Järjestö, hae tukea kansainvälistymiseen!

Tampereen yliopiston koulutuksen ja oppimisen palvelut avaa haettavaksi 30 000 euron tuen TREYn piirissä toimiville järjestöille. Yliopiston tuki on oma erillinen tukikokonaisuutensa, mutta sen jakamista koordinoidaan yhdessä ylioppilaskunnan kanssa. Yliopisto haluaa tukisummalla tukea ja kannustaa opiskelijajärjestöjä opiskelijoiden kansainvälistymistä ja etenkin kotikansainvälistymistä lisääviin toimenpiteisiin. Tuella halutaan myös erityisesti tukea järjestöissä tehtävää työtä kansainvälisten opiskelijoiden (tutkinto-opiskelijat ja vaihto-opiskelijat) integroitumiseksi opiskelijayhteisöön.

Yliopiston tuen jakamista valmistellaan työryhmässä, johon osallistuu henkilöitä talouspalveluista, koulutuksen- ja oppimisen tukipalveluista, viestinnästä ja ylioppilaskunnasta. Työryhmä tekee ehdotuksen yliopiston tukisumman jakamisesta ja käsittelee raportit niiden käyttämiseen liittyen. Työryhmä valmistelee myös seuraavien tukien hakukierroksia. Ehdotus etenee rehtorin päätettäväksi koulutuksesta vastaavan vararehtorin kautta.

Tukea voi hakea:

  • TREYn piirissä toimiva järjestö
  • Toimintaan, jonka kohteena ovat kansainväliset opiskelijat tai joka tähtää opiskelijoiden kansainvälistymistä tukeviin toimenpiteisiin

Hakukuulutus ja tuen myöntämisen kriteerit löytyvät TREYn sivuilta täältä.

Järjestöiltä pyydetään hakemusta 7.6.2020 mennessä. Hakemus toimitetaan liitteineen sähköisen Jotform-hakulomakkeen kautta.

Lisätietoja antavat:

  • Tampereen yliopisto: Ella Karman, kansainvälisten asioiden koordinaattori (Kv-liikkuvuuden palvelut) p. 050 301 1497, ella.karman@tuni.fi
  • TREY: Anriika Kauppi, hallituksen jäsen (Kansainvälisyys, jäsenpalvelut, yritysyhteistyö) p. 044 361 0300, anriika.kauppi@trey.fi