Kannanotto: Maksutonta koulutusta pitää puolustaa!

Viime aikoina on aktiivisesti keskusteltu lukukausimaksuista, ja ehdotettu niiden käyttöönottamista suomalaisille tutkinto-opiskelijoille. Muun muassa Sivistystyönantajat (Sivista) ja valtiovarainministeriö ovat ehdottaneet, että korkeakoulujen tulisi voida periä maksu toisen samantasoisen tutkinnon suorittamisesta. Myös opetus- ja kulttuuriministeriö vihjasi virkanäkemyksessään lukukausimaksujen käyttöönotosta ja ehdotti EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden reilua lukukausimaksujen korotusta. Lukukausimaksuja on perusteltu ratkaisuna sekä korkeakoulujen rahoitushaasteisiin sekä osaamistason nostoon.

Lukukausimaksut eivät kuitenkaan toimisi ratkaisuna kumpaankaan. Rahoituksen osalta lukukausimaksujen vaikutukset ovat olleet vähäiset jo olemassa olevien EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukukausimaksujen osalta. Toisen tutkinnon suorittajia taas on niin vähän, että heiltä kerätyt lukukausimaksut eivät myöskään olisi taloudellisesti merkittäviä. Osaamistason nostoon lukukausimaksuilla olisi pelkästään heikentävä vaikutus.

Korkeakoulutetulle työvoimalle on kasvava tarve. Suomessa tavoitellaan, että 50 prosentilla nuoresta ikäluokasta olisi korkeakoulututkinto, ja on esitetty, että kyseisen osuuden pitäisi olla korkeampikin, jopa 70 prosenttia.  Jotta näihin tavoitteisiin on mahdollista päästä, on luotava rakenteita, jotka edistävät korkeakoulutuksen saavutettavuutta. Lukukausimaksut, maltillisetkin sellaiset,  toimisivat tätä tavoitetta vastaan.

Korkeakoulutuksen ei voi olettaa olevan suora tie suurituloisuuteen. Heikommista sosioekonomisista lähtökohdista ponnistavilla kynnys hakeutua  korkeakouluun voisi nousta lukukausimaksujen myötä liian suureksi. Tämä olisi omiaan kasvattamaan jo valmiiksi suuria ja periytyviä koulutuseroja.

Alanvaihtojen taustalla on yleensä inhimilliset syyt, esimerkiksi se, että ensimmäisellä tutkinnolla ei ole työllistynyt. Suomalaisessa koulutusjärjestelmässä pitää suoda mahdollisuus myös vaihtaa suuntaa ilman turhia umpikujia. Maksuton koulutus on siis turvattava kaikille. Ehdotukset lukukausimaksuista onkin kuopattava ja on keskityttävä panostamaan laadukkaaseen korkeakoulutukseen.

 

Anniina Honkasaari

Tampereen ylioppilaskunnan puheenjohtaja

Linda Vallenius

Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan puheenjohtaja