Hae opiskelijaedustajaksi tekniikan koulutuksen koordinaatioryhmään

TREY etsii opiskelijaedustajia tekniikan koulutuksen koordinaatioryhmään. Haussa on yksi opiskelijajäsen ja hänelle varajäsen. Hakuaika opiskelijaedustajaksi on 28.2.-7.3.2019. Hakukuulutuksen tehtävään voi lukea tästä.

Mistä on kyse?

Tampereen yliopistolle perustetaan tekniikan koulutuksen koordinaatioryhmä. Ryhmän tehtävänä on toimia diplomi-insinöörin ja arkkitehtuurin -koulutuksen verkostona uudessa Tampereen yliopistossa. Toimielimessä käsiteltäviä asioita ovat muun muassa DI/A-valintaperusteet, tekniikan opiskelijarekrytointi ja –markkinointi, tekniikan kansallinen yhteistyö (esim. Fitech) sekä tekniikan kv-ohjelmien kehittäminen.

Mitä opiskelijaedustajalta odotetaan?

Opiskelijaedustajan kelpoisuusvaatimukset täyttää Tampereen yliopiston läsnä oleva tekniikan alan opiskelija. Tekniikan alan opiskelijaksi lasketaan Tampereen yliopistolla tekniikan kandidaatin, diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkintoa suorittava henkilö.

Hakijan eduksi luetaan tuntemus yliopistosta ja tekniikan alasta, aikaisempi kokemus hallinnon opiskelijana toimimisesta ja muusta yliopistolla vaikuttamisesta sekä järjestöaktiivisuus erityisesti opiskelijajärjestötoiminnassa. Hakemuksessa toivotaan osoitettavan motivoituneisuutta opiskelijaedustajan tehtävään.

Hakuprosessi

Opiskelijaedustajaksi tekniikan koulutuksen koordinaatioryhmään haetaan halloped.fi –sivustolta kirjautumalla Haka-järjestelmässä ”Tampereen korkeakoulut” osioon intratunnuksilla ja klikkaamalla Tampereen ylioppilaskunta etusivulta. Suoralinkki hakukohteeseen löytyy myös tästä. Haku päättyy 7.3.2019.

Hakemuksessa tulee selkeästi ilmaista seuraavat asiat:

  1. Tutkinto-ohjelma
  2. Tiedekunta
  3. Aiempi kokemus vastaavanlaisista luottamustehtävistä
  4. Motivaatio ja kiinnostus tehtävää kohtaan.

Lisätietoa tehtävistä ja hakuprosessista antaa Tampereen ylioppilaskunnan koulutuspoliittinen asiantuntija Tiia Virtanen, p. 040 713 0077, tiia.virtanen@trey.fi