Hae mukaan Tampereen yliopiston Kampuskehityksen jaostotoimintaan!

TREY etsii opiskelijaedustajia tänä keväänä käynnistyvään Kampuskehityksen jaostotoimintaan. Jaostotoiminta alkaa kolmella keskeisellä alueella: koulutus ja oppiminen, tutkimus ja palvelukehitys. Jaostoissa käydään keskustelua yhteisistä asioista ja tavoitteista kampuskehityksen näkökulmasta aihealueisiin liittyen. Teemoja työstetään vapaamuotoisesti yhdessä ja välillä myös asiantuntijoiden alustusten pohjalta. Jaostot toimivat kampuskehityksen ohjausryhmän rinnalla.

Koulutuksen ja oppimisen jaosto

Koulutuksen ja oppimisen jaoston teemoina ovat koulutuksen ja oppimisen ympäristöjen kehittämiseen liittyvät asiat, kuten korkeakouluyhteisön yhteiset ja monialaiset oppimisympäristöt, uudistuvan pedagogiikan tarpeet ja digitalisaation näkökulmat oppimisympäristöjen uudistamisessa. Myös jatkuvan oppimisen tarpeet ja jaetut tilaresurssit monikäyttöisine ratkaisuineen ovat tämän jaoston agendalla.

Tutkimuksen jaosto

Tutkimuksen jaoston teemoina ovat eritoten laadukkaiden tutkimusympäristöjen tilallinen kehittäminen ja ylläpito sekä niiden sijainti korkeakouluyhteisössämme. Keskustelussa ovat muun muassa tutkimusympäristöjen yhteiskäytön mahdollisuudet ja yhteisten resurssien tuomat edut sekä tulevaisuuden tutkimuksen näkökulmat. Tutkimuksen näkyväksi tekeminen mm. ympäristöjen kehittämisen ja showroom -toiminnan kautta ovat myös jaoston agendalla. Jaosto tekee yhteistyötä tutkimuksen kehittämisohjelman kanssa, Tutkimusympäristöt -työryhmän kautta.

Palvelukehityksen jaosto

Palvelukehityksen jaoston teemoina ovat muun muassa yhteinen palvelukokemus, palveluiden saavutettavuus tilallisten ratkaisuiden näkökulmasta ja digitaaliset mahdollisuudet palvelukehityksessä. Keskustelemme myös palveluyksiköiden sijoittumisesta korkeakouluyhteisön kampuksilla.

Kampuskehityksen jaostot ovat siis mitä mainioin paikka päästä vaikuttamaan siihen, että kampuskehityksessä tunnistetaan ja otetaan huomioon todelliset tarpeet ja tulevaisuuden kampusympäristöt ovat entistä parempia myös meidän opiskelijoiden näkökulmasta.

Jokaiseen jaostoon haetaan 1-2 opiskelijaedustajaa. Jaostot kokoontuvat noin neljä kertaa vuodessa ja jaostokokoonpano valitaan vuodeksi kerrallaan. Jaostotoiminta on vasta aluillaan, joten jaostojen tarkemmat toimintaperiaatteet määräytyvät ensimmäisissä kokoontumisissa.

Hakuaika päättyy keskiviikkona 1.4. klo 14 ja hakemuksen Kampuskehityksen jaostotoimintaan voit jättää tämän lomakkeen kautta.

Kysykää rohkeasti lisätietoja TREYn hallituksen kampuskehitysvastaava Julius Haapakoskelta julius.haapakoski[at]trey.fi, TG: @treyjulius

Tervetuloa mukaan kehittämään kampuksia yhdessä!