Ylioppilaskunnan toiminta ja säännöstö perustuvat yliopistolakiin sekä asetukseen yliopistoista.

Yliopistolaki 558/2009, 46 § 1. momentti: ”Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto. Ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä. Ylioppilaskunnan tehtävänä on osallistua 2 §:ssä säädetyn yliopiston kasvatustehtävän hoitamiseen valmistamalla opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen.”

Ylioppilaskunta päättää itse säännöistään sekä muista edustajiston vahvistamista ohjesäännöistä ja työjärjestyksistä. Lisäksi ylioppilaskunnalla on erilaisia suunnitelmia ja pysyväispäätöksiä eri asioita koskien.

Ylioppilaskunnan säännöt

Pääsääntö (.pdf, 222 kt)

Vaalijärjestys (.pdf, 176 kt)

Edustajiston työjärjestys (145 kt)

Hallituksen työjärjestys (187 kt)

Opiskelijaedustajien valintaohjesääntö (187 kt)

Yhdistysohjesääntö (211 kt)

Merkkiohjesääntö (405 kt)

Ohjaavat dokumentit

Strategia (.pdf, 179 kt)

Viestintästrategia (.pdf, 142 kt)

Linjapaperi (.pdf, 2,1 Mt) (rivinumeroitu)

TREYn yhdenvertaisuussuunnitelma (.pdf, 127 kt)

TREYn turvallisemman tilan periaatteet (.pdf, 66,9 kt)

Edustajiston turvallisemman tilan periaatteet (.pdf, 66,1 kt)

Vuotta 2020 ohjaavat dokumentit

Vuoden 2020 toimintasuunnitelma (.pdf, 261 kt)

Vuoden 2020 talousarvio (.pdf, 152 kt)

Vuoden 2020 talousarvion perustelumuistio (.pdf, 190 kt)

Ylioppilasmedia

Ylioppilasmedian johtosääntö (.pdf, 912 kt)