Ylioppilaskunnan toiminta ja säännöstö perustuvat yliopistolakiin sekä asetukseen yliopistoista.

Yliopistolaki 558/2009, 46 § 1. momentti: ”Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto. Ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä. Ylioppilaskunnan tehtävänä on osallistua 2 §:ssä säädetyn yliopiston kasvatustehtävän hoitamiseen valmistamalla opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen.”

Ylioppilaskunta päättää itse säännöistään sekä muista edustajiston vahvistamista ohjesäännöistä ja työjärjestyksistä. Lisäksi ylioppilaskunnalla on erilaisia suunnitelmia ja pysyväispäätöksiä eri asioita koskien.

Uudella ylioppilaskunnalla on toistaiseksi voimassa seuraavat toimintaa ohjaavat dokumentit:

Säännöt
Pääsääntö
Vaalijärjestys
Edustajiston työjärjestys
Hallituksen työjärjestys
Opiskelijaedustajien valintaohjesääntö
Yhdistysohjesääntö
Merkkiohjesääntö

Muut asiakirjat
Strategia
Viestintästrategia
Linjapaperi (rivinumeroitu)
Vuoden 2020 toimintasuunnitelma
Vuoden 2020 talousarvio
Vuoden 2020 talousarvion perustelumuistio
TREYn yhdenvertaisuussuunnitelma
TREYn turvallisemman tilan periaatteet

Ylioppilasmedia
Ylioppilasmedian väliaikainen johtosääntö