Mitä apua TREY tarjoaa häirintätapauksissa?

TREYllä on kolme häirintäyhdyshenkilöä, jotka neuvovat ja tukevat häirintää, ahdistelua, kiusaamista, syrjintää tai muuta epätasa-arvoista kohtelua kohdanneita opiskelijoita. Häirintäyhdyshenkilöihin voi olla yhteydessä silloinkin, kun on epävarma tilanteestaan tai haluaisi vain keskustella mahdollista tavoista puuttua häirintään. Tarvittaessa häirintäyhdyshenkilö ohjaa lisäavun piiriin. 

Häirintäyhdyshenkilöt ovat keskusteleva apu. Tarjoamme neuvontaa ja tukea häirintää, ahdistelua, kiusaamista, syrjintää tai muuta epäasiallista kohtelua kohdanneille opiskelijoille. Tarjoamme neuvoja tilanteen käsittelyyn ja tarvittaessa tuemme sinua asian viemisessä eteenpäin. Häirintäyhdyshenkilöt toimivat opiskelijan ehdoilla, eikä mitään jatkotoimenpiteitä tai yhteydenottoja tehdä ilman suostumusta. Kaikki häirintäyhdyshenkilöille saapuvat yhteydenotot ja kanssamme käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia.  

Häirintäyhdyshenkilö ei ole tuomari tai viranomainen ja siksi häirinnästä syytettyjen rankaiseminen ei ole toimivallassamme. Etsimme ratkaisuita vaikeisiin tilanteisiin keskustelun keinoin emmekä voi pakottaa ketään tapaamiseen kanssamme. 

Yhteydenotto

Voit olla yhteydessä sähköpostitse kaikkiin häirintäyhdyshenkilöihin osoitteella hairinta@trey.fi. Sähköpostiosoitetta lukevat Laura Kaipia, Jenna Rantanen ja Ilona Taubert.

Häirinnästä voi ilmoittaa, halutessaan anonyymisti, myös TREYn häirintälomakkeen kautta Microsoft Forms -palvelussa. Huomioithan, ettei nimettömien ilmoitusten perusteella voida ryhtyä jatkotoimenpiteisiin, vaan yhteydenotot tulevat häirintäyhdyshenkilöille tiedoksi. Anonyymin ilmoituksen kautta on helppo tuoda tietoon esimerkiksi yleisiä yhdenvertaisuushavaintoja. Lomaketta lukevat Laura Kaipia, Jenna Rantanen ja Ilona Taubert.

Mikäli joku häirintätapauksen osapuolista on yliopiston henkilökunnan jäsen, tai häirintä on tapahtunut opetuksen yhteydessä, tapausta käsittelevät yliopiston häirintäyhdyshenkilöt. Ohjeet yliopiston häirintäyhdyshenkilöiden yhteydenottoihin löytyy yliopiston intrasta täältä.

Häirintäyhdyshenkilöt

Häirintäyhdyshenkilö Laura Kaipia

laura.kaipia@trey.fi, 040 713 0074

Häirintäyhdyshenkilö Ilona Taubert

ilona.taubert@trey.fi, 050 361 2846

Häirintäyhdyshenkilö Yeti Kakko

yeti.kakko@trey.fi, 040 713 0079

Kaikki häirintäyhdyshenkilöt tavoittaa osoitteesta hairinta@trey.fi

 

Mitään epäasiallista kohtelua ei tarvitse tai kuulu sietää. Mikäli sitä kuitenkin esiintyy, on hyvä toimia seuraavien ohjeiden mukaisesti: 

  1. Ilmaise häiritsijälle selvästi ja yksiselitteisesti, ettet pidä hänen sinuun tai johonkin muuhun kohdistamastaan toiminnasta. 
  2. Jos et uskalla yksin mennä häiritsijälle kertomaan, voit pyytää avuksesi ystävän tai esimerkiksi ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilön. Voit myös ilmaista asian myös kirjallisesti esimerkiksi viestillä. 
  3. Jatkuvan epäasiallisen kohtelun tapauksissa ota ylös kaikki tapahtumapaikat ja -ajat, sekä se, ketä on ollut läsnä tätä tilannetta todistamassa. 
  4. Pidä tallessa myös muut todisteet, kuten teksti- tai sähköpostiviestit. Näin autat asian jatkokäsittelyä. 
  5. Ota yhteys ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilöihin, jotka auttavat sinua selvittämään tapausta täysin luottamuksellisesti 

Epäasiallinen kohtelu on yleisen hyvän tavan tai lain vastaista käyttäytymistä toista kohtaan. Se on useimmiten järjestelmällistä ja jatkuvaa, negatiivissävyistä, toista alistavaa toimintaa, joka ilmenee tekoina tai laiminlyönteinä. Myös yksittäiset, lievemmätkin teot voivat olla epäasiallista kohtelua kohdistuessaan toistuvasti samoihin henkilöihin. Kohteluun liittyy jossain määrin toistuvuutta tai olotilan pysyvyyttä, jotta haitta tai vaara terveydelle voi syntyä. Epäasialliseen kohteluun voi syyllistyä kanssaopiskelija tai yliopiston henkilökunnan jäsen.

Häirintä voi kohdistua esimerkiksi ikään, ihonväriin, mielipiteisiin, vakaumukseen tai on luonteeltaan seksuaalista tai sukupuoleen perustuvaa häirintää. Häirintää on loukkaava käytös sanoin, toimin tai asentein. Vihjailu, asiaton ilmehtiminen ja elehtiminen, sopimaton koskettelu, asiattomat yhteydenotot ja karkea puhe ovat häirintää.

Henkinen väkivalta on pitkään jatkuvaa, toistuvaa kiusaamista, mitätöintiä tai muuta kielteistä käyttäytymistä. Henkinen väkivalta tuntuu ahdistavalta, alistavalta, nöyryyttävältä tai uhkaavalta ja saa tuntemaan puolustuskyvyttömyyttä.

Epäasiallista kohtelua ovat esimerkiksi uhkailu ja huutaminen, fyysinen ja henkinen väkivalta, ihmisen ominaisuuksien, luonteenpiirteiden tai yksityiselämän perusteeton kielteinen arvostelu tai mielenterveyden kyseenalaistaminen, sekä eristäminen yhteisön sosiaalisesta vuorovaikutuksesta.

Kaikki häirintäyhdyshenkilöiden kanssa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia, eikä mihinkään toimenpiteisiin ryhdytä ilman ilmoittajan lupaa. Häirintäyhdyshenkilön tehtävänä ei ole rangaista häirinnästä syytettyä, vaan yhdyshenkilö tukee ja neuvoo häirintää kohdanneita opiskelijoita ja hänen kanssaan voi pohtia, miten asiassa edetään. Häirintäyhdyshenkilö voi häirintää kokeneen toiveesta esimerkiksi ottaa yhteyttä syytettyyn häiritsijään ja kuulla tätä tilanteesta. Häirinnästä syytetyllä on aina oikeus tulla asiasta kuulluksi.

Tapausten käsittely on tilannekohtaista, mutta tyypillisesti häirintätapauksen selvittely etenee seuraavasti:

  1. Yhteydenotto saapuu häirintäyhdyshenkilöille sähköpostitse, TREYn häirintälomakkeella tai puhelimitse.
  2. Häirintäyhdyshenkilöt kuulevat häirintää kokenutta tapahtuneesta ja kysyvät toiveita jatkokäsittelylle. Jatkotoimenpiteisiin ei ole pakko ryhtyä. Häirintäyhdyshenkilöiden kanssa voi myös vain keskustella ilman, että asiaa lähdetään missään kohtaa viemään eteenpäin.
  3. Jos ilmoituksen tekijä näin toivoo, otetaan yhteyttä häirinnästä syytettyyn. Häirinnästä syytetyllä on aina oikeus tulla kuulluksi, ja häirintäyhdyshenkilöt kutsuvat heidät yleensä tapaamiseen kasvokkain. Tapaamisessa kuullaan myös toisen osapuolen näkemys tapahtuneesta ja keskustellaan tilanteesta.
  4.  Jos molemmat osapuolet ovat siihen valmiita, ehdottavat häirintäyhdyshenkilöt yhteistä tapaamista, jossa asiasta voidaan keskustella tai sopia. Häirintäyhdyshenkilö voi olla paikalla ohjaamassa keskustelua tai poistua pyydettäessä paikalta.
  5. Tarjotaan kaikille osapuolille mahdollisuus jälkikäsittelyyn, mikäli kysyttävää nousee esiin vielä tapaamisten jälkeen.

Mikäli toinen osapuoli tapauksessa on yliopiston henkilökunnan edustaja, ottavat häirintäyhdyshenkilöt yliopiston edustajan mukaan tapauksen selvittelyyn.

Häirintäyhdyshenkilöt tarjoavat apua myös opiskelijoiden välisten konfliktitilanteiden käsittelyssä. Jos päädyt tilanteeseen, jossa ette pääse enää omin voimin konfliktitilanteesta eteenpäin, ota rohkeasti yhteyttä. Toinen häirintäyhdyshenkilömme on käynyt sovittelukoulutukset ja voi ohjata sovitteluita. 

TREY tarjoaa apua ja neuvontaa myös piirissään toimiville järjestöille. Autamme mm. häirintään puuttumisen prosesseissa ja kurinpitoon liittyvissä sääntöasioissa. Yhteyttä voi ottaa myös, mikäli järjestön edustaja on epävarma ja haluaa tukea tilanteessa toimimiseen. 

Olemme tehneet järjestöille ohjeet kurinpitotoimista sekä ehdotuksen kurinpitotoimia koskevasta sääntökirjauksesta. Nämä ohjeet löytyvät TREYn materiaalinpankista täältä. Suosittelemme kaikki järjestöjä tutustumaan ohjeeseen ennen toimenpiteitä. 

Järjestämme myös joka vuosi koulutuksia järjestöillemme yhdenvertaisuudesta ja häirintään puuttumisesta. Tiedotamme koulutuksista järjestöjen sähköpostilistalla.  

Jos järjestöillä herää tarve jollekin uudelle koulutukselle, voitte aina ehdottaa TREYn toimijoille uusia koulutusaiheita! TREYn toimijoiden yhteystiedot löytyvät nettisivujemme tältä sivulta.