Lisärahoitus tulee kohdentaa opiskelijoita ja opiskelua edistäviin tekoihin – opiskelijamäärien lisäykset ovat haaste, joka näkyy yliopistojen arjessa

Suomen hallitus on julkistanut tiistaina 2.6. vuoden neljännen lisätalousarvioesityksen, jossa esitetään panostuksia koulutukseen, tieteeseen ja opiskelijoiden hyvinvointiin. Hallituksen esityksessä korkeakoulujen aloituspaikkojen lisäykseen ehdotetaan yhteensä 124 miljoonaa euroa, jolla tavoitellaan 4 800 aloituspaikan lisäämistä. Lisäpanostuksia on ehdotettu myös avoimen yliopiston toimintaan, opiskelijoiden ohjaukseen sekä opiskelijahyvinvoinnin tuen vahvistamiseen.

Opiskelijamääriä on nyt ehdotettu kasvatettavaksi jo tällä hakukierroksella. Lisäykset tarkoittavat uusia muutoksia esimerkiksi kevään yhteishakuun. Muutos voi siten toimia mahdollisuutena tasapainottaa todistusvalintaa painottaneita kevään opiskelijavalintoja. Tampereen ylioppilaskunta kannattaa sitä, että nyt lisätalousarviossa esitetyille lisäpaikoille valittavat opiskelijat valitaan painottaen valintakoetta ja avoimen yliopiston väylää.

“On loistava uutinen, että hallitus on lisätalousarviossa esittänyt mahdollisuuden vapauttaa avoimen korkeakoulutuksen opiskelijoita opintomaksuista. Me opiskelijat koemme, että muutos edistää maksuttoman koulutuksen laajentamista ja pienituloisten nuorten mahdollisuutta päästä korkeakoulutukseen.” iloitsee Tampereen ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Annika Nevanpää.

Yliopistojen osuus korkeakoulutuksen lisäpaikoista on 2600, joka on lähest tuplaten siihen mihin yliopistot olivat valmiita Unifin rehtorineuvoston ulostulon perusteella. Tässä vaiheessa huomattava opiskelijamäärien lisäys uhkaa yliopistojen koulutuksen laatua, koska päätökset tulee tehdä erittäin tiukalla aikataululla eikä seurausten arviointiin ole riittävästi aikaa.

Yliopistojen aloituspaikat on kohdennettava tulevaisuuden osaamistarpeiden mukaan edistäen opiskelijan sivistystä. Opiskelijan kannalta lisäysten on myös kohdistuttava aloille, joilla on jo entuudestaan riittävästi resursseja ja valmius kasvattaa opiskelijamääriä ilman, että opetuksen laatu kärsii. Tulevaisuudessa maailman muuttajat ovat moninainen joukko.

Kun opiskelijamääriä kasvatetaan, kasvaa myös tarve toimiville opiskelijan tuki- ja ohjauspalveluille. Ei siis riitä, että tarkastellaan pelkästään opetus- ja tutkimushenkilöstön riittävyyttä, vaan on myös tunnistettava opiskelijamäärien kasvattamisen vaikutukset tuki- ja ohjaushenkilöstöön. Riittävästi resursoidut tukipalvelut ja laadukas ohjaus ovat avainasemassa opiskelijan läpäisyn ja opinnoissa suoriutumisen kannalta.

Panostukset lisätalousarviossa nuorten ja opiskelijoiden hyvinvointiin ovat erittäin tärkeitä. Tukemalla korkeakoulujen ja YTHS:n opiskelijahyvinvoinnin toimintaa helpotetaan opiskelijoiden tilannetta. Kevät on ollut monelle opiskelijalle todella kuormittava ja etätoteutuksiin siirtyminen on hankaloittanut opiskelua. Nyt tulee varmistaa, että tuen ja ohjauksen määrä kohdentuu sitä tarvitseville ja opiskelijat saavat keskittyä opiskeluun

Annika Nevanpää

Hallituksen puheenjohtaja

Venla Monter

Pääsihteeri

Lisätietoa: TREYn hallituksen koulutuspoliittinen vastaava Ville Jäppinen, puh: 0447568539, ville.jappinen(at)trey.fi