Opintojen ohjauspalvelut

  • opintoneuvojat ja -suunnittelijat
  • opinto-ohjaajat

Opintopsykologi

Opintopsykologi tarjoaa psykologipalveluja opiskelijoille erityisesti opintojen ongelmatilanteissa, mutta myös muissa elämän vaikeissa tilanteissa. Opintopsykologin yhteystiedot löytyvät yliopiston nettisivuilta.

Erityisjärjestelyt

Opiskelijalle, jolla on oppimisen vaikeuksia tai jokin opiskeluun vaikuttava sairaus tai vamma, voidaan myöntää opiskelun erityisjärjestelyjä. Erityisjärjestelyillä ei vaikuteta kurssin tai tutkinnon osaamistavoitteisiin, vaan niillä pyritään tukemaan tavoitteiden saavuttamista. Voit hakea opiskelun erityisjärjestelyjä yliopiston yhteisistä opiskelun tukipalveluista.

Opiskelijatuutorit

Ylioppilaskunta yhdessä yliopiston kanssa pyörittää tuutorointitoimintaa. Varsinkin opintojen alkutaipaleella oma tuutori on ensimmäinen henkilö, jonka puoleen kannattaa kääntyä. Jos tuutorisi ei osaa itse vastata kysymyksiisi, hän selvittää kenen puoleen voit kääntyä. Lue lisää tuutoroinnista täältä.

Perheelliset opiskelijat

Käy tutustumassa perheellisen opiskelijan oppaaseen!

Hyvinvointi

Tutustu opiskelijahyvinvointia tukeviin palveluihin täällä.

Apua YTHS:ltä

YTHS:n palvelut täällä