TREYn jäseniä ovat kaikki Tampereen yliopistossa alempaa tai ylempää perustutkintoa suorittavat tutkinto-opiskelijat sekä jäseniksi liittyneet Tampereen yliopiston jatko- ja vaihto-opiskelijat.

Tärkein jäsenetu on 10 euroa maksava opiskelijakortti ja sen tuomat opiskelija-alennukset. TREY tarjoaa jäsenilleen ja piirissään toimiville noin 150 yhdistykselle runsaasti erilaisia palveluja, kuten tapahtumia, neuvontaa, lainattavia tavaroita, koulutuksia, maksutonta lakineuvontaa ja paljon muuta. Lisäksi perustutkinto-opiskelijalla on käytettävissään YTHS:n yleis-, suun- ja mielenterveyspalvelut.

Ylioppilaskunta valvoo jäsentensä etua Tampereen yliopistossa ja Tampereen seudulla. Se tarkoittaa asiantuntevaa vaikuttamista ja viestimistä opiskelijoita koskevissa kysymyksissä mm. koulutukseen, toimeentuloon, asumiseen ja kansainvälisyyteen liittyen. Tärkeimpänä TREYn lakisääteisenä tehtävänä on nimittää opiskelijaedustajat yliopiston ja sen yksiköiden hallintoon. Näin opiskelijat ovat edustettuina siellä, missä heitä koskevia päätöksiä yliopistossa tehdään.

Valtakunnallisen tason vaikuttaja on Suomen Ylioppilaskuntien Liitto (SYL), jonka jäsen TREYkin on. Yhdessä ja erikseen ylioppilaskunnat ovat neuvotelleet kaikki opiskelijoita koskevat tukijärjestelmät ja edut, kuten VR:n ja Matkahuollon alennukset.

Jatko-opiskelijalle

Jatko-opiskelijoille jäsenyys on vapaaehtoinen ja maksu on huomattavasti pienempi. Ylioppilaskunta valvoo ja ajaa myös jatko-opiskelijoiden etuja. Jäseneksi liittyneet jatko-opiskelijat ovat oikeutettuja samoihin ylioppilaskunnan palveluihin kuin perustutkinto-opiskelijatkin, ja jatko-opiskelijan kortilla saa ylioppilaskunnan ja Opiskelijan Tampereen neuvottelemat opiskelijaedut. Jatko-opiskelijat saavat VRn matkaedun kaikilla opiskelijakorteilla, joissa on VRn logo! VRn logo löytyy jatko-opiskelijoille tarjotuista mobiiliopiskelijakorteista sekä 1.1.2024 jälkeen tilatuista fyysisistä TREYn jatko-opiskelijakorteista. Jatko-opiskelijat eivät ole oikeutettuja Matkahuollon alennukeen tai opiskelijoiden ateriatukeen. Opiskelijoiden omistama Juvenes tarjoaa kuitenkin jatko-opiskelijalle mahdollisuuden edullisempaan lounaaseen.