Haku SYLin ilmastoverkostoon on auki!

Kiinnostaako ilmastovaikuttaminen? Onko sinulla paloa antaa osaamisestasi pala maailmalle, olla osa muutosta? Haluaisitko kehittää SYLin ja ylioppilaskuntien ilmastovaikuttamista ja osaamista?

Etsimme idearikkaita ja motivoituneita jäseniä Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) ilmastoverkostoon. SYL edustaa 14 jäsenjärjestöä ja yli 140 000 yliopisto-opiskelijaa. Ilmastoverkosto toimii SYLin hallituksen neuvonantajana ilmastovaikuttamisessa ja työskentelee yhdessä SYLin hallituksen jäsenen kanssa.

Ilmastoverkosto kehittää SYLin ja ylioppilaskuntien ilmastovaikuttamista. Ilmastoverkosto on ylioppilaskuntien toimijoista ja opiskelijoista koostuva ryhmä, joka osallistuu SYLin ilmastovaikuttamiseen julkaisemalla kannanottaja ja blogitekstejä, edustaa tarvittaessa SYLiä erilaisissa tempauksissa ja tapahtumissa, osallistuu erilaisiin lausuntokierroksiin neuvoa-antavana elimenä sekä ideoi ja kehittää SYLin ja ylioppilaskuntien ilmastovaikuttamista.

Emme odota sinun olevan ammattilainen – motivaatio ja halu oppia uutta kestävästä kehityksestä ja ilmastovaikuttamisesta riittää. Edellytämme ilmastoverkoston jäseniltä sitoutumista tehtäviinsä. Ilmastoverkoston jäsenten odotetaan osallistuvan aktiivisesti kokouksiin kautensa aikana.

Toimikausi alkaa elokuussa 2024 ja loppuu heinäkuussa 2025. Ilmastoverkostoon valitaan enintään 15 jäsentä. Ilmastoverkosto kokoustaa noin kerran kuussa ja työskentelee pääsääntöisesti etänä.

Etsimme ilmastoverkostolle puheenjohtajaa, joka johtaa ilmastoverkoston toimintaa ja kokouksia. Puheenjohtaja raportoi toiminnasta myös SYLin hallitukselle.

Ylioppilaskuntia pyydetään esittämään ilmastoverkostoon enintään kolmea jäsentä. Hakijat eri taustoista ovat tervetulleita. Hakemuksiin tulee liittää motivaatiokirje, jossa hakija voi kertoo kiinnostuksestaan toimia ilmastoverkoston jäsenenä. Hakijaa pyydetään myös kertomaan, mitä hän haluaisi ilmastoverkoston aikana oppia. Lisäksi hakijaa pyydetään ilmaisemaan kiinnostuksensa ilmastoverkoston puheenjohtamiseen. Myös mahdolliset pidempikestoiset esteet kokouksiin osallistumiselle (esim. suunnitellut opinnot ulkomaille) pyydetään ilmoittamaan.

Lähetä hakemuksesi TREYn sosiaalipoliittiselle asiantuntijalle Ilona Taubertille (ilona.taubert@trey.fi) 8.4. mennessä. TREYn hallitus päättää SYLle esitettävistä henkilöistä kokouksessaan 11.4.

SYL korostaa toiminnassaan moniarvoisuutta ja ihmisten tasavertaisia mahdollisuuksia. Toivomme tehtävään eritaustaisia ja -sukupuolisia hakijoita. Valinnassa otetaan huomioon hakijan motivaatio, kokemus ja se, että ilmastoverkostossa on edustajia eri ylioppilaskunnista.