Ylioppilaskunnan toiminta ja säännöstö perustuvat yliopistolakiin sekä asetukseen yliopistoista. Yliopistolaki 558/2009, 46 § 1. momentti: ”Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto. Ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä. Ylioppilaskunnan tehtävänä on osallistua 2 §:ssä säädetyn yliopiston kasvatustehtävän hoitamiseen valmistamalla opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen.”

Ylioppilaskunta päättää itse säännöistään sekä muista edustajiston vahvistamista ohjesäännöistä ja työjärjestyksistä. Lisäksi ylioppilaskunnalla on erilaisia suunnitelmia ja pysyväispäätöksiä eri asioita koskien.

Ylioppilaskunnan säännöt

Pääsääntö (.pdf, 9 Mt)

Edustajiston työjärjestys (.pdf, 7 Mt)

Hallituksen työjärjestys (.pdf, 2 Mt)

Opiskelijaedustajien valintaohjesääntö (.pdf, 5 Mt)

Yhdistysohjesääntö (.pdf, 4 Mt)

Merkki- ja lippuohjesääntö (.pdf, 4 Mt)

 

Ohjaavat dokumentit

Strategia 2019-2022 (.pdf, 4 Mt)

Viestintästrategia (.pdf, 1 Mt)

Linjapaperi 2021-2022 (.pdf, 14 Mt)

Yhdenvertaisuussuunnitelma (.pdf, 9 Mt)

Turvallisemman tilan periaatteet (.pdf, 688 kt)

Edustajiston turvallisemman tilan periaatteet (.pdf, 890 kt)

Ympäristöohjelma (.pdf, 6 Mt)

Kuntavaaliohjelma (.pdf, 2 Mt)

 

Vuotta 2021 ohjaavat dokumentit

Toimintasuunnitelma 2021 (.pdf, 6 Mt)

Talousarvio 2021 (.pdf, 160 kt)

Talousarvion perustelumuistio 2021 (.pdf, 7 Mt)

 

Ylioppilasmedia

Ylioppilasmedian johtosääntö (.pdf, 2 Mt)

 

Edustajistovaalit

Vahvistettu vaalitulos 2020 (.pdf, 156 kt)