Kampuskehityksestä, missä mennään?

Kampuskehitys ja varsinkin toimitilaohjelma sekä sen yhteydessä esillä olleet leikkaukset ovat puhuttaneet yhteisöä etenkin viime vuonna. Toimitilaohjelmalla tarkoitetaan kampuskehitys strategiaan pohjautuvaa toimenpiteiden sarjaa, jonka tarkoituksena on tarkastella yliopiston nykyisiä tiloja ja kehittää tilankäyttöä. Hanke jaettiin kahteen erilliseen vaiheeseen syksyllä 2021 sen jälkeen, kun opiskelijat ja henkilökunta olivat nostaneet aiheesta metakan. Itse pidän jakoa onnistuneena ratkaisuna ja se osaltaan tyynnytti yliopistoyhteisöä ja rauhoitti tilanteen. Talven ja kevään aikana julkinen keskustelu on ollut hiljaisempaa.

Samaan aikaan kampuskehityksen väki ja konsultit ovat valmistelleet ensimmäisen vaiheen toimeenpanoa ja laatineet suunnitelmia toisen vaiheen toimenpiteiden pohjaksi. Itse kampuskehityksestä vastaavana hallituksen jäsenenä olen päässyt seuraamaan valmistelua ja olen ollut ajantasalla eri vaiheista ja mahdollisista toimenpiteistä. On ollut omalta osaltani hienoa päästä seuraamaan valmistelua ja voin todeta olevani tyytyväinen siitä mihin suuntaan asiat ovat menossa tietäen niiden parissa työskentelevän ammattitaitoista väkeä.

Yliopiston hallitus päätti kokouksessaan 16.5.2022 jatkaa toisen vaiheen valmistelua esityslistalla olleen vaihtoehto 2B:n pohjalta. Kyseisessä vaihtoehdossa tilaleikkauksia on maltillistettu merkittävästi ja painopiste on siirtynyt tilojen radikaalista vähennyksestä jo olemassa olevien tilojen kehittämiseen. Vaihtoehdossa 2B luovutaan kokonaan vain keskustakampuksen Virta rakennuksesta sekä osittain Hervannan Konetalosta. Tilojen kehitys painottuu keskustakampukselle, tarkemmin sanoen Päätaloon ja Linnaan, joissa tiloja on ajatus kehittää ajanmukaisemmiksi.

Ensimmäinen vaihe keskittyy enemmän Hervannan kampuksen ajanmukaistamiseen ja se kulkee käsikädessä Sähkötalo Research Hub-hankkeen kanssa, jossa Sähkötalo tullaan peruskorjaamaan. Sähkötalo-hanke on tällä hetkellä  tarveselvittelyvaiheessa ja nykyisen aikataulun mukaan rakentamisen olisi tarkoitus alkaa vuonna 2023 ja olla valmista 2025. Ensimmäisessä vaiheessa myös luovutaan Hervannan Festiasta suurimmilta osin sekä keskustan Pinni A:sta. Kyseessä ei ole pelkästään luopumisia, vaan samalla kehitetään ja ajanmukaistetaan muita tiloja.

Olen itse neljännen vuoden arkkitehtuurin opiskelija, ja opintotaustani ansiosta olen ymmärtänyt toimitilaohjelman, eri hankkeiden vaiheet sekä suunnitteluratkaisut ja niihin liittyvät päätöksenteon tasot hyvin. Tämä ei ole kuitenkaan välttämättä selkeää yhteisön muille jäsenille, eikä niin voida olettaakaan. Siksi on tärkeää viestiä hankkeista selkeästi ja tarjota tietoa yhteisölle, sekä avata hankalan kuuloisia käsitteitä tai käsitteellisiä eroja.

Hankkeet ja vaiheet ovat myös tällä hetkellä hyvin osallistavia, on vain tärkeää, että kyselyt ja tilaisuudet myös tavoittavat kohderyhmän. Myös yhteisön jäsenillä on oma vastuunsa hankkeiden osallisuuteen liittyen. Kannustan siis kaikkia osallistumaan ja vaikuttamaan ja kertomaan mielipiteitään ja ajatuksiaan, silloin kun niitä yhteisön jäseniltä kysytään! Tämä edellyttää myös tiettyä kansalaisaktiivisuutta ja tilanteen seurantaa. On myös hyvä muistaa, että kyseessä on pitkä, monivuotinen prosessi ja suunnitelmat elävät ajassa. Suunnittelu ja toteutus kun ovat prosesseja.

Itse ajattelen, että olemme menossa hyvään suuntaan hankkeiden kanssa ja, että hankkeet ovat hyvissä käsissä. Ymmärrän myös yhteisön huolta ja sieltä kumpuavia kysymyksiä, siksi kannustankin kaikkia jäseniä osallistumaan ja etsimään paikkoja vaikuttaa!

Odotan innolla, millaisiksi kampuksemme ovat kehittyneet vuonna 2030!

– Otto