Kansainvälisyys on ylioppilaskunnan toiminnassa poikkileikkaava sektori, joka huomioidaan kaikessa toiminnassa. Ylioppilaskunnan kansainvälisen sektorin tehtävänä on huolehtia sekä suomalaisopiskelijoiden mahdollisuuksista kansainvälistymiseen että kansainvälisten opiskelijoiden huomioon ottamisesta yliopiston ja ylioppilaskunnan palveluissa.

TREYn kansainvälinen sektori tekee tiivistä yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen ja yliopiston liikkuvuuspalvelujen kanssa. Opiskelijoiden mahdollisuudet vaihto- ja harjoittelujaksoihin ulkomailla ovat ensiarvoisen tärkeitä kansainvälisen kokemuksen ja kielitaidon kartuttamiseksi. Vaihdossa suoritetut opinnot on myös helposti saatava sisällytettyä mielekkääksi osaksi tutkintoa. Aina kansainvälistyminen ei kuitenkaan tarkoita muualle matkustamista. Kansainvälistyä voi kotiyliopistossa mm. monipuolisen kieliopintotarjonnan avulla. Yksi erinomainen tapa tutustua kansainvälisiin opiskelijoihin on tarjoutuminen kv-tuutoriksi. Lue lisää kv-tuutoroinnista Tuutorointi-alasivulta.

Tampereen yliopistossa opiskelee vuosittain noin tuhat ulkomaista opiskelijaa. Noin puolet kansainvälisistä opiskelijoista on tutkinto-opiskelijoita, jotka suorittavat ylempää korkeakoulututkintoa. Tutkinto-opiskelijoita opiskelee useassa eri tiedekunnassa, jotka tarjoavat englanninkielistä maisterin tai tohtorin tutkintoihin johtavaa opetusta.

Toinen puoli kansainvälisistä opiskelijoista on vaihto-opiskelijoita, jotka tulevat Tampereelle lukukaudeksi tai kahdeksi. Suurin osa vaihto-opiskelijoista tulee Erasmus-ohjelman kautta, mutta vaihto-opiskelijoiden joukossa on myös yliopiston kahdenvälisten sopimusten kautta tulleita ja myös jokunen itse vaihtopaikkansa hankkinut.

Kansainvälisyys ja edunvalvonta

Kansainvälisen sektorin edunvalvontatyö kytkeytyy tiiviisti sekä koulutuspoliittisiin että sosiaalipoliittisiin kysymyksiin. TREY puhuu maksuttoman koulutuksen puolesta myös EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille, jotka tällä hetkellä maksavat lukukausimaksuja. Lisäksi TREY pyrkii edistämään laajaa kielikurssitarjontaa Tampereen yliopistossa sekä suomen kielen opetusta kansainvälisille opiskelijoille. TREY näkee tärkeänä myös kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden työllistymismahdollisuudet Suomessa, jotta mahdollisimman paljon kansainvälisiä osaajia voitaisiin houkutella jäämään maahan. Ylioppilaskunta auttaa kansainvälisiä opiskelijoita myös asumis-, vakuutus-, oleskelulupa- sekä terveydenhoitoasioissa.