Sosiaalipoliittinen sektori TREYssä käsittelee kaikkia opiskelukykyyn vaikuttavia asioita, jotka tapahtuvat opintojen ulkopuolella, kuten asumista, toimeentuloa, liikunta-asioita ja terveyspalveluita.

TREYssä sosiaalipolittiisia asioita hoitavat ylioppilaskunnan kaksi sosiaalipoliittista asiantuntijaa sekä vaihteleva määrä hallitusvastaavia. Ylioppilaskunnan soposektorin toiminta tähtää siihen, että opiskelijoilla on mahdollisimman hyvät olosuhteet ja edellytykset keskittyä opiskelijan päivätyöhön, opiskeluun.

Sosiaalipoliittisella sektorilla lähes kaikki vaikuttamistyö tapahtuu yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Säännöllistä yhteistyötä tehdään esimerkiksi yliopiston, YTHS:n, Juveneksen, TOAS:n sekä Tampereen kaupungin kanssa. Lisäksi tärkeinä yhteistyökumppaneina ovat paikallisesti Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Tamko sekä valtakunnallisesti Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL.

Sosiaalipoliittinen sektori jaetaan ylioppilaskunnassa seuraaviin osa-alueisiin, joista voit lukea lisää niiden omilta alasivuilta.

  • Asuminen
  • Toimeentulo
  • Kaupunkivaikuttaminen
  • Yhdenvertaisuus
  • Hyvinvointi
  • Terveys
  • Liikunta

Sosiaalipoliittinen sektori koordinoi myös häirinnän, syrjinnän ja kiusaamisen vastaista työtä ylioppilaskunnassa, josta löydät lisätietoa sen omalta alasivulta. Lisäksi se järjestää teemapäiviä kuten Hyvinvointiviikon.

Sektorivastaavien ja työntekijöiden yhteystiedot löydät Yhteystiedot-alasivulta täältä.