Etsimme lisää opiskelijoita opetusosaamisen arviointipooliin

TREY etsi aiemmin syksyllä opetusosaamisen arviointipooliin opiskelijajäseniä ja saimmekin hyvin hakemuksia. Nyt haemme erityisesti muutamasta tiedekunnasta opiskelijaedustajian arviointipooliin. Haku on avoin kaikille, mutta tavoitteenamme on saada edustajia vielä niistäkin tiedekunnista, joista ei vielä arviointipoolissa ole edustajia.

Hakukuulutus tehtävään löytyy tästä uutisesta alempaa.

Lisätietoa hakemisesta ja tehtävästä antaa
Tiia Virtanen, TREYn koulutuspoliittinen asiantuntija
puh. 0407130077, tiia.virtanen@trey.fi

Hakukuulutus

Haemme opiskelijaedustajia opetusosaamisen arviointipooliin. Etsimme opiskelijajäseniä erityisesti seuraavista tiedekunnista

  • Rakennettu ympäristö
  • Tekniikka ja luonnontieteet
  • Yhteiskuntatieteet

Haku on kuitenkin avoin kaikille. Hakuaika opiskelijaedustajien tehtäviin on 7.-14.12.2020.

Mistä on kyse?

Opetusosaamisen arviointia hyödynnetään rekrytoitaessa henkilöitä opetustehtäviin, myönnettäessä dosentin arvoa, arvioitaessa henkilön etenemistä tenure track -vakinaistamispolulla sekä täytettäessä professorin virkaa kutsusta.

Opetusosaamisen arviointipooli koostuu pedagogisesti ansioituneista professoreista ja muusta opetushenkilöstöstä sekä opiskelijajäsenistä. Poolin jäsenmäärän ollessa riittävän suuri, tehtävä ei kuormita yksittäisiä jäseniä liikaa. Opiskelijajäseniltä ei vaadita opettajanpedagogisia opintoja tai muuta erityistä osaamista tehtävässä suoriutumiseen, kiinnostus arviointitoimintaa kohtaan riittää. Tulemme ohjeistamaan uusia jäseniä syksyn aikana lisää opetusosaamisen arviointitoiminnasta.

Opiskelijoiden osallistuminen opetusosaamisen arviointeihin on tärkeää. Opetusosaamisen arviointipoolin työskentelyyn osallistuminen tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden kehittää monenlaisia työelämätaitoja, kuten omia argumentointi- ja neuvottelutaitoja. Arviointikeskusteluissa opiskelijat ovat kokeneet olevansa tasa-arvioisia jäseniä henkilökunnan kanssa. Nykyiset arviointipoolin opiskelijajäsenet edustavat kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekuntaa ja olisi tärkeää saada opiskelijoita laaja-alaisemmin eri tiedekunnista ja tutkinto-ohjelmista, jotta arvioijat tuntevat opetusnäytön alan ja voivat kokonaisvaltaisesti arvioida opetusosaamista myös oman alansa näkökulmasta. Monipuolinen opiskelijaedustus myös mahdollistaisi sen, että opiskelijat voisivat vaikuttaa oman tiedekuntansa opetuksen laatuun.

Hakua koskevat kriteerit ja toiveet

Opiskelijaedustajan valintaan vaikuttavissa kriteereissä käytetään opiskelijaedustajien valintaohjesäännön 7 §:ssä mainittuja kriteerejä:

”Opiskelijaedustajien valinnassa vaikuttavat seuraavat yleiset kriteerit:

  • Kokemus tehtävään liittyvästä luottamustehtävästä tai muusta tehtävästä
  • Motivoituneisuus tehtävään
  • Mikäli opiskelija on työsuhteessa yliopistoon, tulee hänen kuitenkin olla päätoimisesti opiskelija.

Kaikissa opiskelijaedustajien valinnoissa huomioidaan laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta.”

Miten opiskelijaedustajaksi haetaan?

Opiskelijaedustajaksi haetaan vastaamalla oheiseen JotForm-lomakkeeseen. Hakuaika opiskelijaedustajien tehtäviin on 7.-14.12.2020.

Haussa käytetään aiemmin syksyllä auki olleen haun kriteerejä ja toiveita. Päätökset valittavista opiskelijaedustajista tekee TREYn hallituksen päätöksen mukaisesti hallituksen koulutuspoliittisen sektorin toimijat.