Etsimme opiskelijaedustajaa korkeakoulukonsernin tietoturvaryhmään!

Etsimme opiskelijaedustajaa ja hänelle varajäsentä korkeakoulukonsernin tietoturvaryhmään. Toimikausi alkaa välittömästi päätöksen jälkeen ja toimikauden pituus riippuu tietoturvaryhmän toimikaudesta. Hakuaika on 12.1.-18.1.2021. Ohjeet hakemiseen löytyy alempaa.

Mistä on kyse?

Tietoturvaryhmän tehtävät on määritelty Korkeakouluyhteisön tietoturvapolitiikan vastuudokumentissa. Ryhmän tehtäviä ovat
• edustaa korkeakoulun eri tahojen tietoturvanäkemyksiä
• sovittaa yhteen vaadittu turvallisuustaso ja turvallisuustoimenpiteet
• tehdä ehdotuksia tietoturvallisuuden parantamiseksi
• osallistua korkeakoulun tietoturvasuunn itelman ja jatkuvuussuunnitelman valmisteluun
• tukea tietoturvapäällikköä tietoturvallisuuden kehittämisessä
• tietoturvallisuuden seuranta
• tehdä esityksiä henkilöstön tietoturvallisuustietoisuuden lisäämisestä ja tietoturvakoulutuksesta

Työryhmä kokoontuu noin 3 kertaa vuodessa. Ryhmään tulee opiskelijoiden edustus sekä TREYstä että Tamkosta.

Hakua koskevat kriteerit ja toiveet

Opiskelijaedustajan valintaan vaikuttavissa kriteereissä käytetään opiskelijaedustajien valintaohjesäännön 7 § mainittuja kriteerejä:
”Opiskelijaedustajien valinnassa vaikuttavat seuraavat yleiset kriteerit:
1) Kokemus tehtävään liittyvästä luottamustehtävästä tai muusta tehtävästä
2) Motivoituneisuus tehtävään
3) Mikäli opiskelija on työsuhteessa yliopistoon, tulee hänen kuitenkin olla päätoimisesti opiskelija.
Kaikissa opiskelijaedustajien valinnoissa huomioidaan laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta.”

Nimettävältä henkilöltä toivotaan aikaa toimintaan osallistumiseen sekä näkemystä tietoteknisiin välineisiin. Tietoturvaosaaminen ei ole välttämätöntä sillä tavoitteena on ennen kaikkea tuoda opiskelijoiden näkemystä yhteisön tietoturvatyöhön sekä myös toimia tietoturvatyön viestijänä TREYn suuntaan. Tästä syystä valittavalta opiskelijaedustajalta edellytetään tiivistä yhteydenpitoa ylioppilaskunnan koulutuspoliittiseen sektoriin sekä säännöllistä raportointia kokouksista.

Miten opiskelijaedustajaksi haetaan?

Opiskelijaedustajaksi haetaan lähettämällä avoin hakemus osoitteeseen
tiia.virtanen@trey.fi otsikolla ”Hakemus tietoturvaryhmään”. Hakemuksesta tulee ilmetä
ainakin seuraavat asiat:
1) Yhteystiedot: nimi, sähköposti, puhelinnumero sekä opiskelijanumero
2) Aiempi kokemus vastaavista työryhmätehtävistä
3) Motivaatio ohjausryhmässä toimimiseen

Lisätietoa tehtävästä antaa TREYn koulutuspoliittinen asiantuntija Tiia Virtanen, jonka yhteystiedot löytyvät TREYn verkkosivuilta Yhteystiedot-osiosta.