Hae mukaan Tampereen kaupungin strategiatyöpajan opiskelijaedustajaksi!

Haemme yhteensä kolmea opiskelijaedustajaa Tampereen kaupungin strategiatyöpajoihin. Opiskelijaedustajan toimikausi alkaa välittömästi nimeämispäätöksen jälkeen. Strategiatyöryhmän ensimmäinen tapaaminen on kesäkuussa. Haku opiskelijaedustajaksi on auki 8.4.2021-25.4.2021.

Mistä on kyse?

Tampereen kaupunki hakee yhteensä kolmea yliopisto-opiskelijaa Tampereen korkeakoulusäätiön kanssa yhteistyössä perustettuihin strategiatyöpajoihin. Jokainen strategiatyöpaja käsittelee osin erillään kolmea kumppanuussopimuksessa päätettyä tutkimuksellista teemaa: muuttuvaa yhteiskuntaa, kestävää kaupunkia ja hyvinvoivaa kaupunkilaista. Strategiatyöryhmien opiskelijaedustajien odotetaan tuovan opiskelijanäkökulmaa sekä akateemista osaamistaan mukaan monitieteiseen keskusteluun. Jokaiseen työpajaan haetaan yhtä Tampereen yliopistossa opiskelevaa jäsentä. Työpajojen teemojen kuvaukset ovat:

4.1 Muuttuva yhteiskunta ja sen vaikutukset

Tulevaisuuden kehityssuuntien ymmärtäminen ja niihin reagointi on yhteiskuntien kriittinen menestystekijä. Monialaisessa tutkimustyössä syvennetään ymmärrystä yhteiskunnan erilaisista muutosilmiöistä ja muutosvoimista ja niiden vaikutuksista paikallisyhteisöihin, yksilöihin ja palvelujärjestelmiin.

4.2 Kestävä kaupunki suunnannäyttäjänä

Kaupunkien ekologinen, sosiaalinen, kulttuurinen ja taloudellinen kestävyys on lähtökohta kaupungin kehittämiselle. Kaupunki toimii alustana yhteistyölle, jossa laajennetaan ymmärrystä kestävän kaupungin erilaisista ilmiöistä ja kehityssuunnista sekä luodaan konkreettisia toimia kestävän kaupungin rakentamiseksi ja kestävän liiketoiminnan mahdollistamiseksi.

4.3 Hyvinvoiva kaupunkilainen kaiken lähtökohtana

Hyvinvoivan yhteiskunnan ytimessä on hyvinvoivat yksilöt yhteisöjensä jäseninä eri elämänvaiheissa. Tutkimus- ja koulutusyhteistyö tuottaa tietoa yksilöistä, elämäntapojen muutoksista, vuorovaikutuksen muodoista ja tavoista edistää hyvinvointia ja terveyttä.

Hakua koskevat kriteerit ja toiveet

Opiskelijaedustajan valintaan vaikuttavissa kriteereissä käytetään opiskelijaedustajien valintaohjesäännön 7 § mainittuja kriteerejä:

” Opiskelijaedustajien valinnassa vaikuttavat ensisijaisesti seuraavat yleiset kriteerit:

  • valmiudet toimia tehtävässä (esimerkiksi opinnoista saatu erityisosaaminen tai ajankäyttöön liittyvät asiat)
  • kokemus tehtävään liittyvästä luottamustehtävästä tai muusta tehtävästä • motivoituneisuus tehtävään

Kaikissa opiskelijaedustajien valinnoissa huomioidaan laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. Sukupuolien edustavuutta tarkasteltaessa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan koko toimielimen tai työryhmän kokoonpano.”

Lisäksi hakijan eduksi katsotaan aiempi kokemus yhteistyöstä kaupungin kanssa, sekä kiinnostus kaupungin strategiseen kehittämiseen.

Miten opiskelijaedustajaksi haetaan?

Opiskelijaedustajaksi haetaan lähettämällä avoin hakemus osoitteeseen
ilona.taubert@trey.fi otsikolla ”Hakemus Tampereen strategiatyöryhmään”. Hakemuksesta tulee ilmetä ainakin seuraavat asiat:

  • Yhteystiedot: nimi, sähköposti, puhelinnumero sekä opiskelijanumero
  • Aiempi kokemus vastaavista työryhmätehtävistä
  • Motivaatio ohjausryhmässä toimimiseen

Hakuaika opiskelijaedustajan tehtäviin on 8.4.2021-25.4.2021.

Lisätietoa hakemisesta ja tehtävästä antaa
Ilona Taubert, TREYn sosiaalipoliittinen asiantuntija
puh. 050 361 2846, ilona.taubert@trey.fi, TG: @treyilona