TREY pyrkii vaikuttamaan paikallisesti tamperelaisten opiskelijoiden hyvinvointiin, palveluihin ja elinympäristöön. Ylioppilaskunnan linjapaperista voi lukea tärkeimpiä kaupunkivaikuttamisen tavoitteitamme.

Ryhmä 35000

Noin joka kuudes tamperelainen on korkeakouluopiskelija. Opiskelijoiden ääntä kaupunkivaikuttamisessa pitää yllä TREYn ja Tamkon yhteinen Ryhmä 35 000, jonka nimi viittaa tamperelaisten opiskelijoiden määrään.

Opiskelijat ovat merkittävä osa Tampereen imagoa ja sen vuoksi Ryhmä 35000 tavoitteena on saada opiskelijoiden ääni kuuluviin kaupungin päätöksenteossa sekä parantaa opiskelijoiden asemaa Tampereella. Lisää tietoa ryhmästä löydät Ryhmä 35 000 Facebook-sivulta.