AYY, TREY & OYY: Lopettakaa maksullisen koulutuksen salakavala laajentaminen!

”Kehitämme kansainvälisille opiskelijoille suunnatun yhteisen tekniikan alan polkuopintokoulutustoteutuksen”, lupasi Aalto-yliopisto opetus- ja kulttuuriministeriölle joulukuussa 2020 allekirjoitetussa tulossopimuksessa. Kuka olisi arvannut, että tästä pienestä lauseesta syntyy suuri maksullisen koulutuksen projekti?

Lauseen pohjalta syntyi pilottihanke, jonka tarkoituksena  kehittää polkuopintoja sekä niiden suorittamisen käyttöä valintaperusteena Aallon sekä Tampereen yliopiston englanninkielisiin kandidaattiohjelmiin. Syntyi etänä suoritettava 20 opintopisteen kokonaisuus, jonka suorittamisesta ja siten opiskelupaikasta suomalaisessa yliopistossa opiskelija maksaa lähes 5000 euroa. Pilotin valmistelun aikana todettiin, että polkuopintoja ei voida järjestää  kuin kalliina täydennyskoulutuksena. Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja Tampereen ylioppilaskunta vastustivat mallia jo keväällä 2022.

Nyt tätä ns. täydennyskoulutusta pyritään laajentamaan  uusiin yliopistoihin – ensimmäisenä Ouluun, seuraavaksi ehkä Itä-Suomeen ja LUT-yliopistoon –,  myös  tekniikan alan ulkopuolelle Aallon kauppakorkeakouluun. Lauseesta on lähtenyt liikkeelle salakavala jatkumo: yliopistoissa tehdään päätöksiä yksittäisten ohjelmien valintaperusteista, eikä  missään käydä laajaa periaatteellista keskustelua kalliista valintaväylistä

Jopa opetus- ja kulttuuriministeriön ylijohtaja Atte Jääskeläinen ihmetteli maaliskuun lopulla, miten ministeriö saatiin suostumaan polkuopintojen toteuttamiseen täydennyskoulutuksena. Jääskeläisen ihmettely on perusteltua – toteutustapa on selvästi vastoin yliopistolakiinkin kirjattua maksuttoman opiskelijavalinnan henkeä. Lain mukaan tilauskoulutusta ei saa käyttää opiskelijavalinnan  kiertämiseen, mutta täydennyskoulutuksen osalta ministeriökin on lain kirjaimen osalta siunannut viidentuhannen euron kokonaisuuden käytön osana valintaperusteita.

”On äärimmäisen kyseenalaista, että polkuopintojen käyttöä valintaperusteena laajennetaan ilman perusteellista keskustelua  Asiaa pidetään valintateknisenä, ja yhtäkkiä huomaamme järjestelyn olevan laajassa käytössä jo ennen pilottihankkeen loppumista”, sanoo Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Suvi-Anna Salminen.

Ei voi olla niin, että polkuopintojen kohtuuttomasta hinnasta pitää käydä keskustelu aina vain uudestaan yksittäisissä koulutusohjelmissa. ”Maksullista koulutusta laajennetaan salakavalasti ilman keskustelua. Tämän kehityksen on loputtava ja opiskelijavalinnan maksuttomuudesta on pidettävä kiinni jatkossakin”, jyrähtää Tampereen ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Anniina Honkasaari.

 

Hallitusten puheenjohtajat

Ida Parkkinen, Aalto-yliopiston ylioppilaskunta
Anniina Honkasaari, Tampereen ylioppilaskunta
Suvi-Anna Salminen, Oulun yliopiston ylioppilaskunta

 

Lisätietoja

Jenna Rantanen, koulutuspolitiikan ja kansainvälisten asioiden asiantuntija, TREY

jenna.rantanen@trey.fi

+358503612849