Kannanotto: Kirjastot tulee avata välittömästi opiskelijoille

Tampereen korkeakouluyhteisön kirjastopalvelut ovat olleen pandemia-aikana pääosin yli vuoden jo suljettuina. Tällä hetkellä kirjastot toimivat noutopisteperiaatteella, eikä tiloihin pääse opiskelemaan tai käsiksi kaikkiin materiaaleihin.

Me opiskelijat Tamkossa ja TREYssä koemme kirjastopalvelut erittäin tärkeiksi opiskelijoille. Monet opiskelijat tarvitsevat opintoihinsa ja opinnäytetöihinsä materiaalia ja teoksia, joita ei ole e-versioina tai joita kirjastosta ei voida lainata ulos erinäisistä syistä. Hyvin rajatut noutopisteiden aukioloajat eivät palvele kaikkia opiskelijoita. Opiskelijat ovat moninainen joukko ja palveluissa on hyvä huomioida myös esimerkiksi perheellisten tai työssäkäyvien opiskelijoiden tarpeet.

Kirjastoilla on tärkeä rooli ja merkitys korkeakouluyhteisössä opintojen tukena ja tiedonsaannissa sekä opiskelutilojen avulla. Kreodin teettämän AMK-kirjastojen käyttäjäkyselyn 2020 mukaan kirjastoilla on merkittävä rooli opintojen kannalta: ”Jos korkeakoulussani ei olisi kirjastoa todennäköisesti en hakisi siihen kyseiseen kouluun. Kirjasto on elintärkeä opiskelujen kannalta ja tiedon saamisen kannalta!” – kyselyyn vastattu kommentti.

Tampereen ylioppilaskunnan keväällä 2021 tekemän koronakyselyn tuloksissa näkyy selvästi opiskelijoiden tarve päästä käyttämään kirjaston palveluita ja tiloja. Kyselyssä korostuu kirjaston palveluiden ja tilojen merkitys opintojen etenemiseen ja opiskelun laatuun. Kirjaston palvelut olivat yliopiston linjauksia koskevan osion avovastausten yleisin nosto. ”En ymmärrä miksei esim. Kirjastossa saisi oleskella rajoitetulla määrällä, turvaväleillä ja maskilla. Tällaisella pienellä mahdollisuudella olisi suuri positiivinen vaikutus opiskelijoiden motivaatioon.” – TREYn kyselyyn vastattu kommentti.

”Kaikilla ei ole välttämättä mahdollisuutta opiskella kotona eivätkä kaikki ehdi asioimaan kirjastoon hyvin rajattujen noutopalveluiden aukiolojen puitteissa. Kirjasto voi olla monelle ainut rauhallinen paikka opiskelulle. Taataan yhdenvertaiset opiskelumahdollisuudet kaikille korkeakouluyhteisömme opiskelijoille!” kommentoi Tampereen ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Iiris Taubert.

Pandemiaryhmässä 20.5. linjattiin, että kirjastopalvelut aukeavat vasta 9.8., johon asti noutopistetoiminta palvelee opiskelijoita ja henkilöstöä, pois lukien lomaviikot 28–29. Me opiskelijat vaadimme, että kirjaston tilojen käyttö mahdollistetaan opiskelijoille ja henkilöstölle heti valintakokeiden päätyttyä. Monessa muussa korkeakoulussa tilojen käyttö on mahdollistettu opiskelijoille ja henkilöstölle kulkulupien avulla. Lisäksi Pirkanmaan koronatilanne on parantunut merkittävästi ja esimerkiksi Tampereen kaupungin kirjastot ovat avanneet tilojaan.

”- Jos meillä on mahdollisuus vaikuttaa positiivisesti opiskelijoiden arkeen pandemia-aikana, on syytä toimia sen mukaisesti.” linjaa Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan puheenjohtaja Emmi Lainpelto.

Kesällä kirjaston käyttö on muutenkin todella vähäistä, joten suurta tungosta ei tiloihin ole odotettavissa. Tärkeimpänä kuitenkin tiloihin ja materiaaleihin pääsisi käsiksi ne, jotka niitä todella tarvitsevat eivätkä muuten saa käyttöönsä. Kirjastojen tiloja koskisi tietysti samat ohjeistukset kuin muitakin koulujen tiloja, joissa opiskelijat opiskelevat tälläkin hetkellä.

 

Lisätietoja:

Iiris Taubert, TREYn hallituksen puheenjohtaja, puheenjohtaja@trey.fi

Emmi Lainpelto, Tamkon hallituksen puheenjohtaja, puheenjohtaja@tamko.fi

 

Kreodin teettämä AMK-kirjastojen käyttäjäkysely