Hae SYL:n kehitysyhteistyön neuvottelukuntaan!

Innostutko globaalista vaikuttamisesta ja koulutuksen edistämisestä kansainvälisesti? Välitätkö ilmastonmuutoksesta? Oletko sinnikäs viestijä, verkostoituja tai rahoituksen tuntija? Onko sinulla paloa antaa osaamisestasi pala maailmalle, olla osa muutosta?

Etsimme idearikkaita ja motivoituneita tekijöitä Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) kehitysyhteistyöasiain neuvottelukuntaan (KENKKU). SYL edustaa 15 jäsenjärjestöä ja 135 000 yliopisto-opiskelijaa.Kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunta toimii SYL:n hallituksen neuvonantajana kehitysyhteistyöasioissa, ja hallinnoi SYL:n kehitysyhteistyöhankkeita yhdessä kehityspolitiikan asiantuntijan kanssa.

Emme kuitenkaan odota sinun olevan kehitysyhteistyön ammattilainen – motivaatio ja halu oppia uutta kehitysyhteistyöstä tai globaalikasvatuksesta riittää.  Edellytämme KENKKUn jäseniltä sitoutumista tehtäviinsä, mutta KENKKU on nimenomaan tarkoitettu oman osaamisen kartuttamiseen. KENKKUn jäsenten odotetaan osallistuvan lähes kaikkiin kokouksiin kautensa aikana.

KENKKUn 2019–2020 jäsenet saavat Etiopia-hankkeen hallinnoinnin osallistua mahdollisten uusien hankkeiden suunnitteluun ja erilaisten toimintamuotojen, kuten yritysyhteistyön kehittämiseen. Toimikausi alkaa elokuussa 2019 ja loppuu elokuussa 2020. Neuvottelukuntaan valitaan enintään 15 jäsentä, joista osa on edelliskaudelta jatkavia jäseniä. Neuvottelukunta kokoustaa noin kerran kuussa Helsingissä kesäkuukausia lukuunottamatta, ja etätyöskentelee tarpeen mukaan. Kokouksissa on tarjolla lounas, ja edustajien matkakulut kokouksiin korvataan SYL:n matkustussäännön mukaisesti.

KENKKUn jäsenet jakautuvat pienryhmiin, joista jokaiselle valitaan vastuuhenkilö, joka huolehtii tiimityöskentelyn sujumisesta.  Ryhmiin etsitään erilaisia motivoituneita ja sitoutuneita osaajia ja oppijoita:

  1.  Viestinnän ja vaikuttamistyön tiimi

Viestintätiimi pitää huolen kehitysyhteistyötoiminnan näkyvyydestä sosiaalisessa mediassa, luo viestinnän sisältöjä ja ideoi viestinnän kehittämistä. Tiimi avustaa kehityspoliittisessa vaikuttamistyössä esimerkiksi osallistumalla julkiseen keskusteluun ajankohtaisista aiheista.

  1.  Etiopian hankehallintoryhmä

Tiimissä hallinnoidaan Etiopian kehitysyhteistyöhanketta ja perehdytään esimerkiksi vuosiraportteihin ja suunnitelmiin sekä ollaan yhteydessä paikallisiin kumppaneihin. Tehtävässä tarvitaan kiinnostusta hankehallintoon, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, projektinhallinta-taitoja ja kykyä työskennellä englanniksi. Etiopia-hanke on nelivuotinen ja alkoi tänä keväänä.

  1.  Uusien projektien suunnittelutiimi

Tämän tiimin jäsenet osallistuvat uusien projektien suunnitteluun ja kumppanuuksien etsimiseen. Tiimin jäsenet pääsevät siis esimerkiksi työstämään hankesuunnitelmia, ja työskentely painottuu erityisesti keväälle 2020.

Kaikkea KENKKUn toimintaa ei kuitenkaan ole pakko toteuttaa tiimeissä, vaan esimerkiksi somettaminen on mahdollista kaikille. Tiimitoiminnan lisäksi yksittäiset jäsenet voivat ottaa vastuuta vaikkapa Maailma Kylässä -festivaalien ständistä tai varainhankinnasta.

Hakemuksiin toivotaan liitettäväksi ansioluettelo ja motivaatiokirje, jossa hakija voi kertoa näkemyksistään ja kokemuksestaan toimintaan liittyen. Hakijaa pyydetään myös kertomaan, mitä hän haluaisi KENKKU kautensa aikana oppia ja miten hän voisi olla yhteydessä ylioppilaskuntansa mahdollisiin kehitysyhteistyötoimijoihin.

Lisäksi hakijaa pyydetään ilmaisemaan kiinnostuksensa erilaisiin tehtäviin yllä hahmoteltujen profiilien perusteella ja kertomaan kielitaidostaan. Myös mahdolliset pidempikestoiset esteet kokouksiin osallistumiselle (esim. suunnitellut opinnot ulkomaille) pyydetään ilmoittamaan.

Lähetä hakemuksesi sähköpostitse 10.5.2019 mennessä kehitysyhteistyöstä vastaavalle hallituksen jäsenelle Max Liikalle, max.liikka@trey.fi. TREYn hallitus esittää hakemusten pohjalta SYLlille jäseniä neuvottelukuntaan.

SYL korostaa toiminnassaan moniarvoisuutta ja ihmisten tasavertaisia mahdollisuuksia. Toivomme tehtävään eritaustaisia ja -sukupuolisia hakijoita.

Lisätiedot:

https://syl.fi/syl/kehitysyhteistyo/

Kehitysyhteistyöstä vastaava TREYn hallituksen jäsen Max Liikka

max.liikka@trey.fi
+358 44 3610300

TG: @treymax