Hallopedien täydennyshaussa auki paikkoja mm. koulutusneuvostoon ja YVVneuvostoon

TREY etsii opiskelijaedustajia eli hallopedeja koulutusneuvostoon, yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvostoon sekä viiteen tiedekuntaneuvostoon.

Kaikki hallopedhaut on auki 19.12.2019-12.1.2020. Hakeminen tapahtuu halloped.fi -sivuston kautta, kirjautumalla haka-tunnistautumisessa. Muistathan valita ylioppilaskunnaksi etusivulta Tampereen ylioppilaskunnan.

Hakukohteet ovat

Koulutusneuvosto
Koulutusneuvostossa pääset valmistelemaan konsistorille koulutukseen liittyviä asioita, arvioimaan koulutuksen laatua ja edistämään koulutuksen hyvien käytäntöjen leviämistä yhteisössä. Koulutusneuvosto tukee yliopiston edellytyksiä edistää tieteellistä ja taiteellista sivistystä ja antaa korkeatasoista ja eettisesti kestävää tutkimukseen perustuvaa opetusta sekä edistää yhteiskunnallisesti vaikuttavan osaamisen jatkuvaa karttumista. Neuvosto toimii yliopiston monialaisen ja monitieteisen kehittämistyön välineenä.

Yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvosto (YVVneuvosto)
Yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvostossa (YVV) pääset laatimaan yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen toimenpideohjelmaa, valmistelemaan konsistorille YVV-toimintaan liittyviä asioita sekä kehittämään ja arvioimaan YVV-toiminnan indikaattoreita. Yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvosto tukee yliopiston edellytyksiä toimia vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä edistää tutkimustulosten ja taiteellisen toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Neuvosto toimii yliopiston monialaisen ja monitieteisen kehittämistyön välineenä.

Tiedekuntaneuvosto
Tiedekuntaneuvoston jäsenenä pääset vaikuttamaan tiedekunnan toimintaan ja tuot opiskelijoiden ääntä kuulluksi. Kussakin yliopiston tiedekunnassa on oma tiedekuntaneuvosto ja niiden tehtäviä ovat muun muassa seurata ja arvioida tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelman toteutumista sekä hyväksyä tiedekunnan tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat konsistorin vahvistettaviksi. Lisätietoa tiedekuntaneuvoston tehtävistä löydät mm. hakusivulta.

Lisätietoja hakemisesta ja hallopedtoiminnasta saat kysymällä koulutuspoliittiselta asiantuntijalta (tiia.virtanen@trey.fi).