Aidosti maksuton toinen aste, kiitos!

53 098. Näin monta allekirjoitusta sai kansalaisaloite maksuttoman toisen asteen puolesta, ja nämä kaikki kannatusilmoitukset ovat nyt vaarassa jäädä turhiksi. Kaksi viikkoa sitten sivistysvaliokunta ilmoitti, että aikoo esittää kansalaisaloitteen hylkäämistä yhden virheellisen sanan vuoksi. Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä kun oli osoitettu eduskunnalle eikä valtioneuvostolle, joka Suomessa on lakeja valmisteleva elin. 

Maksuton toinen aste kaikille -aloite lähti nuorista itsestään. Nuorista, jotka halusivat, että kaikilla on aidosti maksuton koulutuspolku ja yhdenvertainen mahdollisuus opiskella varallisuuden tasosta huolimatta. On kirjattu perustuslakiin asti, että jokaisella tulee olla yhtäläinen mahdollisuus kehittää itseään varattomuuden estämättä, mutta tällä hetkellä kyseinen tavoite ei käytännön tasolla toteudu. Opetus on toki itsessään maksutonta, mutta kustannukset oppikirjoista ja muista opintoihin vaadittavista materiaaleista voivat kohota jopa tuhansiin euroihin asti.  

Vuoden 2017 Nuorisobarometrista ilmenee, että 17 prosenttia on joutunut rahanpuutteen takia karsimaan opiskeluvaihtoehtojaan, 14 prosenttia tekemään valinnan koulutuspaikasta taloudellisin perustein ja 11 prosenttia viivyttämään valmistumistaan. Osalla rahapula on vaikuttanut niinkin merkittävästi, että on kokonaan jäänyt toisen asteen koulutuksen ulkopuolelle. Tämä ei ole oikein. 

Aidosti maksuton koulutus mahdollistaa varallisuudesta riippumatta koulutukseen osallistumisen. Yhdenkään opiskelijan ei pitäisi miettiä sitä pystyykö osallistumaan koulutukseen omista taustoistaan riippuen. Kouluttautumisen tulisi olla aidosti saavutettavaa varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen ja myöhemmin elämässä tapahtuvaan elinikäiseen oppimiseen saakka.  

Samaan aikaan, kun jo toiselle asteelle siirtyminen aiheuttaa haasteita, havitellaan korkeakoulutettujen nuorten osuuden kasvattamista 50 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Kunnianhimoinen tavoite ei kuitenkaan toteudu, jos väylä edes toiselle asteelle ei ole kaikille avoin. Jos annetaan liikaa painoarvoa lompakon paksuudelle, voi nuorten todellinen potentiaali jäädä kokonaan hyödyntämättä. Nuorilla pitääkin olla mahdollisuudet valita koulutuspaikka omien kiinnostuksenkohteiden, kykyjen, unelmien ja tavoitteiden mukaan. 

Huomenna 26.2. järjestetään mielenosoitus maksuttoman toisen asteen puolesta Helsingin Kansalaistorilla. Tavoitteena on herätellä päättäjiä toimimaan ja osoittaa, että muotoseikkoihin vetoaminen ei ole riittävä peruste, kun on kyse yhteiskunnallisesta tasa-arvosta. Aloite tulee ottaa käsittelyyn, jotta tulevaisuudessa yhdenkään nuoren ei tarvitsisi rajoittaa koulutusvalintojaan rahatilanteensa vuoksi. Toivonkin, että tiistaina Kansalaistorilla on suuri joukko näyttämässä, että nuorten ääntä ei vaienneta. Kannustan jokaista käyttämään ääntään ja osallistumaan aiheesta käytävään keskusteluun somessa hastagilla #maksuton2aste.