Armollisuutta ja kohtuutta – opiskelijoiden vinkkejä mielenterveydestä huolehtimiseen

Opiskelijoiden mielenterveyspäivää vietettiin keskiviikkona 19.4. Opiskelijoiden mielenterveyspäivä on Opiskelijoiden hyvinvointiverkoston järjestämä kampanjapäivä, jolloin nostetaan esiin opiskelijoiden mielenterveystilannetta ja kannustetaan kaikki toimimaan opiskelijoiden mielenterveyden edistämiseksi. Kampanjaa koordinoi Nyyti ry, joka oli valinnut tämän vuoden kampanjateemaksi kohtuuden. Kampanjan kautta Nyyti kannustaa kaikkia kohtuullistamaan omaa arkea ja elämää sekä kiinnittämään huomiota niihin yhteiskunnan rakenteellisiin ongelmiin, jotka vaativat kohtuutonta suorittamista ja suoriutumista.

Opiskelijoiden mielenterveyspäivänä järjestettiin Hervannan kampuksella mielenterveystori, jossa myös TREY oli osallisena. Ständillä olimme kiinnostuneita kuulemaan opiskelijoiden vinkkejä siitä, miten he huolehtivat omasta mielenterveydestään. Opiskelijat myös jakoivat meille omia keinojaan joilla pitävät huolta mielenterveydestään, kiitos kaikille vinkkejä jakaneille! Seuraavaksi muutamia nostoja saaduista vastauksista.

Yksi selkeä vastauskokonaisuus oli toimiva arki ja sen eri palaset. Monet opiskelijat kertoivat hyvän unen, säännöllisen ruokailun, ulkoilun, urheilun sekä muiden harrastusten vaikuttavan positiivisesti omaan mielenterveyteen. Lisäksi ystävien näkeminen koettiin hyvinkin tärkeäksi.

Toisena kokonaisuutena vinkeistä löytyi asioiden käsitteleminen. Tähän opiskelijoilta löytyi muutamakin eri keino. Osa käsittelee asioita tyhjentämällä ajatukset liikunnan tai muun harrastamisen kautta, osalle hengitysharjoitukset auttoivat rauhoittamisessa ja asioiden käsittelyssä. Lisäksi esille nostettiin myöskin keskusteleminen, oli se sitten ystävän, perheenjäsenen, muun läheisen tai ammattilaisen kanssa.

Viimeinen nosto sopii hyvin yhteen tämän vuoden kampanjan teemaan. Opiskelijat nostivat esille oman jaksamisen laittamista etusijalle. Kannustettiin olemaan armollinen itselle, se todettiin, että myös tyydyttäväkin riittää. Painotettiin oman ajan ja sen käytön tärkeyttä, kuinka tulisi kunnioittaa omaa vapaa-aikaa ja nauttia siitä – opiskeluille ja työlle olisi sitten oma aikansa.

Vastauksista huomaa hyvin sen, että mielenterveys ja siitä huolehtiminen on monen asian summa. Toivottavasti tästä listasta voi ottaa vinkkejä siihen, kuinka huolehtia siitä omasta mielenterveydestä.