Hae nyt uutta kansainvälisyystukea järjestöllesi!

Tampereen yliopiston koulutuksen ja oppimisen palvelut avaa haettavaksi 30 000 euron tuen TREYn yhdistysasemassa oleville järjestöille. Yliopiston tuki on oma erillinen tukikokonaisuutensa, mutta sen jakamista koordinoidaan yhdessä ylioppilaskunnan kanssa. Yliopisto haluaa tukisummalla tukea ja kannustaa opiskelijajärjestöjä opiskelijoiden kansainvälistymistä lisääviin toimenpiteisiin. Tuella halutaan myös erityisesti tukea järjestöissä tehtävää työtä kansainvälisten opiskelijoiden (tutkinto-opiskelijat ja vaihto-opiskelijat) integroitumiseksi opiskelijayhteisöön.

Yliopisto tukee opiskelijajärjestöjä ja opiskelijoita myös muin ehdoin. Esimerkiksi kuoroille ja musiikkiryhmille on jaettu tukia jo 2019 osalta. Jatkossa (2020) kaikki tuet käsitellään ja avataan haettavaksi kokonaisuutena. Yliopiston tuen jakamista valmistellaan työryhmässä, johon osallistuu henkilöitä talouspalveluista, koulutuksen- ja oppimisen tukipalveluista, viestinnästä ja ylioppilaskunnasta. Työryhmä tekee ehdotuksen yliopiston tukisumman jakamisesta ja käsittelee raportit niiden käyttämiseen liittyen. Työryhmä valmistelee myös seuraavien tukien hakukierroksia. Ehdotus etenee rehtorin päätettäväksi koulutuksesta vastaavan vararehtorin kautta.

Lisätietoja antavat:

Tampereen yliopisto: Kaisa Keskitalo, päällikkö, Opiskelijapalvelut p. 040 754 5951, kaisa.keskitalo@tuni.fi
TREY: Max Liikka, hallituksen jäsen (Kansainväliset asiat, tuutorointi, kehitysyhteistyö) p. 044 361 0300, max.liikka@trey.fi

Tukea voi hakea:

– TREYn yhdistysasemassa toimiva järjestö

– Toimintaan, jonka kohteena on kansainväliset opiskelijat tai joka tähtää opiskelijoiden kansainvälistymistä lisääviin toimenpiteisiin

Tukihakemus ja tuen myöntämisen kriteerit löytyvät täältä.

Järjestöiltä pyydetään vapaamuotoista hakemusta 3.7.2019 klo 15:00 mennessä. 

Hakemus palautetaan sähköisesti osoitteeseen: kaisa.keskitalo@tuni.fi