TREY on vuonna 2019 perustettu Tampereen yliopiston opiskelijoiden etu- ja palvelujärjestö, johon jokainen yliopiston perustutkinto-opiskelija kuuluu. TREYllä on jäseniä yhteensä noin 19 000, jotka opiskelevat Tampereella, Turussa, Porissa ja Seinäjoella.

Ylioppilaskunnan organisaatiossa ylintä päätäntävaltaa käyttää jäsenistön keskuudesta vaaleilla joka toinen vuosi valittava edustajisto. Edustajisto nimeää hallituksen, joka käyttää hallinto- ja toimeenpanovaltaa sekä pyörittää ylioppilaskunnan arkista toimintaa. Hallituksen alaisuudessa toimii vuosittain erikseen nimitettäviä toimielimiä. Päivittäisten palvelutoimintojen ja pitkäaikaisen vaikuttamistyön toteuttamiseksi ylioppilaskunnassa työskentelee joukko asiantuntijoita ja toimistohenkilökuntaa.

Edustajiston alaisuudessa toimii kolme valiokuntaa, jotka ovat talousvaliokunta, hallintovaliokunta ja kunniavaliokunta.

TREY on Suomen ylioppilaskuntien liiton, Opiskelijoiden liikuntaliiton ja Opiskelijan Tampereen jäsen.