Hae SYLin kehitysyhteistyöneuvottelukunnan jäseneksi!

Etsimme idearikkaita ja motivoituneita tekijöitä Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) kehitysyhteistyöneuvottelukuntaan (KENKKU). SYL edustaa 14 jäsenjärjestöä ja yli 140 000 yliopisto-opiskelijaa. Kehitysyhteistyöneuvottelukunta hallinnoi kehitysyhteistyöhankkeita yhdessä kehityspolitiikan asiantuntijan ja hallituksen jäsenen kanssa. Toimikausi alkaa elokuussa 2024 ja loppuu heinäkuussa 2025.

Emme kuitenkaan odota sinun olevan ammattilainen – motivaatio ja halu oppia uutta kestävästä kehityksestä, kehitysyhteistyöstä ja ihmisoikeuksista riittää. Jäsenten odotetaan osallistuvan aktiivisesti kokouksiin kautensa aikana. Kokouksia järjestetään kerran kuukaudessa, ja niihin voi osallistua myös etäyhteyksin. Helsingissä järjestettävissä kokouksissa on tarjolla lounas ja edustajien matkakulut kokouksiin korvataan SYLin matkustussäännön mukaisesti.

Neuvottelukuntaan valitaan enintään 15 jäsentä, joista osa on edelliskaudelta jatkavia jäseniä.

KENKKUn jäsenet jakautuvat pienryhmiin. Jokaiselle valitaan puheenjohtaja, joka huolehtii tiimityöskentelyn sujumisesta.

1. Viestintä- ja varainhankintatiimi

Viestintä- ja varainhankintatiimi pitää huolen kehitysyhteistyötoiminnan näkyvyydestä sosiaalisessa mediassa, luo viestinnän sisältöjä ja ideoi viestinnän kehittämistä. Lisäksi tiimi koordinoi ylioppilaskuntavierailuja ja varainhankintaa. (Tiimi voi myös avustaa kehityspoliittisessa vaikuttamistyössä esimerkiksi osallistumalla julkiseen keskusteluun ajankohtaisista aiheista.)

2. Etiopian hankehallintoryhmä

Tiimi vastaa Etiopiassa toteutettavan, vammaisia korkeakouluopiskelijoita tukevan kehitysyhteistyöhankkeen hallinnoinnista ja perehtyy esimerkiksi vuosiraportteihin ja suunnitelmiin sekä ollaan yhteydessä paikallisiin kumppaneihin. Tehtävässä tarvitaan kiinnostusta hankehallintoon, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, projektinhallintataitoja ja kykyä työskennellä englanniksi.

3. Sambian hankehallintoryhmä

Tiimi vastaa Sambiassa toteutettavan, vammaisia korkeakouluopiskelijoita tukevan kehitysyhteistyöhankkeen hallinnoinnista ja perehdytään esimerkiksi vuosiraportteihin ja suunnitelmiin sekä ollaan yhteydessä paikallisiin kumppaneihin. Tehtävässä tarvitaan kiinnostusta hankehallintoon, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, projektinhallintataitoja ja kykyä työskennellä englanniksi.

4. Puheenjohtaja

Lisäksi etsimme KENKKUlle puheenjohtajaa, joka johtaa neuvottelukunnan toimintaa ja kokouksia. Puheenjohtaja raportoi toiminnasta myös SYLin hallitukselle.

Miten haet mukaan?

Hakemuksena toimii lyhyt motivaatiokirje, jossa

1. kerrotaan motivaatiosta ja kokemuksesta
2. kerrotaan, mitä haluaisi KENKKU-kautensa aikana oppia
3. kerrotaan, miten ollaan yhteydessä ylioppilaskuntansa mahdollisiin kehitysyhteistyötoimijoihin
4. Lisäksi pyydetään ilmaisemaan kiinnostuksensa tiimeihin, ja tiimien puheenjohtamiseen tai koko KENKUn puheenjohtamiseen. Myös mahdolliset pidempikestoiset esteet kokouksiin osallistumiselle (esim. suunnitellut opinnot ulkomaille) tulee ilmoittaa.

Lähetä hakemuksesi TREYn sosiaalipoliittiselle asiantuntijalle Ilona Taubertille (ilona.taubert@trey.fi) 8.4. mennessä. TREYn hallitus päättää SYLle esitettävistä henkilöistä kokouksessaan 11.4.

SYL korostaa toiminnassaan moniarvoisuutta ja ihmisten tasavertaisia mahdollisuuksia. Toivomme tehtävään eritaustaisia ja -sukupuolisia hakijoita. Valinnassa otetaan huomioon hakijan motivaatio, kokemus ja se, että neuvottelukunnassa on edustajia eri ylioppilaskunnista.