Ehdota Hyvä opettaja -palkinnon saajia!!

Tampereen ylioppilaskunta arvostaa opetuksen laatua, opetushenkilökunnan halua kehittää opetusta ja koulutusta sekä opiskelijaystävällisyyden painottamista opetuksessa. TREYn tavoitteena on huomioida opetushenkilökuntaa laajasti yliopistoyhteisössä ja tästä syystä ylioppilaskunta jakaa vuosittain Hyvä opettaja -palkinnon kolmelle opetushenkilökunnan jäsenelle, erityisen hyvin suoritetusta opetuksesta ja sen kehittämisestä. Palkinto jaetaan yhteistyössä Tampereen yliopiston tukisäätiön ja Tampereen teknillisen yliopiston tukisäätiön kanssa.

Hallitus on avannut ajalle 14.4.-15.5.2022 ehdotuslomakkeen, jonka kautta kuka tahansa yksittäinen opiskelija tai ainejärjestö voi ehdottaa palkinnon saajaa. Kyseinen ehdotuslomake löytyy osoitteesta: https://bit.ly/Hyvaopettaja22. Ehdotukset tulee olla selkeitä ja hyvin perusteltuja. Lisäksi toivomme, että lomakkeen kaikkiin kysymyksiin vastataan. Voitte vastauksien lisäksi halutessanne jättää avoimen ehdotuksen palkinnon saajasta.

Hyvä opettaja -palkinnossa ei ole kampuskohtaisia kiintiöitä. Palkinto voidaan jakaa kelle tahansa opetustehtävissä toimivalle henkilölle. Valintaprosessin aikana huomioimme mahdollisuuksien mukaan Tampereen yliopiston kolme kärkeä: tekniikka, terveys ja yhteiskunta.

Palkintona on Tampereen yliopiston tukisäätiön ja Tampereen teknillisen yliopiston tukisäätiön 2000 euron stipendi ja TREYn toteuttama karikatyyri palkinnonsaajista. Stipendit jaetaan TREYn toimesta tukisäätiöiden palkitsemistilaisuudessa ja karikatyyri paljastetaan TREYn vuosijuhlilla tai muussa juhlallisessa tilaisuudessa syksyllä.

Yleisinä kriteereinä palkinnolle ovat

  • opetusmenetelmien ja välineiden moninaisuus,
  • opetuksen saavutettavuus,
  • opiskelijoiden motivointi ja
  • vuorovaikutus opetustilanteissa.

Vuoden 2022 erityiskriteeriksi on valikoitunut ”Opiskelijan tavoitteiden tukeminen opintojen ohjauksen keinoin”. Erityiskriteerin voi huomioida perusteluissa esimerkiksi opetuksen tai opinnäyteprosessin aikaisen ohjauksen osalta.

Lisätietoja ehdotusten jättämisestä ja palkintoon liittyen
Tiia Virtanen, TREYn koulutuspoliittinen asiantuntija,
tiia.virtanen@trey.fi, +358 40 713 0077, TG: @treytiia

Kuva: Henrik Laakkonen, TT-kamerat