TREYssä teemme tiivistä yhteistyötä monien sidosryhmien kanssa ajaaksemme opiskelijoiden etuja niin paikallisella kuin valtakunnallisellakin tasolla. Tällä sivulla esittelemme tärkeimpiä yhteistyökumppaneitamme.

Yhteistyökumppanit

Juvenes

Juvenes Oy on 100 % suomalainen Tampereen ylioppilaskunnan (TREY) omistama ravintola- ja palveluyritys. Yhtiö perustettiin vuonna 1959 tarkoituksenaan huolehtia Tampereen yliopisto-opiskelijoiden ruokailusta ja sittemmin se on laajentunut valtakunnalliseksi toimijaksi. Tampereen ylioppilaskunta jatkaa tiivistä yhteistyötään Juveneksen kanssa varmistaen, että opiskelijoiden tarpeet huomioidaan yrityksen toiminnassa. Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistajayhteisön päämäärien ja heille tuotettavien palveluiden tukeminen kannattavalla liiketoiminnalla, jonka voitot ohjataan TREYn hyväksi. Lisätietoa Juveneksesta saat heidän nettisivuiltaan.

Opiskelijan Tampere

Opiskelijan Tampere ry on tamperelaisten opiskelija- ja ylioppilaskuntien sekä Tampereen kauppakamarin liikkeelle laittama yhteistyöhanke. Yhdistyksen alkuperäisenä ajatuksena on lähentää opiskelijoita ja yritysmaailmaa toisiinsa mm. opiskelijaetujen kautta, ja sen palvelutarjonta on laajentunut kattamaan opiskelijan elämää monipuolisesti. Opiskelijan Tampere ry:n varsinaisia jäseniä ovat TREY ja Tamko.

Tamko

Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta eli Tamko huolehtii TAMKin opiskelijoiden edunvalvonnasta ja toimii jäsentensä yhdyssiteenä. Yhdessä Tamko ja TREY edustavat leijonanosaa Tampereen korkeakouluopiskelijoista. Tamkosta voit lukea lisää heidän verkkosivuiltaan.

SYL

TREY, kuten kaikki muutkin Suomen ylioppilaskunnat, on Suomen ylioppilaskuntien liitto ry:n jäsen. Yhteensä SYL edustaa 132 000:ta opiskelijaa ja toimii heidän äänitorvenaan yhteiskunnassa. SYL:n lisäksi TREYn tärkeitä sidosryhmiä ovat myös yksittäiset ylioppilaskunnat. Lisätietoa Suomen ylioppilaskuntien liiton toiminnasta saat heidän verkkosivuiltaan.

OLL

Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry on valtakunnallinen opiskelija- ja korkeakoululiikunnan edunvalvonta- ja palvelujärjestö, joka edustaa kaikkia Suomen korkeakouluopiskelijoita. OLL vaikuttaa, palvelee, kouluttaa, tutkii ja toimii sekä kansallisilla että kansainvälisillä kentillä opiskelijaliikunnan puolesta. Opiskelijoiden Liikuntaliitosta saat lisätietoa heidän nettisivuiltaan.

YTHS

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö vastaa opiskelijoiden terveydenhuollosta Tampereen yliopistossa. YTHS:llä on toimipiste kaikilla maamme korkeakoulupaikkakunnilla ja voit tietyin rajoituksin käyttää myös Helsingin, Turun, Jyväskylän ja Oulun toimipisteiden palveluja. TREYllä on edustus YTHS:n hallintoelimissä. YTHS:n toiminnasta löytyy lisätietoa heidän verkkosivuiltaan.

Nyyti

Nyyti ry on opiskelijoiden mielen hyvinvointia tukeva valtakunnallinen yhdistys, joka edistää mielenterveyttä mm. vertaistuellisella toiminnalla myös Tampereella. Nyytillä on nettisivut, jossa yhdistyksen toimintaan pääsee tutustumaan.

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto on ylioppilaskunnalle tärkeä sidosryhmä, jonka toimintaan ja päätöksentekoon ylioppilaskunta vaikuttaa aktiivisesti.

Tampereen kaupunki

Tampereen kaupunki on tärkeä sidosryhmä 35 000 tamperelaisen korkeakouluopiskelijan etuja valvottaessa. Tutustu kaupungin Opiskelijat-sivuun, johon on kerätty opiskelijoille tärkeää ja hyödyllistä tietoa!

TOAS

Tampereen opiskelija-asuntosäätiö TOAS on tarjonnut tamperelaisille opiskelijoille kohtuuhintaista asumista jo vuodesta 1959. TOAS vuokraa ja ylläpitää Tampereella yli 6000:ta asuntoa, niin yksiöitä kuin perhe- ja soluasuntoja. Säätiö on aktiivinen rakennuttaja, joka panostaa opiskelijalähtöisyyteen ja keskeisiin sijainteihin. TREY on yksi TOASin taustayhteisöistä, ja ylioppilaskunnalla on edustus säätiön valtuuskunnassa ja hallituksessa. Lisätietoa TOASin toiminnasta saa selaamalla säätiön nettisivuja.

Kaupalliset yhteistyökumppanit

OP Tampere

OP Tampere on omistaja-asiakkaidensa omistama pankki ja osa OP Ryhmää. Saat meiltä kaikki oman elämäsi pankki- ja vakuutuspalvelut. Toimintaamme ohjaa vakaa osuustoiminnan arvopohja: ihmisläheisyys, vastuullisuus ja yhdessä menestyminen. Perustehtävämme on vahvan vakavaraisuutemme ja tehokkuutemme avulla luoda kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia omistaja-asiakkaillemme ja toimintaympäristöllemme. Palvelemme joustavasti verkossa, puhelimitse ja toimipisteissämme. OP Tampereen toiminnasta löytyy lisätietoa heidän nettisivuiltaan.