Ehdota Hyvä opettaja -palkinnon saajaa!

Tampereen ylioppilaskunta arvostaa opetuksen laatua, opetushenkilökunnan halua kehittää opetusta ja koulutusta sekä opiskelijaystävällisyyden painottamista opetuksessa. TREYn tavoitteena on huomioida opetushenkilökuntaa laajasti yliopistoyhteisössä ja tästä syystä ylioppilaskunta jakaa vuosittain opetushenkilökunnalle palkintoja erityisen hyvin suoritetusta opetuksesta ja sen kehittämisestä. Palkinto jaetaan yhteistyössä Tampereen yliopiston tukisäätiön ja Tampereen teknillisen yliopiston tukisäätiön kanssa. Palkintoja pyritään jakamaan jatkossa vuosittain kolmelle opetushenkilökuntaan kuuluvalle henkilölle.

TREYn hallitus on päättänyt hyväksyä ohjeistuksen, jonka mukaan Hyvä opettaja -palkintoa jaetaan. Ohjeistuksen mukaan toimikunta on päättänyt avata yksittäisille opiskelijoille sekä TREYn yhdistysasemassa oleville järjestöille ehdotusten jättämiseen ajan. Toimikunnan päätöksellä Hyvä opettaja -palkinnon saajaehdotuksia voi jättää 6.-20.8.2020 tämän JotForm-lomakkeen kautta: https://bit.ly/treyhyvaopettaja2020. Ehdotukset tulee olla selkeitä ja hyvin perusteltuja. Lisäksi toivomme, että lomakkeen kaikkiin kysymyksiin vastataan. Voitte vastauksien lisäksi halutessanne jättää avoimen ehdotuksen palkinnon saajasta.

Hyvä opettaja -palkinnossa ei ole kampuskohtaisia kiintiöitä. Palkinto voidaan jakaa kelle tahansa opetustehtävissä toimivalle henkilölle. Palkinto jaetaan kolmelle henkilölle ja palkintona on Tampereen yliopiston tukisäätiön ja TTY tukisäätiön 2000 euron stipendi sekä karikatyyri Hyvä opettaja -seinille. Stipendit jaetaan TREYn toimesta tukisäätiöiden palkitsemistilaisuudessa syyskuussa ja karikatyyrit julkistetaan ylioppilaskunnan vuosijuhlilla lokakuussa. Yleisinä kriteereinä palkinnolle ovat

  • opetusmenetelmien ja välineiden moninaisuus,
  • opetuksen saavutettavuus,
  • opiskelijoiden motivointi ja
  •  vuorovaikutus opetustilanteissa.

Kevään poikkeustilanteen aiheuttaman muutoksen vuoksi TREY haluaa huomioida tänä vuonna erityisesti etäopetuksessa ansioituneita opettajia. Tämän vuoksi vuoden 2020 erityiskriteeriksi toimikunta on päättänyt ”Etäopetuksen toteuttaminen opiskelijoita tukevalla, kannustavalla ja huomioonottavalla asenteella”. Valintaprosessin aikana huomioimme myös mahdollisuuksien mukaan Tampereen yliopiston kolme kärkeä: tekniikka, terveys ja yhteiskunta. 

Lisätietoja ehdotusten jättämisestä ja palkintoon liittyen

Tiia Virtanen, TREYn kopoasiantuntija, tiia.virtanen@trey.fi, +35840 713 0077, TG: @treytiia