Ylioppilaskuntien yhdistyessä 1.1.2019 TTYY:n ja Tamyn jäsenyydet lukuvuodelle 2018-2019 muuttuvat automaattisesti TREYn jäsenyydeksi.

TREYn jäseniä ovat kaikki Tampereen yliopistossa alempaa tai ylempää perustutkintoa suorittavat tutkinto-opiskelijat, sekä jäseniksi liittyneet Tampereen yliopiston jatko- ja vaihto-opiskelijat.

Perustutkinto-opiskelijalla on käytettävissään YTHS:n yleis-, suun- ja mielenterveyspalvelut. Tärkein jäsenetu on 10€ maksava opiskelijakortti ja sen tuomat opiskelija-alennukset. Lisäksi TREY tarjoaa jäsenilleen ja piirissään toimiville noin 160 yhdistykselle runsaasti erilaisia palveluja, kuten tapahtumia, neuvontaa, lainattavia tavaroita, koulutuksia, maksutonta lakineuvontaa ja paljon muuta. Jokainen opiskelija voi tulla itsekin toimimaan TREYhyn.

Ylioppilaskunta valvoo jäsentensä etua Tampereen yliopistossa ja Tampereen seudulla. Se tarkoittaa asiantuntevaa vaikuttamista ja viestimistä opiskelijoita koskevissa kysymyksissä mm. koulutukseen, toimeentuloon, asumiseen ja kansainvälisyyteen liittyen. Tärkeimpänä TREYn lakisääteisenä tehtävänä on nimittää opiskelijaedustajat yliopiston ja sen yksiköiden hallintoon. Näin opiskelijat ovat edustettuina siellä, missä heitä koskevia päätöksiä yliopistossa tehdään.

Valtakunnallisen tason vaikuttaja on Suomen Ylioppilaskuntien Liitto (SYL), jonka jäsen TREYkin on. Yhdessä ja erikseen ylioppilaskunnat ovat neuvotelleet kaikki opiskelijoita koskevat tukijärjestelmät ja edut, kuten VR:n ja Matkahuollon alennukset.

Jatko-opiskelijalle

Jatko-opiskelijoille jäsenyys on vapaaehtoinen. Se ei sisällä YTHS:n osuutta ja palveluita, ja siksi maksu on huomattavasti pienempi. Ylioppilaskunta valvoo ja ajaa myös jatko-opiskelijoiden etuja. Jäseneksi liittyneet jatko-opiskelijat ovat oikeutettuja samoihin ylioppilaskunnan palveluihin kuin perustutkinto-opiskelijatkin, ja jatko-opiskelijan kortilla saa ylioppilaskunnan ja Opiskelijan Tampereen neuvottelemat opiskelijaedut. Jatko-opiskelijat eivät ole oikeutettuja VR:n ja Matkahuollon alennuksiin tai opiskelijoiden ateriatukeen. Opiskelijoiden omistama Juvenes tarjoaa kuitenkin jatko-opiskelijalle mahdollisuuden edullisempaan lounaaseen.