Hae opiskelijaedustajaksi opetusosaamisen arviointipooliin!!

Haemme opiskelijaedustajia opetusosaamisen arviointipooliin. Etsimme noin 10-15 opiskelijajäsentä, jotka edustavat mahdollisimman laajasti yliopistomme eri tiedekuntia. Hakuaika opiskelijaedustajien tehtäviin on 14.-27.9.2020.

Mistä on kyse?

Opetusosaamisen arviointia hyödynnetään rekrytoitaessa henkilöitä opetustehtäviin, myönnettäessä dosentin arvoa, arvioitaessa henkilön etenemistä tenure track -vakinaistamispolulla sekä täytettäessä professorin virkaa kutsusta.

Opetusosaamisen arviointipooli koostuu pedagogisesti ansioituneista professoreista ja muusta opetushenkilöstöstä sekä opiskelijajäsenistä. Poolin jäsenmäärän ollessa riittävän suuri, tehtävä ei kuormita yksittäisiä jäseniä liikaa. Opiskelijajäseniltä ei vaadita opettajanpedagogisia opintoja tai muuta erityistä osaamista tehtävässä suoriutumiseen, kiinnostus arviointitoimintaa kohtaan riittää. Tulemme ohjeistamaan uusia jäseniä syksyn aikana lisää opetusosaamisen arviointitoiminnasta.

Opiskelijoiden osallistuminen opetusosaamisen arviointeihin on tärkeää. Opetusosaamisen arviointipoolin työskentelyyn osallistuminen tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden kehittää monenlaisia työelämätaitoja, kuten omia argumentointi- ja neuvottelutaitoja. Arviointikeskusteluissa opiskelijat ovat kokeneet olevansa tasa-arvioisia jäseniä henkilökunnan kanssa. Nykyiset arviointipoolin opiskelijajäsenet edustavat kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekuntaa ja olisi tärkeää saada opiskelijoita laaja-alaisemmin eri tiedekunnista ja tutkinto-ohjelmista, jotta arvioijat tuntevat opetusnäytön alan ja voivat kokonaisvaltaisesti arvioida opetusosaamista myös oman alansa näkökulmasta. Monipuolinen opiskelijaedustus myös mahdollistaisi sen, että opiskelijat voisivat vaikuttaa oman tiedekuntansa opetuksen laatuun.

Hakua koskevat kriteerit ja toiveet

Opiskelijaedustajan valintaan vaikuttavissa kriteereissä käytetään opiskelijaedustajien valintaohjesäännön 7 § mainittuja kriteerejä. Opiskelijaedustajien valinnassa vaikuttavat seuraavat yleiset kriteerit:

1) Kokemus tehtävään liittyvästä luottamustehtävästä tai muusta tehtävästä
2) Motivoituneisuus tehtävään
3) Mikäli opiskelija on työsuhteessa yliopistoon, tulee hänen kuitenkin olla päätoimisesti opiskelija.

Kaikissa opiskelijaedustajien valinnoissa huomioidaan laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta.

Miten opiskelijaedustajaksi haetaan?

Opiskelijaedustajaksi haetaan vastaamalla tähän JotForm-lomakkeeseen.  Hakuaika opiskelijaedustajien tehtäviin on 14.-27.9.2020

Lisätietoa hakemisesta ja tehtävästä antaa Tiia Virtanen, TREYn koulutuspoliittinen asiantuntija puh. 0407130077, tiia.virtanen@trey.fi