TREYssä teemme tiivistä yhteistyötä monien sidosryhmien kanssa ajaaksemme opiskelijoiden etuja niin paikallisella kuin valtakunnallisellakin tasolla. Tällä sivulla esittelemme tärkeimpiä yhteistyökumppaneitamme.

Yhteistyökumppanit

Opiskelijan Tampere

Opiskelijan Tampere ry on tamperelaisten opiskelija- ja ylioppilaskuntien sekä Tampereen kauppakamarin liikkeelle laittama yhteistyöhanke. Yhdistyksen alkuperäisenä ajatuksena on lähentää opiskelijoita ja yritysmaailmaa toisiinsa mm. opiskelijaetujen kautta, ja sen palvelutarjonta on laajentunut kattamaan opiskelijan elämää monipuolisesti. Opiskelijan Tampere ry:n varsinaisia jäseniä ovat TREY ja Tamko.

Tamko

Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Tamko huolehtii TAMKin opiskelijoiden edunvalvonnasta ja toimii jäsentensä yhdyssiteenä. Yhdessä Tamko ja TREY edustavat leijonanosaa Tampereen korkeakouluopiskelijoista. Tamkosta voit lukea lisää heidän verkkosivuiltaan.

SYL

TREY, kuten kaikki muutkin Suomen ylioppilaskunnat, on Suomen ylioppilaskuntien liitto ry:n jäsen. Yhteensä SYL edustaa 132 000:ta opiskelijaa ja toimii heidän äänitorvenaan yhteiskunnassa. SYL:n lisäksi TREYn tärkeitä sidosryhmiä ovat myös yksittäiset ylioppilaskunnat. Lisätietoa Suomen ylioppilaskuntien liiton toiminnasta saat heidän verkkosivuiltaan.

OLL

Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry on valtakunnallinen opiskelija- ja korkeakoululiikunnan edunvalvonta- ja palvelujärjestö, joka edustaa kaikki Suomen korkeakouluopiskelijoita. OLL vaikuttaa, palvelee, kouluttaa, tutkii ja toimii sekä kansallisilla että kansainvälisillä kentillä opiskelijaliikunnan puolesta. Opiskelijoiden Liikuntaliitosta saat lisätietoa heidän nettisivuiltaan.

YTHS

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö vastaa opiskelijoiden terveydenhuollosta Tampereen yliopistossa. YTHS:llä on toimipiste kaikilla maamme korkeakoulupaikkakunnilla ja voit tietyin rajoituksin käyttää myös Helsingin, Turun, Jyväskylän ja Oulun toimipisteiden palveluja. TREYllä on edustus YTHS:n hallintoelimissä. YTHS:n toiminnasta löytyy lisätietoa heidän verkkosivuiltaan.

Nyyti

Nyyti ry on opiskelijoiden mielen hyvinvointia tukeva valtakunnallinen yhdistys, joka edistää mielenterveyttä mm. vertaistuellisella toiminnalla myös Tampereella. Nyytillä on nettisivut, jossa yhdistyksen toimintaan pääsee tutustumaan.

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto yhdistää entisen Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston uudeksi säätiöyliopistoksi. Lisäksi Tampereen yliopisto omistaa enemmistöosuuden Tampereen ammattikorkeakoulusta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa valtiotasolla mm. koulutukseen, tieteeseen ja opintotukeen liittyvistä kysymyksistä. Opetus-ja kulttuuriministeriöstä lisätietoa saa heidän verkkosivuiltaan

Tampereen kaupunki

Tampereen kaupunki on tärkeä sidosryhmä 35 000 tamperelaisen korkeakouluopiskelijan etuja valvottaessa. Tampereen kaupungilla on verkkosivut.

TOAS

Tampereen opiskelija-asuntosäätiö TOAS on tarjonnut tamperelaisille opiskelijoille kohtuuhintaista asumista jo vuodesta 1959. TOAS vuokraa ja ylläpitää Tampereella yli 6000:ta asuntoa, niin yksiöitä kuin perhe- ja soluasuntoja. Säätiö on aktiivinen rakennuttaja, joka panostaa opiskelijalähtöisyyteen ja keskeisiin sijainteihin. TREY on yksi TOASin taustayhteisöistä, ja ylioppilaskunnalla on edustus säätiön valtuuskunnassa ja hallituksessa. Lisätietoa TOASin toiminnasta saa selaamalla säätiön nettisivuja.

Kaupalliset yhteistyökumppanit

OP Tampere

OP Tampere on omistaja-asiakkaidensa omistama pankki ja osa OP Ryhmää. Saat meiltä kaikki oman elämäsi pankki- ja vakuutuspalvelut. Toimintaamme ohjaa vakaa osuustoiminnan arvopohja: ihmisläheisyys, vastuullisuus ja yhdessä menestyminen. Perustehtävämme on vahvan vakavaraisuutemme ja tehokkuutemme avulla luoda kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia omistaja-asiakkaillemme ja toimintaympäristöllemme. Palvelemme joustavasti verkossa, puhelimitse ja toimipisteissämme. OP Tampereen toiminnasta löytyy lisätietoa heidän nettisivuiltaan.

POAS

Pirkan Opiskelija-asunnot, lyhennettynä POAS, on Tampereen kaupungin omistama yleishyödyllinen osakeyhtiö, jolla on tällä hetkellä reilu 30 talokokonaisuutta kaupungin eri osissa. Asunnot on tarkoitettu Tampereella ja Pirkanmaan alueella peruskoulun jälkeisissä oppilaitoksissa opiskeleville sekä alle 30-vuotiaille työssäkäyville nuorille. POASin asuntoja löytyy eri puolilta Tamperetta oppilaitosten ja korkeakoulujen läheisyydestä sekä hyvien liikenneyhteyksien varrelta. POASin toiminnasta löytyy lisätietoa heidän verkkosivuiltaan.