Hae Tampereen yliopiston tukea kulttuurijärjestöille!

Tampereen yliopisto avaa haettavaksi 23 000 euron tuen TREYn piirissä toimiville järjestöille, joiden pääasiallinen tehtävä on esittävän kulttuurin tai taiteen tuottaminen. Kulttuuritoiminnan tuen myötä yliopisto tukee opiskelijajärjestöjen monipuolista kulttuuritoimintaa. Yliopiston tuki on TREYn toiminta-avustuksesta erillinen tukikokonaisuus mutta sen jakamista koordinoidaan yhdessä ylioppilaskunnan kanssa.  

Yliopisto haluaa tuellaan tukea ja mahdollistaa järjestöjen esittävän kulttuurin ja taiteen tuottamista ja toiminnan kehittämistä.  

Yliopiston tuen jakamista valmistellaan työryhmässä, johon osallistuu henkilöitä talouspalveluista, koulutuksen ja oppimisen tukipalveluista, viestinnästä ja ylioppilaskunnasta. Työryhmä tekee ehdotuksen yliopiston tukisumman jakamisesta ja käsittelee raportit niiden käyttämiseen liittyen. Päätökset tukisummien jakamisesta tekee rehtori.  

Tukea voi hakea TREYn piirissä toimiva järjestö, jonka pääasiallinen tarkoitus on esittävän kulttuuriin tai taiteen tuottaminen. 

Tukea voi hakea jatkuvaan, pitkäkestoiseen toimintaan ja sen kehittämiseen. Tähän voi kuulua esimerkiksi: 

  • Toiminnan kannalta välttämättömät kulut, esim. palkka- ja palkkiokulut ja tilakulut.  
  • Esiintymiset ja näytökset  
  • Yleiset toiminnan kehitysprojektit  
  • Toimintaa tukevat hankinnat  

Tukea ei voi hakea:  

  • Yksittäisiin, pienimuotoisiin projekteihin kohdistuviin kuluihin  
  • Toimintaan, johon on jo haettu Tampereen yliopiston muuta tukea (esim. tiedekunnasta) 

Tuen kriteerit

Tukea jaettaessa otetaan huomioon: 

  • Tuen taloudellinen tarve (myös koronan vaikutukset talouteen).  
  • Tuettavan toiminnan vaikuttavuus. Esimerkiksi, kuinka monta henkilöä toiminnalla pyritään tavoittamaan ja miten toiminta näkyy yliopistoyhteisössä, Tampereella sekä Tampereen ulkopuolella. 
  • Näytösten ja/tai esiintymisten koko ja määrä.  
  • Tuettavan toiminnan opiskelijalähtöisyys. Esimerkiksi, kuinka paljon opiskelijoita osallistuu toimintaan. 
  • Yhteisöllisyyttä lisäävä toiminta myös poikkeusaikana. 

Käytännön asiat

Nyt haussa oleva tuki on tarkoitettu vuoden 2022 toimintaan. Tukea voi hakea yhteen tai useampaan kohteeseen. Tukea myönnettäessä kohteita voidaan priorisoida riippuen esim. tukipotin suuruudesta. 

Tukihausta järjestettiin järjestöille avoin keskustelutilaisuus. Tilaisuuden materiaalit löytyvät intrasta  

Yliopiston opiskelijatoiminnan tuen avulla järjestettävässä toiminnassa on huomioitava sekä korkeakouluyhteisön ajankohtaiset ohjeet että voimassa olevat viranomaisten ohjeet tapahtumien järjestämiseen ja turvallisuuteen liittyen.   

Jatkettu hakuaika päättyy 15.2.2022Tukea haetaan erillisellä lomakkeella. Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa yhdistyksen viimeisin valmistunut tilinpäätös sekä vuoden 2022 talousarvio. Näiden lisäksi on mahdollista toimittaa muita tuen kannalta relevantteja talous- tai muita tietoja sisältäviä dokumentteja. 

Tuesta tulee raportoida erikseen ilmoitettavana ajankohtana. Raportti sisältää selvityksen tuetusta toiminnasta ja sen vaikuttavuudesta.  

Lisätiedot

Tampereen yliopisto: Kaisa Keskitalo, opiskelijapalveluiden päällikkö, 040 754 5951, kaisa.keskitalo@tuni.fi 

Tampereen ylioppilaskunta: Tuulia Laakso, järjestöasiantuntija, 040 713 0079, tuulia.laakso@trey.fi