Hakukuulutus SYL:n kehitysyhteistyön neuvottelukuntaan

Innostutko globaalista vaikuttamisesta ja koulutuksen edistämisestä kansainvälisesti? Välitätkö ilmastonmuutoksesta? Oletko sinnikäs viestijä, verkostoituja tai rahoituksen tuntija? Onko sinulla paloa antaa osaamisestasi pala maailmalle, olla osa muutosta? 

Etsimme idearikkaita ja motivoituneita tekijöitä Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) kehitysyhteistyöasiain neuvottelukuntaan (KENKKU). SYL edustaa 15 jäsenjärjestöä ja yli 135 000 yliopisto-opiskelijaa. Kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunta toimii SYL:n hallituksen neuvonantajana kehitysyhteistyöasioissa, ja hallinnoi SYL:n kehitysyhteistyöhankkeita yhdessä kehityspolitiikan asiantuntijan kanssa. 

Emme kuitenkaan odota sinun olevan kehityspolitiikan ammattilainen – motivaatio ja halu oppia uutta kehitysyhteistyöstä tai globaalikasvatuksesta riittää. Edellytämme KENKKUn jäseniltä sitoutumista tehtäviinsä, mutta KENKKU on nimenomaan tarkoitettu oman osaamisen kartuttamiseen. KENKKUn jäsenten odotetaan osallistuvan aktiivisesti kokouksiin kautensa aikana. 

KENKKUn 2021 jäsenet saavat osallistua Etiopia-hankkeen hallinnointiin, mahdollisten uusien hankkeiden suunnitteluun ja erilaisten toimintamuotojen, kuten yritysyhteistyön kehittämiseen. Toimikausi alkaa maaliskuussa 2021 ja loppuu toukokuussa 2022. Neuvottelukuntaan valitaan enintään 15 jäsentä, joista osa on edelliskaudelta jatkavia jäseniä. Neuvottelukunta kokoustaa noin kerran kuussa kesäkuukausia lukuunottamatta, ja etätyöskentelee tarpeen mukaan. Helsingissä järjestettävissä kokouksissa on tarjolla lounas, ja edustajien matkakulut kokouksiin korvataan SYL:n matkustussäännön mukaisesti. 

KENKKUn jäsenet jakautuvat pienryhmiin, joista jokaiselle valitaan vastuuhenkilö, joka huolehtii tiimityöskentelyn sujumisesta. Ryhmiin etsitään erilaisia motivoituneita ja sitoutuneita osaajia ja oppijoita: 

  1. Viestinnän ja vaikuttamistyön tiimi 

Viestintätiimi pitää huolen kehitysyhteistyötoiminnan näkyvyydestä sosiaalisessa mediassa, luo viestinnän sisältöjä ja ideoi viestinnän kehittämistä. Tiimi avustaa kehityspoliittisessa vaikuttamistyössä esimerkiksi osallistumalla julkiseen keskusteluun ajankohtaisista aiheista. 

  1. Etiopian hankehallintoryhmä 

Tiimissä hallinnoidaan Etiopian kehitysyhteistyöhanketta ja perehdytään esimerkiksi vuosiraportteihin ja suunnitelmiin sekä ollaan yhteydessä paikallisiin kumppaneihin. Tehtävässä tarvitaan kiinnostusta hankehallintoon, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, projektinhallintataitoja ja kykyä työskennellä englanniksi. Etiopia-hanke on nelivuotinen ja alkoi vuonna 2019.

  1. Yhteistyö- ja varainkeruutiimi

Tämän tiimin jäsenet osallistuvat uusien yhteistyökumppanuuksien etsimiseen ja varainkeruun suunnitteluun. Tiimin jäsenet pääsevät siis esimerkiksi suunnittelemaan varainkeruun käytännön toteutusta ja kestävän kehityksen yhteistyötä.

Kaikkea KENKKUn toimintaa ei kuitenkaan ole pakko toteuttaa tiimeissä, vaan esimerkiksi somettaminen on mahdollista kaikille ja yksittäiset jäsenet voivat ottaa vastuuta vaikkapa Maailma Kylässä -festivaalien ständistä. Tiimit tarvitsevat myös jäseniä, jotka olisivat kiinnostuneita koordinoimaan tiimin työskentelyä, eli toimimaan tiimien puheenjohtajina.

Hakemuksiin toivotaan liitettäväksi ansioluettelo ja motivaatiokirje, jossa hakija voi kertoa näkemyksistään ja kokemuksestaan toimintaan liittyen. Hakijaa pyydetään myös kertomaan, mitä hän haluaisi KENKKU kautensa aikana oppia ja miten hän voisi olla yhteydessä ylioppilaskuntansa mahdollisiin kehitysyhteistyötoimijoihin. Lisäksi hakijaa pyydetään ilmaisemaan kiinnostuksensa tiimeihin, ja tiimien puheenjohtamiseen. Myös mahdolliset pidempikestoiset esteet kokouksiin osallistumiselle (esim. suunnitellut opinnot ulkomaille) pyydetään ilmoittamaan.

SYL korostaa toiminnassaan moniarvoisuutta ja ihmisten tasavertaisia mahdollisuuksia. Toivomme tehtävään eritaustaisia ja -sukupuolisia hakijoita.

Lähetä hakemuksesi sähköpostitse 7.2.2021 mennessä kestävästä kehityksestä vastaavalle työntekijälle Ilona Taubertille, ilona.taubert@trey.fi. TREYn hallitus esittää hakemusten pohjalta SYLlille jäseniä neuvottelukuntaan.

 Lisätiedot: https://syl.fi/kehitysyhteistyo/