa mukana olleet entisten ylioppilaskuntien Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan (Tamy) sekä Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan (TTYY) toimijat sekä nykyisen Tampereen ylioppilaskunnan (TREY) aikaisemmat toimijat. 

TREYn alumnitoiminnasta vastaa ylioppilaskunnassa tuutoroinnin asiantuntija. Ole rohkeasti yhteydessä, jos sinulla on ajatuksia ylioppilaskunnan alumnitoiminnan kehittämisestä!

Mentorointiohjelma

TREYn mentorintiohjelmassa jokaiselle kulloinkin vallassa olevan hallituksen jäsenelle nimitetään mentori. Mentorit koostuvat TREYn sekä vanhojen ylioppilaskuntien (Tamy tai TTYY) entisistä hallitustoimijoista. Suositeltavaa olisi, ettei mentori ole enää ylioppilaskunnan aktiivinen toimija ja että tämän hallituskaudesta on kulunut muutama vuosi. Ohjelman tarkoitus on tarjota keskustelujen ja oivaltamisen paikkoja niin mentoroitavalle kuin mentorillekin. Mentoroitavalle ohjelma tarjoaa mahdollisuuden saada tukea, pallotella ajatuksia ja keskustella hallituspestistä. Tämän lisäksi ohjelma tarjoaa mahdollisuuden kehittää itseään ja oppia lisää. Mentorille ohjelma tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää omaa kokemustaan, reflektoida osaamistaan ja tarjota tukea. Tämän lisäksi ohjelma antaa mahdollisuuden ja aikaa pohdinnoille.

Mentorin ja mentoroitavan vastuut ja tehtävät

Mentoroitava:

 • ottaa vastuun omien kykyjen, taitojen ja valmiuksien kehittämisestä
 • haluaa kehittyä
 • uskaltaa kysyä neuvoja
 • on kiinnostunut oppimisesta
 • on aktiivinen vuorovaikuttaja
 • uskaltaa kertoa itsestään

Mentori:

 • tarjoaa ohjausta
 • tarjoaa hyviä neuvoja, tietoa ja kontakteja
 • on valmis jakamaan osaamistaan ja on kiinnostunut oppimisesta
 • on taitava vuorovaikuttaja
 • osaa tarvittaessa astua sivuun
 • osaa kuunnella

Mentoroinnin käytännöt

Mentoripankkiin voi hakea vuosittain loka-marraskuussa. Mentoriksi voivat hakea entisten ylioppilaskuntien hallituksissa toimineet henkilöt. Mentorit hakeutuvat ensisijaisesti yhteiseen “mentoripankkiin”, josta kukin vuosi valitaan kyseisen vuoden mentorit. Mentoriksi hakeutuessa henkilö ilmoittaa automaattisesti olevansa käytettävissä seuraavan vuoden mentoriksi. Pankkiin jo aiemmin hakeutuneita henkilöitä pyydetään vahvistamaan käytettävyytensä hakuajan puitteissa mahdollisuudella päivittää hakemusta soveltuvin osin.

Mentoriparien jako aloitetaan joulukuussa. Mentorin ja mentoroivan yhteen saattamisessa kartoitetaan kunkin osapuolen kiinnostuksenkohteita ja tavoitteita. Tämän lisäksi mentorilta tiedustellaan hänen osaamistaan ja mentoroitavalta toiveita osaamisen kartuttamiseksi. Prosessissa pyritään tuomaan yhteen henkilöt, jotka pystyvät molemmat olemaan toisilleen hyödyksi vuoden aikana. Mentoriparien jaon tekevät istuva puheenjohtaja, pääsihteeri sekä tuutoroinnin asiantuntija.

Vuoden alussa järjestetään perehdytystilaisuus mentoreille, jotta heille syntyy selkeä käsitys mentoroinnin yleisistä käytänteistä ja tavoitteista. Mentoroitavat ohjataan omatoimisesti ottamaan yhteyttä mentoreihinsa, jonka jälkeen jokainen mentoripari luo yhteiset tavoitteet tulevalle vuodelle ja jokainen yksittäinen ohjelmaan osallistuva pohtii, mitä haluaa henkilökohtaisesti vuoden aikana saavuttaa. Mentorointisuhteen alkaessa mentoriparit myös luovat omat pelisäännöt mentorisuhteelleen, mm. yhteydenpitokäytäntöjen osalta.

Tavoitteena on, että jokainen pari tapaa vähintään neljä kertaa vuoden aikana. Kyseisille neljälle tapaamiskerralle toimitetaan keskustelun aiheet ja tavoitteet. Tämän lisäksi tukea saa aina pääsihteeriltä, puheenjohtajalta ja tuutoroinnin asiantuntijalta. Loppupeleissä vastuu mentoroinnin onnistumisesta on kuitenkin parilla itsellään ja mentoriparilla on mahdollisuus tehdä vuodestaan omannäköinen ja omiin tavoitteisiin soveltuva. Erityisen olennaista mentoroinnin onnistumiseksi on keskinäinen luottamus sekä mentorin ja mentoroivan vuorovaikutus toistensa kanssa.

Vuoden lopussa järjestetään yhteinen päätöstilaisuus, joka toimii myös kiitostilaisuutena ohjelmaan osallistuneille. Tilaisuudessa vietetään aikaa yhdessä, reflektoidaan mennyttä vuotta sekä annetaan palautetta mentoroinnista ja pohditaan ohjelman kehittämistä.

Syksyn 2023 mentorihaku vuodelle 2024 on käynnistynyt. Haku on auki 16.11.-27.11.2023. Mentoripankkihaun lomakkeen löydät tämän linkin takaa. Jos sinulla on kysyttävää mentorihausta, voit ottaa yhteyttä tuutoroinnin asiantuntijaan osoitteessa teemu.juutilainen@trey.fi.

Telegram-ryhmä

Alumneille tiedotukseen on olemassa Telegram-keskusteluryhmä. Voit pyytää liittymislinkin ryhmään tuutoroinnin asiantuntijalta.

Kesäpäivät

TREY järjestää vuosittain Kesäpäivät-tapahtuman, joka kokoaa yhteen TREYn nykyisiä toimijoita sekä entisiä työntekijöitä ja hallituslaisia Tamysta, TTYY:stä sekä TREYstä. Kesäpäivien tarkoitus on tarjota verkostoitumisen mahdollisuuksia ja rentoa yhdessäoloa eri vuosien toimijoiden välille.