Kannanotto: Yliopiston yt-neuvottelut ovat märkä rätti yhteisön naamalle

Tampereen yliopisto ilmoitti maanantaina 13.9. aloittavansa keskitettyjä tukipalveluita koskevat yhteistoimintaneuvottelut eli yt-neuvottelut. Neuvottelualoite koskee 1100 henkilöä ja arvioitu henkilöstön vähentämistarve on noin 215 henkilötyövuotta.

TREY on pöyristynyt neuvottelualoitteesta. Näin suuret leikkaukset tukipalveluista ovat väistämättä myös leikkauksia opetuksesta ja tutkimuksesta. Tukipalvelut ovat jo nyt ylikuormittuneita eivätkä ne ehdi tukemaan opetus- ja tutkimushenkilöstöä tarpeeksi. Laadukas tutkimus ja opetus ovat uhattuna, jos hallinnollinen työ valuu opetus- ja tutkimushenkilökunnan työpöydille.

Yliopiston tukipalveluissa on kyse myös monista opiskelijoille tärkeistä toiminnoista, esimerkiksi kirjastosta sekä hyvinvointi-, laboratorio- ja  työelämäpalveluista. Tukipalvelut  ovat keskeisessä roolissa siinä, että voimme onnistua ydintehtävissämme yliopistolla. Tällaiset päätökset eivät tue yhteisöämme pandemiasta palautumisessa millään tavalla.

“Yliopisto peräänkuuluttaa näkyvästi opiskelijoiden hyvinvoinnin tärkeyttä ja vuosi 2020 oli yliopistolla työhyvinvoinnin teemavuosi. On hyvin ristiriitaista, että nyt laitetaan leikkausuhan alle juuri ne toimijat, jotka tukevat yhteisön hyvinvointia ja työn sujuvuutta”, kritisoi TREYn hallituksen puheenjohtaja Iiris Taubert.

TREY on syvästi pettynyt siihen, että yliopiston johto ei ole käynyt avointa talouskeskustelua yliopistoyhteisön kanssa. Vastuullinen työnantaja ei toimi näin. Yliopiston henkilöstö ja opiskelijat ovat turhautuneita ja väsyneitä yliopistofuusion, pandemian ja järjestelmämuutosten jälkeen. Kaiken koetun jälkeen luotto yliopiston johtoon on jo valmiiksi matala.

Tampereen yliopiston toiminnasta puuttuu avoimuus, minkä valitettavasti olemme taas saaneet todeta. TREY peräänkuuluttaa vaikeassa tilanteessa avointa keskustelua taloudesta ja tehtävien päätösten vaikutuksista yliopiston perustehtävien toteuttamiseen. Seisomme yliopiston henkilöstön puolella heidän neuvottelutavoitteissaan.

Intranet: Tampereen yliopisto käynnistää keskitettyjä tukipalveluita koskevat yhteistoimintaneuvottelut

Tatten kannanotto: Tampereen yliopiston toimet ja perustelut yt-neuvottelujen aloittamisessa kohtuuttomia

Professoriliiton kannanotto: Professorikunta huolestunut Tampereen yliopiston yt-neuvotteluista

Lisätietoja:

Iiris Taubert, TREYn hallituksen puheenjohtaja, puheenjohtaja@trey.fi

Venla Monter, TREYn pääsihteeri, paasihteeri@trey.fi

Ote ylioppilaskunnan kannanotosta: "Yliopisto peräänkuuluttaa näkyvästi opiskelijoiden hyvinvoinnin tärkeyttä ja vuosi 2020 oli yliopistolla työhyvinvoinnin teemavuosi. On hyvin ristiriitaista, että nyt laitetaan leikkausuhan alle juuri ne toimijat, jotka tukevat yhteisön hyvinvointia ja työn sujuvuutta".